آشنایی با فنون تصویربرداری 59 صفحه + doc

آنان كه سودای حرفة فیلمبرداری سینمایی را در سر می پرورانند بزودی در می یابند كه راه آسانی را انتخاب نكرده اند موفقیت در حرفه ای فیلمبرداری مستلزم داشتن اطلاعات كافی دربارة مبانی علمی اصولی فیلمبرداری و چگونگی كاربرد این اصول است و اینگونه اطلاعات البته آسان ب دست نمی آید رسیدن به موقعیتی كه انسان بتواند كار یك حرفه ای را در حال فیلمبرداری مش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 59

حجم فایل: 45 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست

عنوان

صفحه

مقدمه……………………………………

تصویر چیست………………………………. 1

فیلم خام………………………………… 2

ساخت……………………………………. 3

سرعت……………………………………. 4

نگاتیو در برابر ریورسال…………………… 8

نگهداری و حفاظت فیلم خام………………….. 9

گرما……………………………………. 10

رطوبت…………………………………… 10

گازهای مضر………………………………. 10

تشعشع…………………………………… 10

فیلم برداری برای تلویزیون…………………. 11

كنتراست…………………………………. 11

وضوح……………………………………. 12

سرعت دوربین تركیب تصویری و حركت دوربین……… 12

فیلمبرداری در طبیعت و فیلمبرداری هوایی و زیرآبی 13

فیلمبرداری روز – به جای – شب……………….. 15

نمایش زمینه فیلم بر پشت پرده شفاف………….. 16

فیلم برداری نوار فیلم زمینه……………….. 17

روش های سنجش نور…………………………. 18

نورسنج حذفی……………………………… 18

نور سنج مقایسه ای………………………… 19

نورسنج های – فتو – الكتریك…………………. 19

مشخصات اساسی طرح نور سنج………………….. 20

نور سنج مستقیم…………………………… 20

مناسب ترین درجه F…………………………………………………………………………. 21

كیفیت اپتیك عدسی…………………………. 21

هزینه…………………………………… 21

عمق صحنه………………………………… 21

استفاده از عدسی های زوم…………………… 21

تضاد سایه و روشن درآوردن رنگ ها……………. 21

وضوح……………………………………. 22

عدسی……………………………………. 22

تقسیم بندی انواع عدسی…………………….. 22

عدسی ساده و عدسی مركب…………………….. 23

پدیده های نوری موثر در ساختمان عدسی………… 24

علایم اختصاری برای عدسی ها…………………. 24

ساده ترین روش های ویژه در فیلم برداری………. 25

فیداین………………………………….. 25

نما در آیریس یا درماسك……………………. 25

میكس……………………………………. 26

پانوداما (پان)…………………………… 27

حركت به جلو یا عقب (تراك یا ترالی)…………. 27

نقاشی روی شیشه…………………………… 28

زو پتیك…………………………………. 30

نور…………………………………….. 30

عمق میدان وضوح…………………………… 32

فیلترها…………………………………. 33

فیلتر ژلاتینی…………………………….. 35

فیلتر مركب………………………………. 36

فیلتر شیشه ای یك پارچه (فیلتر یك پارچه رنگ شده. 36

فیلترهای مورد استفاده در فیلم برداری سیاه و سفید… 38

تصحیح…………………………………… 38

كنتر تضاد سایه و روشن…………………….. 39

فهرست برگزیده ای از فیلترهای رنگی برای فیلم برداری سیاه و سفید 40

فهرست برگزیده ای از فیلترهای رنگی برای فیلم برداری رنگی 41

فیلترهای همه كاره………………………… 43

فیلترهای دارای غلظت خنثی یا خاكستری………… 43

فیلتر مدرج………………………………. 45

فیلتر پلاریزه…………………………….. 46

فیلتر پخش كننده………………………….. 46

فیلتر توری………………………………. 48

فیلتر ؟؟…………………………………

خلاصه عوامل در رنگ………………………… 48

توازن رنگ……………………………….. 49

نورپردازی برای فیلمبرداری رنگی…………….. 49

درآوردن رنگ هنگام فیلمبرداری با نور مصنوعی….. 51

افه های رنگی خاص…………………………. 54

منابع :

1- كاربرد اصول فیلمبرداری

تألیف : راسل كمپیل

ترجمه : حسن سراج زاهدی

2- عدسی در عكاسی و فیلمبرداری

نویسنده : حسن جعفریان

3- تمهیدات سینمایی

نویسنده :‌اكبر عالمی

مقدمه

آنان كه سودای حرفة فیلمبرداری سینمایی را در سر می پرورانند بزودی در می یابند كه راه آسانی را انتخاب نكرده اند.

موفقیت در حرفه ای فیلمبرداری مستلزم داشتن اطلاعات كافی دربارة مبانی علمی اصولی فیلمبرداری و چگونگی كاربرد این اصول است و اینگونه اطلاعات البته آسان ب دست نمی آید.

رسیدن به موقعیتی كه انسان بتواند كار یك حرفه ای را در حال فیلمبرداری مشاهده كند و بعد البته فرصت آن را بیابد كه خود فیلم بگیرد، سفری طولانی همراه با نامیدیهاست.

فراتر از این قلم رو عمل و تجربه در فیلمبرداری است كه بدون هیچ كس نباید امیدوار باشد پیچیدگیهای فراوان این كار را بیاموزد.

بعضی از فیلمبرداران دوست دارند كیفیت مرموزی به كارشان بدهند و علاقه ای ندارند كه رازشان را به تازه كارها در میان بگذارند.

فیلمبردار هر روز صبح شیشة مخصوصش را عین اینكه دارد جنس قاچاق رد می كند یواشكی به متصدی تنظیم عدسی می داد كه در دوربین بگذارد و در پایان روز وقتی كارگردان آخرین صحنة فیلمبرداری را قطع می كرد، فیلمبردار بلافاصله دستش را دراز می كرد كه شیشة مخصوص را از متصدی تنظیم عدسی بگیرد. و اینك بسیار خوشحالم كه بسیاری از فیلم برداران اطلاعات زیادشان را به صورت رایگان در اختیار تازه كاران قرار می دهند.

باشد كه این مطالب جمع آوری شدة بنده حقیر در مسیر سخت و پر خار و خاشاك مشتاقان حرفة فیلمبرداری چند برگ ؟؟‌بگسترد.

بهار 1384

تصویر چیست؟

واژه ی تصویر (Image به زبان انگلیسی و فرانسه) چنان كاربردهای گسترده و متنوعی كه ارائه ی تعریفی شدند و جامع و مانع دشوار می نماید. از واژه ی تصویر پی می بریم كه به چیزی مرئی یا نامرئی دلالت می كند كه حالتی تصویری دارد واقعی یا خیالی است – مجرد یا مشخص است؟ آفریده ملكی است یا باز شناخته اوست. یكی از تعریف های تصویر از افلاطون است ” نخست سایه ها سپس بازتاب هایی را كه می توان بر سطح آب یا بر سطح اشیاء نیمه براق و صیقلی یا درخشان مشاهده كرد و تمام این جنس بازنمایی ها را تصویر می نامم”. پس با این تعریف تصویر عبارت است از آنچه در آیینه یا آنچه با فرآیندهای بازنمایی مشابه آیینه بازتاب می یابد بنابراین تصویر چیزی ثانوی است كه انعكاس یا بازنمایی “حقیقت” یا “واقعیت” دیگری است – در نظریه های شناخت تصویر مبنایی است كه فرآیند انتزاع و تجدید و یعنی شكل گیری مفاهیم و سپس تفكر را امكان پذیر می سازد. تصویر اشیاء و پدیده ها در ادراك حسی و حافظه ی تصویری یا دیداری سبب بازشناسی محیط پیرامون می شود و در فرآیند شناخت نقش بسیار مهمی دارد. از سوی دیگر تصویر ذهنی در غیاب اشیاء یا پدیده ها نیز در ذهن حضور دارد و در فعالیت های روانی و تخیل و عواطف بیشترین سهم را ایفا می كند. خواب دیدن فعالیت گزینشی پیچیده و ناخودآگاه ذهن در یادآوری و رویت دوباره ی تصویرها و تنظیم یا بازنمایی دلبخواه آنهاست معمولاً خواب را با احساس دیدن فیلم توصیف می كنند یادآوری یا تجسم تصویرهای مشاهده شده ی پیشین به خصوص یادآوری صحنه های تاثر انگیز – مهیج – مشمئز كننده – تكان دهنده یا دوست داشتنی – شنیدن- لطیف و پر مهر در بسیاری موارد سبب بروز دوباره ی همان واكنش ها – عواطف و احساس هایی می شود كه در نخستین مواجهه پدید آمده است.

فیلم خام:

یكی از نخستین مسائلی كه فیلمبردار در آغاز تولید یك فیلم با آن روبه رو است انتخاب فیلم خام است. الیته این انتخاب از پیش با تصمیماتی كه در چهار چوب بودجه و برنامه تولید فیلم با دخالت خود فیلمبردار یا بدون حضور او گرفته شده اساساً محدود گردیده است.

به طور كلی انتخاب فیلم سه جنبه مهم را در بر می گیرد: انتخاب ساخت فیلم انتخاب بین تنظیم كند و فیلم سریع و انتخاب بین یكی از دو سیستم نگاتیو /پوزتیو وریورسال. به هر صورت در عمل انتخاب فیلم خام تابع انواع محدود فیلم های خام تجاری موجود در بازار است.

ساخت:

بدیهی است كه بررسی امتیازات نسبی ساخت های مختلف فیلم خام موجود در بازار میسر نیست. نكته قابل توجه این است كه تمام نوارهای فیلم مورد نیاز یك كار سینمایی بخصوص چه برای فیلمبرداری برای چاپ – باید بجز در موارد استثنایی

از تولیدات یك كارخانه انتخاب شود. به عبارت دیگر نوار نگاتیو اصلی و نسخه های كه از روی آن برداشته می شود و همچنین نسخه های پوزیتیو پخش و نمایش باید همه از محصولات یكی كارخانه و از انواع بخصوصی كه آن كارخانه برای هر یك از موارد استناد فوق می سازد انتخاب شود “مگر آنكه قرار باشد از یكی از روش های انتقال رنگ مثلاً تنكی كالر استفاده شود”.

ملاحظات فوق گاهی امكانات انتخاب را برای فیلمبرداری محدودتر می سازد. مثلاً صحیح نیست كه در فیلمبرداری برای تلویزیون از سیستمی استفاده شود كه شامل فیلم خام مخصوص چاپ نسخه نمایش با كنتر است كم نباشد.

دیگر اینكه در مورد فیلم های زنگی و برخی از انواع فیلم های ریورسال سیاه و سفید تسهیلات ظهور و چاپ باید با توجه به نوع بخصوص فیلم خام انتخاب شده تدارك دیده شود. از این نظر تسهیلات لابراتواری موجود محدودیت دیگری در انتخاب فیلم به وجود می آورد. بسیاری از فیلمبرداران ترجیح می دهند تا آنجا كه ممكن است صرفاً با محصولات یك كارخانه بخصوص كار كنند، چرا كه از این كار طریق شناسایی كامل ویژگی های موادی كه به كار می برند. برایشان فراهم می گردد.

سرعت: حساسیت فیلم خام به نور ” سرعت” آن، نامیده می شود كه سازندگان فیلم خام آن را با یك عدد بر اساس یكی از سیستمهای درجه بندی سرعت مثلاً ASA روی بسته فیلم درج می كنند. هر قدر این عدد بزرگتر باشد سرعت فیلم بیشتر است.

به طور كلی هدف این است كه سرعت فیلم خام انتخاب شده مناسب مقدار نوری باشد كه در بیشتر نماها فیلم خام در معرض آن قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب برای صحنه های خارجی آفتاب سرعت فیلم خام باید بسیار كم باشد مثلاً با شاخص نوردهی (Expos are inden) یا درجه ASA 20 تا 50. برای صحنه های داخل استودیو به فیلم سریعتری احتیاج است مثلاً : با شماره ASA 50 تا 100 . صحنه های خارجی تاریك و صحنه های واقعی كه روشن كردنشان مشكل است. به فیلم خامی با سرعت متوسط (100 تا 3000ASA) احتیاج دارند و برای صحنه های خارجی شب به ویژه اگر كه لازم باشد با نور موجود فیلمبرداری شود فیلم خام سریع با 300 ASA یا بیشتر مورد نیاز خواهد بود.

فیلمبرداران مخصوصاً برای صحنه های داخلی استدیو فیلم خام را بر اساس جدول نور مستقیم انتخاب می كنند. در این جدول كه همراه با سایر مشخصات فیلم در جزوه یا دستور العمل استفاده از فیلم درج می شود تعداد شمع- فوت مورد نیاز برای اندازه های مختلف دهانه نوری عدسی aperfuyre یا درجات مختلف F مشخص گردیده است. انواع فیلم های رنگی موجود در بازار از نظر سرعت بسیار محدودتر از فیلم های سیاه و سفید است اما اصول كلی موثر در انتخاب سرعت فیلم خام در هر دو مورد یكسان است.

معمولاً بهتر است كندترین فیلم خام مناسب برای حداكثر میزان نوردهی انتخاب شود چرا كه بافت یا دانه تصویر با افزایش سرعت درشت تر می شود. از طرف دیگر وقتی در دوربین فیلم خامی بار شده باشد كه سرعت آن برای نور یك صحنه خاص زیاد است هیچ تمهیدی برای جلوگیری از تابش بیش از اندازه نور وجود ندارد كه خالی از تاثیرات فرعی نامطلوب باشد. در این حالت سه امكان وجود دارد: می توان دهانه نوری عدسی را كه كوچك گرفت كه این به علت شكست نور و به هم خوردن تناسب فضایی در عمق حوزه دید به وضوح تصویر لطمه می زند. می توان از فیلتر خاكستری استفاده كرد كه این نیز منجر به كاهش وضوح در جزئیات تصویر می شود.

و بالاخره می توان زاویه شاتر Shuller كاهش داد كه این هم احتمالاً سبب می گردد تا حركات موضوع تصویر روی پرده سینما مقطع و ناپیوسته به نظر آید.

با این همه چند دلیل برای انتخاب فیلم كه سرعت آن بیش از حداقل مورد نیاز باشد وجود دارد:

الف) انتخاب فیلم سریع ممكن است نیاز به نور مصنوعی را به میزان زیادی كاهش دهد. مثلاً استفاده از فیلم خام با سرعت متوسط به جای فیلم خام كند ممكن است استفاده از لامپ های كمتری را ضروری سازد و در نتیجه مصرف برق فیلمبرداری را تا پنجاه در صد كاهش دهد و به صرفه جوی های قابل توجهی در هزینه تولید منجر گردد.

ب) عموماً كار با دهانه نوری كاملاً باز به علت خاصیت تعریف شكل كناره های عدسی و كاهش زیاد عمق حوزه دید روش درستی نیست. چنانچه استفاده از فیلم خام كند مستلزم آن باشد كه دهانه نوری در تعداد زیادی از نماهای فیلم حداكثر درجه بازگذارده شود بهتر است از امتیازاتی كه فیلم كُند از نظر دانه تصویر وارد صرف نظر شود و فیلم سریعتری انتخاب گردد.

ج) فیلم خام سریع گاهی به این دلیل انتخاب می شود كه بتوان بعضی از صحنه ها را با حركت آرام Slow mo fion فیلم برداری كرد. فیلم برداری برای حركت آرام نوار فیلم با سرعتی بیش از سرعت عادی 24 كادر در ثانیه از برابر عدسی می گذرد و در نتیجه مدت زمان كوتاهتری نور می بیند. بنابراین در چنین مواردی لازم است كه حساسیت فیلم بیشتر باشد.

د) فیلم خام سریع ممكن است برای افزایش عمق حوزه دید Depth of fied نیز بر فیلم كند ترجیح داده شود. عمق حوزه دید در زبان فیلم برداری فاصله بین نزدیك ترین و دورترین شیئ است كه عدسی هنگام فیلم برداری به وضوح نشان می دهد. عمق حوزه دید برای هر یك از اندازه های مختلف فیلم خام (16 تا 35 mm) و غیره

به درجه F ( میزان گشادگی دهانه عدسی ) و فاصله كانونی عدسی بستگی دارد.

هر قدر فاصله كانونی بیشتر و دهانه عدسی بازتر باشد عمق حوزه دید كمتر خواهد بود و برعكس هر قدر فاصله كانونی عدسی كوتاه تر ( یا زاویه آن بازتر) باشد و هر قدر دهانه بسته تر باشد عمق حوزه دید بیشتر است. بنابراین فیلم برداری برای آنكه حوزه دید عمیقی به تصویر بدهد باید از عدسی هایی با فاصله كانونی كوتاه و دهانه های كوچك و یا (معمولاً) از هر دو استفاده كند به جبران نور كمتری كه دهانه كوچك از خود عبور می دهد لازم است كه یا منبع نور قویتر باشد كه احتمالاً مشكل و بی شك گرانتر است و یا اینكه فیلم خام حاستری به كار برده شود بدیهی است كه در اغلب موارد روش دوم ترجیح داده می شود. هنگام فیلم برداری صحنه های خارجی در شب مشكل عمده بیشتر تضاد شدید بین قسمت های تیره و قسمت های روشن است تا كم بودن نور به طور كلی و از این نظر این تصور كه هر قدر فیلم حساس تر باشد نتیجه بهتر خواهد بود اشتباه است. چراغ های اتومبیل های و روشنایی خیابان ها در صحنه های شب میزان نوردهی را نسبت به قسمت های تیره خیلی افزایش می دهد. به گفته یك فیلم بردار: این تصویر كه هر قدر فیلم خام سریعتر باشد بهتر می توان در شرایط نور كم فیلم برداری كرد بی معنی است. واقعیت این است كه هر قدر فیلم سریعتر باشد دردسرتان بیشتر می شود. برای آنكه در بعضی از قسمت ها نور بسیار زیاد خواهد بود. در نتیجه بعضی از قسمت های فیلم بیش از اندازه نور می بیند و گذشته از بسیاری اثرات بد دیگر مشكل حفظ ظرافت دانه تصویر كه در مورد فیلم سریع خود به خود بغرنج است تشدید می گردد.

نگاتیو برابر ریورسال :

در مورد فیلم 35mm بخش عمده فیلم برداری حرفه ای روی فیلم خام نگاتیو انجام می گیرد. اما در 16mm در مورد فیلم های رنگی استفاده از فیلم ریورسال متداول تر است. فیلم خام ریورسال ممكن به چند دلیل بر فیلم نگاتیو ترجیح داده شود.

الف) در فیلم رنگی در كمبود سرعت فیلم گاهی خود مسئله ای است و سریعترین فیلم خامی كه در حال حاضر در دسترسی می باشد و از نوع ریورسال است.

ب) فیلم خام ریورسال به ویژه به صورت سیاه و سفید مزایایی از نظر پنهان ماندن اثرات ساییدگی ذرات گرد و غبار و غیره كه ممكن است هنگام كار با نسخه اولیه ایجاد گردد در بردارد اجتناب از این اثرات در 16mm مشكل است و در سیستم نگاتیو پوزیتیو چنین اثراتی هنگام نمایش فیلم به صورت لكه های درشت سفید ظاهر می گردد، حال آنكه در سیستم ریورسال این لكه ها سیاه است ودر نتیجه كمتر به چشم می خورد.

ج) در برخی موارد استفاده از فیلم خام ریورسال به سبب كاهش مراحل نسخه برداری كیفیت مرغوب تری را تضمین می كند. بدین ترتیب كاهش مراحل نسخه برداری كیفیت مرغوب تری را تضمین می كند. بدین ترتیب كه دو مرحله چاپ پوزیتیو اصلی از نگاتیو اولیه و چاپ نسخه های اضافی نگاتیو از پوزیتیو اصلی را كه در غالب سیستم های سیاه و سفید نگاتیو – پوزیتیو ضروری است می توان در سیستم ریورسال به یك مرحله چاپ نگاتیو به نگاتیو (in fernegative) كاهش داد. البته در زمینه فیلم های رنگی پیشرفت های اخیر در زمینه تهیه فیلم های ریورسال رنگی نگاتیو

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” آشنایی با فنون تصویربرداری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – آشنایی با فنون تصویربرداری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تصویربرداری;تصویر چیست;فیلم خام;فیلمبرداری در طبیعت

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *