ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System 205 صفحه + doc

پژهش ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System در 205 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 205

حجم فایل: 14.369 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پژهش ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System در 205 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول PASS MO SYSTEM تا سطح ولتاژ 5/72

…………………………………………………………………………………………………7

1 ـ مقدمه

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

2 ـ عملكردPASS MO

……………………………………………….9

3 ـ طراحی PASS MO ………………………………………………10

4 ـ نصب درمحل

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

5 ـ نصب كمیسیون آموزش ودستورالعملهای تعمیر ونگهداری

………………………………………………………………………………………………..39

6 ـ جزئیات بیشتر

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43

7- مشخصات فنی PASS MO

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

فصل دومSYSTEM PASS MO تا سطح ولتاژ170 170……………………………………………………………………………………………..56

1- هدف

………………………………………………60

2- قابلیت ها

………………………………………………60

3- توصیف عمومی(کلی )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

4- تولیدات واطمینان ازکیفیت

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

5- اطلاعات فنی Pass Mo

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

6- طرحهای پست با راه حلهای جدید pass Mo

………………………………………………………………………………………………..78

7- برخی کاربردها

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81

8- pass Mo های متفاوت

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….83

9- مهندسی جدید برای محیط امروز جهت فشردگی پست

………………………………………………………………………………………………..88

10- کاربردهایی از سکسیونر خط و زمین اضافه شده به PASS MO……………………………………………105

11- کاربرد بانک های خازنی در PASS MO

……………………………………………………………………………………………….109

12- روش كار اتصال زمین خط مدل pass-mo

……………………………………………………………………………………………….110

13- موتور عمل کننده شارژ فنر BLk222

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………114

14- مشخصات فناوری

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………130

فصل سومSYSTEM COMPASS پست های فشار قوی با سطح ولتاژ KV170به بالا……………………………………136

1 ـ هــدف

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 137

2 ـ كیفیـت

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………138

3 ـ فشارهای محیطی

…….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………139

4 ـ كاهش محیط (فضا)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………140

5 ـ حمل و نقل

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………140

6 ـ نصب

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………141

7 ـ ارزش های اضافه شده دیگر

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………141

8 ـ ساختار مدل

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………143

9 ـ شرایط سرویس نرمال

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………144

10 ـ مشخصات عمومی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………144

11 ـ اجزاء

……………………………………………..145

12 – نقشه

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………150

13 ـ سیستم حفاظت و كنترل

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………155

14 ـ ساختار سخت افزاری سیستم

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………155

15- سطح bay

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………156

16- نقشه سیستم

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………159

17- توصیف تکنولوژی عمومی پست های فشار قوی

……………………………………………………………………………………………….160

18- مشخصات فنی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………168

19- راهنمای تعمیر و نگهداری

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………182

فصل چهارم: ترانسفورماتور جریان

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………189

1- اطلاعات پایه

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………190

2- اساس داده های فنی

……………………………………………..190

3- رنج عایقهای چینی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………191

4- رنج عایقهای سیلیکونی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………192

5- سطوح عایق کاری نامی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………193

6- فاکتورهای اصلی TG 550

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………193

7- ساختمان TG

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………194

8- مشخصات TG

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………195

9- مزایای استفاده ازعا یق SF6 در CT

……………………………………………………………………………………………….196

فصل پنجم: مقایسه بین پست های معمولی و PASS MO

……………………………………………………………………………………………….197

1- كلیات

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………198

2- هدف

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………198

3 – كاربرد

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………198

4- فرضیات

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………198

5- نتایج قابل دسترس

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………199

6- نتایج اقتصادی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………200

7 – مقایسه بین راه حلها

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………201

8- نتایج

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………208

مقدمه

نیاز روز افزون بشر به انرژی برق جهت تامین احتیاجات خود در زندگی روز مره و پیشرفت فناوری در صنایع مختلف و تراکم شدید جمعیت در شهر ها و افزایش مصارف به واسطه رشد و تراکم مصرف وکاهش افت ولتاژ شدید و تلفات توان تقاضای نصب پست های فشار قوی را افزایش داده است و از طرفی به علت افزایش قیمت زمین و محدودیت فضای مورد نیاز جهت نصب پست و همچنین ایمنی افراد جامعه و زیبایی ظاهری شهر راه حلی جدید می طلبد.

بنابر این جهت رفع مشکلات ناشی از موارد بالا شرکت های مختلف طرح های جدیدی ارائه داده اند که از جمله شرکت ABB که راه حل ابتکاری بنام PASS ارائه داده و باعث گردیده مسئله زمین وفضا و مشکلات ناشی از آن تا حدود زیادی برطرف گردد.

1

در بازارهای روشنفكرانه انرژی امروزی برنامه های سودمند و قابل اطمینان جهت فشرده سازی و سادگی در نصب تجهیزات پست مورد نیاز است .بر همین مبنا شرکت ABB ابتکاری جدید برای كلید های باسطح ولتاژ 5 /72 کیلوولت به نامpass moo (سیستم کلید پوشیده:

plug and switch system)ارائه داده است که توانایی تركیب از هر دوی كلید های عایقی هوایی قدیمی AIS و َتكنولوژی كلیدهای عایقی SF6 پیشرفته را دارا باشد .

pass moo طرحی نو با سکسیونر باسبار و زمین در سلول بریكر جهت جوابگوی نیاز مصرف كننده می باشد . مدل pass moo به صورت فشرده و قابل اطمینان بوده و به سادگی نصب می شود .

مشخصات اصلی pass moo مطابق زیر می باشد:

ولتاژ نامی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………72/5 KV

فرکانس نامی

…………………………………………..50/60 HZ

جریان نامی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2000A

ولتاژ قابل تحمل نامی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………325KV..

جریان نامی قابل تحمل در زمان اتصال کوتاه(3ثانیه)

…………………………………………………………………………………………….. 31.5KA

پیک جریان نامی قابل تحمل

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80KA

دامنه درجه حرارت

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… -40° / +55° C

2 ـ عملكرد PASS MOO

PassMoo یك طرح كلید مناسب كامل برای استفاده اجزای بیرونی پست ها می باشد . طرحی كامل بوده كه قادر است طبق استاندارد های اساسی بر اساس نیازمندیهای پست افزایش یابد.

عملكرد های معمولی pass moo عبارتند از :

– اندازه گیری جریان

– قطع (سکسیونر)

– قطع جریان (بریکر)

– ایزوله کردن(کلید زمین)

این تجهیزات در محفظه ای به صورت استوانه ای شكل حاوی گاز SF6 می باشند . هر پل با قرار گرفتن در محفظه خودش قابلیت اطمینان و ایمنی را افزایش می دهد.

محفظه از قالب آلومینیومی سفت ومحکم ساخته شده است .

با پذیرش pass moo نتایج زیر فراهم می شود .

1-طرحی فشرده زیر نظر تكنولوژی GIS

2-مونتاژ و تست كامل در كارخانه

3-حمل و نقل آسان به محل

4-تعویض آسان در صورت عیب

5-محیط مساعد به خاطر كاهش ابعاد

6-تعمیرات كمتر )زیرا تمام ولتاژهای بالا در گاز SF6 هستند ).

7-كاهش زمان قطع برای تعمیرات به خاطر كیفیت بالای طرح

8-كاهش هزینه های دوره عمر به خاطر كاهش امور ساختمانی ( فقط یك چهار چوب ) كاهش تجهیزات كاهش هزینه تلفات انرژی ، كاهش هزینه های زائد و یدكی

3 ـ طراحی PASS MOO

1-3- PASS MOO DBB

مدلDBB استفاده شده برای دوبل با سبار پست ها می باشد كه یك كلید قطع كننده به طرح اصلی اضافه شده است .

این طرح حدود 40/0 تجهیزات پستهای معمولی نیاز دارد بنابراین یکی از مزایای مهم که فشر دگی محیط (کاهش زمین) میباشد را دارا می باشد.

طرحهای دیگر عبارتند از:

1-3- نصب دوبلCT

2-3- نصب سنسورهای ولتاژ

3-3- نصب كلیدهای ارتینگ اضافی

4 – نصب در محل (مونتاژدر محل)

طرح PASS MOO تقریباً معادل یك بی كامل می باشد که می تواند در یك مدت زمان كوتاه نصب گردد(زمان خیلی کوتاه).هر بی می تواند از تریلی تخلیه شود ومستقیماَ روی سكوهای فوندانسیون ها نصب گردد.

نصب مدل PASS MOO در محل ساده ساده می باشد زیرا كه قبلا دركارخانه مونتاژشده است. تنظیم یااصلاحات در محل نیاز نیست .

5- نصب وآموزش تعمیر نگهداری ومشاو

1-مقدمه

دستگاههای چند كاره فشرده مدل PASS MOO كه در شكل 1 نشان داده شده است تجهیزات طراحی ومونتاژ شده دركارخانه میباشد و به مکانی که پست می خواهد سریع وبا اطمینان نصب شود حمل می شود.

2ـ خصوصیات اصلی و مزایا در مقایسه با تجهیزات متداول عبارتنداز :

ـ كاهش وزن و حجم

ـ كاهش مقدار گاز SF6 داخل قسمت های برقدار

ـ كاهش ساختمان مورد نیاز

ـ كاهش عمده تعمیر و نگهداری دستگاهها

ـ سادگی و سریع در نصب

ـ سادگی برای مراقبت ونگهداری

3 ـ معرفی تجهیزات

مدل PASS MOO تشكیل شده از سه قطعه جداگانه شامل، پل های كلید و سلول بریکر همراه با دستگاه كه به طور افقی قرار گرفته اند .

سکسیونر باسبار و زمین در داخل پوششی از پل های كلید قرار گرفته است که مانندبریکر از راه دور کنترل میشود. بوشینگ های هوایی SF6 برای اتصالات با خطوط بیرونی و سیستم باسبار در داخل و بیرون نصب شده اند .

در صورت درخواست می توان از ترانس های جریان چند كره عمومی متعارف با سیم پیچ های چند گانه که در روی بوشینگ ها قرار میگیرند استفاده نمود . تمام تجهیزات مونتاژ شده ودر داخل تابلو یا قفسه های كنترل )دریک اطاقک)ثابت شده است .

1ـ3ـ متعلقات

مدل PASS MOO با متعلات زیر تجهیز می شوند .

·دو تا ND8 دریچه های ورودی گاز برای پر كردن و كنترل(M)

·یک كلید تنظیم برای پر کردن گاز كه شامل یك كنتاكت برای آلارم و دو كنتاكت برای قطع می باشد ، این دستگاه فشار را در موقعیت نشان داده شده در بار MPA یا سكتورهای رنگی و فشار چگالی واقعی از گاز SF6 صرف نظر از تغییرات در درجه حرارت سلول آماده می كند این تجهیزات با سیستم جبران فشار تجهیز می شوند .

·سه دیسک قطع كننده (L)

·سه تا پنجره بازرسی برای آزمایش موقعیت كنتاكت های متحرك از سكسیونر های مركب (F)

·یك محرک سه پل برای آلارم دادن موقعیت بریكر( بسته = قرمز ) ( سبز = باز ) (N)

·یك دستگاه سه پل برای آلارم دادن موقعیت سكسیونر های مركب ( بسته = قرمز ) ( سبز = باز ) برای قطع كننده خط ( سبز = باز و قرمز = باز ) و برای قطع كننده زمین ( O )

شكل 1 ـ نقشه و دیاگرام

2ـ3ـ سلول بریكر ( شكل 2 )

1ـ2ـ3ـ كلیات

مدول استفاده دربریکر PASS MOO‌ انرژی مورد نیاز برای بستن فنر كویل را در محرك BLK82 ذخیره می کند. موقعی كه بریكر بسته می شود فنر به صورت مستقیم با انتقال مكانیكی از محرك BLK 82 کشیده می شود و برای باز شدن در هر موقع آماده می شود چرخش روی محور سلول بریكر به عنوان یك قطع كننده برای اتصال یا قطع كردن خط یا کلمپ زمین عمل می كند .

2ـ2ـ3ـ شرح

سلول بریكر جا داده شده در داخل پوشش استوانه ای شكل تشكیل شده در اصل از ،

1 ـ كنتاكت ثابت

2 – كنتاكت متحرك

3ـ دهانه لوله خرطومی شكل

4 ـ سوئیچ انگشتانه

5ـ پوشش بالایی

6- پوشش پایینی

7 ـ صافی هوا

8 ـ دیسك قطع كننده

3-3-سكسیونر خط و زمین مركب

1ـ3ـ3ـ کلیات

3ـ همانطور که در شکل 3-a دیده می شود دستگاه PASSMOO با یك قطع كننده3 پل تجهیز شده است. موقعی كه كنتاكت متحرك(1) 45 درجه در جهت عقربه های ساعت یا خلاف عقربه های ساعت می چرخد سكسیونر سمت L1و L2 رابازمی کند. حال برای زمین کردن طرف خط(L1 ) كنتاكت متحرك 45درجه دیگر باید بچرخدومجددا باچرخش 45درجه دیگر باسبار(L2) ارت می شود. شکل 3-a چگونگی قطع ووصل سکسیونر دیده می شود.

2ـ3ـ3- شرح

سكسویز مركب (شکل 3) از یك كنتاكت متحرك(1) یک کنتاکت ثابت طرف L1-L2(2) کنتاکت طرف زمین (3) سلول چرخش (4)و پنجره بازرسی (5)تشکیل شده است

1ـ3ـ7ـ3 بهره برداری الكتریكی

موقعی كه كلید در اطاق كنترل به صورت راه دور فشار داه می شود قطع كننده می چرخد محرك قطع كننده در سمت پل جابجامیشودوحركت ازطریق انتقال به دو پل دیگر منتقل می شود .

2ـ3ـ7ـ3ـ بهره برداری دستی شكل 7

برای بهره برداری آهنربای الكتریكی (6) باید شارژ شود شرایطی كه می تواند این بهره برداری شكل گیرد باید موجود باشد. بنابراین باكشیدن اهرم قفل مكانیكی (7 )در داخل دیسك می چرخد وبا 2 یا 3 بار چرخش میله(8) اهرم قفل(7) در جایش روی دیسك باقی می ماند و با ادامه دادن چرخش اهرم (8) از دیسك رها میشود.و بوسیله نشانه دهنده موقعیت قطع كننده دیده می شود.

براساس دستور جهت بهره برداری دستی بطور صحیح به جهتی كه قطع كننده می چرخد توجه شود. این وابسته به موقعیت قطع كننده می باشد و می تواند با كنترل به وسیله چرخش دیسك نگهداری شود كه آن با صفحات نشان دهنده كه موقعیت قطع كننده را معین میكندثابت می شود. شكل A‌ 7 جزئیات موقعیت قطع كننده را نشان می دهد.

– ترانس جریان نوع حلقوی

یكی از مشخصات ابتكاری پروژه pass ترکیب قطع كننده خط با كلید زمین به صورت سه پل می باشد . ترکیب قطع كننده و كلید زمین به وسیله اتصال متحرك منحصر به فرد راه اندازی شده در محور چرخ دوار می باشد. این محور اتصال الكتریكی به اتاق قطع با وسایل چرخش دهنده(موتور محرک) انجام می شود كه اتصال به باس بار برقدار و جداسازی و زمین كردن خط را فراهم می کند.

اتصال زمین خط به وسیله یك توالی عملیات ساده كه از شرایط عملكرد ( pass mo اتصال به باسبار از میان بوشینگ ها در طرف قطع كننده و به خط از میان بوشینگ ها در طرف بریكر ) دریافت می شود و بوسیله مراحل زیر انجام می شود:

A: باز كردن بریكر

B : بازكردن قطع كننده ( چرخش كنتاكت متحرك به اندازه 90 درجه به موقعیت نشان داده شده در شكل (3) ).

C : اتصال کنتاكت متحرك به كنتاكت ثابت ( چرخش كنتاكت متحرك به اندازه 180 درجه به موقعیت نشان داده شده در شكل

( 3 )

D : بستن دوباره بریكر

ترکیب قطع كننده با كلید زمین بااستفاده از روش اتصال زمین بالا دارای مزایای زیر می باشد.

1- ایمنی

عملكرد اتصال زمین از راه دور انجام می شود مگر اینكه بازرسی بصری نیاز باشد .

2- حفاظت

اتصال زمین خط در این روش خطرات را کاهش می دهد.

3- كاهش قیمت

به وسیله كنتاكت متحرك منحصر به فرد یكی از سه قطب متحرك دو عملكرد می تواند انجام دهد .

4-افزایش قابلیت اطمینان :

با فقط یك كنتاكت متحرك و یك چرخش سیستم انتقال كاهش جدی از احتمال خطا و حذف كامل امكان عمكلرد ناقص (با یك اینترلاك درونی) بین قطع كننده و كلید زمین وجود دارد .

ه) كاهش دیمانسیون كلی :

عمل كاهش دیمانسیون كلی از یكپارچی عملكرد نتیجه می شود.

PASS MO بوسیله كاهش جدی از فضای اشغال شده در محل كلید مشخص می شود. فضای اشغال شده از مدل PASS-MO حدود13 متر مربع بوده و مقایسه این آرایش با مساحت مربوط به BAY متداول AIS (41متر مربع ) نشان میدهدکه كاهش زمین اشغال شده در حدود 70 درصد می باشد .

در حقیقت كاهش هایی در هزینه های پست جهت اتصالات اولیه بین BAY و باسبار ( مواد و زمان نصب) برای میله های باسبار ثانویه بین اجزای گوناگون ( در كابل كشی PASS – MO و سیم كشی جهت اتاق كنترل محلی که قبلاٌ انجام می شود ) وجود دارد .

19- راهنمایی تعمیر ونگهداری

فشرده سازی پستهای عایق شده باهوا

خلاصه

1ـ عامل جلوگیری تعمیر ونگهداری :توصیف فعالیت ها

1/1 بازرسی های دوره ای

2/1 بازدید وآزمایش عمومی

1/1 بازرسی دوره ای

بازرسی بصری وعملی بدون باز كردن سیستم گازی انجام می شود.

بعد از یك سال کارکرد دستگاه توصیه می شود كه یك بازرسی بصری با(مدل در سرویس ) انجام دهید که عبارتند از:

ـ بازرسی عامل چگالی SF6

ـ ثبت تعداد عملكرد دیژنکتور

ـ سفتی و محكمی اتاق كنترل

ـ طرز كار هیتر ها

ـ بازرسی عمومی از تجهیزات : مكان نشان دهنده ها اتصالات کابلها ، اتصالات همپتانسیل ها ، مدارات ز مین

ـ هیچكدام از تجهیزات كمكی نباید گرم یا زیاد گرم شود . و رله ها تحت لرزش و ارتعاش نباید÷ قرار گیرد.

در پایان هر سال سفتی پیچ ها اتصالات نبود خوردگی یا شکستگی تجهیزات بازرسی شود.

هر دو سال برای تجهیزاتی مانند دژنكتور و سكسیونر و كلید زمین که عملکرد دارند تست قطع و وصل از طریق LOCAL و REMOT انجام شود.

– هر سه ساله طبق دستور تمام عملیات الكتریكی و مكانیكی چك شودمانند:

ـ اتصالات انعطاف پذیر

ـ روغنكاری كنتاكت های اصلی در سكسیونر و كلید زمین

هر پنج سال علاوه بر تست های فوق موارد زیر بازرسی شود.

ـ آلارم ها ، تریپ ها ، و محدود کننده ها ( B LOCH )

ـ سطح رطوبت SF6 ‌

ـ روغن كاری كلید سکسیونر و زمین و بازرسی سفتی و سطح واشر بندی

ـ روغن كاری مكانیزم فرمان بریكر و بازرسی سفتی سطح واشر بندی

ـ پایداری اتصالات از مدار اصلی وسیله مادون قرمز (گرما سنج)

ـ نبود فرسایش وخوردگی یا زوال وپوسیدگی اجزای تجهیزات

ـ اتصالات متحرک

ـ روغنكاری كنتاكتهای اصلی در قطع كننده وكلیدهای زمین

2/1 بازدید وآزمایش عمومی

بازدید وآزمایش عمومی از COM PASS با توجه به یکی از پارامتر های زیر انجام می شود .لازم به ذکر است که در این بازدید دستگاه به روی زمین انتقال می یابد .

1- بعداز 5000 بار عملکرد مكانیكی

2- بعداز 15 سال از نصب

3- موقعی كه شمار اتصال كوتاه به مقدار جدول زیر نزدیك شود.

تعدادعملکرد ((N 5000 80 200 89 50 32 20 13 9

جریان اتضال کوتاه (KA) 2 5 10 15 20 25 30 35 40

توجه:در صورت امکان بهتر است یک واحد جدید در صورت وجود آیتم سوم جایگزین شود.

اینترلاكها

1 ـ 3 ـ عمل قطع كننده ممكن است فقط موقعی كه قطع كننده بسته یا باز است .

عمل مدار شكن محلی ممكن است موقعی كه قطع كننده بسته است .

عمل مدار شكن ممكن هستند فقط اگر فشار گاز قطب بالاتر از آستانه مانع شدن از باز داشتن باشند .

2 ـ 3 ـ قطع كننده :

عمل قطع كننده با هر دو موتور یا عمل كننده ای ممكن است فقط موقعی كه مدار شكن باز است دستگاه اینترلاك وابسته به نیروی برق است .

كلید زمین می تواند عمل كند . فقط اگر قطع كننده باز باشد دستگاه اینترلاك مكانیكی وا بسته به نیروی برق به طور انتخابی مراجعه به شكل ( 1 )

تست

كمپرس است كاملاً یكپارچه و تست شده در كارخانه تستهای الكتریكی و مكانیكی انجام می شود با مدل در مكان سرویس

5 ـ حمل و نقل : در پایان تست كلید زمین اتصالات حركت داده می شود دستگاهها محل شده اند و ممهور با رنگ كاری قرمز می شوند . قطع كننده جایی می شود . در مكان بسته شده و تنهای ثابت و متحرك در غالبها با یكدیگر ثابت می شوند . و پایه های اتاق كنترل و اتصالات كلید زمین از جایی شوند و بسته بندی می شوند . مدل آماده ای برای حمل و نقل

6 ـ راه راه اندازی : راه اندازی مدل پس تشكیل می شود از عمل های زیر

1 ـ پایه های اتاق كنترل و كلید زمین و اگر بسته بندی نباشد .

2 ـ سه پایه ها ثابت می شوند به فنداسیون در یك طرف

3 ـ مدل حمل شده نوار می شود . بالا با جرثقال و پیچ و مهره می گردد روی پایه ها

4 ـ پایه های سه تایی دیگر اكنون محكم می شود . به فنداسیون و پیچ و مهره می گردد . روی مدل در طرف دیگر . اگر مدل تجهیز شده باشد با كلید زمین اتصالات و دستگاه سوار شده اند .

اتاق كنترل نصب می شود روی مدول و كابلهای مربوط به متصل می شوند .

تعمیر و نگهداری :

عمل تعمیر و نگهداری اجرا می شود روی شرایط زیر :

ـ بریکر باز

ـ سکسیونر باز

1 ـ فشار گاز رویMP 2 % كاهش می یابد

2 ـ به وسیله رفتن روی سكو شكل (3) شكل (4) حركت داده می شود .

3 ـ با وسایل از یك میله عایق یك پولی بسته می شود . روی شكل ثابت بر اساس دستور بالا روی چهار پایه بالا برند .

4 ـ نقاله متصل شده اند با هم جهت ثابت نگه داشتن و شكل موبایل شكل (5)

5 ـ پیچ های جفتی : شكل 6A باز می شوند و چرخها روی ریل ها PO2 شكل6B به صورت 90 درجه چرخانده می شوند .

با وسایل از چهار نقاله شكل موبایل است . 30N بالا برده می شوند . شكل6C و چرخها به سمت داخل كشیده می شوند در شكل6D

موفقیت بزرگ از COM و PASSدر لهستان

پیام خبری در انرژیكا 12/2001

مهمترین مجله ماهانه در لهستان نوشته شده بر اساس اطلاعات تخصصی در باره مهندسی مدت پرداخت كه شامل تحصیلات زندگی مانند آب و برق و مهندسی تخصصی كار با سیستم تغذیه قدرت بود

نویسنده روزنامهMICHIN مدیر فنی درباره اهمیت استفاده سه سیستمCOM و یكPASS نوشت او در مجله نوشته است كه او نیاز به 160 واحد COM وPASS برای نوسازی 32 سیستم پست تا زمانی كه در حال حاضر ما تحویل داده ایم یا مرتب شده دستور داده شده برای 13 سیستم پستی در نوع COM 57 واحد و دوتاPASS

خبری نوشته شده از یك مشتری

دیاگرام تك خطی از نوع پست COM شامل مشكلات خیلی مهم اكثر جلسات درباره محیط و آماده سازی زمین برای پست های 110KV H:V میباشد

بالا رفتن ارزش زمین فشارسرمایه گذاری تورم جهت جستجو راه حل های جدید اجازه می دهد به ذخیره فضا برای سیستم های پست نیاز دارد به كمترین كار تعمیرات راه حل های مورد اطمینان خیلی واقع می شوند

و دربرگیرنده مساعدت می باشند یكی از آنها برای پست های 110 KVS/S COM PASS میباشد

در سال 1999 در ZEKLEND شركت TOUR توانایی 40 تا پست از نوع 110/15 پست در منطقه GRGD را طراحی كرده بود در این پست بكاررفته بود نوع جدیدی از كلیدهای 110KV به عنوان راه حل COM است

آن اولین نوع سوئیچگیر در لهستان و دوم در اروپا بود موجودیت پست در H4 طراحی شده بود با قطع كننده هایی به صورت متصل طراحی معمولی در لهستان

اولین مرحله هست با یك توان قدرت 167A و110/15 در نوع بعدی وجود داشت در ترانس بر با قدرت 25 MVA

تولید كننده سوئیچگیرهای 110KV شركت ADD ،ABDهست كه مدل های كامل COM با باسبارهای NABLA به صورت كامل تحویل می دهد

تصاویری از پست های LISEWO با طرح COM

با 24 سوئیچگیر ولتاژ متوسط ما به كار بردیم عایق بندی هواZX 8 از ABBبا نوع بریكرهای BD4 نوع خلا

در پست ها با COM محدودیت زمین خیلی مهم است در قرارداد های تدوین شده H4 دستگاههای قرار دادی ما به V/2 _ 7/SM2 متر مربع زمین نیاز داریم برای S/I در H_4 با نوع COM یا فقط و فقط به 2/3 نیاز است این فیتر خانه جهت سوئیچگیر های HVMV حفاظت ها باتری خانه ترانس های كمكی و غیره كافی است و برای سوئیچگیرهای 110NVCOM با 2DDS 2پست DN فقط به 1/26 نیاز است ما بوسیله پست های SS 70در صد فضا را كاهش دادیم محدودیت هایی كه COM می تواند انجام دهد 1ـ پایه های فولادی 2ـ كابل های كنترل 3ـ كانال های كابل و كیوسك های تقسیم بندی 4ـ فنداسیون شماری 5 ـ تاسیسات داخلی و عملكردهای اسمبل 6ـارتفاع فنس و راهرو ها 7ـ ارتفاع شبكه زمین

در نتیجه زمان برای نصب كوتاهتر خواهد شد و قیمت پست های COM پایین می آید در مقایسه با سوئیچگیرهای قدیمی 110 جدا آن ما قیمت بهره برداری و تعمیر و نگهداری را كاهش می دهیم

در اكثر 2000 در توران بر اساس منفعت ما ساختیم دومین پست COM 110 با هفت BAY ما جایی كه زمین مالك داشت در این حالت ما 2/9 از محیط ذخیره كردیم و ما برای تجهیزات بنای داخلی زمین فروختیم

در حال حاضر ما در حال ساخت سومین پست COM و نوع 4ـ4

در این حالت مهمترین ،مدرنترین و جدیدترین نوع آن به طور كامل می باشد

دیاگرام تك خوانی از V بهCOM و از گذشته تا حال به خاطر تجربه بسیار خودشان با پست های COM باتصمیم گرفتیم كه بسازیم پستهای جدید براساس سازماندهی جدید تولید مدولار PASMO

ویژگی های PAS از كاتالوگ و در سال 2001 ما شروع كردیم با پست های 110 كه طراحی بر اساس PAS و كلید های 145 آن ساخت ABB بود .

سوئیچ گیرها تشكیل شده بود از دو قطع كننده WCB كه آرایش H _ 4 در پست های 11 /K داشتند .

دیاگرام تك خطی :

110 نوع PASS در اولین مرحله وجود خواهد داشت یك مدلی از قطع كننده های كلیدهای برتر و یك

SBB نوع H 3 با یك ترانس فاتور BAG

در مدل بعدی وجود خواهد داشت S 4 با دو ترانس قدرت و دو كلید برتر در ساختمان PASS

فضا برای S/S در H_4 پایه گذاری شده مستقر در PVMO ، DCB پس 352 یا 52/3

دفتر فنی هست در حال طراحی پست ها با COM و PASS كه دارند نمای زیبا

هستند بیشتر محیط دوستانه و قابل قبول از نقاط سرمایه گذاری از نما باید پیدا كنند .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مقاله ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System ;پژهش ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System ;تحقیق ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System ;دانلود پژهش ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System ;ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *