انواع انبارهای كارخانه های صنعتی 50 صفحه + doc

لازم به توضیح است كه تمام این انبارها برای كارخانجات لازم نیست فقط در رابطه با فعالیت خود می توانند انبارهایی را انتخاب كنند عداد انبارهای لازم برای یك كارخانه تولیدی بررسی سیستم انبارداری در شركت صنایع چوب چوفا انواع انبارهای متفاوتی می توانند كارخانجات برای خود انتخاب كنند ولی مهمتر برای كارخانجات دو نوع انبار مواد اولیه و انبار ابزار و انب

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 17 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

انواع انبارهای كارخانه های صنعتی:

1- انبار مواد اولیه

2- انبار قطعات نیمه ساخته

3- انبار قطعات وارده

4- انبار ابزار

5- انبار قطعات یدیكی دستگاهها و ماشین آلات

6- انبار آهن آلات و پروفیلها

7- انبار ملزومات و لوازم مصرفی پرسنل

8- انبار محصول

لازم به توضیح است كه تمام این انبارها برای كارخانجات لازم نیست فقط در رابطه با فعالیت خود می توانند انبارهایی را انتخاب كنند.

تعداد انبارهای لازم برای یك كارخانه تولیدی:

بررسی سیستم انبارداری در شركت صنایع چوب چوفا

انواع انبارهای متفاوتی می توانند كارخانجات برای خود انتخاب كنند ولی مهمتر برای كارخانجات دو نوع انبار مواد اولیه و انبار ابزار و انبار محصول است.

1- انبار مواد اولیه كه باید فضای بزرگی را داشته و به دربهای ورود حاصل كارخانه نزدیك باشد تا حمل و نقل اولیه توسط كانتینرهایی حمل مواد راحتر باشد انبار مواد اولیه می تواند انبار ضایعات و قطعات را در خود جای دهد.

2- انبار محصول كه در آخرین مرحله تولید هر محصولی كه تولید شده و به فروش می رسد در این انبار نگهداری می شود.

كدگذاری كالا( روشهای مختلف كد گذاری):

ایجاد دو یا سیستمی كه به وسیله آن اطلاعات و نشانه های مورد نیاز از شخص به شخص دیگر و یا از نقطه ای به نقطه دیگر به صورت خلاصه منتقل می گردد. كدگذاری نام دارد. كلمه كد با معنی رمز و نوشته به كار می رود عمل كدگذاری را میتوان با استفاده از عوامل متعدد از قبیل رنگها، نورها، اشكال، اعداد، حروف، الفبا و یا بصورت تركیبی است این عوامل انجام داد.

كدگذاری فواید متعددی دارد از جمله جلوگیری از نوشتن جملات طویل و توصیفی و شناسایی ساده و دقیق كالا كمك به استاندارد كردن كالا كمك به جمع آوری اطلاعات صحیح و آماده و محاسباتی ثبت عملیات واردات و صادرات كالا و نگهداری حساب دقیق موجودی انبار توسط ماشینهای محاسب الكترونیكی پیشرفته و صدرو سفارش خرید به طور ساده و مطمئن.

انواع روش كدگذاری:

1- روش ساده یا روش اعداد ترتیبی

2- روش اعداد گروهی

3- روش اعشاری یا دیوئی

4- روش حروفی یا الفبای

5- روش نیمونیك

6- روش مخفی

7- روش كدگذاری مركب یا روش مخفی

روش كد گذاری یا روش صنعتی:

امروزه روش كدگذاری مركب یا روش صنعتی متداولترین روشی است كه در موسسات و سازمانها مختلف از جمله موسسه ای كه در آن تحقیقات یا شروع نموده اند مورد استفاده قرار می دهند. جهت اجرای روش فوق در مرحله اول باید اقدام ذیل به صورت گیرد.

الف) – صورت برداری از انواع كالاهای موجود در انبار در حال پیش بینی آینده بدون لزوم ذكر مشخصات دقیق اجناس ب) – گروه بندی كردن اقلام صورت برداری شده ج) – تخصیص یك عدد برای گروه اصلی و همچنین تخصیص یك عدد برای گروه فردی د) – شماره گذاری كالای موجود در هر گروه فردی به ترتیب و با در نظر گرفتن احتیاجات آنها.

نكته ای كه حتما باید به آن توجه داشت این است كه تعداد ارقام اعدادیكه هر یك از گروههای اصلی و فرعی و اصل كالا اختصاص داده می شود متناسب با تعداد و تنوع كالاهای مورد نیاز سازان و تعداد گروهها می باشد و بی جهت از ارقام چند عددی استفاده نشود هر چند ارقام استفاده شده كمتر باشد مزایای بیشتری دارد كه مهمترین آن راحتی در به خاطر سپردن كد خاص توسط انبار داران خواهد بود.

گروه اصلی

گروه فرعی

اصل كالا

روشهای مختلف استفاده از اجناس انبار:

در انبار اجناس ممكن است وجود داشته باشد كه در یك زمان معین بایستی مصرف شود ( مانند روغن) و این زمان با نوشتن تاریخ بر روی بسته بندی مشخص می شود ولی غلب اتفاق می افتد كه مقادیر زیادی جنس به علت استفاده نكردن به موقعه تاریخ مصرف آنها گذشته و غیر قابل استفاده اند برای استفاده از اجناس دو سیستم دو روش وجود دارد.

1- سیستم FiFo

2- سیستم LIFO

در سیستم اول (فایو) جنسی كه اول وارد شده اول خارج و مصرف می شود و در سیستم دوم ( لایفو) جنسی كه آخر از همه وارد شده اول مصرف می شود استفاده از روش لایفو نادرتر بوده و غالبا سیستم فایفو را بكار می برند.

مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تهیه شده و در موارد مقتضی از ارزشهایی نیز استفاده شده است.

خلاصه اهم رویه های حسابداری

موجودی مواد و كالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ارزیابی می شود. بهیا تمام شده موجودی ها براساس روش میانگین تعیین می شود.

درائیهای ثابت مشهود:

دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی كه باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت با عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در كیفیت بازدهی آنها می گردد. به عنوان مخرج سرمایه ای محسوب و طول عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوطه مستهلك می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی هنگام وقوع به عنوان هزینه هیا جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

برای دارائیهای ثابتی كه در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد أاستهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود.

ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان:

ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان براساس یك ماه آخر حقوق و مزایای هر یك از كاركنان ( قراردادی) برایهر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود و در پایان سال پرداخت می گردد.

ترتیب و تنظیم فرم های مختلف هنگام دریافت و خروج مواد

ابتدا توسط انباردار مواد مورد نیاز برای كارخانه توسط فرم درخواست خرید مواد نوشته می شود و طی سفارشی كه انباردار به امور مالی می كند سفارش خرید مواد می شود.

بعد از خرید مواد وارد انبار می شود و طی فرم رسید انبار كه به وسیله سرپرست انبار تكمیل و سپس توسط فرد بازرسی كه توسط كارخانه انتخاب شده است به بررسی مواد وارده به انبار و تایید مواد دارد می پردازند و پس از تائید آن برای خطا تولید آماده می شود.

با سفارش دادن خط تولید برای درخواست مواد فرم درخواست مواد از انبار توسط واحد درخواست كننده تكمیل و طی سفارشی به سرپرست انبار تحویل می گردد. سرپرست انبار با خروج مواد از انبار توسط فرم حواله انبار مواد را برای واحد درخواست كننده می فرستد و بوسیله فرم خروج مواد از انبار این كار صورت می گیرد و مواد به خط تولید فرستاده می شود.

بعضی از مواد كه توسط فرد بازرس تایید نمی شود توسط فرم برگشت از خرید به كارخانه تولید مواد برگشت داده می شود و از موجودی مواد در انبارها كسر می گردد.

مواد اضافی كه در خط تولید به صورت راكد یا مازاد برمصرف قرار می گیرد توسط واحد درخواست كننده طی فرم برگشت مواد به انبار تكمیل و فرستاده می شود. در پایان هر هفته سرپرست انبار گزارشی از موجودی انبار توسط فرم موجودی انبار تكیمل می كنند و برای امور مالی می فرستد تا هنگام درخواست خرید مواد، انبار دار دچار مشكل نشود.

كنترل بین مدارك حسابداری و مدارك انبار

به طور كلی موجودی انبار از دو طریق افزایش می یابد.

1- از طریق خریدهای خارجی

2- برگشت مواد اضافی به انبار

به طور كلی موجودی انبار به روش زیر كاهش می یابد

خروج مواد برای خط تولید

هنگامی كه مواد از خارج از كارخانه خریداری می شود به انبار تحویل داده می شود تا به موجودی انبار اضافه گردد و طی این ورود و خروج مواد سرپرست انبار یك نسخه از فرمهای حواله انبار و رسید انبار را تكمیل و به قسمت امور مالی میدهد تا در پایان هر هفته یك بار جمع آوری و نسخه ها و حواله ها از حسابداری به انبار بررسی مطابقت نماید و باید به تعداد نسخه هایی كه در دست انباردار است همان تعداد در دست حسابدار باشد. با موارد ذكر شده در فرمها و موارد مصرف آنها پس از انطباق فرمهای انبار با حسابداری، حسابداری این فرمها را براساس سدها ثبت حسابداری می زند.

چگونگی تثبیت اطلاعات در دفاتر و مدارك انبار

حسابداری برای ثبت حسابداری باید اسناد و مداركی در دست داشته باشد تا بر اساس همان مدارم و اسناد ثبت در دفتر روزنامه و كل بزند و ثبت های حسابداری انبار گوناگون است.

الف- ثبت خروج مواد:

ح كالای در جریان ساخت ×××

ح موجودی مواد و كالا ×××

انبار مواد اولیه ×××

ب- ثبت ورود مواد به انبار:

موجودی مواد كالا ×××

انبار مواد اولیه ×××

وجوه نقد و موجودی نزد بانك ها ×××

تنخواه گردان ×××

اطلاعات نرم افزاری انبار

پس از ورود به محیط انبار صفحه اول كامپیوتری فرم از نمایش می دهد كه شامل 4 قسمت اصلی نرم افزار انبار است.

حسابداری

در واحدهای صنعتی به طور كلی جهت نگهداری حسابداری مالی شركت و آمارهای تولید و انجام عملیات مقتضی بر مبنای آنها دو بخش حسابداری وجود دارد. یكی حسابداری مالی و دیگری حسابداری صنعتی

ولی از آنجاییكه حسابداری مالی ارتباط كمتری با سیستم اطلاعاتی انبار دارد

وظیفه اصلی حسابداری صنعتی محاسبه قیمت تمام شده است. منبع اصلی درآمد شركتها و كارخانجات فروش محصولات و یا خدمات می‌باشد. گاهی اتفاق می افتد كه در یك كارخانه كه چند محصول را تولید می كند، یك یا چند محصول ضرر داده مابقی سود می دهند.

منتها به دلیل اینكه قیمت تمام شده برای هر محصول محاسبه نگردیده است مدیران متوجه موضوع نگردیده و خط تولید محصولاتی كه ضرر می دهند كماكان كار میكند. این موضوع اهمیت محاسبه قیمت تمام شده را به وضوح نشان می دهد. باید یادآور شد كه محاسبه دقیق قیمت تمام شده بدون داشتن یك سیستم اطلاعاتی صحیح امكانپذیر نخواهد بود. حسابداری صنعتی برای محاسبه قیمت تمام شده به اطلاعاتی در زمینه های زیر نیاز دارد:

1- مواد اولیه، كار مستقیم و هزینه مستقیم تولیدی

2- هزینه های غیر مستقیم تولیدی ( مثل استهلاك) و كار غیر مستقیم تولیدی ( مثل دستمزد تعمیرات)

3- هزینه های اداری و هزینه های فروش

سایر وظایف حسابداری صنعتی

الف: ثبت و نقل و انتقالات مواد:

اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات مواد در كارخانه از لحظه ورود تا خروج، در هر قسمت كه باشند بایستی در سریعترین زمان ممكن به حسابداری صنعتی برسد تا این قسمت پس از ثبت آنها بتواند وظایف خویش را انجام دهد. معمولا در این قسمت برای هر قطعه یا هر جنس ( اعم از مواد اولیه، مواد ساخته شده و ..) كارتی بنام، كارت حساب انبار وجود دارد. در این كارت تاریخ و شماره فرمهایی كه طبق آنها نقل و انتقالات صورت گرفته است و مقدار و مبلغ كالای وارد شده به یا صادر شده از انبار و همچنین موجودی مقداری و ریالی و بهای آنها ثبت می شود. سپس اطلاعات مذكور به دفاتر حسابداری منتقل میشوند.

ب: قیمت گذاری مواد صادره از انبار:

روشهای مختلف و متعددی برای قیمت گذاری مواد صادره از انبار وجود دارد كه این قسمت یكی از روشهای وابسته به نوع كالا، شرایط موجود و سیاست شركت انتخاب خواهد كرد.

متداولترین این روشها عبارتند از:

ب 1- روش استاندارد

در این روش یك نرخ استاندارد توسط مسئولان در اول سال یا اول دوره مالی برای مواد انبار محاسبه شده و تا پایان دوره، قیمت های مصوبه برای ثبت نقل و انتقالات به كار می روند.

در پایان هر دوره مالی اختلاف قیمت استاندارد با قیمت واقعی اقلام صادره از انبار محاسبه شده و به عنوان مغایرت مواد در حسابهای مربوطه ثبت می شوند تا قیمت تمام شده، محصول براساس ارقام واقعی محاسبه گردد.

ب 2- روش میانگین

این روش بدین شكل انجام می پذیرد كه از قیمت خرید كالایی كه در دفعات مختلف ابتیاع گردیده معدل گرفته و نتیجه را به عنوان قیمت كالایی كه میخواهد از انبار صادر شود به حساب می آورند.

تا رسیدن محموله جدید این رقم بعنوان قیمت كالای صادره محسوب می شود. روشهای دیگری نیز برای قیمت گذاری وجود دارند ماننده روش fifo( اولین صادره از اولین وارده)

روش lifo ( اولین صادره از آخرین وارده) و روش نرخ روز بازار

ج: موجودی برداری

موجودی برداری یا انبار گردانی كه تطبیق مقدار آماری موجودی با مقدار واقعی آن است به دو شكل دائم و یا دوره ای انجام می پذیرد.

انبار گردانی دائم به اینصورت انجام می شود كه شخصی توسط حسابداری صنعتی مامور میشود كه بطور دائم ( روزانه هفتگی) اقلامی را در انبار بصورت تصادفی انتخاب كرده شمارش نماید و سپس اطلاعات موجود در كارت انبار و كارت حساب انبار را با نتیجه شمارش مقایسه كند و در صورت وجود مغایرت نسبت به تصحیح آن اقدام لازم را به عمل آورد.

انبارگردانی دوره ای كه می‌تواند سالانه یا هر ششماه یكبار انجام شود و بدین شكل عمل میشود كه در پایان هر دوره مالی، كمیته ای درحسابدری تشكیل میشود كه به كمك انبار دار تمام اقلاب موجود را به دقت شمارش كرده و نتیجه آن را با اطلاعات موجود در بایگانی و كارتها مقایسه كند و در صورت مشاهد هرگونه مغایرتی آن را بررسی و برای تصحیح آن اقدام لازم را به عمل آورد.

د: بررسی دوره گردش موجودی

حسابداری صنعتی میتواند اسناد مربوط به كالاهای موجود در انبار را تجزیه و تحلیل كرده و با توجه به نتایج آن تصمیات لازم اتخاذ كند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” انواع انبارهای كارخانه های صنعتی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – انواع انبارهای كارخانه های صنعتی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
انواع انبارهای كارخانه های صنعتی;انبار قطعات وارده;انبار قطعات یدیكی دستگاهها و ماشین آلات

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *