بررسی اصول پرورش کرم ابریشم 69 صفحه + doc

پژهش بررسی اصول پرورش کرم ابریشم در 69 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 69

حجم فایل: 64 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پژهش بررسی اصول پرورش کرم ابریشم در 69 صفحه ورد قابل ویرایش

فهـرست مطالب

عنــوان صفحه

فصل اول

پیشگفتار

تاریخچه كرم ابریشم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

وضعیت ابریشم در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

چگونگی پرورش كرم ابریشم در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

برخی مشكلات صنعت ابریشم در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

مراكز تهیه و توزیع ، تولید تخم نوغان تا مرحله ابریشم در ایران ……………………………………………………………… 7

فصل دوم

توتستان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

كلیاتی راجع به درخت توت و توتستان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

روشهای تولد نهال توت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

بذر كاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

پیوند زنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

خوابانیدن شاخه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

قلم چوب نرم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

قلم چوب سخت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

خزانه نهال …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

انتخاب نهالهای توت و روش انتقال آن ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

ایجاد توتستان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

وضعیت هواشناسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

بررسی خاكشناسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

روش پیداكردن بیماریهای پوسیدگی و ریشه ……………………………………………………………………………………………………………………… 20

انتخاب نهال توت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

فاصله درختان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

كاشت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

روشهای داشت ، هرس و برداشت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

روش بهره برداری از توتستان ویژه كرم جوان ………………………………………………………………………………………………………………… 23

نحوه برداشت از توتستان برای كرم بالغ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

نگهداری توتستان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

فصل سوم

بررسی كرم ابریشم از نظر جانورشناسی و سیر تكامل آن …………………………………………………………………………………… 28

لارو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

مراحل رشد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

اندامهای درونی كرم ابریشم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

اعضای گوارشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

دستگاه گردش خون …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

دستگاه دفع كرم ابریشم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

دستگاه تنفس …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

دستگاه عصبی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

دستگاه تولید مثل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

غده های ابریشم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

فصل چهارم

كرم ابریشم

تخم كرم ابریشم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

تعیین جنس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

تولید تخم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

نگهداری و به كاربردن تخم كرم ابریشم …………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

تفریخ مصنوعی تخم كرم ابریشم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

روش اجرایی تفریخ تخم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

فصل پنجم

پرورش كرم ابریشم

مشخصات كرم ابریشم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

فصل پرورش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

آماده سازی پرورش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

انتخاب واریته كرم ابریشم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

ضد عفونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

آغاز پرورش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

پرورش كرم جوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

پرورش كرم بالغ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

پیله رفتن لارو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

برداشت پیله و حمل آن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

خشك كردن پیله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

فصل ششم

بیماری های كرم ابریشم

بیماریهای های قارچی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

بیماریهای فلاشری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

بیماریهای پیرین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

آفات كرم ابریشم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

تاریخچه كرم ابریشم

گونه اهلی كرم ابریشم كه پرورش آن از آغاز تا به امروز متداول بوده و تقریباً در چهار هزار و ششصد سال پیش به طور اتفاقی توسط ملكه چین ( سی لینگ شی ) در هنگام قدم زدن در جنگلی با پیدا كردن پیله ای از روی درخت توت و تنیدن تارهای آن به دور انگشت خود كشف و بدین ترتیب رازی از طبیعت آشكار گردید.

در حقیقت این پدیده اتفاقی به تدریج پایه گذار صنعت پرورش و تهیه ابریشم در جهان شده و بعدها این شاهزاده خانم در تاریخ به الهه ابریشم ، ملقب گردید. تا مدتها پس از كشف ابریشم راز تهیه آن در انحصار چین بود امپراطوران چین در طی قرون متمادی همواره سعی كردند تا اسرار تهیه آن را از جهانیان پنهان دارند، حتی حكومت چین برای كسانی كه می خواستند راز تهیه ابریشم را به خارج از كشور انتقال دهند مجازات مرگ تعیین كرده بودند . با وجود این سختگیریها تا نیم قرن ، چین تنها كشور تولید كننده ابریشم در جهان بود.

استقبال وسیع و همه جانبه مردم دنیا از ابریشم و سود آوری تجارت این كالا آن چنان مورد توجه واقع گردید كه برای تجارت آن جاده ای ساخته شد كه یازده هزار كیلومتر طول داشت و شهر هسیان چین را به رم شرقی متصل می كرد. این جاده از تركستان ـ سمرقند گذشته و به مرزهای ایران می رسید و پس از عبور از طوس ، دامغان ، گرگان و ری به قزوین و از آنجا به شعباتی متصل می شد كه شاخه ای از آن به تركیه و بعد به اروپا متصل می گشت . در ضمن برای اینكه كاروان های حامل ابریشم به سلامت مسیر تا اروپا را طی نمایند مرتباً بین ایران و چین نمایندگانی در رفت و آمد بودند.

در تمام این مدت سختگیری های امپراطوران چین ، به منظور حفظ انحصار تهیه ابریشم زیادتر می شد و هر روز مقررات سخت تری وضع می كردند با وجود چنین سیاست وحشت و استتاری ، نوشته اند به سال 419 میلادی شاهزاده خانم دیگری از چین كه به ازدواج فرمانروای كشور تركستان در آمده بود ، برای نشان دادن درجه محبت و فداكاری خود با استقبال از مرگ چندین عدد تخم نوغان را در لابلای موهای خود پنهان و به عنوان هدیه ای در تركستان تقدیم همسرش كرد.

و بدین ترتیب تهیه ابریشم از انحصار چین خارج گردید .

در حال حاضر با گذشت قرن ها هنوز چین بزرگترین تولید كننده ابریشم در جهان است.

هندوستان دو مین كشور تولید كننده ابریشم بوده و ژاپن سومین كشور تولید كننده ابریشم و شوروی سابق مقام بعدی را در جهان دارا بوده است.

فرانسه نیز زمانی از تولید كنندگان عمده ابریشم جهان بود ولی پس از شیوع بیماری واگیردار پبرین در سال 1850 ، خسارات فراوانی به این صنعت وارد شد این بیماری چنان دامنه وسیعی پیدا كرد كه ناپلئون سوم ، لویی پاستور را مأمور مطالعه روی این بیماری و پیدا كردن راههای مبارزه با آن نمود.

پس از چهار سال تحقیق پاستور ، دانشمند فرانسوی موفق به شناسایی و كشف عامل بیماری و راه مبارزه با آن گردید. با وجود این ، این توفیق تربیت و پرورش كرم ابریشم دیگر در فرانسه پا نگرفت ، زیرا واردات آن از كشورهای دیگر توسعه زیادی یافته بود.

وضعیت ابریشم در ایران

تولید ابریشم ایران در حال حاضر 400 تن در سال است طبق مدارك موجود میزان ابریشم تولیدی در گذشته در حدود 3000 تن در سال بوده حتی زمانی از ایران تخم نوغان جهت پرورش به كشورهای خارج بویژه اروپا صادر می شده است.

در نگرش تاریخی به این رشته از كشاورزی وضعیت اولین اشاره در متون تاریخی مربوط به تولید ابریشم در مازندران است. در ضمن ماركوپولو نیز در سفرنامه خود به تولید فراوان ابریشم در طبرستان (مازندران) اشاره كرده است.

آنچه مسلم است در گذشته ایران یكی از كشورهای مهم تولید كننده و به ویژه در شهرهای طبرستان ، خاوران ری و حتی زابلستان تولید ابریشم رواج قابل توجهی داشته است . این وضعیت در زمان صفویه نیز به اوج شكوفایی خود رسیده بود.

متأسفانه دو اتفاق مهم صنعت پرورش كرم ابریشم را در دنیا مختل ساخت ، مسلماً تولید ابریشم ایران نیز از آن بی تأثیر نبود.

واقعه مهم نخست اپیدمی بیماری پبرین در فرانسه بود كه همانند بیماری نیوكاسل طیور ، پرورش این كرم را در سطح بسیار گسترده ای از جهان در معرض نابودی قرار داد. بنا براین با سعی و تلاش دانشمند ارزنده فرانسوی « لویی پاستور » كه عامل این بیماری را در سال 1870 شناسایی و راه پیشگیری از آن را به دنیا اعلام كرد بدون شك این صنعت با نابودی كامل روبرو می شد.

اتفاق دوم كه در تاریخ حیات پرورش این كرم دخالت عمده ای دارد توفیق فردی به نام شاردونه در ساخت الیافی از مواد شیمیایی بود كه شباهت بسیار زیادی به ابریشم داشت (در سال 1889 ) این كشف ركود عجیبی در بازار تجارت ابریشم جهان بوجود آورد.

با وجود این رویداد تولید ابریشم در ایران حتی در این دوره نیز رونق قابل توجهی داشته است چنانچه اگر دومین سفرنامه مظفرالدین شاه به فرنگ را مطالعه كنیم خواهیم دید كه از رونق كرم ابریشم در ایران ، طی این سالها سخن به میان آمده است در حقیقت در این سالها ابریشم كالای عمده تجارت ایران بوده و در تجارت خارجی ، این كشور را قادر می ساخته تا بهای بخش قابل توجهی از واردات خود را با در آمد آن بپردازد . میزان تولید این محصول در سال 1343 در اوج خود بوده ولی از آن به بعد دچار آفت گشته و در نتیجه تغییر كیفیت ، قیمت آن نیز تنزل یافته است .

در سال های گذشته جهت احیای امر نوغان داری ، تشكیلات مستقلی به نام شركت نوغان به وجود آمد و بدنبال آن كارخانه حریر بافی چالوس تاسیس گردید . متاسفانه پس از شروع كار كارخانه تولید ابریشم بر خلاف انتظار پایین آمد ، زیرا شركت نوغان برای جبران هزینه های فراوان كارخانه مجبور به پایین آوردن نرخ خرید اجباری پیله بود . در طی این سالها بالاترین رقم تولید مربوط به سال 1351 بوده یعنی 111 تن پیله بوده است .

پس از انقلاب اقداماتی در جهت احیای این رشته از كشاورزی و صنعت به عمل آمده از جمله آن اقدامات تشكیل شركت سهامی مطالعات و تحقیقات پرورش كرم ابریشم بود این شركت عملاً كار خود را از سال 1359 شروع كرده است . وظیفه این شركت تهیه و توزیع تخم نوغان تهیه و توزیع نهال توت ، خرید پیله بر اساس قیمت های تعیین شده بود . كارخانه هایی كه در حال حاضر در امر ابریشم كشی كشور فعالیت دارند ، عبارتند از كارخانه صنایع ابریشم گیلان در صومعه سرا ، كارخانه صنایع ابریشم طوس در مشهد و كارخانه پیله و ابریشم شمال

چگونگی پرورش كرم ابریشم در ایران

همان طور كه در مبحث تاریخچه این صنعت در گذشته اشاره شده ، تولید ابریشم از زمان های خیلی دور در ایران رایج بوده و بخش مهمی از صادرات كشور را در آن زمان تشكیل می داده است .

در حال حاضر پرورش كرم ابریشم در استانهای گیلان و مازندران ، خراسان، آذربایجان، اصفهان، یزد و كرمانشاه رایج است . در استان گیلان كه 80% تولید كشور را بر عهده دارد پرورش این كرم در اردیبهشت و در سایر استانها در فروردین ماه زمانی كه توت پنج برگ می شود انجام می گیرد.

چنانچه برای كرم ابریشم شرایط پرورش مطلوبی ایجاد گردد و برگ توت هم مهیا باشد می توان هر موقع از سال به امر پرورش كرم پرداخت .

بهترین فصل برای كرم ابریشم فصل بهار است كه هوا مساعد بوده و برگ های توت هم ظریف و مغذی
می باشد . در فصول تابستان و پاییز از آن جهت كه مواد سلولزی برگها بیشتر و مواد قابل هضم آنها كمتر است . غالباً پرورش كرم با سوء تغذیه و متعاقب آن با بروز بیماری های مختلف همراه می باشد . تغییرات جوی و هوا نیز در دو دوره تابستان و پاییز مؤثر بوده و ممكن است زمینه را برای فعالیت عوامل بیماریزای كرم ابریشم
فراهم نماید.

برخی مشكلات صنعت ابریشم در ایران

1- كیفیت نامطلوب محصول و پایین بودن بازدهی در اثر عوامل مختلف از جمله عدم رعایت موازین بهداشتی

2- عدم وجود ضوابط دقیق متكی بر اصول بهداشتی مخصوص جایگاه پرورش یا تلمبارها همانند سایر رشته های دامپروری ، در نتیجه عدم توجه كشاورزان به فضای برای هر جعبه تخم نوغان كه این نكته می تواند الفبای پرورش باشد .

3- عدم آشنایی كافی كشاورزان با این رشته و نیز ناآگاهی آنها در امر كشت توت و تغذیه كرم

4- عدم توجه و دقت به امر تغذیه كرم

5- استفاده از روشها و وسایل سنتی در خفه و خشك كردن پیله و عدم دسترسی با كاربرد صحیح و مدرن

6- استفاده از وسایل سنتی و تبدیل پیله به ابریشم خام

7- بالا بودن هزینه های پرورش

8- پراكندگی یا نبودن مراكز مختلف سرویس دهی به ویژه در امر بهداشت

مراكز تهیه و توزیع ، تولید تخم نوغان تا مرحله ابریشم در ایران

مراكز فعلی تهیه تخم نوغان در كشور : رشت ، بندر انزلی ، تربت حیدریه ، نطنز

مراكز مهم تولید پیله : گیلان ، مازندران ، خراسان ، اصفهان، آذربایجان شرقی

مراكز ابریشم كشی : گیلان ، مازندران ، خراسان

مراكز تهیه ابریشم آماده : كاشان، مشهد، اصفهان

مراكز تولید فرآورده های ابریشمی : قم ، اصفهان، كاشان ، نایین ، مشهد، اسكو در آذربایجان شرقی .

توتستان

ا – كلیاتی راجع به درخت توت و توتستان

درخت توت متعلق به خانواده Moraceae است و بصورت وحشی در آسیا رشد می كند و گسترش و رویش آن از شمالی ترین نقاط تا مناطق گرمسیری آسیا ادامه دارد. درخت توت به چند گروه و نژاد تقسیم می شود كه این طبقه بندی براساس نوع برگ ،گل و شاخه صورت می گیرد . در ژاپن بیش از هزار نوع توت كشت می شود كه ده نوع بسیار عام است و بطور وسیعی كشت می شود در تایلند بیش از 50 نوع (واریته) توت وجود دارد كه سه نوع آن بسیار فراوان كشت می شود . متأسفانه در ایران هیچگونه مطالعه جدی روی واریته های مختلف توت موجود در استانهای مختلف انجام نشده است.

شكل و فرم توتستان

برای رشد توتستان جوانه ها ، شاخه ها ، برگها و ریشه درخت توت هركدام نقش مهمی ایفا می كنند.

برگ

برگ توت از صفحه برگ ، ساقه و گوشواره برگ تشكیل شده است . برگ بعضی از انواع مضرّس بوده و بعضی صاف هستند برگ عضوی بسیار مهم بوده وظیفه اش تولید ازت است شكل برگ با توجه به نوع برگ متفاوت است .

شاخه و جوانه

معمولاً درخت توت را در توتستانها بصورت پاكوتاه ، نگه داشته و شاخه هایش را هر چند ماه یكبار قطع
می كنند و در نتیجه از جوانه های باقیمانده شاخه ، برگهای جوان رشد كرده و شاخه های جدید را تولید
می نماید، برگهای توت بعد از مدت معینی سبز شده و آماده مصرف می شوند این مدت در واریته های مختلف متفاوت است در محل اتصال دمبرگ به ساقه یك جوانه جانبی ظاهر می شود. وقتی كه شاخه ای قطع شود جوانه های جانبی زیر محل قطع شده دوباره رشد كرده و شاخه جدید تولید می كند . شاخه ها انتقال شیره خام را از ریشه به برگها و انتقال شیره پرورده را به ریشه بعهده دارند.

ریشه

ریشه شامل ریشة اصلی ، ریشه های جانبی كه از ریشه اصلی جدا شده اند و ریشكهایی است كه از ریشه های جانبی جدا می شوند . ریشكها وظیفه تغذیه را بعهده دارند و غذا و آب از زمین جذب می كنند. ریشه های اصلی موجب تثبیت و تقویت گیاه در زمین می شوند. آب و مواد جذب شده از راه ریشه های اصلی و ساقه به
برگها می رسند .

روش پیله رفتن

هنگام پیله رفتن لاروها روشهای مختلفی برای انتقال آنها به قابهای پیله تنی وجود دارد .

در روش جمع كردن ، وقتی كه بدن 3/1 لاروهای كرم ابریشم روشن شد آنها را یكی یكی جمع می كنیم و روی قابهای پیله تنی قرار میدهیم . در این روش به موقع می توان لاروهای رشد یافته را در معرض پیله تنی قرار داد وقتی حدود 5 ساعت از موقع پیله تنی آنها بگذرد به تدریج ضعیف شده و پیله های نامناسب تولید می كنند . از طرف دیگر اگر لاروها قبل از موقع جمع شوند پیله های ضعیف شده تولید می كنند .

در روش دیگر ، شاخه ها را تكان داده و لاروهای آن جمع آوری می شود . یكی دیگر از روشها پیله رفتن خود به خود است (Selfmoanting) است در این روش از طبیعت لارو رشد یافته استفاده می كنند . زیرا لاروها پس از رشد كامل اشتیاق به صعود دارند و از این رو دستگاه پیله تنی روی آنها قرار داده میشود . در پیله رفتن خود بخودی باید نكات زیر رعایت شود .

الف ) برای اینكه رشد لاروها یكنواخت باشد هنگام پوست اندازی چهارم و یا اوایل سن پنجم آنها را با توجه به رشدشان گروه بندی می كنیم .

به این ترتیب وقتی كه حدود نصف لاروها به خواب رفتند ، با شاخه برگ می دهیم و لاروها عقب مانده را كه از این برگها تغذیه می كنند ، جدا می نماییم و بستر دیگری برایشان می سازیم .

هنگام پیدا شدن لاروهای به خواب رفته نیز می توان این كار را انجام داده به این ترتیب وقتی نصف لاروها بیدار شدند . با شاخه برگ داده و آنها را از بقیه لاروها جدا می كنیم البته روش اول ترجیح داده میشود زیرا بعد از خواب ، هرچه برگ كمتری به لارو داده شود بهتر است .

ب ) روز چهارم یا پنجم از سن پنجم بستر را تمیز كرده و علاوه برآن هنگام خواب چهارم بستر را هم سطح می كنیم .

ج ) هنگام پیله رفتن ، با خاك اره یا پوسته برنج خیس شده همراه با مواد مخصوص دیگر اطراف لاروها را گرفته و آنها را محدود می كنیم اخیراً داروهایی برای این منظور ساخته شده است كه به كار می رود .

د ) در ابتدا 5 تا 10 درصد لاروهای رشد یافته را تك تك برداشته و روی قاب می ریزیم وقتی كه حدود 40% لاروها بالغ شدند قابها را روی لاروها قرار می دهیم.

هـ ) در بهار حدود 20 تا 24 ساعت و در تابستان و پاییز 10 تا 15 ساعت قابها روی لاروها قرار داده می شوند كه 80 تا 85 درصد قسمتها از لارو پر شده ، قابها به جای دیگر منتقل شده و آویزان می شوند.

و ) قابهای مابوشی بصورت طولی روی بستر قرار می گیرند درجه حرارت باید حدود 22 تا 26 درجه سانتیگراد باشد و اگر لازم باشد بخاری روشن می كند .

ز ) برای هر جعبه لارو كرم ابریشم 20 عدد (Kairyo – mabushi) و 16 عدد (Kaitne mabushi ) برای پیله رفتن خود بخودی لازم است.

نگهداری در مدت پیله رفتن

حرارت ، رطوبت ، جریان هوا و غیره در مدت پیله رفتن تأثیر زیادی در كیفیت پیله تولیدی دارد به ویژه درجه حرارت باید حدود 22 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی نیز 60 تا 70 درصد باشد.

رطوبت بالا ، موجب پایین آمدن میزان نخ دهی (Reciability) پیله می شود و باید سعی كنیم كه از رطوبت زیاد جلوگیری شود انجام تهویه برای پایین آوردن رطوبت بسیار مؤثر است. باید دقت كرد كه درجه حرارت محیط از 25 درجه سانتیگراد افزایش بیابد زیرا در این صورت از كیفیت پیله كاسته می شود . بهترین روش پنكه در اتاق مخصوص پیله تنی است .

برداشت و حمل آن

زمان برداشت پیله ، روی هم رفته زمان پیله رفتن تا شفیرگی با توجه به واریته ابریشم و درجه حرارت متفاوت است . معمولاً این مرحله در حرارت 23 درجه سانتیگراد حدود 5 روز طول میكشد تا لاروها به شفیره تبدیل شوند و در حرارت 25 درجه سانتیگراد نیز این زمان به 4 روز كاهش می یابد . شفیره جوان به رنگ سفید شیری بوده و بدن آن بسیار نرم است اما بعد از گذشت 3تا4 روز در حرارت 24 درجه سانتیگراد به رنگ قهوه ای كاكائویی در آمده و بدن سفت میشود . و درجه حرارت پایین ، بلوغ شفیره را به تاخیر می اندازد ، لذا در صورتی كه محیط سرد باشد ، لازم است اتاق را گرم كنیم .

معمولاً برداشت پیله در هفتمین یا هشتمین روز بعد از پیله رفتن انجام می شود اگر زودتر از موقع برداشت پیله انجام شود شفیره زخمی شده ، پیله به مایع بدن شفیره آغشته شده و كیفیت پیله و ابریشم خام و ارزش آن پایین می آید .

روشهای برداشت

قبل از شروع عملیات برداشت باید لاروهای مریض یا مرده و پیله های كاغذی و چركین را جمع آوری كرده و دور بیاندازیم تا باعث كثیف شدن پیله های دیگر نشوند و سپس اقدام به برداشت پیله ها از درون قابها میكنیم . وسایل برداشت پیله متنوع هستند ، اگر پیله ها در میان شاخ و برگ گیاهان بسته شده و یا از وسایل ساده پیله تنی استفاده شده باشد ، ناگزیر برداشت پیله باید با دست انجام شود ولی اگر از Kaiten Mabushi استفاده شده باشد ، روشهای برداشت آسانتری وجود دارد . یكی از وسایل عبارت است از تكه چوبی است كه روی آن زائده های چوبی دیگر مناسب با سوراخهای قاب Kaitenقرار دارد كه با فشار دادن چوب روی هر ردیف می توان یك ردیف پیله را از قاب خارج كرد . ادامه این كار سبب تخلیه كلیه قسمتهای قاب از پیله می شود .

دستگاههای دیگری وجود دارد كه با یك فشار ، پیله های یك ورق از جای خود خارج می شوند و به این ترتیب سرعت كار زیاد می شود . انواع برقی این دستگاه نیز وجود دارد .

كرك گیری

پیله های برداشت شده با قشری از كرك پوشیده شده اند. اگر كرك روی پیله باقی بماند رطوبت را جذب كرده و كیفیت پیله را كاهش می دهد. همچنین پیله ها به هم می چسبند و كار را مشكل می كنند و سلكسیون پیله كرك دار نیز تقریباً غیر ممكن است لذا باید كرك پیله را از آن جدا كرده برای این منظور از دستگاه كرك گیری استفاده می كنیم. انواع این دستگاه معمولاً با دست ، پا و یا برق كار می كند. نیروی محركه هر چه باشد سیستم كار دستگاه همسان است در حلقه نوار لاستیكی كه در قسمت بالای دستگاه بسیار نزدیك به هم هستند . اساس كار دستگاه را تشكیل می دهند . با به حركت در آوردن دستگاه ، وقتی پیله ها از قسمت نزدیك شده دو نوار رد می شوند كركهای آنها گرفته می شود و با فشار پیله های بعدی كرك گرفته شده از دستگاه خارج می شوند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی اصول پرورش کرم ابریشم ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی اصول پرورش کرم ابریشم – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مقاله بررسی اصول پرورش کرم ابریشم ;پژهش بررسی اصول پرورش کرم ابریشم ;تحقیق بررسی اصول پرورش کرم ابریشم ;دانلود پژهش بررسی اصول پرورش کرم ابریشم ;بررسی اصول پرورش کرم ابریشم ;اصول پرورش ;کرم ابریشم

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *