بررسی اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری 106 صفحه + doc

از سال 1937 میلادی كه نظریه عمومی سیستم های لودویت فون برتالنفی دانشمند برجسته اتریشی مطرح گردید و اژه سیستم درصدر همه مفاهیم جاری و تكیه كلام های متداول قرار دارد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 106

حجم فایل: 57 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول :

تعریف دستمزد ……………………

دوایر كنترل حقوق و دستمزد …………

بررسی های دستمز د ………………..

اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد .

حداقل دستمزد …………………….

ساعات كار عادی …………………..

ساعات كار اضافه كاری ……………..

نوبت كاری و فوق العاده نوبت كاری …..

شب كاری …………………………

حقوق و مزایای مستمر نقدی ………….

حقوق و مزایای مستمر غیر نقدی ………

بازنشستگی ………………………

قانون كار وا مور اجتماعی ………….

ثبتهای حسابداری مربوط به حقوق ودستمزد

پرداخت بر اساس زمانهای مبتنی بر زمان .

حسابرسی حقوق ودستمزد ……………..

طرحهای تشویقی دستمزد ……………..

طرحهای اضافه پرداختی تشویقی مدیران ..

نمونه های عمده طرحهای تشویقی مدیران ..

فرمولهای محاسبه پرداختهای تشویقی ….

حق بیمه اجتماعی …………………

انواع بیمه ……………………..

ثبت های حسابداری مربوط به حقوق ودستمزد

تسهیم هزینه حقوق ودستمزد ………….

فصل دوم :

مالیات چیست ؟…………………….

مالیاتهای تكلیفی …………………

سایر معافیتهای مالیاتی درآمد حقوق ….

نحوه محاسبات مالیات حقوق …………

مجازاتهای قانونی متخلفان …………

مقدمه

از سال 1937 میلادی كه نظریه عمومی سیستم های لودویت فون برتالنفی دانشمند برجسته اتریشی مطرح گردید و اژه سیستم درصدر همه مفاهیم جاری و تكیه كلام های متداول قرار دارد .

این مفهوم در همه زمینه های علوم رواج یافته و رفته رفته در اصطلاحات فنی و حرفه ای در رسانه های همگانی غیر نفوذ كرده است . از اواخر دهه 1960 میلادی تغییرات و تحولات عمده ای در دانش حسابداری پدید آمده كه مهمترین آنها نگرش به حسابداری به عنوان یك سیستم اطلاعاتی است .

در پی این تحولات یكی از رشته های تخصصی ایجاد شده در حسابداری ، طرح واجرای سیستم های حسابداری می باشد . سیستم مجموعه ای از اجزای بهم پیوسته است كه در جهت نیل به یك یا چند هدف به هم وابسته اند به طوریكه یك یا چند داده وارد ن شود یك یا چند ستاده از آن خارج شود .

سیستم از اجزای كوچكتری تشكیل شده است كه به آن خرده سیستم می گویند . انواع سیستم در حسابداری عبارتند از : سیستم حسابداری دستی : به یك سیستم حسابداری كه رویدادهای مالی به كمك قلم ، كاغذ وتوسط نیروی انسانی پردازش می گردد .

سیستم حسابداری مكانیكی : در این سیستم برای پردازش داده ها ( رویدادهای مالی)از وسایل مكانیكی مانند ماشین های اداری صندوق دار و از این قبیل استفاده می شود .

سیستم حسابداری كامپیوتری : در این سیستم پردازش داده ها ( رویدادهای مالی ) به كمك كامپیوتر در اندازه های مختلف بر اساس برنامه ای كه مبتنی بر اصول متداول حسابداری است با سرعت و دقت صورت می گیرد . سیستم حقوق و دستمزد یكی از سیستمهای مهم موجود در داخل سیستم كلی موسسات است كه نقش با اهمیتی در ایجاد رابطه مناسب بین كاركنان ، كارفرما و ادارات دولتی ایفا می كند .

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد :

هزینه حقوق ودستمزد نشان دهنده سهم نیروی كاری در تولید ، محصولات و ارائه خدمات بوده و یكی از مهمترین هزینه های عملیاتی اغلب موسسات است وظایف حسابداران در مورد هزینه حقوق و د ستمزد از ساده ترین و درعین حال با اهمیت ترین آنها است . محاسبه و پرداخت درست و مناسب حقوق و دستمزد یكی از عوامل موثر در ایجاد رابطه مطلوب بین كاركنان ( كارگران ) و كارفرما می باشد .

كارگر كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اهم از فرد ،حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می كند و كارفرما كسی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی كار می كند .

(‌ماده 2 قانون كار مصوب 29/8/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام )

مدارك سیستم حقوق و دستمزد كه به درستی تهیه و آسانی قابل فهم باشند نیز یكی دیگر از عوامل با اهمیت در برقراری رابطه مناسب بین مدیریت موسسات ، كاركنان و مقامات قانونی از قبیل اداره كار ، بیمه ،مالیات و … است .

تعریف سیستم حقوق و دستمزد :

در موسسات مختلف پرداخت حقوق و دستمزد به هریك از كاركنان می تواند بر اسسا ساعات كار و به صورت دستمزد روزانه یا هفتگی یا ماهانه باشد هنگام پرداخت حقوق ودستمزد اطلاعات مربوط به دریافت هریك از كاركنان میبایست همراه با ریز محاسبات و مبتنی بر مدارك كاركرد وی پردازش و ارائه شود . بنابراین می توان سیستم حقوق و دستمزد را به صورت زیر تعریف نمود .

سیستم حقوق ودستمزد مجموعه از اجزا به هم پیوسته در داخل یك موسسه است كه داده های مربوط به سهم نیروی كار در تولید محصولات و یا ارائه خدمات را به صورت اطلاعات حقوق ودستمزد تبدیل می كند . داده های مربوط به سهم نیروی كار عبارتند از : نام كارمند ، شمارة‌تأمین ا جتماعی ، ساعات كاركرد ، نرخ و دستمزد ، اضافه كار ، كسورات بیمه مالیات و غیره و…

در حسابداری بهای تمام شدة هزینة‌ دستمزد و سهم نیروی كار به طور مستقیم و غیر مستقیم در تولید محصول مصرف شده است . یكی از عوامل بهای تمام شده محصول می باشد .

تعریف دستمزد :

دستمزد تولیدی عبارت است از وجوهی كه برای كار انجام شده تولیدی در یك مدت معین پرداخت و یا تعهد می گردد . بنابراین كمیت وكیفیت نیروی كار و هزینه های مربوط به آن از موضوعاتی است كه همواره باید كنترل و بررسی شود تا با پرداخت حقوق و دستمزد مناسب كیفیت نیروی كار حفظ شود . كنترل حقوق ودستمزد به لحاظ ارتباط و تأثیری است كه این هزینه ها با تولید و بهای تمام شده هر واحد محصول دارند .

كاهش و تثبیت بهای تمام شده از یك طرف با تشویق و ترغیب كارگران به تولید بیشتر و از طرف دیگر با سرپرستی كنترل مداوم آنان امكان پذیر است . همچنین با كنترل هزینه های دستمزد و اطلاع از جزئیات آن امكان افزایش تولید و كاهش زمان استاندارد انجام كار فراهم می گردد .

در این قسمت به لحاظ ساده تر شدن موضوع به توضیح برخی از اصلاحات می پردازیم:

دستمزد مستقیم :

عبارت است از هزینة‌كار انجام شده ای كه مستقیماً به جهت ساخت محصول پرداخت و یا تعهد شود به عبارت دیگر دستمزد كارگرانی را كه مستقیماً به ساخت محصول اشتغال دارند .

دستمزد غیر مستقیم :

عبارت است از هزینة نیروی كار انجام شده ای كه مستقیماً به جهت ساخت محصول صرف نشده باشد به عبارت دیگر دستمزد كارگران ، سرپرستارن و كسانی كه به تغییر و نگهداری ماشین آلات اشتغال دارند و مستقیماً تأثیری در تولید ندارند دستمزد غیر مستقیم می گویند .

زمان استاندارد برای انجام كار :

عبارت است از میزان كار مورد انتظار از هر كارگر در زمان معین ، زمان استاندارد از طریق زمان سنجی حركات لازم برای تولید و با در نظر گرفتن اوقات استراحت ؛ توقف و تأخیرات احتمالی بدست می آید .

دوایر كنترل كنندة حقوق ودستمزد :

واحدهای تولیدی به منظور كنترل حقوق ودستمزد از دوایری نظیر

1) كارگزینی

2) برنامه ریزی تولید

3) زمان سنجی

4) ثبت اوقات كار

5) دایرة حقوق و دستمزد و دایرة حسابداری بهای تمام شده استفاده می كنند . این دوایر اطلاعات لازم را جمع آوری ، ثبت ، نگهداری و به مدیریت واحدهای دیگر گزارش می نماید .

6) اكنون توضیح مختصری در مورد وظایف هریك از دوایر كنترل كنندة حقوق ودستمزد می پردازیم :

الف) دایرة كارگزینی

افرادی كه برای استخدام وارد مؤسسه ای می شوند ابتدا باید در بخش كارگزینی مؤسسه اقدام به انعقاد قرار داد كار نموده و با توافق هایی كه در ارتباط با نحوه و شرایط روزكار و زمان و مدت قرار داد و سایر مواردی كه طبق قانون كار مشخص شده به عنوان یكی از پرسنل موسسه شروع به كار می نماید . سپس واحد كارگزینی وظیفه دارد تا با ثبت قرارداد كار با نیروی كار رسماً او را به استخدام موسسه درآورد .

همان طور كه گفته شد وظیفه این دایره تهیه و تدوین و یا اصلاح دستورالعمل ها، آئین نامة‌استخدامی و فرمول های پرسنلی می باشد به گونه ای كه با قانون ومقررات بیمه و تأمین اجتماعی مطابق باشد . از وظایف دیگر این دایره امور مربوط به استخدام آموزش ، ترفیعات ، مرخصی ها ، نقل وانتقالات ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تعیین شرح و ظایف و برقراری ارتباط با سازمانها و اتحادیه های كارگری می باشد .

ب) دایرة زمان سنجی :

وظیفة این دایره بررسی و محاسبه استاندارد برای ساخت یك واحد محصول است . زمان استاندارد انجام كار را با توجه به امكانات و شرایط فیزیكی تعیین می كند ، بدین ترتیب كه ابتدا زمان هر حركت را با بررسی حركات لازم برای تولید اندازه می گیرند و سپس با جمع مدت حركات زمان استاندارد برای ساخت یك واحد محصول ، در دوایری نظیر برنامه ریزی تولید ، حسابداری حقوق و دستمزد و حسابداری بهای تمام شده به دلایل كاربرد دارد .

ج) دایرة برنامه ریزی تولید :

این دایره قبل از شروع عملیات با استفاده از زمان استاندارد محصول ، برنامه تولید را برای هر سفارش دایره و یا مرحلة تولید می كند تا ازاین طریق ، امكان مقایسه و كنترل هزینه های واقعی دستمزد با بودجة‌ دستمزد ، همچنین مقایسه ساعات كار واقعی با ساعات استاندارد و تولید واقعی با تولید پیش بینی فراهم گردد ضمناً با بررسی برنامه ریزی تولیدی انحراف كارایی كارگران كه ممكن است به دلایل مختلف از جمله تأخیر ناشی از كمبود اولیه خراب ماشین آلات با تجدید نظر در دستورالعمل های اجرایی باشد بررسی می گردد .

د) دایره ثبت اوقات كار

وظیفه این دایره گرد آوری اطلاعات مربوط به اوقات كار انجام شده در مورد هریك از سفارشات ، مراحل تولید و یا محصولات می باشد اطلاعات مربوط به اوقات كار صرف شده با استفاده از دو كارت ( كارت ساعت و كارت اوقات كار) مشخص ، ثبت و نگهداری می شود .

الف ) كارت ساعت ( كارت حضور و غیاب ):

این كارت حضور هریك از كاركنان در كارخانه در ساعت شروع و خاتمه كار آنان در هر روز یا هر نوبت كاری همچنین ساعات كاری را نشان می دهد . در موسسات مختلف برای حضور و غیاب كاركنان از كارتهای متنوعی استفاده می شود .

ثبت زمان ورود و خروج كاركنان بر روی این كارت ها ، برخی به وسیة‌ماشین ، ساعت كارت زن وكامپیوتر و برخی دیگر با دست انجام می شود .

ب) كارت اوقات كار :

این كارت نشاندة اوقاتی است كه برای ساخت و تكمیل هر سفارش صرف كرده است.

به عبارت دیگر این كارت حاوی اطلاعاتی در مورد نوع كار انجام شده می باشد .تكمیل كارت های ثبت اوقات كار به عوامل متعدد و نوع عملیات بستگی دارد . در موسساتی كه تولید ، به صورت صفارش انجام می شود كارت اوقات كار، در محاسبه و پرداخت نهایی دستمزد كاركنان ، یا كاركنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی در موسساتی كه تولید به صورت سفارش انجام نمی شود كارت اوقات كار نیازی نیست اگر هر كارگر روی سفارشات متعددی كار كند باید زمان شروع و پایان كار برروی هر سفارش به سرپرست اطلاع دهد كه دراین صورت كارت ها به وسیلة‌سرپرست تكمیل می گردد . كارت های ثبت اوقات كار ابزار محاسبه و پرداخت پاداش كارگران بر اساس طرح های تشویقی است .

دایرة‌حسابداری حقوق و دستمزد

وظیفه این دایره تنظیم لیست حقوق ودستمزد و تعیین مبلغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد است همچنین این دایره بر مبنای اطلاعاتی كه از دوایر دیگر دریافت داشته است ، وظیفه طبقه بندی لیست و دستمزد را بر حسب نوع كار ،دوایر و مراحل تولید بر عهده دارد .مشاركت حقوق و دستمزد هریك از كاركنان در این دایره نگهداری می شود كه مدارك حقوق و دستمزد شامل :

حقوق پایه ، اضافه كاری ، حق نوبت كاری ، پاداش ، مرخصی استحقاقی ، هزینة اوقات تلف شده ، طرح های تشویقی ، حقوق و دستمزد ، حق بیمه و هزینه های رفاهی كارگران می باشد .

دایرة‌حسابداری پس از آنكه اطلاعات و توافق های مربوط به كار نموده و ورود و خروج افراد موسسه ثبت و مدت زمان كار او كه مشخص شده در اختیار دایرة‌حسابداری قرار می دهد كه معمولاً‌پس از یك ماه كار می باشد ، اقدام محاسبه مدت كاركرد فرد با توجه به قرارداد كار و محاسبه ساعات اضافه كاری و شرایط قانون كار ، حقوق و دستمزد متعلقه پرسنل مذكور را دكورات قانونی ایشان را تعیین و بعد از آن دریافتی را به كارگر پرداخت ودر دفاتر ثبت می نماید .

بررسی های دستمزد

پس از آنكه هر گونه تصمیمی بتواند در زمینة سیاست حقوق و دستمزد اتخاذ گردد انجام یك بررسی در مورد حقوق دستمزد به منظور ذیل به استانداردهای پرداخت رد دیگر سازمانها ضرورت دارد .

بررسی حقوق و دستمزد به منظور وصول یك تعادل و همبستگی پرداخت برون سازمانی صورت می گیرد یعنی تعادل بین سطح حقوق و دستمزد یك سازمان و آنچه در سازمان های قابل مقایسه وجود دارد برای این منظور حقوق ها و دستمزدایی را كه به افراد موجود در یك طبقه شغلی مثل مسئول و نگهداری ونصب پرداخت می شود می توان از محل آمارهای منتشره توسطدولت به دست آورد با این وجود این آمار ها ممكن است مناسب و قابل اطمینان نباشد زیرا :

الف) امكان اشتغال بیش از اندازه كه در آن حقوق ها ودستمزدهای پرداختی برای جلب افراد می تواد بیش از میانگین ملی باشد .

ب) بیكاری كه در آن حقوق ها و دستمزدهای پرداختی كمتر از میانگین ملی است .

نتایج حاصله از بررسی های حقوق و دستمزد باید با دقت و احتیاط تفسیر شود زیرا نرخ های پرداخت متأثر از عواملی چون كمك های جنبی پرداخت های تشویقی و امنیت شغلی هستند به هر حال بررسی ها شاخص هایی را به دست می دهد كه سازمان بدان وسیله بتواند اشكال های حقوقی و دستمزد كنونی مشاغل خود را مقایسه كند و در صورت لزوم با انجام تعدیل های لازم در جهت مسیر سیاست حقوق و دستمزد قرار گیرد .

برای بیشتر مردم حقوق یا دستمزدشان موضوع حساسی است و لذا در قبال تغییر دلخواه آن مقاومت نشان می دهد ونسبت به هر گونه اقدامی كه منجر به ارزش گذاری بر شغلشان می شود بد گمان هستند . بنابراین از پیش توجیه كردن افراد در زمینه آنچه در نظر است درباره تغییر نظام انجام گیرد شایسته است برخی از افراد منجمله نمایندگی كه مورد قبول كاركنان است و نسبت به شغل تحت بررسی آگاهی دارند مشاركت داشته باشند . نظام در قلمرو حقوق و دستمزد طی چندین سا ل به منظور ایجاد وحفظ ساختارهای پرداختی است كه سازمان برای حصول اهدافش بتواند به كمك آن به جذب ،‌نگهداری ، پرورش وانگیزش كاركنان مورد نیازش با كیفیات مورد نظرش بپردازد .

« اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد »

برای محاسبه هزینه حقوق و دستمزد باید اطلاعات و عوامل لیست حقوق و دستمزد شناخت و علاوه بر آن از قوانین و مقررات مربوط ( قانونكار ، بیمه های اجتماعی و مالیات و …) اطلاعات كافی داشت برخی اطلاعات مربوط به دستمزد شامل مدت كاركرد حقوق پایه ، اضافه كاری ، حق نوبت كار ، مرخصی استحقاقی ، پاداش ، كارآموزی ، اوقات تلف شده ، طرح های تشویقی ، بیمه های اجتماعی ، سهم كارفرما، بیمه عمر و حوادث ناشی از كار و هزینه های رفاهی كارگران می باشد كه شرح مختصری در مورد بعضی از آنها داده می شود .

حقوق پایه :

حقوقی است كه با رعایت قانون كار ( برای كارگران رسمی ) و یابوسیلة عقد قراردادی كه مقادیر قانون كار نباشد ( برای كارگران قراردادی ) ، برای انجام یك ساعت كار ویا تولید یك واحد محصول تعیین وبه صورت ساعتی ، روزانة ، هفتگی و معمولاً ماهانه پرداخت می شود، در صورتی كه مزد كارگر بر اساس تعداد تولید و بدون توجه به ساعات كاركد ( پارچه كاری ) محاسبه و پرداخت شود ، اصلاحاً آن را كارمزد می گویند .

نكته : دستمزد روزانه كارگر نباید از حداقل دستمزد تعیین شده در قانون كمتر باشد .

حداقل دستمزد :

حداقل دستمزد به دستمزدی گفته می شود كه هیچ كارگری نباید از این حداقل كمتر دریافت كند كه این حداقل برای مناطق مختلف كشور و در صنایع مختلف متغییر میباشد .

حداقل دستمزد به دستمزدی گفته می شود كه هیچ كارگری نباید از این حداقل كمتر دریافت كند كه این حداقل برای مناطق مختلف كشور و در صنایع مختلف متغیر می‌باشد .

مادة 34- كلیة‌دریافت های قانونی كه كارگر اعتبار قرار داد كار اعم از مزد و حقوق ، كمك عائله مندی ، هزینة مسكن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می‌نامند .

مادة 35- مزد عبارت است از وجوه نقدی و غیر نقدی و یا مجموع آنها كه در قبال انجام كار به كارگر پرداخت می شود .

تبصرة 1- چنانچه مزد با ساعت انجام كار مرتبط باشد مزد ساعتی و درصورتی كه بر اساس میزان انجام كار و یا محصول تولید شده كارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده یا میزان كار در زمان معین باشد كارمزد ساعتی نامیده می شود .

تبصرة 2- ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی و كارمزد ساعتی ، و كارمزد مشاغل شمول موضوع این ماده كه با پیشنهاد شورای عالی كار به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی خواهد رسد تعیین می گردد . حداكثر ساعت كار موضوع مادة فوق نباید از حداكثر ساعت قانونی تجاوز نماید .

مادة 36- مزد ثابت عبارت است از مجموعه مزد شغل و مزایای پرداختنی یا طبع شغل

تبصرة 1- در كارگاه هایی كه دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل به مزایایی است كه بر حسب ماهیت شغل یا محیط كار .

تبصرة 2- در كارگاههایی كه طرح طبقه بندی مشاغل به مراحل اجرا درآمده است مزد گروه و پایه بامزد مبنا را تشكیل می دهد .

تبصرة 3- مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل كمك هزینة مسكن خواربار و كمك عائله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جز و مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود .

مادة 37- مزد باید در فواصل زمانی مرتب روز و در غیر تعطیل و ضمن ساعت به وجه نقدی رایج كشور با توافق طرفین به وسیلة چك ، به عهدة بانك و با رعایت شرایط ذیل پرداخت می شود .

الف ) چنانچه بر اساس قرار داد با عرض كارگاه مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته 15 روز یك بار به نسبت ساعات كار و یا روزهای كارگر صورت گیرد .

ب )‌در صورتی كه بر اساس قرارداد یا عرف كارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد این پرداخت در آخر ماه صورت گیرد . در این صورت مزد مذكور ،حقوق نامیده می شود.

تبصره: در ماههای 31 روز ، مزایا وحقوق بر اساس 31 روز محاسبه و به كارگر پرداخت می شود .

مادة 38- برای انجام كار مساوی در شرایط مساوی و در یك كارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود .

تبعیض و تعیین میزان سود براساس سن ، جنس ، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع می باشد .

مادة 39- مزد و مزایای كارگرانی كه بصورت نیمه وقت یاكمتر از ساعات قانونی تعیین شده به كار اشتغال دارند به نسبتی كار ساعات كار انجام یافت محاسبه و پرداخت می شود .

مادة 40- در مواردی كه با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداختی پرداخت شود باید ارزش تعیین شده برای این گونه پرداخت ها منصفانه ومعقول باشد.

مادة41- شورای عالی كار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد كارگران را برای مناطق مختلف كشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید .

1- حداقل مزد كارگران با توجه به درصدی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .

2- حداقل مزد بدون اینكه مشخصات جسمی و شغلی كارگران و ویژگی های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازة باشد تازندگی یك خانواده كه تعداد متوسط آنها توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام می شود را تأمین نماید .

تبصره – كارفرمایان موظفند كه در ازای كار در ساعت تعیین شده قانونی به هیچ كارگری كمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید ننمایند ودر صورت تخلف ..ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشد .

مادة 42- حداقل مزد موضوع مادة 41 این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود پرداخت های غیر نقدی به هر صورت كه در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود كه اضافه بر حداقل مزد است .

مادة 43 – كارگران كارمزد ، برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبة‌میانگین كارمزد آنها در آن روزها ، كاركرد آخرین كاركرد ماه كار آنهاست . مبلغ پرداختی در هر حال نباید كمتر از مزد قانونی باشد .

ساعات كار عادی :

ساعات كار عادی مدت زمانی است كه كارگر نیرو و یا وقت خود را به منظور انجام كار در اختیار كارفرما قرار می دهد .

به غیر از مواردی كه در این قانون مستثنی شده است ساعات كار عادی كارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز كند وبه موجب تبصرة 1 ماده 51 قانون كار ، كارفرما با توافق كارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنها میتوانند ساعت كار را در بعضی از روزهای هفته كمتر از میزان مقرر و در دیگر روزهای اضافه براین میزان تعیین كند به شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از 44ساعت تجاوز نكند .

ماده 52- در كارهای سخت و زیان آور و زیر زمینی ساعات كار نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید .

ساعات كار اضافی كاری :

به كاری كه علاوه بر ساعات معمولی روزنامه و هفتگی انجام می شود اضافه كاری گفته می شود .

مطابق مادة 59 قانون كار و تبصرة آن برای ارجاء كار اضافی در شرایط عادی به كارگر با شرایط ذیل مجاز خواهد بود .

الف ) موافقت كارگر

ب) پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت كار مادی

ج) عدم تجاوز مدت كار اضافی ، ارجاعی به كارگران از 4 ساعت در روز در روز مگر در موارد استثنایی و با توافق طرفین

د ) روز جمعه روز تعطیل هفتگی كارگران با استفاده از فرد می باشد . كارگرانی كه به هر عنوان روز جمعه كار كنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دریافت خواهند كرد مطابق قانون كار از ساعت 6 بامداد تا ساعت 22 كار روز و از ساعت 22 تا 6 با مداد كار شب محسوب می شود .

اگر قسمتی از كار در روز و قسمتی از كار در شب انجام شود ، كار مختلط محسوب می گردد كه مطابق قانون ، به آن قسمت از كار كه در شب انجام می شود 35% مزد ، ساعت كار عادی تعلق می گیرد مشروط به اینكه كارگر نوبت كار نبا شد به موجب مادة 61 قانون كار ارجاع كار اضافه به كارگرانی كه شبانه یا كارهای خطرناك و سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است . به قسمتی از دستمزد ساعات اضافه كاری كه علاوه بر نرخ ساعات كار عادی به كارگران پرداخت می شوند فوق العادة اضافه كاری می گویند .

مبلغ فوق العادة اضافه كاری با توجه به دلایل انجام آن یكی از حسابها بدهكار می گردد .

الف ) به حساب كالای در جریان ساخت

ب ) حساب سربار ساخت

ج) به حساب سربار اداری و تشكیلاتی و یاحساب سربار توزیع و فروش

چنانچه اضافه كاری به علت اضافه تولید انجام شود فوق العاده آن به حساب سربار كارخانه بدهكار می گردد تا از طریق این حساب به تمام محصولات تولید شده اعم از اینكه در ساعات عادی و یا ساعات اضافه كاری ساخته شده باشند به طور یكنواخت سرشكن گردد .

برای ثبت هزینة دستمزد و فوق العادة اضافه كاری به ازای جمع دستمزد ساعات كار عادی و دستمزد عادی ساعات اضافه كاری حساب كنترل كالای در جریان ساخت و به ازای جمع دستمزد و فوق العادة اضافه كاری حساب كنترل حقوق ودستمزد شبانه كار می شود .

حساب كنترل كالای در جریان ساخت

حساب كنترل سربار ساخت

حسابت كنترل حقوق و دستمزد

ثبت دستمزد عادی ودستمزد اضافه كاری

نوبت كاری و فوق العاده نوبت كاری

در بسیاری از واحدهای تولیدی به دلایل مختلف ، كارگران به صورت نوبتی كار می كنند .

مادة 55- نوبت كاری عبارت است از كاری كه در طول ماه گردش داشته باشد به نحوی كه نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع شود .

علت استفاده از این روش انگیزة اقتصادی می باشد به این معنی كه كارفرمایان برای اینكه از دستگاههای خود و سرمایه های خودی به طور دائم استفاده كنند كارگران را به چند دسته تقسیم می كنند و هر دسته را در یك نوبت كاری یا شیفت كار می‌گمارند كه این امر باعث می شود كه به نحوی از راكد ماندن سرمایه كاسته شود .به كارگری كه در طول ماه به طور نوبتی كار كند اگر نوبت كار او در صبح وعصر واقع شود .

10% و اگر نوبت كار او در صبح و و عصر و شب قرار گیرد 15% ودر صورتی كه نوبت كار در صبح و شب و یاعصر و شب باشد 5/22% علاوه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت كاری پرداخت خواهد شد .

ساعات نوبت كاری ممكن است از 8 ساعت در شبانه روز و 44 ساعت در هفته تجاوز نماید لیكن جمع ساعات كاری در 4 هفتة متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز نماید . برای ثبت هزینة دستمزد و فوق العاده نوبت كاری ، به ازای دستمزد عادی نوبت كاری حساب كنترل كالای در جریان ساخت و به ازای فوق العاده نوبت كاری حساب كنترل سربار ساخت بدهكار می گردند درمقابل به ازای جمع دستمزد و فوق العاده نوبت كاری حساب كنترل حقوق و دستمزد بستانكار می شود.

حساب كنترل كالای در جریان ساخت

حساب كنترل سربار ساخت

حساب كنترل حقوق ودستمزد

ثبت دستمزد و فوق العاده نوبت كاری

شب كاری

طبق مادة 52 قانون كار ، كارهایی كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 باشد را كار روز گویند و كارهایی كه از زمان 22 تا 6 صبح باشد را كار شب می گویند و كارهایی كه بخشی از آن 6 ساعت در روز و بخشی در شب وارد شود را كار شب می‌گویند .

اگر كارگر نوبت كارگر نباشد و ساعت كار او بین 22 تا 6 صبح باشد كار محسوب می شود و به ساعات كار او 35% فوق العاده شب كاری علاوه بر ساعات كار عادی به وی تعلق می گیرد .

نكته : طبق قانون كار ارجاع كار اضافی به كارگرانی كه شب كار و یا شیفت شب ویاكارهای سخت و زیان آور را انجام می دهند ممنوع است.

حقوق و مزایای مستمر نقدی :

مجموعه پرداخت های ماهانه و یا سالیانه كه معمولاً در لیست حقوق و مزایا ثبت یا پرداخت می گردد شامل اقلام زیر می شود .

1- حقوق ثابت

2- مزایای مستمر شغلی

3- حق مقام

4- حق اولاد

5- حق مسكن

6- حق ایاب و ذهاب

7- امرار معاش

8- فوق العاده بدی آب و هوا ، محرومیت از تسهیلات ، محل خدمت ، اشتغال خارج از مركز ، سختی شرایط محیط كار ، نوبت كاری كشیك ، حق جذب ، مزایای ارزی اشتغال مأموران خارج از كشور ، مرزی

9- فوق العادة كسر صندوق

10- فوق العادة تضمین صاحبان جمعان و سایر مزایا كه طبق مقررات استخدامی كارفرما تحت عناوینی غیر از موارد فوق همراه با حقوق و مزایای نقدی ماهانه به طور مستمر به اشخاص حقوق بگیر پرداخت و یا تخصیص داده می شود .

مزایای مستمر غیر نقدی :

الف )‌استفاده از مسكن ، واگذاری از طرف كارفرما ، ( با اثاثه یا بدون اثاثه ) به استناد یا تبصرة ذیل مادة‌83 قانون مالیات های مستیم مبنای تقویم درآمدههای غیر نقدی مسكن با اثاثیه مبلغ 25% حقوق مزایای مستمر نقدی ( به استناد مزایای نقدی معاف كار موضوع ماده 91 مالیات ها ) در ماه پس از وضع وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمندان كسر می گردد .

ب ) استفاده از اتومبیل اختصاصی واگذاری از طرف كارفرما با راننده یا بدون راننده كه اتومبیل اختصاصی با راننده 10% و بدون راننده 15% حقوق و مزایای مستمر نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع مادة 91 مالیاتها ) در ماه پس از وضع وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر می شود .

ج) سایر مزایای نقدی مستمر ( معادل تمام شده برای پرداخت كنندة حقوق ) از قبیل خواربار ؛ بن و …

مزایای نقدی غیر مستمر به استناد قانون مالیات ها و قانون كار عبارتند از :

اضافه كاری ،فوق العاده ماموریت ، هزینه سفر ، پاداش انجام كار ، عیدی و پاداش آخر سال وجوه پرداختی بابت لباس كار و یا در اختیار گذاردن آنها ، پرداخت هایی بابت هزینة معالجه و درمان كاركنان ، باز خرید ، مرخصی ، پاداش بهره وری ، و سایر مزایای غیر مستمركه طبق مقررات استخدامی یا قانون كار از طرف كارفرما به كاركنان پرداخت و یا تخصیص داده می شود

حق اولاد :

حق اولاد معادل 3 برابر مزد روزانة كارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در ماه پرداخت می شود . حق اولاد حداكثر تا 3 فرزند بیمه شده پرداخت می شود به شرط اینكه بیمه شده حداقل سابقة‌720 روز كار را داشته باشد .

سن فرزندان كارگر هم باید كمتر از 18 سال باشد و یا به تحصیل اشتغال داشته باشند و یا بر اثر بیماری و نقص عضو طبق گواهی كمیسیونهای پزشكی موضوع مادة 91 قانون كار و تأمین اجتماعی قادر به انجام كار نباشند .

حق خواربار و مسكن

مبلغی است كه هر سال توسط هئیت دولت تعیین شده و برای افراد متأهل و مجرد متفاوت است . قابل ذكر است كه حقوق خواربار و مسكن مشمول بیمه و مالیات می شود .

ایاب و ذهاب :

كارفرما در صورت دوری كارگر و عدم تهیه وسایل نقلیه عمومی بایستی برای رفت و آمد كاركنان وسیله نقلیه مناسب در نظر بگیرد و یاهزینة رفت و برگشت آنها را پرداخت نماید .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری;اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد ;حداقل دستمزد

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *