بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز 73 صفحه + docx

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 73

حجم فایل: 358 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چکیده:

مقدمه : امروزه در بین متخصصان علوم رفتاری ما شاهد علاقه فزاینده ای نسبت به موضوعات معنوی و ارتباط آن با سایر مولفه های روان شناختی می باشیم. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان بوده است.

روش کار: جامعه آماری شامل 100 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز می باشد که به صورت خوشه ای تصادفی برگزیده شده اند و ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملی شخصیت، پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i) بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 19 استفاده شد.

نتایج : نتایج حاصل نشان داد که میان مهارت های درون فردی (از متغیرهای هوش هیجانی) با برون گردی (از متغیرهای شخصیت)، خلق عمومی (از متغیرهای هوش هیجانی) با پایداری هیجانی (از متغیرهای شخصیت) در سطح P<0.05 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین بین تفکر انتقادی (از متغیرهای هوش معنوی) با برون گردی(از متغیرهای شخصیت) و آگاهی (از متغیرهای هوش معنوی) با گشودگی به تجربه (از متغیرهای شخصیت) در سطح P<0.05 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

نتیجه گیری : میان برخی از مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی و برخی از ویژگی های شخصیت رابطه چندگانه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها : هوش هیجانی، هوش معنوی، شخصیت دانشجویان.

چکیده:

مقدمه:امروزه در بین متخصصان علوم رفتاری ما شاهد علاقه فزاینده ای نسبت به موضوعات معنوی و ارتباط آن با سایر مولفه های روان شناختی می باشیم. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان بوده است.

روش کار:جامعه آماری شامل 100 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز می باشد که به صورت خوشه ای تصادفی برگزیده شده اند و ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملی شخصیت، پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i) بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 199 استفاده شد.

نتایج :نتایج حاصل نشان داد که میان مهارت های درون فردی (از متغیرهای هوش هیجانی) با برون گردی (از متغیرهای شخصیت)، خلق عمومی (از متغیرهای هوش هیجانی) با پایداری هیجانی (از متغیرهای شخصیت) در سطح P<0.055 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین بین تفکر انتقادی (از متغیرهای هوش معنوی) با برون گردی(از متغیرهای شخصیت) و آگاهی (از متغیرهای هوش معنوی) با گشودگی به تجربه (از متغیرهای شخصیت) در سطح P<0.05 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

نتیجه گیری :میان برخی از مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی و برخی از ویژگی های شخصیت رابطه چندگانه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها :هوش هیجانی، هوش معنوی، شخصیت دانشجویان.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: كلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….2

1-1 مقدمه : ……………………………………………………………………………………………………………………………….3

2-1 بیان مسئله : ……………………………………………………………………………………………………………………….4

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق : …………………………………………………………………………………………………7

4- 1 اهداف تحقیق : …………………………………………………………………………………………………………………8

4-1-1 هدف کلی : ……………………………………………………………………………………………………………………8

4-2-1 اهداف فرعی : ……………………………………………………………………………………………………………….8

5-1 سؤالات تحقیق : ……………………………………………………………………………………………………………….8

6-1 فرضیه‌ها : ………………………………………………………………………………………………………………………….8

6-1-1 فرضیه اصلی : ……………………………………………………………………………………………………………….9

6-2-1 فرضیه فرعی : ……………………………………………………………………………………………………………….9

7-1 متغیرهای تحقیق : ……………………………………………………………………………………………………………9

8-1 تعاریف نظری : …………………………………………………………………………………………………………………..9

9-1 تعاریف عملیاتی : ………………………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………….11

1-2 تعریف هوش : ………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2 مفهوم معنویت : ………………………………………………………………………………………………………………13

1-2-2 هوش معنوی و مؤلفه های آن : …………………………………………………………………………………13

1-3-2 تاریخچة هوش هیجانی : ……………………………………………………………………………………………15

2-3-2 تعریف و پیشینه هوش هیجانی : ………………………………………………………………………………153-3-2 تعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنر: ………………………………………………………………………174-3-2 هوش هیجان و مؤلفه های آن :………………………………………………………………………………18

فصل سوم: روش تحقیق : ………………………………………………………………………………………………24

1-3 روش تحقیق : ………………………………………………………………………………………………………25

2-3 گردآوری اطلاعات : …………………………………………………………………………………………………25

1-2-3 پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i) : ………………………………………………………………25

1-1-2-3 پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ : …………………………………………………..25

2-1-2-3 روایی : …………………………………………………………………………………………….25

3-1-2-3 روش اجراء نمره گذاری (EQ-i) : ………………………………………………………………………..26

2-2-3 پرسشنامه پنچ عاملی شخصی (BFI): ……………………………………………………………………..30

3-2-3 ابزار دیگر پژوهش شامل پرسشنامه هوش معنوی است: ………………………………………..31

1-3-2-3 روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها : ……………………………………………………………….31

3-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش : ………………………………………………………………………………….32

فصل چهارم: نتایج …………………………………………………………………………………………………….33

1-4 نتایج تحقیق : ……………………………………………………………………………………………………34

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………….44

1-5 بحث و نتیجه گیری : ……………………………………………………………………………………………45

2-5 پیشنهادات : …………………………………………………………………………………………………….49

منابع : ………………………………………………………………………………………………………………..50

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
هوش هیجانی;هوش معنوی;شخصیت دانشجویان;علوم تربیتی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *