بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن 112 صفحه + doc

والر در این باب اشاره دارد به گرایش ناآگاهانه ای كه در افراد وجود دارد، میل به این باشد كه در زندگی زناشویی خویش تصویر دوست داشتنی والدین خود را جستجو می كنند (همان) با این نكته در حقیقت می توان این پرسش را مطرح كرد كه آیا فرد در انتخاب همسر خود آزاد است گاه ندانسته انتخاب می كند كه همسان والدین خود باشد؟ آیا پدر و مادر علی رغم آزادگذاردن فرزندان

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 112

حجم فایل: 123 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

فصل اول —————————————————

مقدمه —————————————————–

بیان مسئله ————————————————–

اهمیت و ضرورت ———————————————

فصل دوم—————————————————

پیشینه داخلی ————————————————

مقاله ——————————————————

مصاحبه اكتشافی و مصاحبه كارشناسی —————————–

فصل سوم—————————————————

تحلیل نظری ————————————————-

مدل نظری ————————————————–

فصل چهارم————————————————-

روش شناسی تحلیل ——————————————-

روش تحقیق ————————————————-

جامعه آماری ————————————————

شیوه انتخاب واحد نمونه—————————————–

روش گردآوری ———————————————-

سئوالات و فرضیات تحقیق —————————————

تعریف عملیاتی ———————————————–

فصل پنجم—————————————————

یافته ها—————————————————–

فصل ششم————————————————–

نتیجه گیری————————————————–

محدودیت ها————————————————-

فصل هفتم ————————————————–

ضمایم—————————————————–

پرسشنامه—————————————————

آراء صاحبنظران———————————————-

منابع ——————————————————

چکیده :

این پژوهش باهدف بررسی روابط زوجین با والدین خود و تاثیراتی که این روابط بر روابط بین زوجین می گزارد و مشکلاتی که طی آن به وجود می اید در بین زنان و مردان متاهل شهر کاشمر انجام گرفته است

این تحقیق دارای یک پیشینه داخلی ، مقاله و مطالعات اکتشافی است .

نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفته ، داده ها از طریق پرسشنامه جمع اوری و تحلیل شده است و نتایج آن به این شرح است :

زوجین به دلیل عدم آشنایی با خصوصیات رفتاری همسر خود و همچنین عدم استقلال فکری ، فضای پدر سالارانه و مادر سالارانه خانواده از والدین خود در بروز مشکلات ناشی از آن خط میگیرند و تحت تاثیر والدین خود قرار میگیرند .

مقدمه :

والر در این باب اشاره دارد به گرایش ناآگاهانه ای كه در افراد وجود دارد، میل به این باشد كه در زندگی زناشویی خویش تصویر دوست داشتنی والدین خود را جستجو می كنند (همان) با این نكته در حقیقت می توان این پرسش را مطرح كرد كه آیا فرد در انتخاب همسر خود آزاد است گاه ندانسته انتخاب می كند كه همسان والدین خود باشد؟ آیا پدر و مادر علی رغم آزادگذاردن فرزندان خود را در این امر، در واقع نفوذ گاه كاملاً ناآگاهانه ای برایشان اعمال نمی كنند.

جامعه شناسان در تشریح رفتار انسان به وسیله محیط پیرامون برای تبیین حال، به تعمق در گذشته نمی پردازند كه این كار روانكاوان است.

ترمان عقیده داردكه مرد خواستار ازدواج با دختری است كه مادرش را در خاطره او زنده می كند پاتریك نیز بر شباهت خصوصیات ظاهر زن با خصایص مادر تكیه می كند.

نتیجه گیری استروس مبنی بر اینكه هر یك از والدین در موضعی قرار می گیرند كه از آن بر فرزندان خود تاثیر گذارند، می تواند به ما نشان دهد كه در حقیقت بنیان تصویر آرمانی زناشویی در واكنش غریزی فرزند نسبت به مادر یا پدر خویش قرار ندارد بلكه بر اساس این تصویر مبتنی بر رفتارهای عاطفی آنهاست . نظریه همسان همسری به معنای این اصل است كه در زندگی به ویژه آن كسانی كه با هم ازدواج می كنند كه مانند هم هستند به عقیده بسیاری از دانش پژوان شباهات و همسانی از نظر فردی یا اجتماعی، فرهنگی و … نخست اشخاص را به سمت خود جلب می كند و آنگاه پس از آن كه وصلت كردند خوشبختی خانوادگی آنها را تامین می كند (همان) فرضیه هایی كه از این نظریه استخراج می شود:

R والدین با القاء طرز تفكر خود بر فرزندان خود اعمال نفوذ می كنند.

R زوجین در زندگی زناشویی تصویر والدین خود را جستجو می كنند.

2-3 نظریه میدانی لوین

بسیاری از شرایط اجتماعی از جمله شرایط زن و شوهر به شدت وابسته به شرایط زمانی و مكانی می باشد. شرایطی كه با دارا بودن عناصر مختلفی می توانند در ابعاد گوناگون بر زندگی زن و شوهر از جمله رضایت و موفقیت در زندگی آنها موثر باشد بررسی اختلافات خانوادگی در قالب شرایط زمانی و مكانی خاص، ایجاب می كند كه از نظریه میدانی لوین نیز استفاده شود. (مهدوی، 1375؛ 28).

لوین واژه فیلو (پهنه یا میدان) را از فیزیك برگزیده است و همانند آن رفتار انسانی را تابع عوامل مختلفی و به هم پیوسته می داند وی این عوامل را نیروهای میدان می نامد.

لوین عوامل مذكور را به دو گروه تقسیم می كند خصوصیات شخصی و محیطی بدین ترتیب رفتار هر فرد تابع خصوصیات شخصی او و خصوصیات محیطی است. (همان)

با استفاده از این می توان بسیاری از مسایل جامعه شناختی از جمله اختلافات خانوادگی را مورد تبیین قرار داد لوین معتقد است كه به منظور بررسی زندگی زن و شوهر، باید عوامل محیطی و روانی مربوط به شرایط زن و شوهر كه شامل انتظارات و خصوصیات همسر نیز می شود مورد تحلیل قرار گیرد (مهدوی،‌ 1375؛ 29).

از نظر لوین شخصیت و محیط مستقل از هم نیستند بلكه ارتباط تنگاتنگی با هم دارند وی ارتباط و وابستگی متقابل عناصر فوق را در مجموع فضای زندگی می نامد (همان)، به این ترتیب نزاع زن و شوهر از دیدگاه این نظریه به قرار زیر است. دیگران مهم ومیزان آگاهی بر رضایت زوجین در نتیجه بر میزان اختلافات خانوادگی موثر است.

فرضیه های مرتبط با این نظریه:

R زوجین به دلیل عدم شناخت از هم از والدین خود راهنمایی می جویند.

R فضایی كه زوجین در آن رشد كرده اند بر اعتماد به نفس زوجین موثر است.

3-3 نظرات كارشناسان و سایر موارد:

در برخی موارد ممكن است زوجین تحت تاثیر راهنمایی های اشتباه والدین خود قرار گیرند و درگیری هایی را درخانواده ایجاد كنند. در اینجا نیاز است بزرگترها و والدین بین احترام و شان ومنزلت والدین و همچنین دخالت تفاوت قایل شوند ( باباصفری، 271،‌ 39).

از نظر ویژگی های اجتماعی و فردی معمولاً‌ زوجینی كه به والدین خود اجازه دخالت در زندگی خود را می دهند معمولاً ‌افرادی هستند كه از كودكی حق انتخاب نداشته اند حتی در زمان ازدواج والدین برای آنها تصمیم گرفته اند و از كودكی به والدین خود متكی بوده در مقابل این گونه فرزندان والدین نیز به كودكان خود اجازه تصمیم گیری را نداده اند امروز نیز كه مستقل شده اند هنوز شیوه قدیمی را به كار می برند.

فرضیه های استخراج شده در این بخش والدین و بزرگترها تفاوت بین احترام و دخالت را نمی دانند. زوجین تحت تاثیر رفتار عاطفی والدین به سمت آنها گرایش دارند.

زوجین به دلیل عدم استقلال فكری در زندگی زناشویی از والدین خود خط می گیرند.

استقلال فكری زوجین

4-3 مدل نظری تحقیق

R استقلال فكری زوجین بر روابط زوجین با والدینشان موثر است.

R وابستگی های عاطفی زوجین به روابط آنها با والدینشان مربوط است.

R تحصیلات بر روابط زوجین با والدینشان در هنگام بروز مشكل تاثیر دارد.

6- متغیرهای پژوهشمتغیر وابسته این تحقیق روابط زوجین با والدینشان است و متغیرهای مستقل شامل استقلال فكری زوجین، شناخت زوجین از هم، القاء تفكرات والدین به زوجین،‌ وابستگی های عاطفی زوجین، فضای رشد زوجین در خانواده (پدرسالار یا مادرسالار بودن)، تحصیلات

7- تعریف عملیاتی

تعریف عملیاتی متغیرها در جدول زیر انجام شده است.

متغیر

شاخص

سئوالات

سطح سنجش

تحصیلات

مدرك

تحصیلات شما چقدر است

ترتیبی

استقلال فكری

مدرك

نظرات دیگران تا چه حد در تصمیم گیری شما نقش دارد

ترتیبی

شناخت خصوصیات رفتاری

مدرك

شما تا چه حد از لحاظ فكری همسرتان را می شناسید

ترتیبی

وابستگی عاطفی

درد دل

شما چقدر با والدین خود درد دل می كنید

ترتیبی

القاء تفكرات والدین به زوجین

درد دل

هنگام بروز مشكل شخصی برای شما برخورد والدینتان چگونه است

اسمی

القاء تفكرات والدین به زوجین

درد دل

هنگام بروز اختلاف با همسرتان برخورد آنها چگونه است

اسمی

فضای پدر سالارانه یا مادرسالار

درد دل

در خانه پدری شما چه كسی حرف آخر را می زند

اسمی

تفاوت احترام و دخالت

درد دل

دخالت در امور خانه از ناحیه عضوی از خانواده همسر

اسمی

متغیر وابسته

سوال

سطح سنجش

رابطه زوجین با والدین

ارتباط شمابا والدینتان چگونه است

ترتیبی

فصل چهارم

روش شناسی تحقیق

مقدمه:

در این فصل به ویژگیهای روش شناسی تحقیق می پردازیم كه شامل روش تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه، شیوه انتخاب واحد نمونه، روش گردآوری سوالات تحقیق و فرضیات، متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرها می باشد.

1. روش تحقیق: روش تحقیق در این پژوهش پیمایش است. این روش متداولترین روشی است كه در تحقیقات اجتماعی به كار می رود. پیمایش جمع آوری اطلاعات به عنوان راهنمایی عملی توصیف یاپیش بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین برخی متغیرها است. این تحقیق از نظر معیار وسعت (كلان، میانه، خرد) در سطح خرد است و از لحاظ سطح تحقیق از نوع توصیفی تبیینی می باشد.

2. جامعه آماری و حجم نمونه: جامعه آماری این پژوهش 50 نفر از زنان و مردان متاهل در شهر كاشمر است .

3. شیوه انتخاب واحد نمونه: از بین خیابانهای اصلی و فرعی شهر كاشمر به طور تصادفی چند منطقه انتخاب شده و در بین این مناطق كوچه هایی به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه به صورت تصادفی سه تا در میان بین خانه های مسكونی توزیع شده است.

4. روش گردآوری: ابزار اصلی جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است كه توسط محقق ساخته شده شامل 11 سوال بسته می باشد.

5. سوالات و فرضیات تحقیق:

1-5. سوالات:‌

1. آیا روابط زوجین با والدین خود در روابط آنها با هم تاثیر دارد؟

2. آیا این تاثیر مفید است یا مضر؟

3. آیا مشكلاتی ایجاد می كند چگونه مشكلاتی؟

4. والدین كه در زندگی فرزندانشان مشكل ایجاد می كنند چه ویژگی های فردی رواج دارند؟ ( توصیفی)

5. زوجینی كه تحت تاثیر والدین خود هستند چه ویژگی هایی دارند؟ ( توصیفی)

2-5. فرضیات تحقیق:

القاء تفكرات والدین بر روابط زوجین با هم تاثیردارد.

فضایی كه زوجین در آن رشد كرده اند براعتماد به نفس آنها موثر است. ارتباط زوجین با والدینشان به دلیل عدم شناخت از هم بر روابط آنها با هم تاثیر دارد.

ارتباط زوجین با والدینشان به برداشت آنها از احترام فرزندانشان مربوط است.

براساس جدول فوق 0.18پاسخگویان مردو.0.82زن بوده اند

براساس جدول فوق .0.28پاسخگویان زیر دیپلم 0.56دیپلم0.16لیسانس بوده اند

براساس جدول فوق 2%پاسخگویان کم 22%متوسط 24%زیاد 22%خیلی زیادبا خصوصیات همسرشان اشنا بوده اند

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن;روش شناسی تحلیل ;روابط بین زوجین

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *