بررسی رویكردهای مختلف حسابداری ىر حال حاضر 38 صفحه + doc

گزارش عملكرد مالی صورت سود و زیان در ادبیات حسابداری بین المللی، كشورهای جهان از لحاظ حسابداری به دو هسته و یا طبقه اصلی تقسیم می شوند 1 كشورهای آنگلوساكسون نظیر آمریكا، انگلستان، كانادا، استرالیا 2 كشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، بلژیك، ایتالیا (غیرا از انگلستان بقیه كشورهای اروپایی)

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 38

حجم فایل: 81 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

حسابداری بین الملل

(بررسی رویكردهای مختلف حسابداری ىر حال حاضر)

گزارش عملكرد مالی

صورت سود و زیان

در ادبیات حسابداری بین المللی، كشورهای جهان از لحاظ حسابداری به دو هسته و یا طبقه اصلی تقسیم می شوند :

1- كشورهای آنگلوساكسون نظیر آمریكا، انگلستان، كانادا، استرالیا

2- كشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان، بلژیك، ایتالیا (غیرا از انگلستان بقیه كشورهای اروپایی)

در كشورهای آنگلوساكسون، اقتصاد آزاد، نیروی بازار (بازار سرمایه) عامل تعیین كننده در حسابداری است، در مقابل در كشورهای اروپایی، فرآیندهای قانونی بر حسابداری حاكم هستند. از آنجا كه كشورهایی كه عمدتاً هدایت هیأت استانداردهای بین المللی حسابداری را به عهده دارند، چهار كشور آمریكا، انگلستان، كانادا و استرالیا می باشند می توان گفت حسابداری پیشرفت خود را مرهون كشورهای آنگلوساكسون بوده است. هدف اصلی حسابداری اندازه گیری سود است. زیرا سود همان بازده­ی سرمایه (سرمایه گذاری) است. در زمان قبل از انقلاب صنعتی یعنی زمانی كه تئوری سنتی مالك- مدیر حاكم بود. هدف از (اندازه گیری) تعیین سود تنها محاسبه سود بود، به عبارتی تنها مدل سنتی معاملاتی حاكم بوده و خصوصت كیفی قابل اتكاء بودن رایج بود. اما بعد از انقلابی صنعتی، هنگامی كه تئوری تفكیك مالكیت از مدیریت مطرح گردید. به ویژه در شرایط تورمی بعد از آن رفته رفته خصوصیت كیفی مربوط بودن بیشتر مورد توجه قرار گرفت و رویكرد نوینی با عنوان رویكرد نگهداشت سرمایه مطرح شد. كه ضعف اصلی آن، غیرقابل اتكاء بودن ارزشهای جاری می بود. لذا موازنه ای بین این دو خصوصیت كیفی به عنوان یك راهكار در نظر گرفته شد. و روشهای فعلی حسابداری، تركیبی از رویكردهای معاملاتی و نگهداشت سرمایه به شمار
می روند.

رویكرد معاملاتی :

در این رویكرد، عامل اصلی شناخت درآمدها و هزینه ها، انجام معاملات و سایر رویدادهای مالی مشابه است. به عبارتی زمانی شناسای عناصر سود در صورتهای مالی باید به روشنی تعریف شود. در این رویكرد، تغییرات ارزش داراییها و بدهیها، تنها در صورتی كه منتج از معاملات و سایر رویدادهای مشابه باشد مورد شناخت قرار می گیرد و در مواردی كه ارزشها و داراییها در پایان دوره مالی به دلیل تغییر ارزش، تعدیل شوند. این تعدیل انحراف از رویكرد معاملاتی مطلق محسوب شده و به سمت مفهوم حفظ (نگهداشت) سرمایه می رود.

رویكرد نگهداشت سرمایه :

این رویكرد، كه رویكردی نوین در حسابداری به شمار می رود. سود را ماوالتفاوت حقوق صاحبان سرمایه (خالص داراییها) در پایان دوره نسبت به اول دوره می داند. با فرض اینكه موارد مرتبط با آورده و ستانده صاحبان سرمایه حذف گردد. ارائه صورت سود و زیان جامع یكی از مصادیق این مفهوم می باشد.

شكل صورت سود و زیان

در استانداردهای حسابداری، معمولاً سرفصل های اصلی كه باید افشاء شود، مشخص می گردد و یك شكل خاص برای صورتهای مالی اجباری نمی شود. شكل زیر به عنوان یك نمونه برای راهنمایی ارائه می شود، (سرفصل های اصلی كه باید افشاء شود تا علامت ستاره مشخص گردیده است) :

نام شركت

صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به ….

ریال

ریال

* فروش خالص / درآمد ارائه خدمات

×××

– ب.ت.ك. فروش رفته / ب.ت. خدمات ارائه شده

(×××)

سود ناخالص (ناویژه)

×××

– هزینه های عملیاتی :

هزینه های فروش، اداری و عمومی

(×××)

± خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

×××

(×××)

* سود عملیاتی

×××

* – هزینه های مالی

×××

* ± خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

×××

×××

سود ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات

×××

*- مالیات

(×××)

*سود خالص فعالیت های عادی / سود قبل از اقلام غیرمترقبه

×××

*± اقلام غیرمترقبه

(×××)

± اثر مالیاتی اقلام غیرمترقبه

×××

(×××)

*سود خالص

×××

تعاریف

درآمد عملیاتی :

عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سهام، به جز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه كه از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری ناشی شده است. مانند درآمد فروش كالا و ارائه خدمات و یا استفاده دیگران از داراییهای واحد تجاری مانند سود سهام، درآمد حق امنیاز و سود تضمین شده در صورتیكه جزو فعالیت های اصلی و مستمر باشد. این درآمدها بر طبق استاندارد شماره (3) به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری می شود.

هزینه های عملیاتی :

در استانداردهای حسابداری، تعریف خاصی از هزینه های عملیاتی وجود ندارد ولی به قرینه درآمدهای عملیاتی می توان گفت : هزینه های عملیاتی، هزینه های مرتبط با درآمدهای عملیاتی و ناشی از فعالیت های اصلی و مستمر است. كه نمونه های آن هـ اداری و تشكیلاتی. هزینه توزیع و فروش ، هزینه مطالبات مشكوك الوصول، هزینه استهلاك و … می باشد.

نمونه هایی از سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی به شرح زیر می باشد:

فروش ضایعات، سود فروش مواد اولیه، هزینه های جذب نشده در تولید، ضایعات غیرعادی تولید، زیان كاهش ارزش موجودیها، خالص كسری و اضافی انبار

سود (زیان) عملیاتی :

شاخصی است كه توانایی شركت را نظر سودآوری به نمایش می گذارد و تا حد زیادی كارایی شركت را نشان می دهد و یكی از پایه های مهم پیش بینی عملكرد آتی است و ما والتفاوت درآمدها و هزینه های عملیاتی می باشد.

درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی :

كه نتیحه فعالیت های عادی (فعالیت های عادی فعالیت هایی هستند كه معمول، تكرار شونده یا منظم واحد تجاری (فعالیت های تجاری) هستند و همچنین فعالیت های مرتبط كه به تبعیت و در جهت پیشبرد فعالیت های فوق یا در نتیجه آنها توسط واحد تجاری انجام می شود) است اما در زمره فعالیت های عملیاتی قرار نمی گیرد. یعنی جزو فعالیت های اصلی و مستمر شركت نیستند.

چند نمونه :

درآمد مالی، سود سهام، هزینه تأمین مالی، سود و زیان فروش داراییهای ثابت مشهود و سرمایه گذاریها.

نكته :

اینگونه درآمدها و هزینه ها بر طبق استاندارد شماره 1، از طریق تهاتر درآمدها و هزینه های مربوط (به طور خالص) گزارش می شوند.

رویدادهای غیرمترقبه

اقلام با اهمیت و بسیار معمول می باشند كه منشأ آن رویدادهای خارج از فعالیت های عادی شركت می باشد. و انتظار می رود به طور مكرر یا منظم واقع شود. مانند بلایای طبیعی و مصادره داراییها. البته این تعریف را باید با در نظر گرفتن محیط فعالیت واحد تجاری، بكار گرفت. مثلاً وقوع طوفان شن برای شركتی در سیستان و بلوچستان استنثنایی است ولی برای فارس غیرمترقبه است. همین طور وقوع عملیات خرابكارانه منجر به زیان در عراق در مقایسه با ایران.

اقلام خاص فعالیت های عادی

ماهیت بعضی از اقلام فعالیت های عادی ایجاب می كند كه این اقلام در صورت سود و زیان جایگاه خاصی داشته باشند. از جمله آنها به : 1- اقلام استثنایی ، 2- نتایج عملیات متوقف شده می توان اشاره نمود.

اقلام استثنایی

بر طبق استاندارد شماره 6 ، گزارش عملكرد مالی، اقلام استثنایی، اقلامی با اهمیت است كه منشأ آن رویدادها با معاملاتی می باشد كه در چارچوب فعالیت های عادی شركت واقع می گردد و به منظور ارائه تصویری مطلوب، افشای جداگانه آنها، منفرداً یا در صورت تشابه نوع، در مجموع به لحاظ استثنایی بودن ماهیت یا وقوع ضرورت می یابد. (به عبارتی عادی ولی غیرمستمر می باشند.)

این اقلام باید در سرفصل مربوطه مثلاً اگر هزینه عملیاتی استثنایی وجود دارد در بخش هزینه های عملیاتی و در صورت غیرعملیاتی بودن در قسمت غیرعملیاتی، به طور مجزا افشا شود.

چند نمونه

سود یا زیان ناشی از حل و فصل دعاوی به نفع یا بر چند شركت، زیان انتقال صنایع مزاحم به خارج از محدوده شهرها طبق مقررات هـزینه­های تجدید سازمان، هزینه های اخراج دسته جمعی كاركنان، زیان ناشی از بلایای طبیعی در مناطقی كه وقوع آن متناوب است.

عملیات متوقف شده :

فروش یا خاتمه عملیات یك بخش در صورتی در دوره جاری، عملیات متوقف شده محسوب می شود كه تمام شرایط زیر وجود داشته باشد :

1- فروش یا خاتمه عملیات اثر مهمی بر ماهیت و زمینه اصلی عملیات واحد تجاری داشته باشد. مثلاً منجر به خروج از بازاری خاص (تجاری یا جغرافیایی) یا كاهش عمده در میزان فروش در بازارهای در حال تداوم آن باشد.

2- داراییها، بدهیها، نتایج عملیات متوقف شده، برای مقاصد گزارشگری، به روشنی قابل تفكیك باشد.

3- عملیات توقف حداكثر تا سه ماه پس از تاریخ ترازنامه یا تاریخ تصویب صورتهای مالی، هركدام مقدم تر است، تكمیل گردد.

در این صورت بر طبق استاندارد شماره 6، گزارش عملكرد مالی، صورت سود و زیان به نحو زیر تهیه می گردد:

دو بخش فروش و سود (زیان) عملیاتی به دو قسمت : 1- عملیات در حالت تداوم، 2- عملیات متوقف شده تقسیم شده و اگر ذخیره ای هم در نظر گرفته باشیم در صورت سود و زیان وارد می شود، بقیه موارد مانند سابق است.

نام شركت

صورت سود و زیان

برای سال های مالی منتهی به ….

ریال

ریال

ریال

ریال

فروش:

عملیات در حال تداوم

×××

×××

عملیات متوقف شده

×××

×××

جمع

×××

×××

-بهای تمام شده فروش

(×××)

(×××)

سود ناویژه

×××

×××

– هزینه های عملیاتی

(×××)

(×××)

± خالص سایر درآمدها و هزینه عملیاتی

×××

×××

سود (زیان) عملیاتی :

عملیات در حالت تداوم

×××

×××

عملیات متوقف شده

×××

×××

×××

×××

– هزینه های تأمین مالی

(×××)

(×××)

زیان (توقف عملیات)

(×××)

+ برگشت ذخیره پیش بینی شده (در صورت وجود)

×××

(×××)

خالص سایردرآمدها و هزینه های عملیاتی

×××

×××

سود فعالیت های عادی قبل از مالیات

×××

×××

– مالیات

(×××)

(×××)

سود خالص

×××

×××

نكته : نحوه محاسبه و شناسایی ذخیره برای تعهدات ناشی از توقف عملیاتی

به طور خلاصه به شرح ذیل محاسبه میشود:

از ماوالتفاوت نتایج (سود و زیان) عملیات مورد انتظار بخش متوقف شده در دوره های بعد و سود و زیان مورد انتظار ناشی از كنار گذاری داراییها در دوره بعد، كه اگر منفی شد به همان میزان ذخیره در نظر گرفته می شود.

گردش حساب سود و زیان انباشته

این قسمت معمولاً در ادامه صورت سود و زیان ارائه شده و حلقه ارتباطی بین صورت سود و زیان و ترازنامه می باشد فرمت كلی آن به شرح زیر می باشد:

گزارش حساب سود (زیان) انباشته

ریال

ریال

سود (زیان)، خالص

×××

مانده سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره

×××

± تعدیلات سنواتی

×××

سود و زیان انباشته در ابتدای دوره – تعدیل شده

×××

سود قابل تخصیص

×××

تخصیص سود :

اندوخته قانونی

(×××)

سایر اندوخته ها

(×××)

سود سهام تقسیمی / تصویب شده

(×××)

(×××)

سود (زیان) انباشته در پایان دوره

×××

تعدیلات سنواتی

تعدیلات سنواتی، تعدیلات با اهمیت است كه به سنوات قبل مربوط می شود و ناشی از موارد زیر است :

1- تغییر در رویه های حسابداری

2- اصلاح اشتباهات

1- تغییر در رویه های حسابداری

به دلیل تغییر شرایط یا دستیابی به اطلاعات جدید، ممكن است رویه های حسابداری تغییر كند كه می تواند به صورت اختیاری باشد و یا قوانین آمره یا استانداردهای حسابداری، كه نمونه هایی از آن عبارتند از :

1- تغییر در روش ارزیابی موجودی مواد و كالا (مثلاً از fifo به میانگین موزون)

2- تغییر در روش حسابداری پیمان های بلند مدت

3- تغییر در شخصیت گزارشگری

درصورت تغییر در رویه های حسابداری

1- ارقام مربوط به دوره جاری بر مبنای رویه جدید منعكس گردد.

2- اثرات انباشته ناشی از تغییر رویه (ماوالتفاوت سود انباشته ابتدای دوره تغییر با استفاده از رویه قبلی و سود انباشته ابتدای دوره تغییر با فرض آنكه رویه حسابداری جدید در دوره های گذشته مورد استفاده بوده) به عنوان تعدیلات سنواتی منظور شود.

3- ارقام مقایسه ای صورت های مالی دوره های قبل با فرض به كارگیری روش جدید در دوره های قبل ارائه مجدد گردد.

نكته : اگر تشخیص بین تغییر در رویه حسابداری و تغییر در برآورد حسابداری مشكل بود، تغییر مورد نظر باید به عنوان تغییر در برآورد حسابداری تلقی و به گونه ای مناسب افشاء شود.

چند مثال :

1- مدیریت شركت دماوند در سال 2×13 تصمیم گرفت روش ارزیابی موجودی كالا را از روش میانگین موزون به روش fifo تغییر دهد، اطلاعات زیر در دست می باشد.

29/12/2×

29/12/1×

موجودی كالا طبق روش میانگین موزون

000/520

000/400

موجودی كالا طبق روش fifo

000/570

000/440

با فرض اینكه نرخ مالیات بردرآمد 25 درصد باشد، مطلوبست ارائه تعدیلات سنواتی و انجام ثبت لازم در دفتر روزنامه

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی رویكردهای مختلف حسابداری ىر حال حاضر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی رویكردهای مختلف حسابداری ىر حال حاضر – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی رویكردهای مختلف حسابداری ىر حال حاضر;رویكرد معاملاتی;صورت سود و زیان

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *