بررسی سبک معماری در دوره رنسانس در اروپا 37 صفحه + doc

كلیسای سان فرانسیكو یك بازسازی ساختار گوتیك كه مانند سانت آندن به گونه ای بود كه سر در برخوردار از طاق پیروزی روحی را در خود داشت و متأسفانه این بنا ناتمام باقی مانده است سانت آندن یك ساختمان بسیار دینامیك می باشد سر در پیروزی آن از كنتراست های شدیدی برخوردار است پیش آمدگی و نود نظم نیمستون ها وجود دارد كه عناصر معماری را نشان می دهد اما ضرروت

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 37

حجم فایل: 21 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

معماری در كلیساها

كلیسای سان فرانسیكو یك بازسازی ساختار گوتیك كه مانند سانت آندن به گونه ای بود كه سر در برخوردار از طاق پیروزی روحی را در خود داشت. و متأسفانه این بنا ناتمام باقی مانده است.

سانت آندن یك ساختمان بسیار دینامیك می باشد. سر در پیروزی آن از كنتراست های شدیدی برخوردار است. پیش آمدگی و نود نظم نیمستون ها وجود دارد كه عناصر معماری را نشان می دهد اما ضرروتاً غیر عملیاتی می باشند، بسیار كم عمق می باشد. این است و بتاین با ارگ زیاد تو رفته كه باعث فراهم شدن رواق بزرگ جلو در اصلی می شود. اندازه این درك در نمای مستقیم در دو روزنه مربع شكل در بالا می باشد كه اطراف آن را شكل داده است. نور و سایه تأثیر بسیار زیادی روی سطوح ساختمان دارد و این بخاطر كم عمق بودن mouldings و عمق هشتی آن می‌باشد. در قسمت داخلی را آلبرتی با و راهروها سنتی را قرار داده بود.

در عوض پیشرفت آهسته و ماهرانه ای از ارگ های بلند متفاوت و دروازه های مربع شكل كوتاه و تكرار نقش و نگار طاق پیروزی سر در وجود دارد.

سانت آندن، مانتآا، سردر، عكس رز

فرود اینگه هلند

دو تا از بهترین ساختمان های مشهور آلبرتی در فلورنس بالا زو و روسلی و در ماریا نووالا می باشند. آلبرتی برای كاخ ترتیب های كلاسیك ستون ها را در سردر روسه سطح بكار برده است كه مربوط به سال 51-1446 می‌باشند. در سانتا ماریا نوولا او مأموریت داشت تا اكوراسیون سرور را تمام كند. او حراج را در سال 1456 كامل كرده كار تا سال 1470 تمام نشد

سردر سانتاماریا نووالا، سال 70-1456 را نشان می دهد.

قسمت پایین ساختمان از طاقچه های سبك گوتیك و كوراسپون مدرن چند رنگی را داشته است یك پنجره ocalar بزرگ در قسمت پایان رواق وجود داشته است كه مورد توجه قرار داده شده است

آلبرتن به سادگی هر چیز كه قبلاً در جای خود قرار داشت و سنت فلورئیتین را برای رنگارنگی كه به خوبی در صومعه سان گیووانی برقرار گردیده بود و محترم ترین ساختمان در شهر بود و احترام می گذاشت اكوراسیون عمداً از مرمر چند رنگ بود كه بصورت سف اما دارای ترتیب بود كه با محفظه های منظم و نقش و نگار دایره ای ساخته می شد كه به شكل پنجره مرور و گرد تكرار می شد. و قرار بود دستگاه استاندارد در نسانس برای حل كردن مسئله ارتفاع های سقفی متفاوت پدید آید و فضای بین سطوح افقی و عمودی را در خود قرار دهد.

گسترش رنسانس در ایتالیا

در قرن پانزدهم محكمه های بعضی دولت های ایتالیایی دیگر مركزی برای گسترش فلسفه، هنر و معماری رنسانس تبدیل شده بودند.

در مانتوآ محكمه گنزاگا Gonzaga وجود داشت كه آلبرتی در كلیسای بزرگ دارای سالن دراز سانت آندن وسان سباستینو را طراحی كرد.

اربینو مركز مهمی با كاخ دوكی جدید بود كه در آنجا ساخته شده بود. فرارا تحت است Este در اواخر قرن پازدهم گسترش یافت به طوری كه چندین كاخ جدید مانند پلازو دی دیامانتی و پارازو و اسكی فاینو برای بورسودست ( Borso dEst) ساخته شده در میلان تحت ویسكانتی سرتو سادی پاویا كامل شد و سپس تحت اسفورزا كاستلو اسفورز اسكو ساخته شد.

در وینس، سان زاكاریا اولین سردر رنسانیسی خود را با دستان انتونیو كامبلو و مورو گوداسی كه در دهه ی 1480 شروع شد به دست آورد. گیووانتی ماریا ناسكانتو، معمار مجسمه سازی ورنی معماری رنسانی را در با لوگیا كورمارو در باغ آلبیس كورنارو انجام داد.

در جنوب ایتالیا استادان رنساسی توسط آلفا نزووی از آروگون بعد از پیروزیش بر پادشاه نابلز به نابلز خوانده شد. قابل توجه ترین مثال ها از معماری رنسانس در آن شهر كاپلا كاراك سیولو می باشد كه بر امانته و پالازو اورسینی دی گراوینا نسبت داده می شود كه توسط حبرئیل رانهلو بین سالهای 1513 و 1549 ساخته شده است.

اوج رنسانس

در اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم معمارانی مانند برامانته، آنتونیو، دوسانگالو، یانگر و دیگران مهارت سبك تجدید بنا شده و توانایی برای به كار بردن آن در ساختمانهایی مانند كلیسا و شهر پالازو را نشان دادند كه كاملاً با ساختارهای دوران عقیق متفاوت بود. این سبك دكوراسیون بیشتری داشت و تزئینات مجسمه سازی، گندها بسیار شاخص بودند. دوره معماری به عنوان اوج رنسانس معروف می باشد كه با دوران رئونالدو، متیل آنجلو و رانائل تطابق دارد.

برامانند

رونا تو برامانته ( 1514- 1444) در اوربینو متولد شد و از نقاشی به معماری روی آورد. اولین حیات مهم خود را تحت لودوویكو اسفورزا، لوكیلان به دست آورد كه برای او تعدادی از ساختمانها را در خلال 20 سال ساخت. بعد از سقوط میلان به دست فرانسه در سال 1499 برامانند به روم مسافرت كرد در آنجا او بیشترین موفقیت خود را تحت حیات پاپ به دست آورد.

ظریفترین اثر معماری برامانتد در میلان اضافه كردن صلیب و هرایان بر كلیسای صومعه ی سانتا ماریا دل گزاری می باشد این بنای آجری به گونه ای است كه تعداد زیادی از آن به سنت شمال ایتالیا مربوط به تعمیرگاه های دارای گنبدهای مربعی شكل می باشد. ساختمان جدید تقریباً به طور داخلی طرح ریزی شده است به جزء در قسمت اصلی كه كلیسای كوچك تا حد بیشتری از بازویی های كلیسا گسترش دارد. گنبد نیمه كردی با قطر تقریباً بیست متر به طور پنهان در داخل یك ساقه گنبد هفت ضلعی بالا می آید كه در سطح بالاتر با روزنه های كلاسیك طاق مانند همراه می باشد. كل قسمت خارجی جزئیات تزئین كاری شده با تزئینات سفال محلی را دارا می باشد.

در روم برامانتد را خلق كرد كه به عنوان “جواهر معماری كامل” توصیف می شود كه تم پیتو در صومعه سان پریو در مانتوریو می باشد. معبد دایره ای شكل كوچك مكانی می باشد كه در آنا ست پیتر شهید شد و بنابراین مقدس ترین مكان در روم می باشد. ساختمان سبكی را در خود دارد كه به باقی مانده های معبد وستا مقدست ترین مكان روم باستان شباهت دارد. آن هرماه با كنتراست فضایی با صومعه ای می باشد كه در اطراف آن قرار دارد. مانند شكل بالا از قسمت نزدیك صومعه به نظر می رسد كه دارای ارگ و ستونهایی باشد شكلی كه از آن در نمای متكی به خد نمود پیدا كرده است.

برامانته كار خود را در واكیتان ادامه داد در آنجا او كورتیلی با شكوه ست. داماسو و كورتیلی مربوط به بلوار را طراحی كرد . در سال 1506 طرح برامانته برای بازسازی پاپپ جولیس روم مربوط به كلیسای بزرگ ست پیترز انتخاب شد و سنگ بنای آن گذاشته شد. بعد از فوت برامانته تغییرات زیادی را آنجلو به عنوان معمار اصلی آنرا به چیزی نزدیكتر به پیشنهاد اصلی برامانته تبدیل ساخت

سانگالو

آنتونیو داسانگالو یانگر ( 1546-1485) یكی از خانواده مهندسین نظامی بود. معویش گیلیانو یكی از افرادی بود كه نقشه را برای ساخت مجدد كلیسای ست پیتر ارائه كرد و به طور خلاصه با رافائل معاون اجرایی بود.

آنتوینودا سانگالو نیز طرحی را برای كلیسای ست پیتر ارائه كرد و معمار اصلی بعد از فوت را نائل و موفقیت خود را با مشیل آنجلو به دست آورد.

شهرتش به ارتباط او با كلیسای ست پیتر مربوط نمی شود بلكه به ساختمان كاخ فارنیز بزرگترین كاخ در آن دوره مربوط می شود كه در سال 1530 شروع شد. نمود بزرگی آن تا حدودی به اندازه ی خالص آن ( 5 متر طول در 5/28 متر ارتفاع) و به مشرف بودن مكانی رفیع و بلند پایه ی آن مربوط می شود. همین طور او ساختمانی از زیبایی خاص میباشد. كه برای این طور خانه ی بزرگ و لوكسی در آن زمان غیر معمول بوده است كه به طور كلی از آجر كچ و سیمانی بیش از سنگ ساخته شده باشد. بر خلاف دیوارهای نرم صورتی رنگ سنگهای بنفش در گوشه ها دروازه ی بزرگ ساده و تكرارهای یكسان پنجره ها دارای جزئیات ظریف تأثیر گذاری قوی، یك استاندارد جدیدی از كاخ سازی را ارائه می دهند. قسمت بالایی سه طبقه یك اندازه توسط میشل آنجلو اضافه شده است. همین طور تا حدودی درست است كه این ساختمان بزرگ آجر می باشد شكوه جزئیات معماری آن فقط از سنگ معدن نیست بلكه از سالن بزرگ آن می باشد.

رافائل

رافائل (1520-1483)، اوربینو، تحت پرو گینو در پروكیا قبل از اینكه فلورانس حركت كننده آموزش دید و آن زمانی بود كه معمار اصلی ست پیتر همراه با آنتاتینو سانجالو كار می كرد. همین طور او تعدادی از ساختمانها را طراحی می كرد كه اكثر آنها توسط دیگران كامل شدند تنها تأثیر گذار ترین اثر او بالازو پاندول فینی در فلورانس بود كه دارای دو طبقه با پنجره های درست برجسته شده از نوع پرستشگاه بود كه هر مجموعه با نیم ستونهای منظم، قرنیس، سنتوریهای دارای ارگ تفاوتی و سنتوریهای مثلثی نمود پیدا كرده بودند.

روش گرایی

روش گرایی تا حد گسترده ای با تمایلات متفاوت در كار میشل آنجلو، كیلیورومانو، پروزی و اندر، آلادیو مشخصه گزاری شده است كه باعث سبك باروك شد كه در آن همان مفهوم و واژه معماری برای فصاحت و بلاغت مورد استفاده قرار می گرفت.

پروزی

بالدارسار پروزی، (1536-1481) معماری بود كه در سینا متولد شد اما در روم مشغول كار بود كار او اوج رنسانس و روش گرایی را به یكدیگر پیوند داد. ویلای فارن سیانای او مربوط به سال 1509، بالازو ماسیوآله كولونه را نشان می دهد. یك مكعب تاریخی بسیار نامنظم با دو طبقه ی مساوی می باشد. طاقنماها تا حد زیادی با ترتیب هایی از نیم ستونها نمود یافتند. این ساختمان به خاطر دیوارهای دارای نقاشی آبرنگ خود فوق العاده و غیر معمول می باشد مشهورترین كار پروزی پالازو ماسیئو آله كولونه در روم می باشد. مشخصه های غیر معمول این ساختمان انجمن های سردری آن می باشد كه با ظرافت در اطراف منحنی خیابان قرار دارند. آن در طبقه ی همكف رواق مركزی تاریكی دارد كه به طور موازی با خیابان می باشد. اما به صورت یك مكان نیمه بسته می باشد تا اینكه یك ایوان درونی باز باشد. در بالای این بنا سه طبقه ی یكسان بالا رفته است. دو طبقه ی بالایی با پنجره های افقی كوچك با چارچوبهای سطح نازك می باشند كه قرنین با هشتی گود تمایز و كنتراست ایجاد می كنند كه از زمان ساخت آن به عنوان پناهگاهی برای فقیران شهر مطرح بوده است.

گیلیورومانو

گیلیورومانو (1546- 1499)، یكی از شاگردان رانائل بود كه او را در كارهای متعدد برای واكتیان كمك می كرد. همین طور رومانو یك طراح دارای انگیزه بالا بود كه برای فدریكسوی دوم گانزاگا در مانتوآ روی پالازوته ( 1534- 1524) پروژه ای كه مهارت های او به عنوان یك معمار مجسمه ساز و نقاش را تلفیق می كرد. كار می كرد. در این كار با تركیب كردن سرداب های باغ و نقاشی های آبرنگی او از اثرات سه بعدی استفاده می كند. تركیب شگفتی ساز شكل و بافت معماری و استفاده مكرر از مشخصاتی را دارد كه تا حدودی نامتناسب یا بدون تراز می باشند. تأثیر كلی و هم آور و اختلال آور است. ایلان راكوم رومانو را به عنوان “ یكی از اولین ارتقا دهندگان روش گرایی” مطرح می سازد.

مشیل آنجلو

مشیل آنجلو بائو ناروتی ( 1564- 1475)، یكی از افراد بزرگ خلاق می باشد كه دستاوردهایش در اوج رنسانس شاخص می باشد. او در هر كدام از حیطه های نقاشی، مجسمه سازی و معماری بسیار مهارت داشته است. و دستاوردهایش تغییرات زیادی را در هر دوره ایجاد كرده است. شهرت معماری او به طور خاص به دو ساختمان: قسمت های داخلی كتابخانه ی لورناتین و سرسرای آن در صومعه سان در فلورانس و كلیسای بزرگ ست پیر در روم می باشد.

كلیسای ست پیر“ بزرگترین خلق اثر دوره‌ی رنسانس” بوده است و تعداد زیادی از معماران مهارتهای خود را در آن به كار برده اند. اما در نهایت مقدار بیشتری از طرح میشل آنجلو سنت به هر معما قبل یا بعد از او مطرح بوده است.

كلیسای ست پیر طرحی كه سنگ بنای آن در سال 1506 گذاشته شد مربوط به برامانته می باشد. تغییرات متعددی در طحر توسط تعدادی از معماران رخ داد كه بعد از او آمدند اما مشیل آنجلو وقتی كه در سال 1546 پروژه را به دست گرفت طرح صلیب یونانی برامانته را تغییر داد و ستونها دیوارها و گنبد را دوباره طراحی كرد قسمت هایی را كه ظرفیت برای بار كم ساخته شده بودند با نسبت های بزرگتری ساخت و راهروهای دایره ای را از كلیسای كوچك و بازویی های یكسان كلیسا را برداشت. هلن گاردنر می گوید: میشل آنجلو با چند اثر كوتاه از قلم پیچیدگی دانه برفی آن را به واحدی بزرگ و هماهنگ تبدیل ساخت

گنبد میشل آنجلو شاهكار طراحی بود كه دو پوسته ی بنایی، یكی در دیگری را مورد استفاده قرار می داد كه یك گلدسته‌ی بزرگی مانند فلورانس روپ شت بندها قرار داشت. در ارتباط با قسمت خارجی ساختمان او ترتیب بزرگی را طراحی كرده بود كه هر طاقنمای خارجی را مشخص می كرد. قسمت كلی با یك پیشآمدگی گسترده هماهنگ می شد كه به طور یكپارچه مانند یك روبان و نوار موج دار در اطراف كل ساختمان می چرخید.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی سبک معماری در دوره رنسانس در اروپا ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی سبک معماری در دوره رنسانس در اروپا – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
معماری;دوره رنسانس در اروپا;معماری در كلیساها

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *