بررسی سیستمهای ترمز ضد قفل A.B.S 45 صفحه + doc

سیستم بدیكس مكاترونیك II 1برروی فورت كانتور2و مركوری میستیك3 مدل 1995 نصب گردید انتخاب سیستم كنترل قدرت4 موجود بر روی این سیستم اختیاری5 است و به سفارش مشتری انجام می‌شود مكاتورونیك II یك سیستم غیر مجتمع چهاركاناله می باشد و از روی سیستم ترمز اصلی معمولی و یك واحد هیدرولیكی نصب شده در بین سیلندر اصلی و ترمزهای چهارچرخ تشكیل شده است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 45

حجم فایل: 1.162 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

سیستم بندیكس مكاترونیك II …………. 1

سیستم بوش 2 …………………….. 2

نیپوندسو (تویوتا) ……………….. 15

سیستم تویوتا ……………………. 17

سیستم ABS چهارچرخ تویوتا …………. 22

كنترل قدرت سوپرا TRAC ……………. 24

كنترل قدرت كمری …………………. 25

سیستم دولفی ABS VI ……………….. 26

كلسی- هایز EBC4 ………………….. 32

بندیكس مكاترونیك II

سیستم بدیكس مكاترونیك II [1]برروی فورت كانتور[2]و مركوری میستیك[3] مدل 1995 نصب گردید. انتخاب سیستم كنترل قدرت[4] موجود بر روی این سیستم اختیاری[5] است و به سفارش مشتری انجام می‌شود.

مكاتورونیك II یك سیستم غیر مجتمع چهاركاناله می باشد و از روی سیستم ترمز اصلی معمولی و یك واحد هیدرولیكی نصب شده در بین سیلندر اصلی و ترمزهای چهارچرخ تشكیل شده است. واحد هیدرولیكی خود متشكل است از:

یك محرك هیدرولیكی، یك پمپ فشار ABS یك تنظیم كننده الكترونیكی كه جعبة رله ای برروی آن سوار شده و دو عدد شیر فشارشكن. ترمز هر یك از چهارچرخ توسط یك شیر سلونوئیدی مجزا ومستقل كه در یك محرك هیدرولیكی[6] تعبیه شده كنترل می‌شود در حالتی كه سرعت خودرو بیش از mph3 بوده و یكی از چرخها در آستانة‌قفل شدن باشد شیری باز شده و فشار روغن آن چرخ را آزاد می كند تا بتواند آزادانه و متناسب با سرعت خودرو حركت كند. این دوره می‌تواند در یك ثانیه چند بار تكرار شود. بروز نقص در سیستم ABS هیچ مشكلی برای سیستم ترمز اصلی به وجود نمی آورد. سیستم كنترل قدرت از همان سیستم اصلی ABS و یك پمپ و یك شیر اضافی كه روی تنظیم كننده هیدرولیكی سوار شده استفاه می كند. اگر سرعت خودرو كمتر ازmph 30 بوده و در اثر شتاب زیاد یكی از چرخهای محرك به طور هرز بچرخد (اصطلاحا به صورت بكسواد) در این صورت یكی از شیرها باز شده وبه پمپ اجازه می دهد تا فشار ترمز درآن چرخ را بیافزاید و بدین ترتیب از چرخش هرز آن چرخ به دور خود جلوگیری كند. با این عمل در واقع گشتاور زیادی به چرخ وارد می‌شود در همین حال دریچه گاز نیز به آرامی بسته می‌شود تا گشت آور موتور را كاهش دهد. در سرعت های بالای mph30 گشتاور توسط تنظیم دریچه گاز كنترل می‌شود زیرا بكارگیری ترمز دریكی ازچرخهای محرك ممكن است باعث ناپایداری خودرو شود.

سیستم بوش

بوش (2)

سیستم ترمز ضد قفل بوش S2[7]، سیستم غیر مجتمعی است كه در سال 1978 برای نخستین بار، در اروپا و در سال 1985، در آمریكای شمالی (توسط شركتهای بی‌.ام.و[8] و مرسدس[9] ) مورد استفاده قرار دگرفت. این سیستم توسط بسیاری از خودروسازان از قبیل آئودی[10]، بی.ام.و كرایسلر[11]، فورود[12] ، جنرال موتورز[13]، ایسوزو[14]، نیسان[15]، پورشه[16]، سوبارو[17]، سوزوكی[18] و تویتا[19]به كارگرفته شد. سیستم بوش2، در نمونه های سه و چهاركاناله عرضه می‌شود كه عبارتند از: S2، E2، U2، و S2 میكرو[20].

وسایل نقیه‌ای كه سیستم ترمز اصلی آنها به دومدار هیدرولیكی مجزای عقب و جلو تقسیم شده است. از سیستم سه كاناله استفاده می كنندو برای هر یك از چرخهای جلو در كانال مجزا و برای جفت چرخهای عقب، یك كانال به كار گرفته می‌شود. هر یك از چرخهای جلو دارای یك سنسور سرعت چرخ می باشند. در برخی از مدل ها، برای هر یك از چرخهای عقب یك سنسور مجزا استفاده شده و در برخهی دیگر برای اندازه گیری سرعت چرخهای عقب یك سنسور مجزا استفاده شده و در برخی دیگر برای اندازه گیری سرعت چرخهای عقب، یك سنسور برروی دیفرانسیل نصب می‌شود.

خودروهایی كه سیستم ترمز اصلی آنها به صورت قطری مجزاست و از سیستم جهاركانالی استفاده می كنند.

اجزای سیستم

به شكلهای 1-2 و 2-2 مراجعه شود.

اجزای سیستم ABS بوش عبارتند از: واحد كنترل الكترونیك، تنظیم كننده هیدرولیكی ، شیرهای سلونوئیدی ، پمپ و آكومولاتور (كه در تنظیم كننده هیدرولیكی قرار دارند). سنسور سرعت چرخ و چرخهای تن، رله شیر سلئنوئیدی، رله پمپ، سوییچ چراغ ترمز و چراغ هشدار ABS به (شكل مراجعه شود). سیستم های بوش S2 را میتوان به واسطه تنظیم كننده هیدرولیكی شان شناسایی كرد (به شكل مراجعه شود).

واحد كنترل الكترونیكی

به شكلهای 3-2 و 4-2 مراجعه شود.

واحد الكترونیكی در واقع سیستم بوش 2، می باشد كه با توجه به مدل سیستم، در محلهای متفاوتی نصب می‌شود. اجزای این واحد كنترل عبارتند از: یك مدار ورودی، دومدار دیجیتالی LSI [21] یكسان، یك حافظه مركب تثبیت كننده ولتاژ – كد نقض[22]، دو مدارخروجی و یك راه‌انداز اداز شیر سلنوئیدی. هر كدام از مدارهای LSI، سیگنال های ورودی از یك جفت ازچهار سنسور را دریافت می كنند (به شكل مراجعه شود). تقسیم سیگنال ها در بین دو مدار، باعث افزایش سرعت پردازش می گردد.

اطلاعات خروجی ازسنسورهای های چرخ به مدار ورودی داخل شده و درآنجا به سیگنال های موج مربعی آنالوگ تبدیل و سپس تقویت می شوند. سیگنال های موج مربعی به كنترل كننده دیجیتال ارسال و در آنجا به سیگنال های دیجیتال تبدیل می‌شوند (10بیت – ورد[23]). در هنگام پردازش ، داخلهای حاصل از جاده های ناهموار و حركت سیستم تعلیق پاكسازی می شوند . سیگنال هی تبدیلی به واحد محاسبه[24] وارد شده و پس از تحلیل و آنالیز به سیگنال های عملیاتی تبدیل می شوند كه برای كنترل شیرهای سلونوئیدی به كار می روند.

مدارهای ناظر[25] ECU كه هر كدام، در یك مدار LSI قرار دارند. تمامی اجزای الكتریكی سیستم ABS را تست می نمایند تا از عملكرد صحیح‌آنها اطمینان حاصل كنند. این مدار، مواردی همچون مجموع سیگنال های غیر منطقی و پایداری[26]آنها را آزمایش می كند. هنگامی كه یك مدار ناظر خطایی را می یابد، سیستمABS را خاموش و یك عیب را ثبت میكند. همچنین این مدار در این لحظه چراغ هشدار ABS را نیز روشن می كند.

مدارخروجی ECU ، از ترازنزیستورهای قدرت[27]، به عنوان سوییچ هایی برای كنترل شیرهای سلوئیدی ABS، از طریق راه اندازها، استفاده می كند كه این راه اندازها، سیگنال هایی با شدت جریان كافی را برای تحریك شیرها، تولید می كنند.

حافظه تثبیت كننده ولتاژ – كد نقص، ولتاژ سیستم ABS را در یك محدوده معین نگاه داشته و در صورت افت بیش از حد آن، سیستم را خاموش می كند. همچنین این قسمت، كدهای مربوط به عیوب را ثبت و چراغ اخطار ABS را كنترل می كند.

تنظیم‌كننده هیدرولیكی

به شكلهای 5-2 و 6-2 مراجعه شود.

تنظیم كننده هیدرولیكی درنزدیك سیلندر اصلی نصب شده و توسط لوله های هیدرولیكی به آن متصل گردیده است (به شكل مراجعه شود). این تنظیم كننده شامل شیرهای سلونوئیدی (یك شیر برای هركانال هیدرولیكی)، دو عدد آكومولاتور (هر كدام برای یك مدار هیدرولیكی) و پمپ می باشد.

هنگام عملكرد سیستم ABS، در دوره یا مرحله آزادسازی روغن، آكومولاتورها روغن آزاد شده از مدار هیدرولیكی را جمع‌آوری می كنند. درخودروهای دارای سیستم ترمز مجزا عقب و جلو، برای هر مدار عقب و جلو، از یك آكومولاتور مجزا استفاده شده است. در وسایل نقلیه مجهز به سیستم ترمز مجزای قطری، از یك آكومولاتور، یك مدار ترمز جلو – سمت چپ، عقب – سمت راست و از آكومولاتور دیگری برای مدار ترمز عقب – سمت راست جلو – سمت چپ، استفاده شده است.

پمپ، روغن ترمز را از آكومولاتور جمع آوری نموده و به سیلندر اصلی باز می‌گرداند.

شیرهای سلونوئیدی از نوع سه وضعیتی بوده وتوسط ECU دروضعیت مناسب قرار می‌گیرند در این سیستم، سه یا چهار شیر سلونوئیدی وجود دارد كه از هریك در یك كانال هیدرولیكی استفاده شده است.

سنسورهای سرعت چرخ

سنسورهای سرعت در سیستم بوش2، در دونوع اصلی DS2 و DS3 موجودند. (به شكل مراجعه شود.) شكل وطریقه نصب سنسورها با توجه به نوع وسیله نقلیه متفاوت است. نوك سنسور می‌تواند به صورت گرد[28]، لوزی[29] یا قلمی[30] شكل بوده و طریقه نصب سنسور نیز می‌تواند به صورت محوری (خارج ازمحیط چرخ تن) یا به صورت شعاعی(در امتداد محیط خارجی چرخ تن) باشد.

مطابق آنچه گفته شد، سنسورهای چرخ، سیگنالی را به صورت ولتاژ متغیر AC به CAB ارسال می دارند.

سوییچ چراغ ترمز

سوییچ چراغ ترمز به CAB اعلام می كند كه تركز گفته شده است.

سوییچ شتاب منفی

گاهی اوقات این سوییچ، سوییچ g نیز نامیده می‌شود و در برخی از خودروهای تویوتا برای اعلام نرخ كاهش سرعت (شتاب منفی ) به ECU به كار می رود و بدین ترتیب ECU به میزان ضریب اصطكاك چرخها با سطح جاده پی برده و با توجه به آن، زمان بازوبسته شدن شیرهای سلوئونیدی را تعیین می كند. سیگنالهای ارسالی از سنسورهای سرعت چرخ، فقط زمان به كارگیری ABS را اعلام می نمایند كه سیگنال های ارسالی از سوییچ g، اطلاعاتی در رابطه با چگونگی اصطكاك سطح جاده را می دهند.

این سوییچ متشكل از دو سوییچ جیوه ای است كه در یك محفظه قرار دارند. یكی از آنها هنگام افزایش و دیگری در هنگام كاهش سرعت. بسته می وشند. این تغییرات درداده های ورودی، باعث می شود كه ECU زمان عملكرد شیرهای ABS را تنظیم كند.

سوییچ شتاب جانبی

این سوییچ در بنی سالهای 1986 وو 1989 در خودروی كوروت به‌ كار گرفته شد. این سوییچ، مشابه سوییچ شتاب منفی می باشد با این تفاوت كه دو سوییچ جیوه ای از پهلو به بدنه سوییچ متصل شده وهنگام گردش سریع و تند خودرو به راست (بیش ازg6/0)، یكی از این سوییج های درحال عادی بسته،باز و در یك گردش سریع به چپ (بیش ازg6/0) دیگری باز می‌شود. ECU هر دو سیگنال را به منظور تطبیق عملكرد سیستم ABS با شرایط رانندگی، به كار می گیرد.

شتاب جانبی سنج

این سنسور در خودروهای كوروت مجهز به سیستم ASR/ABS به كار می رود و شامل یك میله از جنس سیلیكون با تراشكاری فوق العاده ظریف می باشد كه درانتهای آن وزنه ای تعبیه شده است. برروی میله مزبور یك آهنربای دائمی نیز نصب شده و مستقیما به طرف یك سنسور «اثر هال»[31]نشانه گیری شدهاست. در هنگام گردش سریع خودرو به یك طرف، میله در اثر نیروی g ، از محل استقرار اولیه خود منحرف شده و آهنربا را از گردش سریع خودرو به یك طرف، میله در اثر نیرویg، از محل استقرار اولیه خود منحرف شده و آهنربا را از سنسور هال دوركرده و بنابراین ظرفیت الكتریكی را تغییر می دهد. سنسور از ECU ولتاژ 5 ولتی ای را به عنوان سیگنال مبنا دریافت كرده سپس آن را به یك ترمینال[32] اتصال بدنه در ECU ارسال می‌دارد. مقدار این سیگنال، با حركت میله و تغییر فاصله آن از سنسور هال، تغییر پیدا می كند.

هنگام رانندگی عادی، یك شتاب سنج جانبی معیوب می‌تواند باعث نوسانات كمی در پدال ترمز شود با این وجود، عوامل دیگری از قبیل تاب برداشتن دیسك های ترمز، می‌تواند باعث ایجاد این مشكل گردد بنابراین قبل از هر گونه قضاوتی دررابطه با این سوییچ، باید عوامل دیگری را نیز كنترل و بازدید نمود. اگرقرار شد كه این سوییج را تعویض كنید اطلاع داشته باشید كه خیلی حساس است و در اثر افتادن ممكن است آسیب ببیند.

نحوه عملكرد سیستم

درهنگام راه اندازی و همچنین خاموش بون سوییچ استارت، ECU به منظور عیب یابی سیستم خود را آزمایش می كند. بدین منظور، مدار ناظر (مونیتورینگ) ECU ، نقایص را شبیه سازی كرده و پاسخ مربوطه را كنترل می كند.

هنگام ترمز گرفتن ABS، EUC با توجه به شرایط، باز بازوبسته كردن شیرهای سلونوئیدی (بین 4 تا 10 بار در ثانیه) . فشار هیدرولیكی در ترمزها را كنترل می كند. این مراحل عبارتند از سه مرحلة نگهداری (یا تثبیت[33]) كاهش[34] وافزایش[35] فشار.

مرحله نگهداری

در ترمز گیری معمولی ، شیر سلونوئیدی موجود در كانال، باز بوده و از طریق سیلندر اصلی، فشار پدال را به كالیپرها وسیلندرها چرخ، ارتباط می دهد (به شكل مراجعه شود).

وقعی چرخی در آستانه قفل دارد، ECU به آن پی برده و جریان نگهدارنده ای را به شیر سلونوئیدی ارسال می دارد (50 درصد جریان كامل) دریچه ورودی كانال هیدرولیكی چرخ را بسته و فشار پدال را از چرخ قطع می كند. همچنین، در این حالت دریچه خروجی شیر بسته می ماند. در نتیجه فشار هیدرولیكی در چرخ افزایش یا كاهش نیافته و ثابت می ماند. این مرحله را، دورة نگهداری[36] یا جداسازی[37] می‌نامند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی سیستمهای ترمز ضد قفل A.B.S ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی سیستمهای ترمز ضد قفل A.B.S – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
ترمز ضد قفل ABS;ترمز;بندیكس مكاترونیک;سیستم بوش

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *