بررسی سیستم ترمز چرخهای عقب اتومبیل پیكان 47 صفحه + doc

در روزهای نخست حضور در كارگاه یكی از اتومبیلهای شركت به دلیل قاطی كردن آب و روغن به تعمیرگاه مراجعه نمود،سپس به تشخیص مسئول كارگاه عیب موتور را سوختن واشر سر سیلندر تشخیص داده شد كه باعث مخلوط شدن آب و روغن با یكدیگر گردیده بود،برای رفع این نقص باید سر سیلندر باز می شد كه بنده و چند نفر از شاگردهای تعمیرگاه شروع به باز كردن سر سیلندر به ترتیب زیر

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 47

حجم فایل: 26 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقدمه

در روزهای نخست حضور در كارگاه یكی از اتومبیلهای شركت به دلیل قاطی كردن آب و روغن به تعمیرگاه مراجعه نمود،سپس به تشخیص مسئول كارگاه عیب موتور را سوختن واشر سر سیلندر تشخیص داده شد كه باعث مخلوط شدن آب و روغن با یكدیگر گردیده بود،برای رفع این نقص باید سر سیلندر باز می شد كه بنده و چند نفر از شاگردهای تعمیرگاه شروع به باز كردن سر سیلندر به ترتیب زیر نمودیم.

ابتدا درب سوپاپها،سپس كاربراتور و سپس منیفولد دود وهوا ضمناً باید تذكر داد كه برای باز كردن سر سیلندر باید موتور ماشین چند ساعتی خاموش باشد تا در هنگام باز كردن سر سیلندر گرما موجب تاب برداشتن سر سیلندر نشود.پس بعد از باز كردن واشر سر سیلندر تعویض گردد وبا چسب آب بندی در جای خود قرار گرفت س برای تشخیص تاب برداشتن سر سیلندر از دو راه استفاده گردید.

1- با استفاده از نور كه در این امتحان سر سیلندر روی میز قرار گرفته واز طرف دیگر نور تابانیده می شود واگر نور در سمت دید مشخص گردد نشانگر تاب برداشتن سر سیلندر می باشد.

2-روش دوم نیز با استفاده از همان منیر ولی با روش منیر گذاری امتحان می گردد. كه اگر از فیلر مجاز بیشتر باشد سر سیلندر باید به تراش برود پس بعد از اطمینان از اینكه سر سیلندر تاب ندارد نوبت به امتحان سوپاپها رسید زیرا سوپاپها نقشی اساسی در نحوه كاركرد میزان سوخت مصرفی وشتاب گیری اتومبیل دارد برای تشخیص سوختگی سوپاپ رنگ خاكستری روی سوپاپ نشانگر سوختگی سوپاپ می باشد كه در این صورت باید سوپاپ تعویض گردد برای امتحان آب بندی سوپاپ مقداری سوخت در گاید یا راهنمایی می ریزیم و مدتی صبر می كنیم اگر لبه سوپاپها نشتی داشته وسوخت از آنجا سوراخ شد نشانگر آب بندی نبودن سوپاپ با نشیمنگاهش یاهمان سیت سوپاپ می باشد برای رفع این نقص ابتدا توسط سوپاپ جمع كن فنر سوپاپ راجمع كرده سپس خارهای سوپاپ را در می آوریم .بعد از آن سوپاپ به راحتی خارج می گردد سپس مقداری روغن سمباده زیر و روی لبه های داخلی سوپاپ مالیده وسوپاپ را بالا می آوریم و در جای خود می چرخانیم كه البته این كار با دور آرام دریل نیز انجام می گردد بعد از انجام این كار بقایای روغن سمباده زبر را پاك كرده و مقداری روغن سمباده نرم به همان جای قبلی می مالیم و همان اعمال قبلی را انجام می دهیم پس از پایان این كار سوپاپ را در جای خود قرار داده و آزمایش نشتی سوپاپ انجام می دهیم تا از آب بندی سوپاپ اطمینان حاصل كنیم. جمع كردن سر سیلندر به همان ترتیب البته از آخر به اول می باشد پس از جاگذاری سرسیلندر باید با آچار مخصوص كه ترك متر نام دارد سفت شود و هر سرسیلندر رنج مشخصی برای سفت شدن وجود دارد شایان ذكر می باشد كه مهره های سرسیلندر باید به صورت ضربدری سفت شوند تا از تاب برداشتن سرسیلندر جلوگیری گردد در پایان نوبت به فیلر گیری همان آوانسی است كه بین اسبك و سوپاپ در نظر گرفته می شود. نحوه فیلر گیری بدین صورت می باشد كه ابتدا سیلندر 1 را قیچی می كنیم و سیلندر 4 را فیلر گیری می نمائیم و همین عمل را در مورد سیلندر شماره 2 انجام می دهیم و سیلندر شماره 3 را فیلر می نمائیم حالت قیچی به حالتی گفته می شود كه وقتی سیلندر مشابه یعنی در موتور چهار سیلندر (4.1 ) و (3.2) می چرخانیم. سوپاپ در انتهای و سوپاپ در ابتدای باشد .در پایان مرحله فیلر گذاری درب سوپاپها را توسط چسب آكواریوم در سر جایش قرار داده سپس آن را می بندیم نكته دیگر در هنگام باز كردن سر سیلندرامتحان گاید سوپاپ یا راهنمای سوپاپ می باشد امتحان این بخش سر سیلندر بدینصورت است كه بعد از در آوردن فنر سوپاپ انگشتان را در انتهای گاید قرار می دهیم وسوپاپ را با سرعت می كشیم كه باید تقریباً باید صدای قوی به گوش برسد واگر این عمل را انجام دادیم و وصدای كمی به گوش رسید یا اصلاً صدا نداد نشانگر خرابی گاید می باشد.این هنگام برای رفع این نقص از سوپاپ با سایز بالاتر استفاده می نمائیم كه اصطلاحاً اورسایز می گردد.

بعد از به پایان رساندن این كار و بستن سر سیلندر به گفته سر پرست كارگاه به سراغ اتومبیلی رفتیم كه دنده های 3و4 آن جا نمی رفت وبه راهنمائی سرپرست كارگاه ما گیر بكس را به صورت زیر از روی اتومبیل باز نمودیم.

پس از باز كردن گیربكس نقص گیربكس خرابی واز بین رفتن دنده های برنجی تشخیص داده شد كه كار سنكرون كردن یا همان هم دور كردن برای بهتر جا رفتن دنده در جلوگیری از سر و صدائی زیاد در هنگام گیربكس دنده ها می باشد.برای تعویض دنده های برنجی باید شفت بالائی كه همان شفت خروجی می باشد باید در می آمد.

مشكل یكی دیگر از اتومبیلهائی كه به تعمیرگاه مراجعه نموده بود شكستنی كله قندی استارت بود كه به فاصله میان گیربكس وفلاویل رفته بود ودر هنگام حركت اتومبیل وبالا وپائین رفتن با دنده فلاویل برخورد كرده وصدای ناهنجاری ایجاد می گردد برای رفع ایمن نقص مجبور به باز كردن گیربكس شدیم تا قطعه شكسته شده را در بیاوریم.

یكی دیگر از اتومبیلهایی كه به كارگاه مراجعه نموده بود به علت كم شدن شتاب اتومبیل به كارگاه مراجعه نموده بود به گفته مسؤل كارگاه اتومبیل را روشن كرده ودود خروجی اگزوز را باهم نگاه كردیم وبه گفته ایشان اگر ازاگزوز دود آبی رنگ بیرون می آمد نشانگر روغن سوزی بود واگر از اگزوز دود سیاه رنگ بیرون می آمد نشانگر زیادی سوخت بود ولی در مورد این اتومبیل دود خروجی تقریباً آبی رنگ به نظر می رسید كه به گفته سرپرست این مشكل از آنجائی ناشی می شود كه در عمر طولانی كار كرد موتور وسایش زیاد رینگها با پیستون كم كم فاصله بین رینگ وپیستون زیاد شده وباعث می شود كه روغن به محفظه احتراق راه پیدا كند ودر آنجا همراه هوا وبنزین بسوزد كه در مراحل اولیه روغن سوزی به نظر می رسد قدرت موتور زیاد شده، ولی رفته رفته از قدرت موتور كم می شود كه برای رفع این نقص باید رینگها تعویض واگر لازم باشد سیلندر به تراش برود بدین منظور ابتدا آب روغن موتور از روی ماشین بدین صورت بود كه ابتدا كاربراتور وفیلتر هوا را باز می كنیم سپس منیفولد دود وهوا را باز
می­نمائیم.سپس نوبت به باز كردن درب سوپاپها می شود كه بعد از باز كردن آن سر سیلندر را به همان نحوه ای كه گفته بودیم باز می كنیم ودر جائی كاملاً صاف قرار می دهیم سپس پیچهای اتصال گیربكس به موتور را باز می كنیم سپس پیچهای موتور را باز می كنیم و موتور را را با جرثقیل دستی بلند می كنیم واز داخل كاپوت بیرون می آوریم بعد از باز كردن قطعات نوبت به باز كردن پیستونها ومیل لنگ می گردد كه تمامی این قطعات باید با بنزین شسته شوند تا خوب تمیز شوند.

پس از باز كردن تمامی قطعات سر پرست كارگاه ضمن قطعه شناسی به ما نحوه كاركرد وموارد خراب شدن قطعات را به ما آموزش می دادند ابتدا در مورد یاتاقان صحبت كردند كه گفتند از نشانه های خرابی یاتاقان قرمز شدن رنگ لایه درونی یاتاقان می باشد كه دراین حالت فلز محافظ یعنی یا بست از بین رفته ویاتاقان به قسمت مسی می رودكه كاركرد در این حالت برای میل لنگ خطرناك می باشد وباید یاتاقان تعویض گردد از دیگر نشانه های خرابی یاتاقان از بین رفتن خار یاتاقان و در جا چرخیدن یاتاقان می باشد.از دیگر مشكلاتی كه در موتور ایجاد می گردد سایش بیش از حد میل لنگ یا خط روی میل لنگ می باشد كه در این حالت گلوئی میل لنگ توسط میكرومتر اندازه گیری می شود كه اگرنازك شدن گلوئی ها بیش از حد مجاز باشد. میل لنگ به تراش می رود وبه ازای هر بار تراش رفتن میل لنگ باید از یاتاقانهای با سایز بالاتر استفاده گردد كه در اصطلاح به آنها اور سایز گویند پس از مشكلات كارتل برای ما گفت كه روغن ریزی از زیر موتور می باشد كه برای رفع این نقص كارتل را برگرداند . وبا چكش چند ضربه به جاهائی كه به موتور پیچ می شوند می زنیم كه این كار باعث آب بندی بیشتر
می شود.مسؤل كارگاه از خواص پیچ ته كارتل برای ما گفت كه پیچ ته كارتل را آهنربائی می سازند تا تراشه هائی احتمالی و براده های آهن كه توسط روغن به داخل كارتل می آید را جذب نموده واز اصطكاك بالائی موتور جلوگیری می كند.پس از این بحث در مورد رینگ توضیح دادند كه برای رینگ ممكن است مشكل شكستن به وجود آید.این مشكل از آنجا ناشی می گرددكه در هنگام جمع كردن موتور فاصله مجاز دهانه رینگ را رعایت نكرده و درهنگام گرم شدن فشار ناشی از انبساط باعث شكسته شدن رینگ می گردد.كه اگر این شكستگی بزرگ باشد برای مثال رینگ به دو قسمت تقسیم شود مشكل زیادی به وجود نمی آورد فقط مقداری از كمپرسی به هدر می رود كه باعث كم شدن شتاب وقدرت موتور می گردد ولی اگر رینگ ریز بشكند در این حالت امكان برگشتن رینگ در سر جایش وجود دارد كه سر وصدای زیادی تولید می كندوباعث خط انداختن روی بدنه سیلندر می گردد در چنین حالتی به هیچ وجه نباید موتور را روشن نگاه داشت.مشكل دیگر رینگها در اثر نبودن روغن است كه سایش فلز روی فلز صورت گرفته و باعث بوجود آمدن گرمائی شدید شده و تقریباً فلز رینگ و فلز سیلندر آب شده و بین آنها پیوند بوجود می آید كه اصطلاحاً آنرا جامپ كردن می گویند. از مشكلات سیلندر هم می توان به خط افتادن روی بدنه سیلندر می باشد. هنگامی كه روی بدنه سیلندر خط بیفتد و ما مجبور سیلندر را به تراشكاری بفرستیم باید از پیستونی با سایز بالاتر استفاده نمائیم كه ما تنها چند بار می توانیم این عمل را انجام بدهیم و بعد از آن باید بوش سیلندر تعویض گردد كه اگر بوش خشك باشد باید توسط پرس تعویض گردد و اگر بوش تر باشد توسط خود مكانیك هم با قرار دادن اورینگ ها تعویض صورت می گیرد. از دیگر مشكلات سیلندر لبه دار بودن سیلندر می باشد چون سیلندر تا قسمت مرگ بالا می آید و خط محفظه احتراق تحت ماشین قرار نمی گیرد پس درون سیلندر لبه افتاده كه اگر ناخن به آن گیر كند باید سیلندر به تراش برود. در هنگام جمع كردن موتور ابتدا رینگها را روی پیستون قرار می دهیم كه كلمه TOP نشان گر جهت بالای رینگ می باشد كه باید به سمت سر سیلندر باشد.

1-پس به وسیله رینگ جمع كن پیستونها را در سیلندر مخصوص خود قرار می دهیم .

2-لازم به ذكر می باشد در هنگام باز كردن قطعات موتور باید با سمبه روی تمام قطعات علامت بگذاریم تا در هنگام جمع كردن موتور تمامی قطعات در جای خود قرار گیرند چون قطعات موتور در هنگام كاركردن آب بندی به وجود می آید پس باید تمامی قطعات سوپاپها ، استكانیها ،پیستونها و گپه های ثابت و متحرك در جای خود قرار گیرند .

در این كارگاه دیگر رینگها را با زوایای مشخصی نسبت به یكدیگر نمی چیدند زیرا به گفته سرپرست رینگهای پیستون درون سیلندر حركت چرخشی دارند . پس تنظیم زوایای آنها زیاد تاثیری در به حدر رفتن كمپرس موتور ندارد.

1-اولین مرحله جمع كردن موتور بستن میل لنگ در جایش میباشد كه ابتدا روی یاتاقانهای ثابت مقداری روغن زده پس آنها را در جای خود قرار داده و به صورت ضربدری سفت می نمائیم كه باید كپه های ثابت نیز با آچار تركمتر سفت گردند بعد از این كار میل لنگ را می چرخانیم باید میل لنگ به راحتی در جای خود حركت نماید.

پس یاتاقانهای ثابت را در سر جایشان می بندیم . البته مجدداً عمل سفت كردن یاتاقانها توسط آچار تركمتر صورت می گیرد . بعد از این مرحله سپس میل سوپاپ را می بندیم و طبق علامت تایمینگ با چرخ دنده میل لنگ آنرا در گیر می كنیم سپس اویل پمپ را می بندیم پس كارتل را می بندیم.

نوع عیب خرابی سیستم ترمز چرخهای عقب اتومبیل پیكان

عیب این سیستم این بود كه خرابی سلندر ترمز چرخهای عقب بود كه به خاطر خرابی لاستیكهایی كه حالت اوررینگ داشتند روغن داخل كاسه های چرخ وبه روی لنتها ریخته بود كه اصطكاك را كم كرده ومانع از عمل ترمز گیری شده بود برای رفع این نقص باید سیلندر چرخهای عقب را تعویض می كردیم كه ابتدا باید كاسه چرخ را باز می كردیم سپس پیچ لوله روغن كه در پشت كاسه چرخ قرار دارد باز كردیم سپس باید فنر بزرگ لنت را آزاد كرده تا فشار لنتها به سیلندر كمتر شود سپس خار پشت سیلندر ترمز را از پشت كاسه چرخ آزاد كرده سپس سیلندر آزاد می گردد.سپس سیلندر نو را جایگزین می نمائیم و خار آن را جا می زنیم سپس لوله ترمز را می بندیم فنری كه دو لنت را به همدیگر متصل می نماید جا می زنیم سپس كاسه چرخ را جا می زنیم سپس عمل هواگیری را انجام می دهیم .

توجه:در هنگام باز بودن كاسه چرخ نباید پدال ترمز را فشار می دهیم.

در ادامه كاربه جمع كردن یك موتور پیكان رسیدیم كه بوش آن به خاطر اینكه تراش آخر بودبایستی تعویض می شد كه ضمن تعویض بوش سیلندر بایستی از پیستون با سایز استاندارد نیز استفاده شود.لازم به ذكر است كه بوش موتور پیكان از نوع تر می باشد وتا چهار مرتبه به تراش می رود بعد از آن باید بوش تعویض گردد((اعمال تراش در تراشكاری صورت می گیرد.))بعد از بازگشت موتور از تراشكاری سیلندر را توسط آب پر فشار می شوئیم تا اگر از تراشه ها باقی مانده خارج گردد سپس بوشها را خشك كردیم سپس اجزاء دیگر موتور با فرچه و بنزین شست وشو می دهیم در هنگام جمع كردن موتور ابتدا پولكی ها را جا می زنیم.این كار توسط یك تكه چوب وچكش انجام می پذیرد ضمناً باید از چسب مخصوص نیز استفاده كنیم . دراین اتومبیل پنج عدد یاتاقان ثابت وجود دارد كه ابتدا چهارتای بغلی را می بندیم و درنهایت یاتاقان پنجم را كه بغل یاتاقانهای آن باید شیارشان رو به داخل باشد جا می زنیم و می بندیم.نكته قابل توجه در هنگام بستن پیستونها این می باشد كه خار روی یاتاقان باید به سمت میل سوپاپ باشد .سپس رینگها را روی پیستون قرار داده این عمل از رینگ روغنی آغاز و با جا زدن رینگ روغن خاتمه می یابد بعد ازاین عمل نوبت به جا زدن پیستونها می شود كه باید.رینگها را توسط رینگ جمع كن جمع كرده سپس پیستون را درون سیلندر مخصوص كه قبلاً روی پیستونها علامت گذاری شده اند هدایت می كنیم در این هنگام باید مواظب باشیم تا پیچهای یاتاقان به میل لنگ صدمه ای وارد نكند بعد از جا زدن تمامی پیستونها میل بادامك را جا می زنیم سپس زنجیر موتور را جا می اندازیم . طریقه جا زدن زنجیر موتور بدین صورت می باشد كه دنده كوچكتر روی میل لنگ و دنده بزرگتر روی میل سوپاپ قرار می گیرد . هر دو چرخ دنده دارای علامتی هستند كه در هنگام جا زدن زنجیر موتور این دو علامت باید روبروی یكدیگر قرار گیرد سپس زنجیر جا زده شود سپس نوبت به جازدن اویل پمپ می گردد كه برای جا زدن اویل پمپ دو علامت روی دنده ها باید روبروی هم و در انتهای اویل پمپ در قسمتی كه به دلكو وصل می شود آن قسمتی كه كلفتی بیشتری دارد به سمت عقب موتور قرار گیرد سپس اویل پمپ را جا می زنیم سپس واشر كارتل را توسط چسب آكواریوم می چسبانیم و كارتل را می بندیم بعد از بستن كارتل نوبت به بستن سر سیلندر شد كه اجزای آنرا سوار كردیم و بعد از چسباندن واشر سر سیلندر آن را بستیم و آنرا با آچار تركمتر سفت كردیم كه شماره تركمتر روی 75 نشانگر سفت شدن مهره سرسیلندر بود سپس نوبت به فیلرگیری رسید كه سیلندر های قرینه قیچی می شود سپس عمل فیلر گیری را انجام می دهیم سیلندرهای قرینه (4.1 )و (3.2) می باشند حالت قیچی حالتی است كه سوپاپ هوا در ابتدای باز شدن و سوپاپ دود در انتهای عمل تخلیه قرار می گیرد . میزان فیلر بر حسب اینچ در موتور پیكان در سوپاپ دور 16/0 اینچ و در سوپاپ هوا 1/0 اینچ می باشد و این به این خاطر است كه سوپاپ دود در مجاورت آتش قرار دارد . پس باید فاصله مجاز بین اسبك و سوپاپ بیشتر در نظر گرفته شود سپس دلكو را می بندیم و وایرها را به ترتیب احتراق 1و3 و4 و2 جا می زنیم لازم به ذكر است ترتیب جرقه از سمت چپ به راست می باشد سپس درب سوپاپها را می بندیم بعد از آن سیلندرها و سپس كاربراتور را سپس موتور را با جرثقیل بلند كرده و روی شاسی قرار می دهیم.

نحوه جایگذاری موتور روی اطاق

ابتدا پس از بلند كردن موتور آنرا به آرامی پائین می آوریم به صورتی كه دسته موتور ها در جای خود قرار گیرند ضمناً برای اینكه شفت گیربكس به راحتی وارد دیسك و صفحه گردد باید زیر گیربكس جك زده و مقداری آنرا بالا ببریم سپس موتور را جا میزنیم و پیچهای آنرا می بندیم.

در یك از روزهای دوران كارآموزی ماشینی به علت خرابی ترمز هم چوب كردن و جدیداً هم به خاطر كم شدن زیاد قدرت ترمز به كارگاه مراجعه نموده بود برای تشخیص این عیب به گفته سرپرست كارگاه چرخهای اتومبیل را از زیر نگاه كردیم كه ببینیم كدام یك روغن زده اند بعد از نگاه كردن چرخها علت كم شدن قدرت ترمز خرابی لوازم چرخ عقب و نشستن روغن به روی لنت ها بود كه باعث كم شدن اصطكاك گردیده بود لذا باید چرخ را باز می كردیم بعد از باز كردن چرخ متوجه شدیم كه لنت چرخ نیز تمام شده است برای تعویض لنت چرخ بعد از خرید لنت و لوازم و پرچهای مخصوص شروع به تعویض لنت و جایگزین كردن لنت نو نمودیم این كار بدین صورت بود كه یك سوپاپ كهنه به گیره می بندیم و بعد از انداختن پرچ با یك پیچ گوشتی به وسط پرچ ضربه میزنیم تا دهانه آن باز شود و سپس با یك وسیله سر تخت روی آن ضربه می زنیم تا در جای خود محكم گردد سپس لوازمی كه توسط روغن ترمز چرب گردیده اند با آب می شوئیم بعد لوازم چرخ نو را جایگزین كرده سپس لنت را جا می اندازیم سپس فنرهای آن را جا می زنیم ضمناً باید توجه داشته باشیم در هنگام باز بودن لوازم چرخ پدال ترمز را فشار ندهیم چون تمامی روغن ترمز به بیرون می ریزد بعد از انجام این اعمال باید چرخ هواگیری شود و این كار به صورت زیر می باشد:

مهره گالری روغن را شل می كنیم و به كسی می گوئیم پدال بزند بعد از ثابت شدن پیچ را باز می كنیم تا هوا خارج گردد چند بار این كار را انجام می دهیم تا سیستم كاملاً از هوا تخلیه گردد سپس مهره را سفت می كنیم و چرخ را می بندیم ضمناً مشكل چوب كردن ترمزها نیز به بوستر ساز مربوط می شود .

در مراجعه یكی از اتومبیلها به تعمیرگاه كه عیب آن كم شدن شدید قدرت موتور بود كه این عیب در جاده های شیب دار سربالا بیشتر نمایان می شد بعد از بررسی تمامی قطعات مانند شمعها پلاتین كاربراتور و وایر شمعها و كسب اطمینان از سالم بودن تمامی این قطعات به گفته رئیس كارگاه احتمالاً این عیب از بهم خوردن تایم موتور بود كه برای بررسی این عیب باید ابتدا جلو پنجره ماشین را باز می كردیم بعد از خالی كردن آب رادیاتور آنرا باز می كردیم سپس تسمه پروانه را باز می كنیم و پولی آنرا در می آوریم بعد از آن پولی میل لنگ را در می آوریم و بعد سینی جلو را باز كرده و بعد از مشاهده آن ، دیده شد كه تایمینگ به هم خورده زیرا در حالتی كه پیستون 4.1 در نقطه مرگ بالا بودند و سوپاپ سیلندر 4 در حالت قیچی بود مشخصه های تایمینگ كه روی پولی ها بود در مقابل هم قرار نداشتند بعد از باز كردن چرخ دنده سر میل لنگ و درآوردن زنجیر سوپاپهای سیلندر 4 را در حالت قیچی قرار می دهیم باید در این حالت سیلندرهای 4.1 در نقطه مرگ بالا قرار داشته باشند بعد از این كار چرخ دنده و زنجیر را جا زده البته این عمل باید به صورتی كه در بالا گفته شد از نظر شاخص تایم كه روی چرخه دنده نصب شده با شاخص چرخ دنده سر میل سوپاپ روبروی همدیگر قرار گرفته باشد .

در هنگام بستن ابتدا واشر سینی جلو را نیز تعویض نمودیم تا جلوی روغن ریزی احتمالی گرفته شود برای جایگزین كردن واشر جدید سینی جلو آنرا به چسب آكواریوم آغشته كردیم سپس سینی جلو را جا زدیم و بستیم سپس رادیاتور را و در پایان جلو پنجره را بستیم.

عیب یكی از خودروهای مراجعه كننده به كارگاه كم شدن كمپرس و به حدر رفتن نیروی كمپرس از كنار رینگها بود كه باعث گردیده بود قدرت موتور به اندازه قابل توجهی كم شود كه بعد از باز كردن سرسیلندر باید تمامی قطعات از نظر سالم بودن چك شوند از مشكلاتی كه برای سوپاپ ممكن است اتفاق بیفتد چسبیدن سوپاپ است كه در اثر جمع شدن كربن روی ساق سوپاپ سائیدگی گاید سوپاپ تاب برداشتن ساق سوپاپ ، نرسیدن روغن به ساق سوپاپ و در مجموع گرم شدن بیش از ساق سوپاپ باعث چسبیدن یا جامپ سوپاپ می گردد كه این اتفاق در سوپاپهایی كه درصد نیكل و كرم و سدیم آنها كمتر می باشد بیشتر اتفاق می افتد.

یكی دیگر از دلایل مهم سوختن سوپاپ كمبود میزان فیلر گیری و رعایت نكردن میزان لقی مجاز بین اسبك و ته سوپاپ می باشد.

لازم بذكر است كه همان قدر كه كمی فاصله باعث گرم شدن بیش از حد موتور و چسبیدن سوپاپ می گردد بیش از حد بودن فاصله نیز می تواند باعث شكستن ساق سوپاپ گردد.

نكات مربوط به تعمیر سوپاپها

ابتدا باید سوپاپ توسط روغن سمباده زبر و بعد نرم آب بندی گردد این مورد برای رفع خال زدگی و رفع موانع سطحی كوچك می باشد.

از عوامل خرابی سوپاپ هوا زیادی خلاصی ساق سوپاپ و گاید كه این عامل باعث دیر روشن شدن موتور می گردد.

از نكات مربوط به خرابی سرسیلندر ترك برداشتن سرسیلندر می باشد كه این شكل در اثر گرم شدن بیش از حد موتور و جوش آوردن موتور یا یخ زدگی در فصل سرما به وجود می آید كه در این مرحله سرسیلندر باید به سیلندر دوزی برود تا

تركها دوخته شوند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی سیستم ترمز چرخهای عقب اتومبیل پیكان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی سیستم ترمز چرخهای عقب اتومبیل پیكان – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
نكات مربوط به تعمیر سوپاپها;نوع عیب خرابی سیستم ترمز چرخهای عقب اتومبیل پیكان;نحوه جایگذاری موتور روی اطاق

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *