بررسی شرح عملكرد كلی اتومبیل پراید 38 صفحه + doc

موتور پراید دارای سیلندر چدنی و سر سیلندر آلومینیومی است برای گردش میل لنگ، پنج محور ثابت در نظر گرفته شده است برای هر سیلندر یك سوپاپ ورود وی یك سوپاپ خروج در نظر گرفته شده است و حركت آن هم توسط یك میل سوپاپ كه در سیلندر قرار دارد و حركت چرخش خود را از میل لنگ توسط تسمه میگیرد و استفاده از تسمه هم باعث كم شدن سرو صدا می شود و حركت نوسانی بادامك ه

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 38

حجم فایل: 4.356 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

روغن موتور………………………………. 2

بازدید سیستم خنك كننده……………………. 4

بازدید سیستم جرقه زنی…………………….. 4

بازرسی و تنظیم لقی سوپاپ ها……………….. 5

تعمیرات موتور……………………………. 6

سیستم روغن كاری …………………………. 8

واترپمپ…………………………………. 10

عیوب كلاچ ونحوه تشخیص آن…………………… 11

شرح عملكرد سیستم ترمز…………………….. 13

بازكردن و نصب و بستن لنتهای ترمز چرخ جلو 14

بازكردن و تعمیر و نصب مجدد پمپ اصلی ترمز 15

تشریح كلی گیربكس پراید……………………. 17

سیستم جرقه زنی…………………………… 19

سیستم جرقه زنی پلاتین دار………………….. 20

نمای كلی سیستم فرمان……………………… 24

بازدید ،تعمیر و نگهداری فرمان روی اتومبیل 26

پیاده و سوار كردن سیبك رابط میل فرمان………. 27

خلاصه مطالب:

موتور پراید دارای سیلندر چدنی و سر سیلندر آلومینیومی است. برای گردش میل لنگ، پنج محور ثابت در نظر گرفته شده است برای هر سیلندر یك سوپاپ ورود وی یك سوپاپ خروج در نظر گرفته شده است و حركت آن هم توسط یك میل سوپاپ كه در سیلندر قرار دارد و حركت چرخش خود را از میل لنگ توسط تسمه میگیرد و استفاده از تسمه هم باعث كم شدن سرو صدا می شود و حركت نوسانی بادامك ها میل سوپاپ مستقیماً به اسبكها وارد می شود و سوپاپها را باز و بسته می كند.

سیستم روغن كاری از نوع تحت فشار است و جریان روغن پس از عبور از یك فیلتر كه به صورت سری در مدار جریان روغن تعبیه شده است به دیگر مسیر یا هدایت می شود. پمپ روغن از نوع دور موتوری غیر هم مركز است و چرخش خود را از انتهای جلوی میل لنگ كسب می كند. به دلیل برابری دور میل لنگ و روتورهای پمپ و همچنین بزرگی نسبی روتورها، توان بالایی در تأمین روغن مورد نیاز موتور دارد.

موتور و ؟؟ به صورت متصل به همه كثیر و در جهت محور عرضی اتومبیل به روی شاخص نصب می شود و نیروی خود را توسط دو عدد پلوس با اتصلات ویژه به چرخهای جلوی اتومبیل انتقال می دهند.

شكل 1: نمای برش خورده موتور پراید

بازرسی های لازم و دوره ای موتور:

بازرسی های دوره ای موتور باید در زمان بندی خاص باشد تا بتوان عیوب موتور را گرفت.

روغن موتور:

هر هفته كلی مسافت 400 الی 500 كیلومتر باید سطح روغن مورد بررسی قرار گیرد وقتی كه موتور خاموش است كیج روغن را از محل خود در می آوریم. مقدار آن بایستی تا F باشد و در صورتی كه به L رسیده باشد باید 5/0 تا 1 لیتر روغن به آن اضافه شود.

كیفیت روغن را نیز می توان آزمایش كرد اگر روغن كاملاً سیاه یا نزدیك به سیاهی باشد و یا لزمیت آن كمتر از روغن نو باشد باید حتماً آن روغن تعویض شود.

دلایل كاهش روغن:

1- نشت روغن از تمامی درزها و اتصلاتی كه روغن در آنجا با فشار یا بدون فشار حضور دارد

2- بدلیل فرسودگی بیش از حد سیلندر و پیستون و رینگ روغن و گشاد شدن كایدهای سوپاپ و خشك شدگی كاسه نمدها و اورینگ های كنترل روغن- فرسایش بیش از اندازه و افزایش لقی یا تاقانهای متحرك موتور

3- بدلیل پایین بودن ویسكوزیته و از دست دادن خاصیت روانكاری بعضی از روغن ها در موتورهای سالم هم می سوزند.

بازدید فیلتر هوا:

با مشاهدة ملایمی مانند آغشتگی به روغن، پارگی و یا هر گونه آسیب دیدگی كاغذ و دو لبة فیلتر باید آن را تعویض كنیم. و در بعضی مواقعه شدت گرفتگی فیلتر به قدری زیاد است كه نمی گذارد هوا از آن عبور كند و در این شرایط باید حتما آن را تعویض كنیم.

بازدید سیستم خنك كننده:

1- بازدید كلیه شیلنگ ها و لوله های عبور آب به لحاظ عدم پوسیدگی، پارگی و نشت كه باید اصلاح شود در غیر این صورت موتور آب خود را از دست داده و آسیب جدی می بیند.

2- بازدید میزان آب موجود در رادیاتور كه بایستی تا نزدیكی درچه رادیاتور باشد برای این كار باید موتور خنك باشد و آب در رادیاتور باید بین Low Full باشد.

3- تسمه واتر پمپ كه آلترناتور را نیز به گردش در می آورد نباید دارای پوسیدگی یا ترك های در لبه های داخلی و بیرونی باشد.

بازدید سیستم جرقه زنی:

شمع ها را باید مورد بازرسی قرار داد و خرابی رزوه ها و اثر آب بندی آنها وجود روغن بر روی الكتروها و فرسودگی الكترو ها از علائمی هستند كه در صورت مشاهده باید شمع ها را تعویض شوند.

درب دلكر را از نظر ترك خودرگی، رسوب گرفتن ترمینالها، سوختگی یا خوردگی ترمینالها و سائیدگی زغالها مورد بررسی قرار میدهیم.

آزمایش فشار تراكم:

كاهش قدرت موتور و همچنین نامنظم كار كردن آن كه با لرزش نیز همراه است. كه برای آزمایش آن از این طریق استفاده می كنیم.

1- موتور را تا درجه حرارت نرمال گرم می كنیم

2- موتور را خاموش می كنیم و تمام شمع های آن را باز می كنیم.

3- سیم مثبت كویل را باز می كنیم تا مدار ثانویه سیستم جرقه زنی قطع شود

4- پدال گاز را تا انتها نگه می داریم و شروع به استارت زدن می كنیم

5- پس از چند دور گردش موتور، عقربة فشار سنج به نقطه ای می رسد كه دیگر حركت نمی كند و همانجا می ایستد عددی كه مقابل نوك عقربه است معرف میزان فشار تراكم سیلندر است.

بازرسی و تنظیم لقی سوپاپ ها ( فیلر گیری)

فیلر گیری سوپاپ های موتور به دلیل فرسایش لبة سوپاپها و نشیمنگاه آنها بایستی هر 10000 كیلومتر انجام می شود در غیر این صورت نه تنها موتور به طور نامنظم كار می كند، بلكه با كاهش تدریجی خلاصی یا لقی سوپاپ و ادامة كار موتور در این شرایط سوپاپ ها می سوزند. همچنین اگر لقی سوپاپها بیش از اندازه باشد موتور بد كار می كند و ایجاد صدا می كند. البته سوپاپها در یك موتور تازه تعمیر بایستی پس از كلی 1000 كیلومتر مسافت بازرسی سطح آب باطری و سنجش غلظت آن

در هر 1500 كیلومتر باید سطح آب باطری بازدید شود سطح آب باطری باید بین دو خط موازی روی دیوارة كنارة باطری باشد در صورت كم بودن باید به آن آب مقطر اضافه شود و غلظت اسید هم با غلظت سنج اندازه می گیرند. و همچنین اگر اتصالات كثیف بشاد یا محكم هم نباشد اتصلات باطری با افت ولتاژ می شود.

كم شدن كمپرس یا فشار تراكم سیلندرهای موتور:

كم بودن قدرت و كنش موتور را می توان از علائم كم شدن كمپرس دانست و حتی چرخش آسان میل لنگ هنگامی كه موتور خاموش است و دلیل آن سائیده شدن سیلندر و پیستون، رینگ پیستون و یا شكستن رینگ كمپرس می تواند باشد. این پمپ را از طریق تست كمپرس موتورتوسط دستگاه كمپرس سنج هم انجام می دهند.

تعمیرات موتور:

1- باز كردن قاب تسمه، تعویض تسمه تایمینگ و تعمیرات مربوط به اویل پمپ و كاسه نمد آن كه كاسه نمد جلوی میل لنگ می باشد.

2- تعمیرات مربوط به سرسیلندر مثل واشر سرسیلندر و تعمیر سوپاپ و فنر سوپاپ ها و كربن ؟؟ سیلندر و در صورت نیاز قاب كثیری سیلندر

3- تعمیرات مربوط به دلكو، واتر پمپ، استارت، دینام و سایر قسمتهای موتور

4-تعمیرات مربوط به فلایول، دندة فلایون و كاسه نمد و بلبرینگ انتهای میل لنگ از طریق باز كردن پیچ های دور پوستة كلاج و جدا كردن گیربكس از موتور

تعمیر اساسی موتور:

1- برای باز كردن موتور ابتدا باید كاپوت ماشین را به دلیل استفاده از جرثقیل باز كرد.

2- آب رادیاتور را خالی می كنیم

3- اتصلات باطری را برای جلوگیری از اتصال كوتاه باز می كنیم

4- روغن موتور را تخلیص كنیم.

5- شلنگ های واتر پمپ و لوله بخاری و شلنگ بالا و پایین رادیاتور را باز می كنیم

6- كلیه فیش های متصل به آلتوناتور كوئل و دلكو و استارت را باز می كنیم

7- لوله بین بوستر ترمز و مانیفولد هوا و سیم گاز كاربراتور را جدا می كنیم.

8- لوله ورودی بنزین به پمپ بنزین را جدا می كنیم

9- گلویی اگزوز را از مانیفولد دو جدا می كنیم. و بعد موتور را با جرثقیل بیرون می آوریم و به پایة مخصوص می بندیم و پمپ آن را برطرف می كنیم.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی شرح عملكرد كلی اتومبیل پراید ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی شرح عملكرد كلی اتومبیل پراید – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
اتومبیل پراید;روغن موتور;گیربكس پراید

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *