بررسی شناخت عوامل مؤثر در بد حجابی دانش آموزان دختر 96 صفحه + doc

مساله حجاب که یک دستور دینی است از موضوعات مهم و کلیدی جوامع اسلامی است که با بسیاری از مسایل پیوند خورده است ودارای ابعاد سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی گردیده است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 96

حجم فایل: 332 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

1-1- مقدمه
مساله حجاب که یک دستور دینی است از موضوعات مهم و کلیدی جوامع اسلامی است که با بسیاری از مسایل پیوند خورده است ودارای ابعاد سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی گردیده است .
این موضوع از جهتی که مورد خطاب آن بیشتر زنان جامعه اسلامی است،به نیمی از جمعیت جامعه ارتباط پیدا می کند ولی از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقشی مهم و اساسی را ایفا می کند در واقع به همه افراد جامعه مربوط می شود و کل جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد. هرچند حجاب در تمام ادیان آسمانی مورد توجه بوده است ولی دین مبین اسلام بعنوان آخرین و کاملترین ادیان به موضوع حجاب توجهی خاص دارد.دین اسلام بعنوان یک حکم الهی به زن می آموزد و بهتر بگویم دستور می دهد در برخورد با مرد و در پوشش خود حدودی را رعایت کند تا ضمن حضور خویش در فعالیت های مختلف جامعه اسلامی نقش اساسی خود را بعنوان مربی واقعی انسان بخوبی ایفا نماید.موضوع حجاب همواره بعنوان یک مساله جنجالی و پر هیاهو در بین طرفداران و مخالفین حجاب در داخل و خارج کشور مطرح بوده است و دشمنان ما به این مساله توجه زیادی دارند و علت توجه آنان عمدتا مبارزه با حجاب بعنوان یکی از مهمترین نشانه های اصالت فرهنگی در مقابل تجاوزگران و بیگانگان است.
دربین جوامع اسلامی برسر مساله حجاب ونیز تا حدودی چگونگی آن اختلاف نظر وجود دارد و همه آنها یکسان به این مساله نمینگرند و در رعایت و التزام به آن یکسان عمل نمیکنند

به گونه ای که عده ای از مردم جوامع وکشورهای اسلامی کاملا به آن مقیدند،عده ای هم هیچ قیدوبندی به آن ندارند،وعده ای تا حدودی آن را رعایت می کنند. این همه اختلاف در رفتار مسلمین با وجود پیامبرواحد،کتاب آسمانی واحد و نزدیکی نظرات علما و فقهای مذاهب مختلف اسلامی درباره حجاب و پوشش ناشی ازچه عواملی است؟

چرا در یک جامعه اسلامی زنان و دخترانی وجود دارند که توجه کافی به پوشش اسلامی ندارند وازآن مهمتر اینکه در بسیاری از موارد مشاهده میشود مادران دارای پوشش مناسب هستند ولی دختران آنها در اجتماع بدحجابندوبعضادر مجالس خصوصی گرفتار بی حجابی می شوند.

چرا در کشور اسلامی ایران با گذشت بیش ازدو دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی و باوجود توجه مدارس به این موضوع،انتشار کتب ورسالات مذهبی مختلف و…نسل جوان ما اهمیت کمتری به این مساله داده و گرایش به بدحجابی پیدا می کنند.هرچند تا کنون در خصوص مساله حجاب و عوامل بد حجابی سخنرانیهای زیادی شده است و کتابهای زیادی به رشته تحریر درآمده است ولی کماکان جامعه دچار بد حجابی است.

به نظر می رسد یکی از دلایل مهم گرایش رو به رشد دختران جوان به بد حجابی،عدم آشنایی آنان به مفهوم و فلسفه حجاب و رابطه دین و دستورات دینی با سعادت و شقاوت انسانهاست و همچنین نقش خانواده،مدرسه،دوستان،رسانه های گروهی و ماهواره و…از جمله مواردی هستند که در موضوع بد حجابی حایز اهمیت هستند وهر کدام در جای خود تاثیر بسزایی در کاهش ویا افزایش بدحجابی عهده دار می باشند.
دراین پژوهش سعی بر این است نقش هر کدام از عوامل فوق در میزان گرایش به بد حجابی دختران دبیرستانی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.امید آنکه نتایج این پژوهش بتواند در ترویج حجاب اسلامی وجلوگیری از گسترش بد حجابی و کاهش این ناهنجاری اجتماعی موثر واقع گردد.
1-2- بیان مساله پژوهش
از جمله مسایل و موضوعاتی که در تمام ادیان آسمانی و حتی در مکاتب غیر دینی از آن سخن به میان آمده است پوشش و رعایت حریم در روابط زن و مرد است.
از آنجا که جوانهای ماجامعه اسلامی زندگی می کنند و برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس،برنامه های صدا وسیما،مراسم مذهبی،کتب ومقالات دینی والگوهای اسلامی و اجتماعی همگی درصدد تربیت جوانان ونسل جدید می باشند لکن متاسفانه آنگونه که می بایست عوامل فوق درتربیت فرزندان موفقیت مطلوبی بدست نیاورده اند و موضوع حجاب در جامعه اسلامی ما نسبت به دهه اول انقلاب کم رنگ تر شده ودر قشرها ومکانهایی به طور کلی رنگ باخته است . این مسئله ما را بر ان داشت تا به ریشه یابی عوامل موثر در گرایش دختران جوان به بدحجابی بپردازیم.
امید است یافته های این پژوهش، ریشه های کم توجهی به حجاب را در میان دانش اموزان ودانش پژوهان شناسایی نماید. و متولیان امر تعلیم وتربیت با بهره گیری ازنتایج این تحقیق

چرا در کشور اسلامی ایران با گذشت بیش ازدو دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی و باوجود توجه مدارس به این موضوع،انتشار کتب ورسالات مذهبی مختلف و…نسل جوان ما اهمیت کمتری به این مساله داده و گرایش به بدحجابی پیدا می کنند.هرچند تا کنون در خصوص مساله حجاب و عوامل بد حجابی سخنرانیهای زیادی شده است و کتابهای زیادی به رشته تحریر درآمده است ولی کماکان جامعه دچار بد حجابی است.

به نظر می رسد یکی از دلایل مهم گرایش رو به رشد دختران جوان به بد حجابی،عدم آشنایی آنان به مفهوم و فلسفه حجاب و رابطه دین و دستورات دینی با سعادت و شقاوت انسانهاست و همچنین نقش خانواده،مدرسه،دوستان،رسانه های گروهی و ماهواره و…از جمله مواردی هستند که در موضوع بد حجابی حایز اهمیت هستند وهر کدام در جای خود تاثیر بسزایی در کاهش ویا افزایش بدحجابی عهده دار می باشند.
دراین پژوهش سعی بر این است نقش هر کدام از عوامل فوق در میزان گرایش به بد حجابی دختران دبیرستانی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.امید آنکه نتایج این پژوهش بتواند در ترویج حجاب اسلامی وجلوگیری از گسترش بد حجابی و کاهش این ناهنجاری اجتماعی موثر واقع گردد.
1-2- بیان مساله پژوهش
از جمله مسایل و موضوعاتی که در تمام ادیان آسمانی و حتی در مکاتب غیر دینی از آن سخن به میان آمده است پوشش و رعایت حریم در روابط زن و مرد است.
از آنجا که جوانهای ماجامعه اسلامی زندگی می کنند و برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس،برنامه های صدا وسیما،مراسم مذهبی،کتب ومقالات دینی والگوهای اسلامی و اجتماعی همگی درصدد تربیت جوانان ونسل جدید می باشند لکن متاسفانه آنگونه که می بایست عوامل فوق درتربیت فرزندان موفقیت مطلوبی بدست نیاورده اند و موضوع حجاب در جامعه اسلامی ما نسبت به دهه اول انقلاب کم رنگ تر شده ودر قشرها ومکانهایی به طور کلی رنگ باخته است . این مسئله ما را بر ان داشت تا به ریشه یابی عوامل موثر در گرایش دختران جوان به بدحجابی بپردازیم.
امید است یافته های این پژوهش، ریشه های کم توجهی به حجاب را در میان دانش اموزان ودانش پژوهان شناسایی نماید. و متولیان امر تعلیم وتربیت با بهره گیری ازنتایج این تحقیق

چرا در کشور اسلامی ایران با گذشت بیش ازدو دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی و باوجود توجه مدارس به این موضوع،انتشار کتب ورسالات مذهبی مختلف و…نسل جوان ما اهمیت کمتری به این مساله داده و گرایش به بدحجابی پیدا می کنند.هرچند تا کنون در خصوص مساله حجاب و عوامل بد حجابی سخنرانیهای زیادی شده است و کتابهای زیادی به رشته تحریر درآمده است ولی کماکان جامعه دچار بد حجابی است.

به نظر می رسد یکی از دلایل مهم گرایش رو به رشد دختران جوان به بد حجابی،عدم آشنایی آنان به مفهوم و فلسفه حجاب و رابطه دین و دستورات دینی با سعادت و شقاوت انسانهاست و همچنین نقش خانواده،مدرسه،دوستان،رسانه های گروهی و ماهواره و…از جمله مواردی هستند که در موضوع بد حجابی حایز اهمیت هستند وهر کدام در جای خود تاثیر بسزایی در کاهش ویا افزایش بدحجابی عهده دار می باشند.
دراین پژوهش سعی بر این است نقش هر کدام از عوامل فوق در میزان گرایش به بد حجابی دختران دبیرستانی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.امید آنکه نتایج این پژوهش بتواند در ترویج حجاب اسلامی وجلوگیری از گسترش بد حجابی و کاهش این ناهنجاری اجتماعی موثر واقع گردد.
1-2- بیان مساله پژوهش
از جمله مسایل و موضوعاتی که در تمام ادیان آسمانی و حتی در مکاتب غیر دینی از آن سخن به میان آمده است پوشش و رعایت حریم در روابط زن و مرد است.
از آنجا که جوانهای ماجامعه اسلامی زندگی می کنند و برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس،برنامه های صدا وسیما،مراسم مذهبی،کتب ومقالات دینی والگوهای اسلامی و اجتماعی همگی درصدد تربیت جوانان ونسل جدید می باشند لکن متاسفانه آنگونه که می بایست عوامل فوق درتربیت فرزندان موفقیت مطلوبی بدست نیاورده اند و موضوع حجاب در جامعه اسلامی ما نسبت به دهه اول انقلاب کم رنگ تر شده ودر قشرها ومکانهایی به طور کلی رنگ باخته است . این مسئله ما را بر ان داشت تا به ریشه یابی عوامل موثر در گرایش دختران جوان به بدحجابی بپردازیم.
امید است یافته های این پژوهش، ریشه های کم توجهی به حجاب را در میان دانش اموزان ودانش پژوهان شناسایی نماید. و متولیان امر تعلیم وتربیت با بهره گیری ازنتایج این تحقیق
برنامه ریزی های لازم را جهت برطرف نمودن این مشکل به عمل آورند.
1-3-اهمیت وضرورت تحقیق

وجود جامعه سالم در گرو تربیت دختران سالم ومقید به احکام الهی است و وقتیکه در لباس ورفتارفرزندان تغییرایجاد شده است باید منتظر تغییر در سلامت جامعه خود و آیندگان باشیم.

در هر جامعه ای که روابط زن ومرد بر اساس عفاف باشد وزنان در خارج از دایره ازدواج خود آرا وخود نما نباشد قلبها آرام وروحها سالم خواهد بودو در هر جامعه ای که از این مسئله غافل شودغریزه جنسی تحریک پذیر شده است و برای هر دو جنس ناآرامی و طغیانگری را بدنبال خواهد داشت وثمره آن چیزی جز خیانت به ناموس دیگران ،قتل ،آدم ربایی ،حسادت ،رقابت در خود آرایی ،خود کم بینی،افسردگی، برهم خوردن روابط خانوادگی ،وجود فرزندان بی سر پرست ، بی فرهنگی و بی هویتی و در یک کلمه دوری از خدا نخواهد بود.

حال که جامعه کنون ما در این واد قدم گذاشته و خانواده ها احساس خطر و بی امنیتی برای فرزندان خود دارند ضروری است که با توجه دادن جوانان به امر حجاب و پوشش اسلامی ، اعتقادات آنها به این ارزش اخلاقی و اجتماعی تعمیق و با شناخت عوامل موثر در بوجود آوردن بد حجابی در جامعه به کمک مسئولین فرهنگی و دست اندر کاران تعلیم و تربیت بشتابیم و با مشارکت موثر خانواده ها، رسانه های جمعی و گروهی عوامل بوجود آورنده این ناهنجاری اخلاقی و اجتماعی را در حد امکان از بین ببریم تا جوانان ما بتوانند در بستری مناسب در فعالیت های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی، سیاسی جامعه حضوری فعال و موثر داشته باشند.

1-4-اهداف تحقیق
هدف این پژوهش شناسایی عوامل تاثیر گذار در نپذیرفتن پوشش و حجاب اسلامی می باشد و تلاش خواهد شد، مسایلی مانند عدم شناخت نسبت به موضوع ، برخورد نا مناسب وتند یاسهل انگاری والدین،که توجهی مراکز آموزشی ،همنشینی با دوستان ، وسایل ارتباط جمعی ،سینما ،ویدیو ، CDو ماهواره مورد بررسی قرار گیرند و نتایج آن در اختیار مسئولین آموزش وپرورش قرار گرفته تا بتوانند برای بر طرف نمودن و یا تقلیل این مشکل برنامه ریزی نمایند تا جامعه کنونی ما که دچار ناهنجاری بد حجابی شده است تا حدودی از این مشکل رها شده و زمینه تعمیق اعتقادات دختران جوان به این موضوع مهم فراهم گردد.
1-5-فرضیه هاوپرسشها
1)دختران جوان ودانش آموزان نسبت به حجاب اسلامی شناخت عمیق ندارند.
2)آیا برنامه های فرهنگی رسانه های گروهی باعث ترویج بد حجابی در بین دختران است؟
3) رفتاراولیاء ،مربیان،اقوام ودوستان درگرایش دختران به بدحجابی به چه میزان مؤثر
می باشد؟
1-6-تعاریف عملیاتی
در این پژوهش بعضی از تعاریف و واژه ها و کلمات بکاربرده شده دارای معانی خاص هستند که به شرح زیر در خصوص آنها توضیح داده می شود:
حجاب و پوشش:منظور حفظ احکام واجب اسلامی درمورد حجاب یعنی پوشش تمام بدن به جز قرص صورت از رستنگاه مو تاچانه ودستها تا مچ.
بدحجاب:کسی که حدود حجاب را که در بالا گفته شد رعایت ننماید.
ادیان:منظورازادیان در این پژوهش دین های آسمانی است شامل اسلام، مسیحیت ، یهودیت،و ادیان دیگر مانند زرتشت،و…میباشد
الگوها ونمونه های اسلامی:زنانی که به خانواده پیامبر اسلام(ص)منسوبند و زنان دیگر که،مسلمانان در طول تاریخ از آنها تاثیر پذیرفته اندمانند حضرت زهرا (س)،حضرت زینب کبری(س)،حضرت خدیجه وحضرت هاجر.
2-1-ریشه پیدایش بد حجابی در جهان

اگربه اوضاع حجاب دردو یا سه قرن قبل نگاه کنیم خواهیم دید که تقریبا درهمه نقاط جهان واز جمله غرب زنها دارای پوشش مناسبی بودند ونمونه های مبتذل امروزی درشکل لباس وحجاب زنها دیده نمی شود.پیدایش نظریات فلسفی ومکاتب جدید که عمدتا رابطه انسان را با ماوراء طبیعت قطع ویا ضعیف کردند وبعد ازشیوع نظریات روانشناسانه و جامعه شناسانه پیروان روابط آزاد زن و مرد، تغییرات اساسی درجهان بینی و فرهنگ مردم (ازجمله چگونگی پوشش زنان و نحوه ارتباط زن و مرد)ایجادشد.همه انحراف ها وبد بختی ها زمانی شروع شد که بشرقوانین کامل و حیات بخش الهی را که متضمن سعادت درهمه زمینه هاست کنارزد ودست به دامن کشفیات،تجارب واطلاعات ناقص بشری برای تنظیم برنامه زندگی شد وازطرفی اسیرهواهای نفسانی وانحرافات فکری خودگشت وقوانینی بدون احاطه کامل برجنبه های وجودی انسان وضع نمود.ازجمله این قوانین درخصوص مسائل جنسی وروابط بین زن و مرداست که ازافراط وتفریط خالی ومبری نیست.عده ای مانندکلیسای کاتولیک،غریزه جنسی را پلید شمردند وعلووتعالی بشررا درعدم ازدواج وسرکوبی این غریزه انگاشتند وازدواج رابه قدری زشت می دانستندکه بعضی ازکشیشها دراثر فشارجنسی مجبوربه همجنس بازی شدند،ووقتی این مساله درسراسرجهان افشاوعلنی گردیدروسای کلیسااعلام کردندکه همجنس بازی گناه صغیره است ولی ازدواج گناه کبیره است!!!عده ای دیگر به اصطلاح روانشناس ، روانکا و، جامعه شناس وفیلسوف كه درواقع اسیرهوس های نفسانی وعقده ها و تعصبات مختلف بودنداعلام کردند که تمام بدبختی های انسان،ازمحدودیت قوای جنسی است چرا که این محدودیت باعث عقده های روانی می شود واگرافردازکودکی با مسائل جنسی آشنا نباشند،درآینده نقش همسری را خوب ایفا نمی کنند ولی اگرشهوت جنسی آزادانه وبدون محدودیت ارضاءشود،دیگرمزاحمتی برای آنان ایجاد نخواهد کردوانسان می تواندبدون دغدغه وتشویش به اموردیگرزندگی خویش بپردازد.هرچندعواملی مانندآب وهوا،آداب ورسوم،مسائل اقتصادی،سیاسی درایجادفرهنگ بی حجابی موثرند ولی اگر اصلی ترین عامل را بخواهیم،جهانبینی و انسان شناسی است که بیشترین تاثیررا درفرهنگ آن جامعه ایفا می کند.درفرهنگ غرب قرنهاست که خدا زدایی آغاز شده است.اندیشه هایی چون انسان مداری و اصالت انسان به جای خدا محوری،علم پرستی واصا لت علوم تجربی به جای مذهب رایج شده

است انسان در غرب هیچگونه مسولیتی دربرابر خدا ندارد.
صحنه زندگی صحنه مسابقه ورفاه است انسان از تمام امکانات موجود در این جهت باید استفاده کند که یکی از آن وسائل غریزه جنسی وزن است.واژه آزادی وزن ازجمله واژه های غریب ومظلوم است که همیشه در تاریخ مورد ظلم وکج فهمیهای زیادی قرار گرفته ،در مناطق غربی آزادی یعنی بی قیدوبندی ورفع محدودیت از همه غرایز ویکی از ریشه های این آزادی افسار گسیخته،تحقیر ولگد مالی شخصیت زن در گذشته ودر نقاط مختلف جهان است. روزی زن چون کالا توسط پدر شوهر در بازار ها به فروش رسیده ،زمانی دیگر به علت مرگ شوهر به همراه اوزنده به گورشده وزمانی حق ارث،حق رای،حق انتخا ب سرنوشت ونوع زندگی خود را نداشته،این تحقیرها وسخت گیری های کلیسا باعث شدوقتی که قدرت کلیسا کاهش یافت فشارها وتفریط ها به یک انفجار وافراط تبدیل شود، زنان برای کسب حیثیت ومرتبت اجتماعی و جبران حقارت های گذشته خویش وارد یک مسابقه بزرگ با مردان شدند وبرای سبقت برمردان از جاذبه های جنسی خود بعنوان یک سلاح استفاده کردند.حکایت غرب دراین مورد،مثل شخصی است که برای ازبام نیفتادن ازیک سو،آنقدرعقب می رود که از سوی دیگربه زمین بیفتد منتهی این بارشخصیت وحیثیت انسانی زن با کمک خود او لگد مال می شود ودراین بین روانشناسی نیز به کمک آزادی غربی آمده وفرویدیسم ظهورمی کند که عقده های جنسی منشا همه گرفتاریهاست و باید غریزه جنسی بدون هیچ محدودیتی ارضاءشود. ظهورمکتب اومانیسم ازعلل دیگراین فاجعه و بحران بود.دراین مکتب،روح دین نفی شد و سپس انسان و خواسته های او محور ارزشها قرارگرفت .اومانیسم انسان را دارای روح الهی نمی داند وصحبتی از ارزشهای الهی ورستگاری حقیقت نمی کند…دیگر خدا و قوانین او بر انسان حاکم نیست واین انسان است که باید برای همه شئونات زندگیش قانون وضع کند ،آن هم قانونی که بر مبنای میل او باشد.دین حق هیچگونه دخالت و اظهار نظر در شئونات مختلف زندگی ندارد چرا که پیروی از باید و نباید های دینی،مخالف آزادی انسان است.به عبارت دیگر یا دین یا انسان !!!اخلاق،هنر،ادبیات و غیره، همه باید براساس خواست انسان باشد و میل او میزان خوب وبد وحق و باطل بودن است عاملی که جدای از این علل ،مزید بر علت شده،علاقه زنان به خود آرایی و خود نمایی بوده وهست.آری وقتی معنویت وارزشهای انسانی از جامعه رخت بر بست وخدا در آن نقش نداشت و کمالات روحی، دیگر کمال محسوب نشدند،وقتی شخصیت انسان برابرباجسم اوشد،کسی با شخصیت تر است که جنبه های ظاهری

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی شناخت عوامل مؤثر در بد حجابی دانش آموزان دختر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی شناخت عوامل مؤثر در بد حجابی دانش آموزان دختر – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی دانش آموزان دختر;پوشش اسلامی;عوامل موثر در بد حجابی دانش آموزان دختر

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *