بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه 68 صفحه + doc

همه می خواهند جوانانی برومند و شایسته داشته باشند كه به آنها افتخار كنند جهت حركت دین و مذهب ، اخلاق ، روانشناسی و سایر علوم در حیطه ارتباطات و اخلاقیات و سنن و آداب و رسوم اجتماعی و دیدگاه كلی حاكم بر خانواده نیز در همین راستا و برای نیل به این مقصود است اما متاسفانه می بینیم كه همه این تلاشها و كوششها برای برآوردن این خواست و آرزو كافی نیست آما

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 68

حجم فایل: 66 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست

صفحه

مقدمه

………………………………………………………………..

1

فصل اول

نوجوانان

مبحث اول :

تعریف نوجوانان ……………………………………………..

5

مبحث دوم :

تحلیل كارشناسی …………………………………………….

10

فصل دوم :

خانواده

مبحث اول :

اهمیت خانواده ………………………………………………

13

مبحث دوم :

ضرورت بازسازی نهادهای اجتماعی …………………………

23

مبحث سوم :

آمار به دست آمده …………………………………………..

29

فصل سوم :

علل فرار نوجوانان

مبحث اول :

عوامل موثر در فرار ………………………………………….

31

مبحث دوم :

فقر ……………………………………………………………

37

مبحث سوم :

طلاق …………………………………………………………

44

مبحث چهارم :

اختلافات خانوادگی …………………………………………

48

فصل چهارم :

تحلیل بزهكاری

مبحث اول :

عوامل بزهكاری اطفال ………………………………………

51

مبحث دوم :

كانون اصلاح و تربیت ……………………………………….

55

مبحث سوم :

سیاست های قضایی در خصوص نوجوانان ………………….

57

مبحث چهارم :

فرار از خانه به تنهایی جرم نیست ……………………………

64

فصل پنجم :

نتیجه

مبحث اول :

راه چاره كدام است ؟………………………………………

66

فهرست منابع

………………………………………………………………

67

مقدمه :

همه می خواهند جوانانی برومند و شایسته داشته باشند كه به آنها افتخار كنند جهت حركت دین و مذهب ، اخلاق ، روانشناسی و سایر علوم در حیطه ارتباطات و اخلاقیات و سنن و آداب و رسوم اجتماعی و دیدگاه كلی حاكم بر خانواده نیز در همین راستا و برای نیل به این مقصود است اما متاسفانه می بینیم كه همه این تلاشها و كوششها برای برآوردن این خواست و آرزو كافی نیست . آمار وحشتناك زندانیان ، افزایش اعتیاد و جرم و بزهكاری ، افزایش باندهای فساد ، فرار دختران از خانه ، روابط نا مشروع و لجام گسیخته بین نسلهای جوان همه و همه شاهد این مدعا است .

خانواده ، اولیای مدرسه ، مربیان تربیتی ، سخنوران مذهبی ، مشاوران مدارس همه دست اندركار تربیت نسل جدید هستند اما ظاهراً تربیت است و نتایج برعكس می دهد . دین ستیزه خزنده در سطح مدارس ، نتیجه تعبیر خاص و تحمیل گرایانه از دین و توسل به خشونت و زور در امور پرورشی است . به این مسائل باید فرزند سالاری ، از بین رفتن ارزش كار و تحریف معنای آن ، ساعات زیاد بیكاری نسل جوان و زیاده خواهی و رایگان خواهی و مطالبت زیاده از حد بعضی از جوانان و بسیاری مسائل دیگر فرهنگی و اجتماعی را افزود .

پدری كه تمام ساعات روز را خارج از منزل است ، مادری كه تند خو و عصبی مزاج است نمی تواند با نوجوان و جوان خود ارتباط دوستانه متقابلی داشته باشد . فرزندان همواره نیازمند محبت هستند و بسیاری از خودكشی ها ، فرار از خانه ها ، تظاهر به بیماریها و به منظور جلب محبت خانواده صورت می گیرد به خصوص در مورد مادران كه مظهر مهر الهی و محبت و عشق و صفا در خانواده هستند .

مادری كه دائم با گله و شكایت محیط خانه را بر می آشوبد با سخن چینی بین اعضاء خانواده و پدر ، رابطه بین آنها را به هم می زند و غم و غصه و افسردگی فرزندانش را به عنوان یك زنگ خطر نمی بیند و درك نمی كند نمی تواند یك مادر كامل باشد .

كادر فهمیده و خردمند از رنج و محرومیت های زندگی خود برای فرزند سخن نمی گوید و از زندگی یك تصور سیاه و زشت نمی سازد بلكه او را با خوبیها و امیدها آشنا كرده به لطف و محبت خدا امیدوار و او را در مسیر رشد و تكامل به سوی یك آینده زیبا قرار می دهد ، سن بلوغ ، سن زندگی طوفانی است .

جوان یك آتشفشان در حال جوشش یك اقیانوس پر تلاطم می ماند . در این شرایط روحی نصیحت و حرف مثل خس و خاشاك یا قایق كوچكی است كه در اولین مواجهه با امواج طوفانی در هم شكسته و نابود می شود . برای ارتباط برقرار كردن با این جوان باید ابتدا خشم و خروش او را كنترل كرد و با او با محبت و عاطفه ، با صمیمیت ، با هر مادرانه و با شخصیت دادن در اجتماع و خانواده آرامش بخشید یك دریای آرام در یك نسیم و آفتاب ملایم و در موقعیت مكانی و زمانی مناسب بهترین موقعیت برای قایقرانی و ماهیگیری است . به فرزندانمان بفهمانیم كه آنها مایه امید و شادی و نشاط ما هستند نه موجوداتی مزاحم و سربار زندگی .

طبق دستورات معصومین ابتدا به آنها درآمد داشتن و استقلال و خود كفایی و فرد مقیدی بودن برای جامعه را آموزش دهیم و بعد شیوه خرج كردن و طلبكار بودن و انتظارات رویایی داشتن . اگر آنها سختی و لذت كار را بچشند هرگز دنبال هوا و هوس و ناهنجاریها و ضد ارزشها نخواهند رفت از سپردن كارها و مسئولیتها به آنها نهراسیم كاری كنیم كه خود را باور كنند . استعداد خدادادی خود را بشناسند و در جهت شكوفایی آن گام بردارند.

زندگی زیباست به آنها كمك كنیم تا زیبائیهای واقعی آن را بشناسند و از زشتی های آن روبرگردانند زشتی هایی كه از رفتقت ها و دوستی با افراد ناباب و به خاطر كم محبتی خانواده روی می دهد .

( اینك كه برای ما هر امیدی به نومیدی مبدل گشته است ، خداوندگار را نگر كه به جای ما فرشتگان مطرود و در به در شده دل به مسرتی تازه خوش كرده و به آفریدن آدمی پرداخته و به خاطر وی جهانی تازه آفریده است !

پس ای امید بدرود باش و ای ترس تو نیز مرا ترك كن و ای پشیمانی از من دوری گزین!

در من كه سرچشمه خوبی خشكیده است تو ای بدی و پلیدی به جای خوبی و خیر جایگزین باش . زیرا چون تو باشی . قلمرو آفرینش را با یزدان دو بخش خواهم كرد و من بر تیمی از آن فرمانروایی خواهم كرد .

شاید از آن تیم كه خاص پروردگار است بخشی نیز بهره من گردد .

چنانكه خواهد شد و دیری نمی پاید كه این جهان نو ، و این آدمیان بر تسلط من آگاهی خواهند یافت . )

« میلتون »

منظومه چهارم گفتگوی شیطان

از بهشت گمشده .

بزهكاری مجموعه جرائمی است كه در زمان و مكان معین به وقوع می پیوندد .

كتله دانشمند بلژیكی اولین كسی است كه با بررسی آمارهای مختلف ، اثرات عوامل طبیعی و اجتماعی را مورد تحقیق قرار داده معتقد است كه بزهكاری ، پدیده ای است كه بدون توجه به بزهكار می توان آن را مورد مطالعه قرار داد . به عقیده او ازدیاد و تقلیل جرائم و تغییرات احتمالی انواع بزه ها را از لحاظ زمان و مكان ، با توجه به عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و مذهبی بایستی بررسی كرد . برای ارائه علمی بزهكاری، تعداد كل جمعیت كیفری یك منطقه و جمعیت كل همان منطقه هم مقایسه می شود و میزان كاهش و یا افزایش بزهكاری با توجه به چند درصد از مقایسه آمارها به دست می آید .

تعریف نوجوان :

نوجوانی : یك دوره در توسعه شخصیت فرد انسان بین آغاز بلوغ كامل ، اغلب به عنوان مترادف با دوره جوانی خوانده می شود و معمولاً این دو را بین سنین 10 تا 18 سالگی می دانند .

جوانی : دوره ای از زندگی انسان كه بعد از سالها نوجوانی می رسد و از سنین 18 تا 25 سالگی است برخی این دو را از سنین 15 تا 25 سالگی می دانند .

در این دو دوره از زندگی یعنی نوجوانی و جوانی انسان تحت شرایط روحی و روانی خاصی قرار دارد كه خواسته ها و انتظارات و شخصیت او را تحت تاثیر قرار می دهد و محیط اطراف و جو خانوادگی تاثیر بسزایی در روحیات فرد دارد .

شكل دادن الگوهای سالم از آغاز دوران نوجوانی ، بسیار آسانتر از تغییر دادن الگوهای رفتاری مخاطره آمیزی است كه پیش از این شكل گرفته است .

ارتباط مداوم ، مثبت و عاطفی با یك فرد بزرگسال مهربان ، به جوانان احساس امنیت و اطمینان می بخشد .

نیازهای عمیق عاطفی كه برخی از دختران را به فرار و افتادن در دام حوادث سوق می دهد . فرار ، نوعی اعتراض ساده دلانه دختران سرگردان ، به وضع موجود در خانواده است و تمنای محبتی كه از آنها دریغ كرده اند ، همانگونه كه خودكشی های زنانه و دخترانه فریادی خاموش برای جلب توجه همسر یا والدین به شمار می آید . در بعضی خانواده ها والدین توجهی به این نیاز فرزندان ، بویژه دختران نوجوان خود ندارند و گمان می كنند كه با تامین خوراك و لباس ، پوشاك و مسكن و رفع دیگر نیازهای مادی آنها ، از قبیل هزینه تحصیل و جهیزیه وظیفه خود را در قبال این تشنگان مهر و عاطفه ، انجام می دهند ، چنین والدینی دختران خود را در چهار چوب تصورات دوران جوانی خود می خواهند مطیع و سر به راه باشند نمره خوب بگیرند . جز مسیر مدرسه و خانه، راه دیگری نشناسند و لحظه ای از نگاه تیز بین و سختگیرانه شان دور نمانند …..

ولی غافل از اینكه نوجوانان نیازهای دیگری هم دارند . تفریح و سرگرمی و نشاط می خواهند ، محبت و توجه می خواهند ، دوست دارند ، پدر و مادر را نه چون نظاره گری عادی از احساس بلكه همدم و مونس غمخوار و مهربان ببیند تا در رویارویی با یك مشكل فردی و اجتماعی بتوانند بدون هیچ دلهره و نگرانی با پدر و مادر درد دل كنند و راه چاره ای بجویند .

پدر و مادر باید به این نكته توجه كنند هر مشكلی كه برای نوجوان به وجود می آید ، وی علت آن را از جانب پدر و مادر خود می داند .

نوجوان ممكن است بعضی از راهنمایی ها و توصیه ها را قبول كند و بعضی از آنها را رد كند . این قسمتی از رشد فكری دوران جوانی است .

پدر و مادر باید بدانند تغییر خلق و خوی نوجوانان كاملاً طبیعی است .

این تغییر مربوط به عوامل مختلف و هیجانی است كه در این سنین وجود دارد .

در این سن نوجوان اشتباه می كند و به اشتباه خود پی می برد و تجربه می آموزد .

دوران نوجوانی زمانی بین دوره كودكی و بزرگسالی است . در این مرحله فرزند شما از حالت كودكی بیرون آمده و نوجوان شده است .

در این دوران نوجوان به سرعت رشد می كند بطوری كه قد دختران شما ناگهان افزایش می یابد و ظاهر او به شكل خانمی در می آید . یا موهایی در صورت پسر شما ظاهر می شود و عظلات او قوی و صدای او تغییر می كند .

غیر از رشد جسمی ، تغییرات مهمی در این دوره اتفاق می افتد كه به تعبیر عده ای تولد جدید نامیده می شود و عبارت است از :

1- رشد سریع جسمی 2- رشد روانی 3- رشد جنسی 4- رشد اجتماعی

5- تحصیل و دانش آموختن 6- تغذیه 7- مسائل و مشكلات دستگاه تناسلی

دوران نوجوانی دوران بسیار پیچیده و مشكلی است بطوری كه نوجوان اعتراض می كند و ادعاهایی دارد . پدر و مادر باید بدانند كه این دوران زودگذر است زیرا نوجوان دوران كودكی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله جوانی شده است . او می خواهد از حالت تابع بودن به حالت استقلال برسد . بعضی از نوجوانان از این مرحله به سادگی و راحتی می گذرند و هم پدر و مادر هم نوجوان مشكلی ندارند ولی بعضی از مواقع ممكن است حالت هیجان ، برخورد و تمرد به وجود آید كه این مرحله برای نوجوان و پدر و مادر بسیار مشكل خواهد بود . بنابراین پدر و مادر باید در نظر داشته باشند كه هر نوجوانی با نوجوان دیگر تفاوت دارد . همانطور كه هر نوجوانی از نظر رشد جسمی با نوجوان دیگر متفاوت است از نظر رشد روانی هم با نوجوانان دیگر متفاوت است .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
علل فرار دختران و پسران از خانه ;نوجوانان;خانواده

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *