بررسی عوامل موثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تكمیل صنایع نساجی 180 صفحه + doc

از دیرباز بحث بهره وری متوجه جنبه های فناوری و اقتصادی مبتنی بر ورودی بوده است این دیدگاه در محیط اجتماعی فناوری و اقتصادی كه به سرعت در حال تغییر است بیش از پیش مورد سؤال ؟؟ قرار گرفته است نگرانی روزافزون جامعه مدنی در خصوص كیفیت زندگی حفاظت از محیط زیست محرومیت و بیكاری بهداشت ؟؟ عدالت اجتماعی بقیه ؟؟ مفهوم اصلی بهره وری است بنابراین فراتر از

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 180

حجم فایل: 71 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقدمه

از دیرباز بحث بهره وری متوجه جنبه های فناوری و اقتصادی مبتنی بر ورودی بوده است این دیدگاه در محیط اجتماعی فناوری و اقتصادی كه به سرعت در حال تغییر است بیش از پیش مورد سؤال ؟؟ قرار گرفته است.

نگرانی روزافزون جامعه مدنی در خصوص كیفیت زندگی حفاظت از محیط زیست محرومیت و بیكاری بهداشت ؟؟ عدالت اجتماعی بقیه ؟؟ مفهوم اصلی بهره وری است بنابراین فراتر از ابعاد اقتصادی بهره وری رفته و توجه خود را به تأثیرات اجتماعی و عوامل تعیین كننده آن معطوف سازیم.

جهت دستیابی به بهره وری و رقابت بلندمدت لازم است سرمایه اجتماعی و انسانی تحت كنترل قرار گیرد عدم تعادل و نابرابری به ؟؟ در اقتصاد بازار تبدیل شده است این استباط عمومی كه وظیفه شركت ها سودرسانی به سرمایه گذاری است احساس نارضایتی مردم را برانگیخته است.

توجه بیش از پیش به توسعه پایدار حاكمیت شركتی مسئولیت ها و اخلاق اجتماعی استانداردها ؟؟ اجتماعی و غیره نمایانگر ؟؟ در الگوی رشد بهره وری می باشد به معنای دیگر عدالت اجتماعی تنها یك مسئله اجتماعی نیست بلكه به طور بالقوه پیامدهای جدی را برای حركت بهره وری كه ارتقاء كیفیت زندگی برای تمامی افراد می باشد دیدگاهی جامع از بهره وری لازم است كه فراتر از عوامل اقتصادی را در نظر بگیرد.

توجه به تأثیرات اجتماعی پیشرفت ها و عوامل تعیین كننده آن كه بهره وری تأثیر گذاشته به شكل مبرم مورد نیاز است و این خود نیازمند تعریف ساز وكار جدید برای بهره وری است كه به جای صرف به استفاده از منابع دربرگیرنده نوع و میزان تولید و قابلیت آن با استفاده از منابع جهت ایجاد سازمان ها و جوامعی سازنده و سالم باشد.

پس جهانی كردن مسائل فوق نتایج فوق العاده ناهنجاری كه ناشی از ؟؟ اقتصاد می باشد مردم را به تعدیل تأثیر نظام سرمایه داری حساس نموده، این در حالی است كه نیروی كار بازار نقش مهمی در ارتقاء بهره وری ایفا می كند و می تواند منجر به نتایج ناعادلانه و غیر قابل قبول شود.

دلیل و اهمیت بهره وری از بعد اجتماعی آن است كه بهره وری حق انتخاب ؟؟ افراد را افزایش می دهد رشد بهره وری با عرضه كالای مصرفی بیشتر خدمات عمومی بهتر انتقال ؟؟ به قشر فقیر ساعت های كلمه ی كمتر و تركیب این چهار گزینه درآمد خاصل افراد را افزایش می دهد.

تشخیص عوامل تعیین كننده اجتماعی بهره وری یعنی آموزش بهداشت و همكاری كار و تجارب گامی مهم و رو به جلو در تحلیل عوامل كل رشد بهره وری است.

هدف از بهبود بهره وری تنها درآمد بالا نیست بلكه رفاه اقتصادی است مركز مطالعات استاندارد یك شاخص رفاه اقتصادی برای سطوح مصرف موجودی ثروت كیفیت و امنیت ایجاد نموده است و تأثیرات نسبت روی رفاه اقتصادی اجتماعی ؟؟ با این تعاریف شرط لازم برای رشد بهره وری و اقتصادی حكومت سیاسی خوب است در طی چند دهه گذشته فساد و عدم توجه و ثبات در آفریقا منجر به عملكرد بسیار بد اقتصادی در این كشور شد در حالی كه تعدادی از كشور آسیایی با داشتن دولت های باكفایت و با صداقت به رشد سریع اقتصادی و بهره وری زیاد دست یافتند.

ضعف دولت ها باعث مهاجرت نیروی متخص به سایر كشورهایی كه قابلیت استفاده از نیروی متخصص را داشته می شود و باعث افزایش بهره وری آن كشورها می گردد پس عوامل تعیین كننده اجتماعی تأثیر مهم بر رشد بهره وری و متعاقباً رفاه اجتماعی كشور دارد باید برای ارتقاء بهره وری و توسعه اجتماعی كوشش كرد.

چشم انداز تاریخی

بهره وری چیست؟

بهره وری عبارتست از به دست آوردن حداكثر سود كردن از نیروی كار توان استعداد و مهارت نیروی انسانی زمین ماشین پول تجهیزات زمان و مكان و… به منظور ارتقاء رفاه اجتماعی به گونه ای كه با افزایش آن به عنوان یك ضرورت در جهت ارتقاء سطح زندگی انسان ها و ساختن اجتماعی بهتر همواره مدنظر می باشد.

شاید به طور رسمی وجه نخستین بار لغت بهره وری در مقاله ای توسط فردی به نام كوئیزنی(Quesny) در سال1766 میلادی ظاهر شد. در سال1950 سازمان همكاری اقتصادی ارویا(GEEC) تعریف كامل از بهره وری به شرح زیر ارائه داد.

بهره وری خارج قسمت بازده یكی از عوامل تولید است به این دلیل تركیب بهره وری و سرمایه و بهره وری سرمایه گذاری مواد خام بسته به این كه بازده در ارتباط با سرمایه گذاری و یا مواد خام و غیره باشد مورد بررسی قرار می گیرد.

تا پیش از دهه1960 بهره وری نیروی كار در آمریكا اساس منظم داشت به عبارت دیگر تا جنگ جهانی دوم یعنی تا سال1965 با نرخ متوسط2/3 درصد رو به رشد بوده و پس از آن سیر نزولی یافت.

آدام اسمیت در كتاب خود به نام پژوهشی در ماهیت ریشه های ثروت ملل موضوع تقسیم كار را به عنوان افزایش كارایی مطرح كرد كه متعاقباً همین بحث به عنوان تقسیم كار و سودجویی از نیروی متخصص منوط به متخصص شدن و تراكم سرمایه است این باعث امكان رشد اقتصادی آمریكا و توانایی روزافزون آن جامعه و تمایل به پس انداز و سرمایه گذاری در مقیاس گسترده شد.

بهره وری در آمریكا عمداً در سال1970 شكل گرفت و اولین كمیسیون بهره وری در این سال تأسیس گردید در سال1955 مركز بهره وری ژاپن (JPC) به عنوان هسته مركزی حركت بهره وری در بخش خصوصی در ژاپن با شعار دیدگاه ؟؟ بهره وری شامل احترام به مردم به منظورترویج و پیشبرد رفاه انسانی و اجتماعی بود تأسیس گردید كه سه اصل به عنوان ضابطه مورد نظر گرفته شد:

الف: بهبود بهره وری در نهایت موجب افزایش امكان اشتغال و كنترل سطح بیكاری و تحلیل آن به پایین ترین حد ممكن و انتقال كاركنان به بخش هایی كه مورد نیاز می باشند.

ب: مدیریت و كارگران روش های عملی بهبود بهره وری را مطالعه كنند.

ج: نتایج حاصل از بهره وری منتشر و توزیع گردد.

بعد از آن سعی شد یك سازمان مشابه در اروپا با عنوان (EPA) آژانس بهره وری اروپا تأسیس شد در سال1959 تا1960 كل ابتكارJPC كنفرانس بین المللی به منظور تأسیس سازمان بهره وری آسیا(APO) به توافق رسیدند كه شامل8 كشور از جمله كره، چین، فیلیپین، تایلند، هند، پاكستان، نپال و ژاپن بود تأسیس گردید ایران تا قبل از انقلاب عضو این سازمان بود كه بعد از آن عضویت قطع گردید تا سال1370 كه به صورت رسمی سازمان بهره وری ایران تأسیس گردید و اكنونAPO دارای16 عضو از جمله بنگلادش، جمهوری چین، هنگ كنگ، هند، اندونزی، ایران، ژاپن، جمهوری كره، مالزی، نپال، پاكستان، فیلیپین، سنگاپور، سریلانكا و تایلند می باشد كه كشورها دارای سازمان ملی بهره وری می باشند. سازمان بهره وری ایران در سال1377 به سازمان اداری و امور استخراجی ملحق شد كه پیشتر به دنبال ترویج و اشاعه فرهنگ بهره وری در سطوح مختلف جامعه می باشد.

بهره وری چیست؟

بهره وری مفهوم ساده ای دارد رابطه بین ستاره Qutput یك سازمان و نهادinput مورد نیاز را می توانیم عنوان كنیم كه ستاره را بر نهاده تقسیم كنیم و بهره وری را تعیین كنیم و همچنین می توانیم با بهبود این نسبت به تعداد بهره وری بیافزائیم به این معنا كه با سطح معینی نهاده ستاده بیشتری را به دست آوریم عامل پیچیده در بهره وری كیفیت است كه بهره گیری اثربخش تر از منابع را در حالی كه محصولات به صورت معیوب یا ناقص ارائه گردند می توان بهره وری دانست و آیا رابطه ای بین بهره وری كیفیت وجود دارد به عنوان مثال بهره وری در یك كشور مثل ژاپن برای یك كارخانه با تولید روزانه 6600 تن مصرف برق 90 كیلووات است در حالی كه در ایران115 كیلووات زمین كارخانه ژاپنی2/0 كیلومتر مربع در حالی كه ایران4 كیلومتر مربع و یا ساعت كار در كارخانه ژاپنی در هفته49 تا60 ساعت در كره جنوبی 54 تا70 در آمریكا36 تا40 در حالی كه در ایران6تا9 ساعت در هفته می باشد و این به علت پایین بودن بهره وری و نبودن فرهنگ و نگرش بهره وری در ایران است كه باید سعی در افزایش و تهیه بازخورد دقیق و ارزیابی عملكرد مدیریت در این راستا باشیم.

بهره وری در سازمان

بهبود بهره وری در سازمان نتیجه استفاده بهینه و مؤثر و كارآمد از منابع تقلیل ضایعات كاهش قیمت تمام شده، بهبود كیفیت، رضایت مشتریان و افزایش انگیزه و علاقه كاركنان و نهایتاً هدف از بهبود بهره وری عبارتست از استفاده بهینه از منابع مادی نیروی انسانی تسهیلات و غیره به ورش علمی با كاهش هزینه ها تولید و گسترش بازار افزایش اشتغال و كوشش برای افزایش دستمزد واقعی و بهبود معیار زندگی به آن گونه كه به سود كارگر مدیریت و عموم مصرف كنندگان باشد.

مفهوم فنی بهره وری چیست؟

تعریف بهره وری زمانی كه یك جواب دقیق مورد نیاز است كار آسانی نیست به اصطلاح بهره وری یك مفهوم گسترده ای است كه شامل دو دیدگاه اصلی است نسبت میان ورودی و خروجی به عنوان یك نگرش ذكر شده است خروجی نتیجه یك عملكرد یا نتیجه یك سود خالص را بیان می كند ورودی به منابع مصرف شده در تولید و یا توزیع خروجی مربوط می باشد بعضی مواقع مفاهیم مربوط به تولید وسیله بسیار مفیدی جهت سنجش بهره وری می باشد این اندازه گیری یك توانایی را برای به كار گیری راندمان منابع موجود در تولید كردن خروجی خواسته شده می باشد در نتیجه تغییراتی را در بهره وری منعكس می كند با این وجود مشكلاتی ممكن است مطرح شد كه آیا ورودی و خروجی فقط كمی مورد بررسی واقع شود و دیدگاه كیفی نادیده گرفته شود در بعضی از موارد ممكن است باعث تضاد در مدیریت به علت كاهش قدرت كاری در تلاش كردن برای افزایش بهره وری كار شود برای غلبه كردن بر این مشكل مفهوم اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهیم مفهوم اجتماعی بهره وری چیست.

بهره وری نباید فقط به عنوان یك مفهوم فنی محدود شود چون دارای مفهوم اجتماعی نیز است بهره وری یك نگرش ذهنی است و دائماً سعی در بهتر كردن چیزهایی كه از قبل وجود داشته اند می كند آن بر اساس عقیده ای كه یك شخص می تواند كارهای ؟؟ را بهتر از دیروز و كارهای فردا را بهتر از امروز انجام دهند و پایه گذاری شده است از حالا به بعد می توان بهره وری را یك هدف مشترك برای همه اشخاص دانست كه باعث دست یافتن به كیفیت بهتر زندگی برای همه شود.

مفهوم اقتصادی بهره وری چیست؟

بهره وری به توانایی برای ایجاد كردن ارزش بیشتر برای مصرف كنندگان مربوط می‌باشد برای وجود داشتن بسیاری از سازمان های تجاری هدف و پایه اقتصادی خلق ارزش ها می باشد سود اقتصادی برای تمام موارد اعم از كارمندان مدیران دولت و بانكداران در واژه های ارزش افزوده اندازه گیری شده است كه ممكن است از افزایش در ارزش افزوده و از گسترش در سرمایه و كار به دست آمده است در هر صورت بهره وری از انعكاس مدل رشد منابع پربازده و برتری خروجی در رشد از زمانی كه ایجاد شده ارزش بیشتری را برای مشتریان در نظر گرفته است در نتیجه یك رشد ادامه دادنی طولانی مدت در اقتصاد نمی تواند فقط به استراتژی گسترش و توسعه بستگی داشته باشد.

مفهوم مدیریت بهره وری چیست؟

از دیدگاه مدیریت بهره وری دارای راندمان می باشد همانگونه كه ذكر شد راندمان و تأثیر هر دو رابطه مربوط به اطمینان حاصل كردن در مدیریت می باشد در نتایج و خدمات انجام شده به روش درست در تمام زمان ها خواستار باشیم این مفهوم بهره وری یك معنی كارآمد در كنترل كردن و بهتر كردن بهره وری در سطوح سازمان دهی شده و یا مقیاس كوچك تر فراهم می كند.

بهره وری چیست/ مفهوم تكمیل كننده

بهره وری به عنوان یك هدف توسط مفهوم اجتماعی بهره وری توضیح داده شده است و به عنوان یك روش به مفاهیم فنی و اقتصادی و مدیریت مربوط می شود. انتخاب بهتر برای یك استراتژی دراز مدت از تلاش برای بهبود بهره وری ناشی از رشد اقتصادی را در بر گرفته كه شامل گسترش كار و سرمایه و بهبود كیفیت ورودی می باشد دیدگاه بهبود كیفیت سرمایه نیروی انسانی و بخش گسترده تری مربوط خواهد شد.

قوانین بهره وری

بعد از دانستن این كه بهره وری در مورد چه چیزهایی است موضوع دیگر آگاهی داشتن از قوانین اصلی می باشد این قوانین شامل سه عضو بوده كه در زیر توضیح داده شده‌اند.

1- قانون افزایش اشتغال

در طولانی مدت بهبود بهره وری اشتغال را افزایش خواهد داد با این وجود در طول تغییر و یا قبل از آن نتایج بهتری از بهره وری به دست می آید دولت و مردم باید در تولید مناسب اقدامات جابجایی نیروی كار به مناطق كه احتیاج می باشد و مانع بیكاری می گردد همكاری داشته باشند.

2- قانون مدیریت نیروی كار

در پیشرفت قاطع اندازه گیری شده برای افزایش بهره وری و كار مدیریت از شرایط موجود برای اقدامات خاص كه باید در زمینه های مطالعه بحث و گفتگو و ژرف نگری مانند بخش ها یا اندازه گیری ها با یكدیگر همكاری كند.

3- قانون توزیع منصفانه

نتیجه پیشرفت بهره وری باید به مدت در میان مدیران نیروی كار مصرف كنندگان توزیع شود.

ارتقاء بهره وری از طریق توسعه افراد

توسعه تعلیم و آموزش سه روز مجزا اما مرتبط به هم هستند.

توسعه به معنای گسترش هر چه بیشتر آشكارسازی تمام چیزها كه به صورت بالقوه وجود دارد.

تعلیم به معنای ترتیبی برای پرورش عادت ها، حالت ها و قابلیت های هوش و نیز یكی آموزش فراگیری دستور العمل ها ؟؟ برای یك هنر حرفه شغل و یا تمرین مخصوص و لازم برای حرفه ای شدن از طریق این دستورالعمل ها و تمرین های علمی رابطه این تعاریف با نیروی انسانی و توسعه منابع انسانی به نحو گسترده با آموزش و توسعه به كار برده می شود نیروی انسانی با ارزش ترین منبعی هست كه هر سازمان دارد و بنابراین نباید به آنها به عنوان عامل هزینه بلكه به عنوان عامل سرمایه گذاری نگاه كنیم و یا به عبارت دیگر بهره وری بهترین استفاده از تمام منابع برای به دست آوردن حداكثر ارزش افزوده مربوط به آنها است تمركز روی خروجی (تولید) در تمام سطوح در تمام سازمان‌ها و واحدهای كسب و كار و تمام تیم ها و همه افراد است بنابراین توسعه منابع انسانی باید در تمام این سطوح عمل كند، این تعریفHRD(Human Resurese Development) می باشد.

به عنوان مثال یك شركت متوسط زمانی كه با بحران اقتصادی مواجه می شود جهت افزایش بهره وری قسمتی از هزینه آموزش و كار اكنون را قطع می كند و یك چهارم نیروهای كار را بیكار می كند و پس از اینكه جامعه رو به ترقی رفت چون این شركت چهره برجسته ای از نظر نیروی انسانی ندارد مدیران درك خواهند كرد كه نیروی كار، نه فقط برای بهبود سطح بهره وری بلكه به خاطر به دست آوردن یك موقعیت اقامتی واقعی در بلندمدت توسعه بخشید پس نیروها به آموزش اعزام می كنند این تزریق عظیم پول و دقت و آموزش و كارآموزی مورد نظر و منطبق با دید شركت در ارتباط باHRD بوده و بهره وری را كم كم افزایش می دهد و كار سریع تر پربازده تر و انعطاف پذیر تر صورت می گیرد بنابراین توسعه نیروی كار بهبود بنیادین در بهره وری داشته و در تمام سطوح را به دنبال دارد و می توان گفت بهره وری سرمایه گذاری افراد است و كمك بزرگی به رشد آن می كند مشروط بر اینكه با دقت برنامه ریزی شود و نیاز به كسب و كار مربوط باشد پس مهم است تا با دیدگاه روش و واقع گرا از بهبود پایدار بهره وری و رشد مرتبط با كسب و كار در هر سازمان به وسیله ارزش نهادن به كاركنان داشته باشیم.

بهره وری و مدیریت

چشم انداز

در مورد كسب و كار مدیران ارشد باید دیدگاهی روشن و بدون تزلزل همراه با قاطعیت و رهبری و خلاقیت و مهارت برای حركت یك سازمان به جلو در جهت واقعیت بخشیدن به دیدگاه مورد نظر داشته باشد. یك سازمان باید دارای چشم انداز رسالت و یك راهبرد و هدف برای شركت باشد كه از آنها سیاست ها برنامه هایی برای هر زمینه از فعالیت را می توان نتیجه گرفت.

مكتب مدیریت علمی در سال1900 میلادی با كار فرد در یك ونیلوتیلور در مطالعه زمان و حركت آغاز شد و به عنوان یك مهندس بهره وری پایین مشاغل تولیدی را مورد انتقاد قرار داد او معتقد بود كه مطالعه علمی نحوه انجام دادن كار می توان روش عقلانی تر و هدفمند تر و مؤثرتر برای انجام دادن كار باشد مدیریت افراد به وسیله پاداش های اقتصادی برآمیخته می شود و اگر فرصت های بیشتری بر آنها پیشنهاد شود به آن سمت دوری می كردند بنابراین تیلور به سادگی بیان كرد: 1- برای هر كار فیزیكی باید آن كار به صورت علمی مورد بررسی قرار گیرد. 2- با آموزش چگونگی انجام كارها به كارگران بهره وری را افزایش دهیم. 3- كارگران باید مشتقات آموزش باشند و بیشتر آنان را برای انجام كارها به كار می رسیم كه آموزش دیده اند.

تیلور دردسرهای زیادی را آفرید اتحادیه كارگران آمریكا و كارفرمایان نسبت به نظریه‌های او شك داشتند در سراسر خاك آمریكا را پیاده طی كرد تا راه حل را كشف كند تا بتواند با صرف كمترین هزینه و انرژی تولید را افزایش دهد او درباره انضباط در سیستم گفت كه باید یك مرد بزرگ و یك در كوچك را با ؟؟ های متفاوت تجهیز كرد و بهره وری را افزایش داد.

مدیریت تأكید بر استفاده از علم در مدیریت و افزایش توان بازدهی را دارد.

بهره وری در مدیریت نیروی انسانی

جنبه انسانی مدیریت مهم ترین عامل در كنار كیفیت و كمیت تولید و ارائه خدمات می‌باشد در سال1800 میلادی یك كارخانه دار انگلیسی به نام رابرت لون برای اولین بار نیازهای نیروی انسانی در زمان و مكان مورد بررسی قرار داد از بهبود و شرایط كار سخن گفت هدف از مدیریت منابع انسانی عبارتست از افزایش كارایی نیروی انسانی و راندمان كه این عبارت است از تخصص و تعهد نیروی انسانی نسبت به اهداف یك سازمان و حداكثر استفاده از تخصص و تعهد نیروی انسانی نسبت به اهداف یك سازمان و مدیریت آن سازمان می باشد.

راهبرد منابع انسانی چگونگی جذب نگاه داشتن ارزشیابی پاداش و توسعه افراد به بهترین وجه می تواند هدف های مورد نظر شركت را برآورده سازند متمركز كردن آنچه برای سازمان خوب است و آنچه نباید اتفاق بیافتد و نحوه رفتار مدیران و نمایش قدرت آنها بیان می كند از آنجا كه منابع انسانی به خودی خود فرهنگ اولیه سازمان را تولید نمی كند ولی فرهنگ باید به گونه ای باشد كه راهبرد و منابع انسانی را تقویت كند اجزای كلیدی نیروی انسانی عبارتند از انتخاب ارزشیابی پاداش توسعه كه اینها مشكل دهنده چرخه منابع انسانی هستند كه در صورت وجه در ساختار و فرهنگ مناسب می‌توان به عملكرد و كارآمد دست یافت، داشتن یك دانش جامع از یك كادر كسب و فعالیت محیطی كه با توجه به آن بتوان بقا پیدا كرد ضروری است پس بهره وری بیشتر و بهره ورترین كارخانجات باید دارای موارد زیر مدیریت نیروی انسانی باشند.

1- كیفیت بالای مدیران صنعت شناس و كاردان

2- كیفیت بالای معیار استخدام

3- یك نیروی كار با كیفیت بالا و دیدگاه مثبت نسبت به كار

4- انعطاف پذیری نیروی كار

تضمین انعطاف پرداخت برحسب مهارت كه غالباً برحسب تعداد وظایفی كه عمل كننده می تواند انجام دهد سنجیده می شود نه از طریق شغل یا محصول تولیدی

5- كارگران مجرب

6- مسئولیت فردی كه هر فرد مسئول عملكرد در كیفیت خوب است و شكست به معنای مورد سؤال واقع شدن نه فقط فرد بلكه افراد بالا دست او نیز هستند.

7- سطوح محكم مدیریت

8- ارتباطات مؤثر مدیران و كاركنان كه از هر تغییری به خوبی سطح و در ارتباط با آنها باشند.

9- شایستگی و كاربردی فنی: آموزش فنی خوب پایه تقاضا برای فراخوان افراد خبره به همراه مطالعه مناسب شركت از بازار تكنولوژی و كاربرد یادگیری های افراد ارتباط بسیار مهم است و باید بیشترین آموزش مربوط به شغل باشد.

هدایت یكی از وظایف عمومی مدیران پرسنلی است زمانی كه یك سازمان ریخته شود و تقسیم كار شد نوبت به هدایت نیروی انسانی جهت انجام صحیح امور است.

اگر آموزش همراه با پیگیری به وسیله مربیان و در نظر گرفتن پاداش برای كاركنان در قبال مطالب آموخته شده و مؤثر خواهد بود پاداش می تواند به صورت اضافه حقوق و دستمزد یا ترفیع و یا روش های دیگر مورد پذیرش سازمان و پرسنل در نظر گرفته شود و باعث ایجاد انگیزه شود مهمترین اقدام مشاركت پرسنل و برنامه ریزی های دقیق و ارزشیابی صحیح كاركرد و دوره آموزش مرتبط با شغل پرسنل می باشد. [7]

سلامت و بهره وری مراجعه به صفحه یك

بهره وری در مدیریت تولید

تولید در لغت به معنای ایجاد كردن، ساختن، آفرینش، صناعت، به وجود آوردن است. لكن از نظر اقتصادی به معنای ایجاد كردن تغییرات در منابع خام و اولیه موجود و تبدیل به صورت محصول اعم از كالا و خدمات به منظور رفع احتیاجات و ارضاء نیازها اعمال می شوند كه این عملیات باعث ایجاد ارزش افزوده در كالا و خدمات می شود.

اقتصاد دانان عوامل تولید را به چهار دسته1- منابع طبیعی (زمین) سرمایه نیروی كار و مدیریت تقسیم می كند كه در قالبm5 مطرح می شود در نیروی كارMAV 2- ماشین آلات Mashinery 3- مواد Material 4- روش ها و شیوه های فناوریMethod 5- مدیریتManegemant كه مدیر میزان تقاضا و نیازمندی ها را پیش بینی و عملیات تولید را طراحی و راه مناسب جهت رسیدن به هدف مطلوب را برنامه ریزی می كند به این ترتیب ضروریست مدیران با تصمیم گیری خود عوامل مختلف تولید را جهت نیل به هدف های مطلوب با بهترین بازده و كیفیت هماهنگ كنند با این تعاریف مدیریت علمی و ؟؟ است برای افزایش تولید و بهره وری در فعالیت دسته جمعی و كوشش جهت منظم و منطقی برای ابداع و اعمال خط مشی و روشی كه رهبری اثربخش به منظور تبدیل كالاها و خدمات با حداقل ضایعات اتلاف هزینه، كارایی و بازده بیشتر پس در واقع مدیریت دانش افزایش بهره وری است و وظیفه مدیران افزایش بهره وری با استفاده مؤثر از منابع انسانی و مادی است كه این كار به منظور افزایش اشتغال بهبود معیار تولید كاهش هزینه ها گسترش بازار صورت می گیرد.

در یك شركت به بخش های زیر كه زیرمجموعه مدیر می باشد احتیاج داریم:

مدیر كل

و مدیر كل بر تمام بخش ها نظارت دارد و این شركت بستگی به مناسبت هر بخش به بخش های كوچكتر تقسیم شده مهمترین بخش، بخش تولیدی می باشد كه شامل:

مدیر تولید

بخش تولید جهت انجام كارهای خود احتیاج به ارتباط با بخش های دیگر از جمله فروش جهت گرفتن سفارشات و تقاضای بازار و تصمیم گیری زمانی كه محصول باید تحویل گردد از وظایف بخش تولید می باشد بخش طراحی مشخصات محصول جهت تولید را به خط تولید ارائه می دهد چون بدون نقشه نمی توان تولید كرد از مهمترین وظایف بخش تولید می توان 1- ساخت محصول به تعداد لازم 2- آماده كردن محصول در دو رتور 3- ایجاد اطمینان از كیفیت محصول 4- كاهش هزینه ها كه باعث افزایش بهره وری می شود 5- تنظیم برنامه تولید 6- تعیین ظرفیت تولید به وسیله زمان سنج

زمان سنجی

برای افزایش بهره وری در خط تولید احتیاج به زمان سنجی است به این معنی كه انتظار چه تعداد كار در یك هفته از كارگر داریم برنامه تولید در چه زمان پاسخ خواهد داد، چون اگر تخمین صحیح نداشته باشیم یعنی اگر بیشتر باشد از برنامه عقب خواهیم ماند و اگر كمتر باشد نیروی انسانی و ماشین آلات بیكار باعث تحمیل هزینه اضافی می شود و در مدیریت علمی مجموعه و منظومه ای است از دانش ها و مهارت های لازم برای افزایش تولید و افزایش بهره وری در مناسبت دسته جمعی و اعمال خط مشی و نظام در روش و رهبری اثربخش به منظور تركیب و تبدیل منابع به كالاها و خدمات با حداقل ضایعات اتلاف انرژی هزینه و افزایش كارآیی وظیفه مدیران هدفمند كردن كارهای دسته جمعی از طریق ارزش های مشترك و ساختار وسیع سازمان و هدایت افراد برای شناخت تحولات محیطی، در واقع مدیریت دانش افزایش بهره وری است از وظایف مدیران 1- تهیه برنامه 2- تدوین به اجرا درآوردن 3- ثبت آنچه در عمل انجام می شود 4- مقایسه آنچه در عمل انجام می شود و تولید و تشخیص اختلاف 5- گزارش دادن اختلاف به سمت برنامه ریزی تولید(feed Beck) 6 اصلاح اختلاف برنامه تولید كه مراحل فوق به صورت بسته می باشد. [11]

این فعالیت باعث بهبود كیفیت خط تولید همراه با كارآیی بیشتر و بهره وری به همراه بازده و اثربخشی تولید می شود و بازده و اثر بخشی را می توان به صورت زیر تعریف كرد بازده نسبت واقعی به دست آمده معیار تعیین شده است و یا در واقع مقدار كاری كه باید انجام شود و اثر بخشی عبارتست از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده و فراهم آوردن رضایت انسان و پرسنل از آموزش های داده شده مرتبط با عملكرد صحیح می باشد[6] به عقیده پروفسور ساماكی استاد دانشگاه سوكامای ژاپن (رشته مدیریت) بدون توجه به بهبود كیفیت و كاهش ضایعات بهره وری را نمی تواند افزایش دهد و رقابت پذیری؟؟، با توجه به مسئله ارتقاء كیفیت امكان پذیر است.

پس با حداكثر استفاده از منابع فیزیكی نیروی انسانی و سایر عوامل به روش علمی می‌توان بهبود بهره وری با كاهش هزینه ها و گسترش بازار و افزایش اشتغال و بالارفتن سطح زندگی همه آحاد ملت منجر شود این كار با نوآوری تكنولوژی امكان پذیر خواهد بودو.

كارآیی+ اثربخشی= بهره وری

و یا

اجرای كارهای درست+ اجرای دست كارها= بهره وری

در محاسبه و اندازه گیری بهره وری به طور اخص هدف آن است كه بدانیم هر انسان یا هر ماشین- هر واحد انرژی و یا هر واحد از درصد به كار رفته تا چه اندازه مواد و مؤثر است و یا به بیان دیگر چه تعداد تولید كنیم بازدهی دارد. [12]

مدیریت بهره وری را می توان به صورت صندلی سه پایه تعریف كرد، به شكل زیر؛

شكل

سنجش بهره وری

مدیران و كاركنان و كارشناسان در رشته های مختلف همواره كوشیده اند كه با سنجش بهره وری میزان موفقیت سیستم را در دستیابی به اهداف خود اندازه گیری كند.

به عبارت دیگر سنجش بهره وری میزان موفقیت را در تأمین انتظارات با استانداردها مشخص می كند. چنانچه استانداردها و شاخص ها سنجش و سستم سنجش سه پذیرش باشد می توان بهره وری را سنجید چون در سطح ملی بهره وری با خروجی های مهم اقتصادی ارتباط دارد رشد بهره وری عامل مهم در كنترل تورم است و روی اقتصاد تأثیر می گذارد رشد بهره وری باعث كاهش هزینه تولید در مقایسه با كالای مشابه و افزایش بهره وری به معنی تولید كالاها و خدمات مشابه با ورودی كمتر می باشد چنانچه رشد بهره وری یك سنعت یا سازمان ارتقاء دیگر بیشتر باشد آن صنعت موفق تر خواهد بود چرا كه افزایش بهره وری موجب كاهش هزینه ها، كاهش قیمت ها، ورودی ها و نهایت رقابتی شدن محصولات آن صنعت یا سازمان می شود افزایش بهره وری باعث افزایش كیفیت زندگی استفاده بهتر از راندمان و اوقات فراغت افراد و افزایش رضایت كاركنان را در پی دارد.

بهبود بهره وری

برای بهبود بهره وری توجه به عوامل ورودی ؟؟ خروجی است استفاده از منابع كمتر افزایش كارآیی سود سیستم كیفیت و هزینه مطلوب برای مشتریان باید همراه یكدیگر مورد توجه قرار گیرد معمولاً مهمترین عوامل كه در تولید محصول ارزیابی می شود شامل كاركرد عملكرد- كیفیت، دوام، قابلیت، اطمینان- زیبایی، اندازه، وزن، هزینه و هزینه های دوره، عمر كالا (نگهداری و تعمیرات اقلام مصرفی و مانند آن) است. كاهش هزینه ها و تنوع بخش به محصولات بر بهره وری مؤثر است بیان چگونگی تأثیرات استراتژی كاهش هزینه و تنوع محصول به بهره وری پیچیده نیازمند است كه با بهبود بهره وری قابل دستیابی می باشد هدف بیشتر سیستم ها تركیب متنوع و مطلوب كالا و خدمات و هزینه كمتر و دستیابی به بازارهای وسیع تر در مقایسه با رضایت ضمن اینكه از اهمیت بهبودهای كوچك نباید غفلت كرد. روش های بهبود بهره وری عبارتست از:

1- بهبود طراحی محصول برای افزایش خروجی از طریق بهبود كالا قابلیت اطمینان یا ظاهر زیبا.

2- بهبود بهره وری با روش های تولید كه می تواند منجر به كیفیت یا قابلیت اطمینان بیشتر محصولات و كاهش هزینه ها و ضایعات شود.

3- افزایش سرمایه گذاری برای بهبود فرآیندهای تولید و تحویل.

4- افزایش عملكرد نیروی انسانی برای كاهش هزینه تولید و تحویل.

5- افزایش سطح مشاركت نیروی انسانی برای كمك به بهبود كیفیت و عملكرد نیروی انسانی.

6- تحقیق و توسعه مؤثر برای افزایش خروجی یا تأمین ورودی های مناسب فرآیندها و خدمات تهیه و استفاده بهتر از منابع.

7- هدف گذاری یعنی تعیین اهداف كه باید توسط سیستم كسب شود.

8- برنامه ریزی یعنی مشخص كردن مراحل و وظایف كه برای دستیابی به اهداف باید انجام شود.

9- بررسی و پیگیری یعنی سنجش پیشرفت به سوی اهداف و منابع مصرف شده در طی فرآیند.

10- كنترل یعنی مقایسه عملكرد بررسی شده با عملكرد برنامه ریزی شده و انجام اقدام‌های اصلاحی در صورت نیاز.

11- رهبری و انگیزش در كل فرآیند به شكل مناسب.

12- بهره گیری از سرمایه گذاری ها كه تأمین كنندگان ورودی ها و رقبا و سازمان ها مشابه در داخل یا خارج انجام می دهند.

نتیجه

بهره وری رابطه بین ورودی ها و خروجی ها می باشد و خروجی برحسب درآمد ها فروش و ورودی ها برحسب هزینه های كالای فروخته شده تعریف می شود. بهره وری افراد كه به تنهایی یا گروهی كار می كند تحت تأثیر اثربخشی و مهارت های مدیران است و افزایش بهره وری مهمترین مسأله است كه مدیران كارآمد تمایل به ان دارند و بهره وری عبارتست از یك نگرش فكری كه برای رسیدن به بهبود تلاش می كند و به آن دست می یابد و سیستم ها و مجموعه ای از فعالیت ها كه به آن نگرش عمل می كند.

بهره وری سبز در صنعت نساجی

مقدمه

تلاش بشر برای تأمین زندگی تهیه در نیمه دوم قرن بیستم به شدت محیط زیست را دگرگون كرده است كاهش منابع طبیعی تجدیدناپذیر مانند جنگل ها و سوخت های فسیلی استفاده ناصحیح از منابع و ازدیاد سریع جمعیت تخلیه آلاینده ها و آلودگی منابع طبیعی تكاپو برای نجات سه گستره اصلی محیط زیست یعنی هوا، آب و خاك از دو دهه قبل به طور جدی شروع شد و انسان را بر آن داشت تا به فكر راه حلی جهت پیشگیری از این پیامد ناگوار بیافتد و نسبت به طراحی و محاسبه جهت تولید محصولات جدید اقدام كرد بهره وری سبز مظهر كمال و حاصل طراحی سبز بود كه طراحی هایی برای حفاظت محیط زیست را ارائه كرد با طراحی سبز می توان وارد صنایع قدیمی شد و اقدام به اصلاح نمود قبلاً برای تولیدات از مرحله تولید تا انهدام برنامه ریزی می شد در حالی كه در طراحی سبز و بهره وری باید به فكر تولید تا بازیافت قطعات و محصولات باشیم یعنی جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست تولیدات را به چرخه مصرف برگردانیم به جای جلوگیری از آلاینده ها پساب یا دودكش ها در واقع انتظار آثار منفی زیست محیطی را باید از اول و بهره وری سبز در نظر گرفت برای آن از پیش فكر كرد كه این طور باعث قابل بازیافت كردن مواد، جنس مواد و قابل تازه شدن و بالاخره استفاده مجدد از آن می شد، اینها اهداف بهره وری سبز بوده كه با بهره وری كامل آن مورد توجه قرار می گیرد.

طراحی برای بهره وری سبز دارای ابعاد اقتصادی جاذب نیز می باشد زیرا دفع مواد مضر كه سخت مورد توجه مقررات جدید است در آغاز مطرح شده و طرح را مورد توجه قرار می دهند و راه حل جهت بازیافت و تجهیز یك كارخانه جهت بازیافت قطعات و مواد انجام می دهند، اینكار باعث مصرف انرژی كم برای كار معلوم بازیافت قطعات و تولید حداقل آلاینده های محیط زیست در برابر انجام كار و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و كاهش منابع انرژی مخصوصاً سوخت های فسیلی می شود.

ادامه در صفحه2

صفحه3 تاریخچه بهره وری سبز

تخلیه بی رویه فاضلاب و پساب صنعتی در آب های محیطی و استفاده از مواد شیمیایی در صنایع كشاورزی كیفیت آب رو به زوال گذاشت و گسترش نقد نیز باعث شده است كه بسیاری از نواحی پررونق تر اقتصادی كوچ كنند و میلیون ها تن راهی شهرها شوند این مهاجرت خود سهم به سزایی در تخریب منابع طبیعی داشت اگر هر كشوری بدون توجه به مسائل محیط زیست خود تنها به دنبال توسعه باشند نه برای خود بلكه برای جهان عواقب فاجعه آمیزی به وجود خواهد آورد. بزرگترین هدف تلاش برای افزایش بهبود افزایش بهره وری با حفاظت از محیط زیست می باشد.

تعریف اصطلاحات بهره وری سبز

1- توسعه پایدار: عبارتست از توسعه ای كه نیازهای نسل امروز را بدون اینكه توانایی نسل آینده را به مخاطره اندازد تأمین كند.

2- تولید سبز: یكی از راه های دسترسی به توسعه پایدار می باشد.

3- بهره وری سبز: عبارتست از مهفوم عینی ادغام و اتحاد و عناصر مختلف خواستگاه‌های اجتماعی اقتصادی و ؟؟ جهت هماهنگی حفاظت از محیط زیست و توسعه اقتصادی در نهایت كلیدی برای رسیدن به توسعه پایدار (بیانیه، نیل در خصوص بهره وری سبز1996،APO)

4- جنبه های زیست محیطی: استفاده و رفع مواد روز به روز در ارتباط نزدیكتر و فرآیندی در چارچوب تجارب جهانی.

5- مدیریت صحیح زیست محیطی: تولید سبزتر- تصفیه آلاینده های خروجی- سیستم مدیریت زیست محیطی.

6- تولید سبزتر: كاهش منابع استفاده مجدد بایافت- حفظ و نگهداری آب و انرژی طراحی محصول سبز.

7- تصفیه آلاینده های خروجی: عبارتست از عملیاتی كه طی آن با استفاده از پروسه‌های مختلف جداسازی تركیبی آلاینده های ناشی از فرآیندهای مختلف تولید انهدام و سم زدایی می گردند به این ترتیب آلاینده های مذكرو به مواد بدون ضرر ؟؟ كمتر تبدیل می‌شود كه شامل كنترل جریان فاضلاب و كنترل و تصفیه و رفع مواد زائد است خطرناك.

8- سیستم مدیریت زیست محیطی: یك سیستم مدیریت زیست محیطی عبارت است از: شكل ساختار مدیریت فراگیر یك اثر؟؟ مدت و یا دراز مدت محصولات خدمات و یا پروسه های مشخص شده با یك سیستم مدیریت در متدلوژی سازمانی با استفاده از منابع مسئولیت ها و ارزشیابی مداوم اعمال روش ها و فرآیندهای خود می باشد.

9-ISO14000 سیستم مدیریت زیست محیطی: این سیستم به سازمان امكان می دهد از طریق اعمال مدیریت مناسب پیامد زیست محیطی فعالیت های خود را بشناسد و پیوسته جنبه زیست محیطی كارشناسان با بهبود بخشد.

9- تولید ؟؟

به منظور ایجاد و تغییرات مورد نیاز در نگهداری و صنعت موجود در جهت ساختن جامعه نسبی به توسعه پایدار است و تأكید بر استفاده ارزش هایی در تولید است كه آلودگی كمتر را به محیط زیست تحمیل می نماید.

مدیریت و رابطه آن با بهره وری

مكتب مدیریت علمی در سال 1900 میلاد با كار فردریك دنیسلر تلور در مطالعه زمان و حركت آغاز شد او به عنوان مهندس نهضت بهره وری پایین شاغل تولیدی توجهش را جلب كرد. او معتقد بود كه مطالعه علمی نحوه انجام دادن كار میتواند روش عقلانی تر و هدف مندتر و مؤثرتر برای انجام دادن آن كار باشد. طبق عین نظریه منطقی – عقلایی مدیریت افراد به وسیله پداشهای اقتصادی بر آمیخته می شود و اگر فرصتهای بیشتری به آنها پیشنهاد شود به آن سمت روی می آورند بنابراین این نظریه تیلور به سادگی بیان می دهد كه جهت تعیین روش انجام دادن هر كار فیزیكی باید آنرا به صورت علمی مورد توجه قرار داد 2- با آموزش چگونگی انجام كارها به كارگران بهره وری را بالا برد.

3- كارگران باید مشقات این آموزش ما باشند و بیشتر آنان را برای انجام كارها به كار ببندند. تیلور دردسرهای بسیاری آفرید اتحادیه كارگران آمریكا و كارفرمایان نسبت به نظریه های وی شك وتردید داشتند دولت فدرال آمریكا معتقد بود كه اعمال وی بیشتر باید بررسی شود.

او سراسر خاك آمریكا را پیاده طی كرد تا بلكه راهی كشف كند كه بتواند فاصله را با صرف كمترین هزینه و ؟؟ طی كند.

مثل سورف تیلور: تجهیز كردن یك مرد بزرگ، یك مرد كوچك باببلهایی به اندازه های متفاوت می باشد كه حكایت از انطباق دستگاه با فرد دارد او موفق شد بهره وری را 400 برابر افزایش دهد تقریباً در همه درصد بهره وری را افزایش داد [3].

مدیریت تأكید بر این دارد كه با استفاده از علم مدیریت توان بازدهی را به حداكثر برسانیم.

مدیریت منابع انسانی

در واقع جنبه انسانی مدیریت و مهمترین عامل در منار كیفیت تولید و ارائه خدمات می باشد.

در سال 1800 میلادی یكی از كارخانه داران انگلیسی به نام رابرت اون برای اولین بار نیازهای نیروی انسانی دارای زمان مورد بررسی و تأكید قرار داد و از بهبود شرایط كار سخن گفت.

هدف از مدیریت منابع انسانی عبارتست از افزایش كارآیی نیروی انسانی در راندمان و عبارتست از احساس مسئولیت نمودن در مقابل اهداف سازمانی و حداكثر استفاده از تخصص و متعهد نیروی انسانی پرسنل نسبت به اهداف سازمان و مدیریت می باشد.

هدایت یكی از وظایف عمومی مدیران پرسنلی است زمانی كه یك سازمان ریخته شده و تقسیم كار به پایان می رسد و همه مشغول كار شدند نوبت به هدایت نیروی انسانی جهت انجام صحیح امور كاری است.

تجربه نشان داده است كه اگر آموزش همراه با پیكری به وسیله مربیان آموزش و در نظر گرفتن پاداشی برای شركت كنندگان در قبال مطالب آموخته شده باشد مؤثرتر خواهد بود. پاداش می تواند به صورت اضافه حقوق و دستمزد ترفیع و یا هر طریق ممكن كه برای سازمان مدیریت و كاركنان مورد پذیرش باشد در نظر گرفته شود. انگیزه مهمترین اقدام كه باعث ایجاد انگیزه می شود. مشاركت دادن بیشتر كاركنان و برنامه ریزی اجرای دقیق و حتی نحوه ارزشیابی دوره آموزش است و مرتبط بودن دوره آموزش با محتوای شغلی آنان به طریقی كه بتواند مشكلات كاری آنان را حل نماید [7].

كاركنان سرمایه های با ارزش سازمان می باشند دستیابی به هدفهای سازمان بسته به مدیریت این منابع با ارزش است و نیروی كار تأثیر زیادی در بهره وری دارد كه با حفظ آرامش خاطر و انگیزه قوی برای اشتغال به كار نداشتن واهمه از آینده باعث افزایش بهره وری میشود[4].

سلامت و بهره وری

سلامت عبارتست از آسایش جسم و روح و مبتلا نشدن به بیماریهای خاص جسمی و روحی روانی. در مدیریت منابع انسانی سلامت كاركنان مهم است سلامت كاركنان روز به روز اهمیت خود را در بهره وری بیشتر نشان می دهد و سالانه مبالغ زیادی بابت زیان تولید كم به علت بیماری كاركنان متوجه سازمان می شود.

ولی از بیماریهای جزئی مثل سر درد و سرماخوردگی میتوان اجتناب كرد. بیشترین زیان متوجه بیماریهای شغلی است كه جسم و روح كاركنان را آزار می دهد به علت آلودگی هوا، غذا، سر و صدا و تشعشعات و مواد شیمیایی و … كه در محیط كار یافت می شود.

در آمریكا سالانه 60 میلیارد دلار برای بیماریهای ناشی از استفاده از مواد مخدر و 100 میلیارد دلار برای فشار عصبی ناشی از كار و حدود 15 تا 20 میلیون دلار برای بیماریهای روانی كاركنان صرف می شود. برای بهبود كیفیت در سازمان و جلوگیری از رفتار ناهنجار پرسنل میزان سطوح بالای سازمان به ویژه میزان پرسنلی باید عوامل استرس آفرین را بشناسد و كاهش دهند و یا در دفع آن سعی كنند [8].

مدیریت تولید و بهره وری

تولید در لغت به معنای ایجاد كردن، ساختن آفرینش درست كردن صناعت و به وجود آوردن است. لكن از نظر اقتصادی به معنای ایجاد كردن تغییرات در منابع خام و اولیه موجود و تبدیل آنها به صورت محصولات اعم از كالا و خدمات به منظور رفع احتیاجات و یا هر نوع دخل و تصرف و تغییر شكل است كه بشر در محیط پیرامون خود برای ارضاء نیازهایش اعمال می كند.

این تغییرات و عملیات در موارد اولیه و محیط اطراف باعث ارزش افزوده در كالا و خدمات می شود.

اقتصاددانان عوامل تولید را به چهار دسته 1- منابع طبیعی (زمین) 2- سرمایه 3- نیروی كار 4- مدیریت تقسیم می كند كه در قالب (M) مطرح می شود.

1- نیروی كار MAN

2- ماشین آلات Machinevy

3- مواد Maferial

4- روشها و شیوه های كار و فن آوری Method

5- مدیریت Manegement

نیروی كار به افراد كه عملیات تولیدی را طبق برنامه مدیران سازمان طرح ریزی شده انجام می دهند.

مدیریت عبارتند از طرح ریزی و سازماندهی و نظارت به كنترل محل تولید است. وظیفه اساسی مدیریت هماهنگ كردن سایر عوامل تولید كار – زمین و سرمایه است. مدیر میزان تقاضا و نیازمندانمصرف كننده را پیش بینی و عملیات تولیدی را طرح و مناسبت دیگران را برای رسیدن به هدف مطلوب تشكل ، هماهنگ و كنترل می كند به این ترتیب ضروری است مدیران با تصمیم گیری خود عوامل مختلف تولید را به منظور نیل به هدفها مطلوب با بهترین بازدهی و كیفیت و تركیب، هماهنگ كند.

مدیریت عبارتست از طرح نیروی و سازماندهی و رهبری و كنترل عمل تولید است حال آنكه نیروی كار تولید را طبق برنامه مدیران سازمان دهی و تحت نظارت و رهبری آنها انجام می دهند.

مهمترین وظایف كاركنان نظام تولیدی

1- تعیین چگونگی تولید مواد

2- تعیین میزان مواد اولیه مورد نیاز و مشخصات آنها

3- تنظیم برنامه ماشین آلات

4- تعیین ظرفیت و نحوه كار واحد مختلف

5- اجرای عملیات تولید

6- تنظیم برنامه تعمیرات و نگهداری ماشین

در مدیریت علمی مجموعه و منظومه ای است از دانشها در مهارتهای لازم برای افزایش تولید و بهره وری در فعالیت دسته جمعی و كوشش منظم و منطقی برای ابداع استقرار و اعمال خط مشی و نظامها و روشها در رهبری اثربخش به منظور تركیب و تبدیل منابع به كالاها و خدمات با حداقل ضایعات اتلاف، هزینه در مصرف منابع با حداقل كارآیی و بازده. وظیفه مدیران قدرت بخشیدن به كارها دسته جمعی از طریق هدفهای مشترك ارزشهای مشترك ساخت وسیع سازمانی و آموزش و پرورش و هدایت افراد برای شناخت تحولات محیطی و پاسخگویی مناسب و به موقع به آنهاست. در واقع مدیریت دانش افزایشی بهره وری است و وظیفه مدیران افزایش بهره وری یا استفاده مؤثر از منابع انسانی و مادی است.

بهره وری عبارتست از به حداقل رساندن استفاده از منابع مادی و انسانی به طریق علمی و به منظور كاهش هزینه تولید گسترش بازارها و افزایش اشتغال، بهبود معیارهای گونه‌ای كه سود كاركنان مدیران وعدم مصرف كنندگان باشد.

اختلاف بهره وری و تولید

تولید به عملیات و مناسبتهای اجرایی و فیزیكی تولید كالا و عرضه خدمات مربوط می شود. بهره وری به قدرت و كفایت استفاده از منابع طبیعی برای تولید بیشتر ارتباط دارد به بیان دیگر استفاده همراه با كارآیی از منابع طبیعی برای تولید كالا و خدمات بهره وری هم در فعالیتهای انفرادی و مشخص و هم در فعالیت گروهی سازمان مطرح است هر فرد عامل سعی می كند و می خواهد بهترین كار را به نحو احسن انجام دهد بهترین نتیجه را به دست آورد. در اغلب درصد واژه های بهره وری با كارآیی (بازده) و اثربخشی (سودمندی) نابجا و اشتباه به كار گرفته میشود.

بازده نسبت بازدهی واقعی به دست آمده به بازده معیار و تعیین شده است یا در واقع مقدار كاری كه انجام شده نسبت به آنچه باید انجام شود.

؟؟

در واقع اثربخشی عبارتست از درجه و میزان میل به اهداف تعیین شده و فراهم آوردن رضایت انسان از آموزشهای انجام شده و كارآیی مرتبط با بهره وری صحیح از منابع می‌باشد [6].

به عقیده پروفسور ساساكی استاد دانشگاه سوكوهای ژاپن در رشته مدیریت سیستمهای بدون توجه به بهبود و كیفیت وكاهش ضایعات بهره وری نمیتواند افزایش یابد و رقابت پذیری در بازار را با توجه به مسئله ارتقای كیفیت میتوان بالا برد.

حداكثر استفاده از منابع فیزیكی نیروی انسانی و سایر عوامل و روشهای علمی به طوری كه بهبود بهره وری یا كاهش هزینه و گسترش بازار افزایش اشتغال و بالارفتن سطح زندگی همه آحاد ملت منجر میشود [9].

مدیریت بهره وری فراگیر فلسفه ای از مدیریت رسمی در فرآیندی است كه چهار مرحله و سكیل را دنبال می كند تا آن كه بهره وری كل افزایش یابد. هزینه كل واحد محصول یا خدمات یا بالاترین كیفیت تولید كاهش می یابد و یكی از مهمترین ابزارهای دستیابی به افزایش بهره وری نوآوری تكنولوژی است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی عوامل موثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تكمیل صنایع نساجی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی عوامل موثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تكمیل صنایع نساجی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
سالن رنگرزی;صنایع نساجی;بهره وری

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *