بررسی فرم در معماری 31 صفحه + doc

در فضای كاربرد فناوری معماری از یك طرف پاسخگوی الگوهای فرهنگی خویش و از طرف دیگر مسئول الگوهای علم فناوری می باشد اما در اظهار و تبیین فرم، وی مجاز است كه مفاهیم و شخصیت خویش را بیان نماید تمام معماران دارای این استعداد ذاتی نیستند تا این امتیاز ویژه را به نحو احسن بكار گیرند مثل دیگر رشته های علمی و هنری، تعدادی از معماران، سبك نوینی را ابداع می

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 31

حجم فایل: 18 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

قسمت اول: درك مطلب

فرم در معماری

در فضای كاربرد فناوری معماری از یك طرف پاسخگوی الگوهای فرهنگی خویش و از طرف دیگر مسئول الگوهای علم فناوری می باشد اما در اظهار و تبیین فرم، وی مجاز است كه مفاهیم و شخصیت خویش را بیان نماید. تمام معماران دارای این استعداد ذاتی نیستند تا این امتیاز ویژه را به نحو احسن بكار گیرند. مثل دیگر رشته های علمی و هنری، تعدادی از معماران، سبك نوینی را ابداع می نمایند و دیگر معماران از ایشان تبعیت می كنند و سبك‌های ایشان را به طرق اصلی و فردی تعبیر و تفسیر می نمایند. اما معماران هر سبك را به هر طریق ارائه شده می پذیرند و آن را بدون اینكه اثری از خود برجای گذارند جاودانه می نمایند. در سبك سازی وظیفه اصلی معمار آفرینش فرم معنی دار می باشد.

موقعی كه در هنر صحبت از فرم می شود منظور نه تنها شكل فیزیكی اندازه و توده یك اثر است بلكه كلیه عناصری را دربر می گیرد كه به زیبا سازه و تركیب آن كمك می كند. بسیاری از اینها ممكن است به خودی خود فاقد فرم ثابتی باشند مثل سكون موسیقیایی، خطی در تابلو و فضای معماری، و فقط موقعی دارای اهمیت می شوند كه به عنوان اثر به اتمام رسیده تنظیم می گردد و بدین طریق عناصر اصلی معماری شامل فضا و توده می‌گردد. این فرآیند سازماندهی آنها را در قالب منظم شده تركیب گویند و ابزار اصلی كه به واسطه آنها كیفیت قابل تبیین ارائه می گردد مربوط به مقیاس، نور، بافت و رنگ می شود.

فضا و توده

فضا را كه نقاش به عنوان ذات غیرمادی توصیه می نماید. پیكرتراش پرمی كند و معمار آن را بسط و توسعه می دهد، آفریننده محیطی است كه كاملاً انسانی و محدود بوده و درون محیط لایتناهی طبیعت است. هضم این مفهوم كه فضا می تواند خصیصه ای به جزء تهی باشد مشكل می نماید.

موقعی كه ما وارد ساختمان می شویم، با كف خانه، ستون ها، سقف و تمام چیزهایی مواجه می شویم كه می توانند مورد مطالعه واقع شوند و یا حتی لذت بخش شوند در حالی كه فضا در مفهوم قالبی خود امری تهی بوده و ما بدان در تفكر خود عادت كرده ایم و به معنی فقدان توده ای است كه هوا آن را پر كرده است.

اما تجارت فضایی كه بیانگر مطلبی باشند برای همه امری معمولی هستند اگر چه این تجارب همواره به صوت آگاهانه ادراك نمی شوند. ما در غار با سقف كوتاه و یا گردنه باریك احساس ایمنی نمی كنیم در حالی كه در بالای تپه ها احساس شادی و قدرت می كنیم و این احساسات واكنش روانی و حركتی است كه ناشی از سنجش پتانسیل ما برای حركت در مقابل فضایی است كه ما را احاطه كرده است و این گونه واكنش ها حتی ریشه در زبان ما دارند. (و ما صحبت از شرایط محدود كننده و تجارب ارتقاء دهنده می كنیم) معمار قادر است انواع نامحدودی از این نوع واكنش ها را احضار نماید زیرا وی محدوده های فوقانی، تحتانی و كلیه محیط اطراف ما را تحت كنترل خود دارد. وقتی كه ما پا به فضای خاص معمار می گذاریم این فضا را بر مبنای میزان و كیفیت پتانسیل خود جهت حركت اندازه گیری می كنیم. اولاً مفهوم نیروی پتانسیل (استعداد ذاتی) امری مهم می باشد زیرا انتظار می‌رود كه بدانیم كه به كدام سو باید حركت كنیم و این كار با نگاه به اطرف انجام می‌پذیرد. ثانیاً به خاطر این كه ما می توانیم حركاتی را متصور شویم كه توانایی انجام آن را نداریم. پس در قسمت وسیع سالن كلیسای جامع كه به سبك گوتیك می باشد دیوارهای مرتفع از نزدیك دو طرف ما را احاطه می نمایند و حركات احتمالی ما نیز مدود می گردد و به ما توصیه می كنند كه در طول فضای آزاد سالن به سوی محراب پیشروی نماییم یا اینكه فشردگی دیوارها ما را وادار می كند كه در طول فضای آزاد سالن به سوی گنبد و نور بالای سر خویش بنگریم و در آنجاست كه مفهوم فیزیكی رهایی را حس می نماییم با وجود آنكه به زمین محدود شده ایم. این نوع تجربه فضای سبك گوتیك را متعالی نام می گذاریم زیرا كه ما را مجبور می كند از جای خویش برخیزیم.

از طرف دیگر دوره رنسانس فضا در تلاش است یا توصیه های خود حركت را تعادل بخشد و ما را به نقطه كانونی بكشاند یعنی جایی كه ما حس تعادل را در تمام جهات لمس می‌كنیم و این خود راه حلی برای مشكل تراكم و رهایی قلمداد می شود (تصویر1-6) در این نقطه ما از لحاظ فیزیكی احساس راحتی می نماییم یعنی در منتهی الیه نقطه مقابل احساس اعتلاء از كلیسای جامع واقع شده ایم.

تصویر

البته ما فقط از چشم خویش سود نمی بریم تا كیفیت فضا را حس نماییم زیرا فقط ساده تر یك شكل فضا برای نمونه یك اتاق چهارگوش، را در كل می توان از یك نقطه ثابت تجربه كرد. در مجموعه ای از فضاها همچون فضای موجود در كلیسای جامع ما راه می افتیم و حس نوینی به ما دست می دهد و با نیروی پتانسیل تازه جهت حركت تمام مراحل را مشاهده می نماییم. بخش عظیمی از معماری نوین به خاطر سازماندهی آزادش از توالی فضاها قابلیت حركت را ایجاد می كند و فنون این نوع معماری را امكان حذف دیوارها و تكیه گاه های سنگین گذشته را میسر می نماید و از شدت مفهوم تراكم می كاهد، دیوارها غشایی می شوند كه به جهت تجربه فضایی به صورت دلخواه مرتب می شوند و برخی از آنها شفافیت گرفته و بدین ترتیب پتانسیل ما را برای حركت به درون فضای آزاد نامحدود را گسترده می كنند.

تجربه فضایی به فضایی اندرونی خانه ها محدود نمی شود. حسی كه از فضای باز طبیعی به دست می آوریم امكن دارد كه به وسیله هنر بازآفرینی شود. میادین و خیابان های هر حتی باغ ها تنوعی از بیان حالت را به دست می آورند كه با بیان حالات مربوط به فضای درونی قابل مقایسه می باشند. ایوان به سبك باروك كلیسای سن پیتر روم كه ما را در طول اتاق‌های محصور كننده و عظیم خود به سمت در ورودی كلیسا می كشاند لااقل مثل فضای درونی كلیسا در حركت است و در هر جا كه ساختمان های كلیسا چشم انداز ما را محدود می سازند یا اینكه آن را راهنمایی می نمایند ما در محیط معماری یعنی همان فضای بیرونی قرار می گیریم. فضای بیرونی تنها یك ساختمان مخصوصاً سازه ایی كه از معماری نوع دیگر جدا شده است ایجاد كننده فضا نیست در عوض فضای طبیعت را اشغال كرده است. بنابراین فضای بیرونی ممكن است به صورت مجسمه سازی در قالب تأثیر توده بر فضای تهی (بازی توده در فضای تهی) تجربه شود. هنر زیباشناسی توده مثل هنر زیباشناسی فضا ریشه در روانشناسی ما دارد. وقتی كه از یك درخت بلند یا كوه به عنوان عظمت و شكوه یاد می كنیم، مثل صخره سنگی ترسناك، به آنها صفاتی را ربط می دهیم كه به خودمان متعلق است و به آنها تعلق ندارد. به ناچار به ماده بیروح خاصیت انسانی می بخشیم و بدین طریق برای معمار فرصتی را فراهم می كنیم تا الگوهای قابل پیشبینی از تجربه را فراخواند كه جملگی جهانشمول می باشند.

درك توده مانند درك فضا به حركت وابسته است اما این حركت بایستی به صورت فیزیكی باشد و نمی توان آن را از طریق پیش بینی تجربه نمود زیرا اهمیتی ندارد كه برای مشاهده حتی ساده ترین ساختمان كجا بایستیم بلكه قسمتی از ساختمان از دیدمان پنهان می‌ماند و توده یك مجتمع ساختمانی از نقطه نظر دیدگاه های مختلف به صورت متفاوت تركیب می شود. سیگفرایدگیدیون منتقد كه به ضرورت حركت در تجربه معماری نوین تأكید می كند توصیه می نماید كه معماری امكان دارد دارای چهار بعد باشد چون كه زمان (برای حركت) مثل ابعاد فضایی دارای مفهوم و معناست.

نوعی از معماری در حالات فضایی خیلی بیشتر به بیان حالات توده وابسته است. اهرام مصر و گنبد هند فاقد فضای درونی معنی دار می باشند اما در نقش و فن آوری دارای ارزش معماری بوده و بیانگر حالاتی از پیكرتراشی می باشند. فضای درونی معبد یونانی در مقایسه با نقش آفرینی عجاب آور فرم در فضای بیرونی ستون بندی گردیده است و علاقه اندكی را به خود جلب می نماید در صورتی كه معماری اولیه- مسیحی در روم شرقی این نوع تأكید را معكوس نموده و فضای بیرونی ساده را به صورت یك پوسته در می آورد تا بیانگر فضای ***** و سری گردد. سبك گوتیك بین این دو حالت تعادل برقرار می كند تا حدی كه بتواند محتوی دگانه را تبیین نماید یعنی استیلای زمینی بر دنیای بیرونی و قدرت روحانی بر جهان درون. بسیاری از فناوری ها، كاستن از تقابل بین حالات فضا و توده را مجاز می كنند و این كار را با كاهش حجم (توده) دیوارها و اندازه و تعداد ستون ها و میسر نمودن تعبیر و تفسیر فضاهای درونی و بیرونی امكان پذیر می كنند.

بخش اول: سئوالات درك مطلب

الف) كدام یك از سئوالات زیر درست و كدامیك نادرست است؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

1- معماران در بیان شخصیت و مفاهیم خود به هنگام تبیین حالات فرم دارای محدودیت هستند. (نادرست)

2- در بیان حالات فرم، معماری به جای بیان حالات فضایی به بیان حالات توده وابسته است. (نادرست)

3- معماری سبك گوتیك بین فضا و توده تعادل ایجاد می نماید تا بتواند محتوی دوگانه را تبیین نماید. (درست)

4- در ایجاد سبك، مسئولیت اصلی معمار خلق فرم معنی دار می باشد. (درست)

5- معمولاً معماران تلاش می كنند تا درون محیط لایتناهی محیط محدودی را خلق نمایند. (درست)

6- فرم بر كلیه عناصری اشاره دارد كه بر ساختار هنر زیبا شناسی، تركیب، شكل، اندازه و توده فیزیكی تأثیر دارند. (درست)

7- معماران با تلفیق واكنش های حركتی- روانی محدوده های فوقانی، تحتانی و كلیه اطراف و اكناف اشخاص را تحت كنترل درمی آورند. (درست)

ب) گزینه ای را انتخاب كنید كه به بهترین شكل هر سئوال را كامل می كند.

1- فضای دوه رنسانس در تلاش است كه ما را به نقطه مركزی بكشاند تا بتوانیم —————- را بفهمیم.

الف) تعادل در تركیب ب) فقدان توده

ج) تعادل در حركت د) آزادی حركت

2- معماری سبك گوتیك بیانگر محتوی دوگانه است، محتوایی كه ———– تعادل ایجاد می كند.

الف) جهان درون و بیرون ب) فضا و سبك

ج) قدرت معنوی و مادی د) رنگ و بافت

3- معماری سبك گوتیك حركات ممكن را محدود كرده و تراكم آن مردم را مجبور می‌كند كه به بالا بنگرند و در نتیجه ———– را خلق می كنند.

الف) حس محدود كننده ب) مفهوم فیزیكی رهایی

ج) كیفیت تهی بودن د) محیط لایتناهی

4- در بیان حالات فرم، شكل، اندازه و توده فیزیكی عناصری هستند كه در ——- سهیم باشند.

الف) بافت و رنگ ب) ساختار و تركیب هنر زیبا شناسی

ج) كیفیت بیانی د) سبك و فضا

5- فناوری نوین معماری از تقابل بین بیان حالات فضا و توده توسط —— می كاهد.

الف) تأكید بر حركت ب) ستون بندی فضای بیرونی

ج) سری بودن فضا د) كاستن از توده دیوارها و اندازه تكیه گاه ها

ج) به پرسش های زیر به صورت شفاهی پاسخ دهید.

1- هدف دوگانه معماری سبك گوتیك چیست؟

2- تفاوت اصلی بین فضا در سبك گوتیك با فضا در دوره رنسانس در چیست؟

3- چرا تجربه فضا در سبك گوتیك بالابری نام دارد؟

4- چرا بین فضا و توده در معماری نوین كاهش تباین انجام می گیرد؟

5- وجه اشتراك اهرام مصر و گنبد هند در چیست؟

6- چرا از دیدگاه گیدیون حركت تا این حد دارای اهمیت است؟

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی فرم در معماری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی فرم در معماری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
فرم در معماری;فضا و توده;معماری

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *