بررسی ماهیت دین 13 صفحه + doc

درباره ماهیت دین تعاریق مختلف وجود دارد و هر مكتب و متفكر تعریف خاص خود را از دین ارائه كرده است كه به طور مختصر چهار مورد از این تعاریف را ذكر خواهیم كرد مورد اول، دین یعنی «شناخت یك موجود فوق بشری كه دارای قدرت مطلقه است و خصوصاً باور داشتن به خدا یا خدایان متشخص كه شایسته پرستش اند»

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 13

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

دین : بررسی كلی

درباره ماهیت دین تعاریق مختلف وجود دارد. و هر مكتب و متفكر تعریف خاص خود را از دین ارائه كرده است. كه به طور مختصر چهار مورد از این تعاریف را ذكر خواهیم كرد. مورد اول، دین یعنی «شناخت یك موجود فوق بشری كه دارای قدرت مطلقه است و خصوصاً باور داشتن به خدا یا خدایان متشخص كه شایسته پرستش اند»

تعریف دوم : كه تعریف روانشناسی از دین است. دین یعنی احساسات، اعمالی و تجربیات افراد در هنگام تنهایی. آنگاه كه خود را در برابر آنچه كه الهی می نامند، می یابند(ویلیام جیمز).

مورد سوم : «دین اعتراف به این حقیقت است كه كلیه موجوداتتجلیات نیروئی هستندكه فراتر از علم و معرفت ماست» (هربت اسپنسر).

چهارم تعریف جامعه شناختی دین «دین مجموعه ای از باورها، اعمال، شعائر و نهادهای دینی كه افراد در جوامع مختلف بنا كرده اند:

درباره منشأ و مبدأدین كه دین از كجا نسأت گرفته و سرآغاز آن كجاست هم نظر وعقیده واحد وجود ندارد. بعضی منشأ آن را سحر و جادگروی می دانند. بعضی مانند ماركیست ها به قدرت مندان و حاكمان اشاره دارند. كه دین را برای وسیله استشمار طبقات محروم جامعه ایجاد نمودند و گروهی نیز منشأ آن را خداوند و وحی الهی دانسته اند. كه توضیح این نظریه. از دیدگاه قرآن در مورد منشأ دین بهره می گیریم. از نظر قرآن دین الهی كه كامل شده آن دین اسلام است. از اولین روز پیدایش بشر همراه وی بوده است. چوت كه طبق آموزه های قرآن و دیگر كتب آسمانی. نسل بشر امروزی به دو نفر آدم و حوا منتهی است. حضرت آدم پیامبر بوده و وحی آسمانی بر وی نازل می شده است. كه بعد از فرزندان حضرت آدم تعداد مردم زیاد شده و به قبایل مختلف تقسیم شدند. و در هر قبیله بزرگان وجود داشته كه مورد احترام افراد قبیله بودند. و بعد از مرگشان از آنها مجسمه های ساخته می شده. و این مجسمه ها برای نسل بعدی افراد قبیله دارای قدامت بودند. و به مرور زمان ستایش قرار گرفتند. كه از آن زمان به بعد بت پرستی میان مردم رواج پیدا كرد. و این انحراف بشر از راه سعادت و خداپرستی سبب شد كه خداوند مهربان پیامبرانی همراه با كتاب آسمانی. برای نجات بشر از هلاكت و گمراهی بفرستند تا مردن را به راه راست هدایت كند.

انواع دین : البته منظور ما اینجا نوعی خاص ادیان نیست. و با توجه به اینكه تعداد ادیان به نوع خاص بسیار زیاد هست و شاید هم به نود تا صد تا برسند بنابراین. به طور بنیادین به دو نوع آن اشاره خواهم كرد. یكی دین الهی و دیگری دین بشری است . دین الهی مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرارت اجرایی است. كه خداوند آن را برای هدایت بشر فرستاده است. تا انسان در پرتو تعالیم آن هوا و هوس خود را كنترل كند. و آزادی خود را تأمین نمائید. پیروان دین الهی حتی پیامبران. در برابری خداوند مسئولیت دارند و از تمام كارهایی كه انجام می دهند از جانب خداوند حساب رسی صورت می گیرد. و افراد متدین در چهارچوب قانون خاص كه از جانب خداوند فرستاده شده عمل می كند.

نوع دوم دین بشری است. دین بشری مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرارتی است كه بشر با فكر خود و برای خویش تدوین و وضع كرده است. در توضیح این نوع دین باید گفت اگر بشر به تدوین و تنظیم دین خودش بپردازد. چون اصل كلی این است كه هركس براساس ساختار روانی و بدنی خود می اندیشد و عمل می كند. پس دین او همان مجموعه هوا و ترس او خواهد بود. و هر كس براساس خواسته و هوش خود عمل گند هرگز خود را مسئول نمی داند و چنین انسانی خود را فوق تلقی می كند. و با این وصف دربرابر كسی و چیزی مسئولیت ندارد و رها شده است وتمام كارهای خود را درست فرض می كند. قرآن كریم درباره چنین افراد می فرمایند :

«و هم یحسبون انهم یحسنون صنعاً» (سوره كهف آیه 104)

«كار باطل انجام می دهند، در حالیكه پندار آنها این است كه كار خوب انجام می دهند».

تا اینجا یك بررسی كلی از دین خدمت تان. اراه شده و حالا می پردازیم به پرسش چرایی دین. كه چه نیاز به دین هست. و دین چه مشكلی از مشكلات انسان را حل می كند. در پاسخ به این پرسش باید گفت.

اولاً: آدمی به حكم طبیعت و سرشت خدادادی خود دین می خواهد. زیرا انسان در سیر زندگی پیوسته برای تأمین سعادت خود تلاش می كند. و برای رفع نیازمندی های خود دست به اسباب و وسایلی می زند كه در مقاصد و رسیدن او به هدفش مؤثراند و بدون تردید همیشه سببی را می خواهد كه هیچ گاه مغلوب نشود، و از طرفی هم در جهان طبیعت سببی وجود ندارد. كه تأثیرش دایمی بوده و هرگز مغلوب نمی شود. و تنها خداوند واحد است كه هرگز مغلوب نمی شود. عذر و قعور در اراده او جای ندارد و وجودش ازلی و ابدی است. راه و روش كه انسان می تواند با خداوند ارتباط برقرار كند و به او توسل بجوید همان دین است.

دوماً: در دوره ای طولانی از تاریخ جوامع دین به مثابه یك ضرورت.

تنها نظام معرفتی بود كه می توانست برای پرسش ها و نیازهای گوناگون انسانی پاسخی ارائه كند.

به عبارت دیگر انسانها نیازها و پرسشهای گوناگونی داشتند و هم اینها پاسخی را مطالبه می كردن. و این دین بود كه به عنوان یك نظام معرفتی و فرهنگی مهم حضور عامی برای پاسخگویی داشت و تها در دوره جدید از تاریخ است كه علم به عنوان یك نظام معرفتی رقیب در كنار دین حضور دارد.

سوما: نقش اجتماعی كه دین دارد. با توجه به اینكه انسان ذاتاً موجود اجتماعی است و خارج از جامعه نمی تواند به كمالات انسانی خود دست یابد. برای كسب سعادت باید اجتماع را ایجاد كند و در بطن آن زندگی نمائید و هر جامعه بخاطر اینكه محصول فعالیت های افراد گوناگون در آن درهم آمیخته است و هم می خواهند از آنها استفاده كنند. نیازمند به یك سلسله قوانین و مقررات است كه رعایت آنها به جامعه نظم بخشیده و از هرج و مرج جلوگیری می كند. اما روش های اجتماعی معمولی كه قوانین را به وجود می آورند. بعد مادی جامعه را مد نظر قرار داده و به معنویات و غریزه های درونی افراد جامعه توجه ندارند و آنچه كه این نوع قوانین می خواهند آنست كه به مواردش عمل شود. و كاری به صفات درونی و احساس باطنی افراد كه محرك اصلی اعمال ظاهری آنها است، ندارد. و با توجه به اینكه افراد كنترل باطنی نمی شوند، در هر فرصت پیش آمده كه قانون ناظرشان نیست. دست به تخلف و قانون شكنی می زنند. و این امر سبب می شود نتوانند به آسودگی و خوشی در جهت كسب سعادت خود گام بردارند. با توجه به اینكه دین علاوه بر ویژگی های قوانین معمولی دو ابزار اساسی در اختیار دارد كه قوانین معمولی ندارند می تواند نظم را در جامعه شكل دهد.

این دو ابزار یكی حیات بعد از مرگ و دیگری كسب پاداش به سبب اطا عت از قوانین دینی است. كه انسان دین دار این باور را دارد كه زندگی وی محدود به همین دنیا نیست و در حقیقت زندگی اصلی او در سرای آخرت است و اطاعت از قوانین دینی در این دنیا باعث سعادتهمیشگی وی در آخرت می شود. و می داند كه این قوانین از جانب خداوند متعادل است. خدای كه برتمام ابعاد درونی و بیرونی انسانها و جامعه آگاهی و تسلط دارد و لحظه ای از آفریده های خود غافل نیست و فردای آخرت از تمام اعمال پنهان و آشكار، كوچك وبزرگ انسانها باز خواست و حساب رسی می كند. و این باور موجب می شود كه انسان متدین باطناً و ظاهراً از قوانین اطاعت كند.

و توضیح ابزار دومی این است كه هر فرد دین دار طبق عقاید دینی خود می داندهر دستور دینی را كه انجام می دهد اطاعت از پروردگار خویش نموده است. با اینكه از نظر رسم بندگی استحقاق اجر و مزدی ندارد. خداوند متعال برای وی به سبب اطاعت اش پاداش می دهد. بنابراین فرد دین دار، با پیروی از قوانین دینی كه با كمال رضایت انجام می دهد. هم رضایت پروردگارش را كسب می كند و هم پاداش و سرمایه ی برای آینده ی خود بدست می آورد. اما كسی كه پای بندی دینی ندارد اجباراً به اطاعت از قوانین جامعه وادار می شود. هر لحظه دنبال فرصت برای فرار از زیر این اجبار است و در نتیجه دین بهترین و عالی ترین روشی است كه می تواند اجتماعی بشری را منظم ساخته و بیش از هر روش دیگر مردم را بر اطاعت از قوانین اجتماعی فرا خواند و مؤثر واقع شود .

و چهارم: نیاز اساسی انسان به وحی است كه انسان در قالب دین میتواند بر آن دست رسی داشته باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی ماهیت دین ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی ماهیت دین – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی ماهیت دین ;انواع دین

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *