بررسی مولدهای بخار با سوختهای فسیلی 75 صفحه + doc

دیگهای لوله آتشی از اواخر قرن هیجدهم با اشكال اولیه گوناگونی برای تولید بخار جهت مصارف صنعتی مورد استفاده بوده‌اند امروزه دیگر از این نوع دیگها در نیروگاههای بزرگ استفاده نمی‌شود در این فصل، این نوع دیگ به دلایل تاریخی گنجانده می‌شود،

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 75

حجم فایل: 65 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب :

فصل اول : مولدهای بخار با سوختهای فسیلی

دیگ لوله آتشین …………………………………………………………………………………………………………………. 3

دیگ لوله آبی ( نمونه های اولیه ) ……………………………………………………………………………………………. 5

دیگ لوله مستقیم ………………………………………………………………………………………………………………… 6

دیگ لوله خمیده ………………………………………………………………………………………………………………… 7

دیگ لوله آبی ……………………………………………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم : سوختها و احتراق

زغال سنگ ……………………………………………………………………………………………………………………… 12

آنتراسیت ………………………………………………………………………………………………………………………… 13

زغال سنگ قیری ………………………………………………………………………………………………………………. 14

زغال سنگ زیرقیری ………………………………………………………………………………………………………….. 14

زغال سنگ چوب گونه ………………………………………………………………………………………………………. 15

زغال سنگ نارس………………………………………………………………………………………………………………. 15

تجزیه زغال سنگ……………………………………………………………………………………………………………… 16

تجزیه مستقیم……………………………………………………………………………………………………………………. 16

روش تجزیه كمی عناصر……………………………………………………………………………………………………… 17

ارزش گرمایی…………………………………………………………………………………………………………………… 18

سوخت اندازهای مكانیكی……………………………………………………………………………………………………. 18

احتراق پودر زغال………………………………………………………………………………………………………………. 21

ماشینهای خردكن………………………………………………………………………………………………………………. 23

كوره های سیكلونی……………………………………………………………………………………………………………. 26

فصل سوم : توربینها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

اصل ضربه……………………………………………………………………………………………………………………….. 36

اصطكاك شاره…………………………………………………………………………………………………………………. 37

نشت………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

اتلاف ناشی از رطوبت بخار………………………………………………………………………………………………….. 38

اتلاف ناشی از خروج بخار…………………………………………………………………………………………………… 40

اتلاف بر اثر انتقال گرما……………………………………………………………………………………………………….. 41

اتلاف مكانیكی و الكتریكی………………………………………………………………………………………………….. 41

بازده طولی………………………………………………………………………………………………………………………. 42

فصل چهارم : سیستم چگالش – آب تغذیه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

چگالنده های تماس مستقیم………………………………………………………………………………………………….. 46

چگالنده ی افشانه ای ………………………………………………………………………………………………………….. 47

چگالنده ی تك فشاره و چندفشاره ………………………………………………………………………………………… 50

اندازه و جنس لوله ها …………………………………………………………………………………………………………. 52

فصل پنجم : سیستم آبگردشی

برجهای خنك كن تر………………………………………………………………………………………………………….. 54

برجهای خنك كن با جریان مكانیكی هوا…………………………………………………………………………………. 56

برجهای خنك كن با جریان طبیعی هوا…………………………………………………………………………………….. 57

فصل ششم : چرخه های توربین گازی و تركیبی

استفاده از دماهای بالاتر ………………………………………………………………………………………………………. 62

مواد ………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

خنك سازی…………………………………………………………………………………………………………………….. 63

خنك سازی با هوا……………………………………………………………………………………………………………… 64

سوختها…………………………………………………………………………………………………………………………… 66

چرخه های تركیبی – كلیات…………………………………………………………………………………………………. 68

مولدهای بخار نیروگاه كه در نیروگاههای تولید برق به كار می‌روند موضوع اصلی این كتاب را تشكیل می‌دهند. مولدهای بخار نیروگاهی مدرن اساساً دو نوع هستند:

1 – نوع استوانه‌ای لوله آبی زیر بحرانی

2 – نوع یكبار گذر فوق بحرانی. واحدهای فوق بحرانی معمولاً در فشار MPa24 و بالاتر كار می‌كنند كه بالاتر از فشار بحرانی آب Mpa 09ر22 ، است. مولد بخار استوانه‌ای زیر بحرانی معمولاً در حدود Mpa 13 یا Mpa 18 كار می‌كند. بسیاری از مولدهای بخاری كه در دهه 1970 و 1980 خریداری شده‌اند از نوع استوانه‌ای لوله آبی هستند كه در Mpa 18 كار می‌كنند و بخار فوق گرم با دمای 540 تولید می‌كنند و دارای یك یا دو مرحله بازگرمایش بخار هستند. این مولدها قابلیت سوزاندن زغال پودر شده و سوختهای نفتی را دارند، هر چند كه سوختهای نفتی به علت افزایش قیمت و مشكلات مربوط به تامین آنها به تدریج كنار گذاشته می‌شوند. گاز طبیعی، هر چند كه هنوز در برخی از نقاط دنیا در نیروگاهها مصرف می‌شود، با این همه به خاطر گرانی آن اكنون در ایالات متحده آمریكا بیشتر در مصارف خانگی مورد استفاده است. به هر حال، گاز طبیعی یك سوخت تمیز سوز و نسبتاً بدون آلودگی است. ظرفیت بخاردهی مولدهای بخار نیروگاهی مدرن بالاست، و مقدار آن از 125 تا 1250 می‌تواند تغییر كند. قدرت نیروگاهها نیز بین 125 تا 1300 مگاوات است.

از سوی دیگر، مولدهای بخار صنعتی آنهایی هستند كه در شركتهای صنعتی و موسسات دیگر كاربرد دارند و انواع مختلفی را شامل می‌شوند. این مولدها می‌توانند همانند مولدهای بخار نیروگاهی از نوع لوله آبی و با سوخت زغال پودر شده باشند، اگر چه در آنها از زغال كلوخه‌ای، نفت یا گاز طبیعی، و غالباً تركیبی از آنها، و همچنین از زباله‌های شهری، انرژی پسماندهای پردازشی یا فرآورده‌های فرعی دیگر نیز می‌توان استفاده كرد. در برخی از آنها حتی از گرمایش الكتریكی استفاده می‌شود. برخی از نوع بازیابنده گرما هستند كه در آنها از گرمای پسماند فرآیندهای صنعتی استفاده می‌شود این مولدها همچنین می‌توانند از نوع لوله آتشی باشند. مولدهای بخار صنعتی معمولاً بخار فوق گرم تولید نمی‌كنند، بلكه بخار اشباع یا حتی فقط آب گرم تولید می‌كنند ( در این صورت آنها را می‌توان مولد بخار نامید) كار این مولدها در فشارهای از چند كیلوپاسكال تا Mpa5/10 انجام می‌شود، و ظرفیت بخاردهی (یا آب گرم) آنها از كمتر از 1 تا 125تغییر می‌كند.

مولدهای بخار با سوختهای فسیلی غالباً با توجه به برخی اجزا یا ویژگی‌هایشان به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

1 – دیگهای لوله آتشی

2 – دیگهای لوله آبی

3 – دیگهای گردش طبیعی

4 – دیگهای گردشی كنترل شده

5 – دیگهای جریان یكبار گذر

6 – دیگهای زیربحرانی

7 – دیگهای فوق بحرانی

دیگ لوله آتشی

دیگهای لوله آتشی از اواخر قرن هیجدهم با اشكال اولیه گوناگونی برای تولید بخار جهت مصارف صنعتی مورد استفاده بوده‌اند. امروزه دیگر از این نوع دیگها در نیروگاههای بزرگ استفاده نمی‌شود. در این فصل، این نوع دیگ به دلایل تاریخی گنجانده می‌شود، در مقابل دیگهای لوله آبی مدرن مورد تاكید خواهند بود. دیگهای لوله آتشی هنوز در صنایع به كار می‌روند و در آنها بخار اشباع با فشار حداكثر Mpa 8/1 و ظرفیت 3/6 تولید می‌شود. هر چند كه اندازه آنها بزرگتر شده است ولی طرح كلی آنها در طی 25 سال گذشته به طور چشمگیری تغییر نیافته است.

دیگ لوله آتشی شكل خاصی از دیگ نوع پوسته‌ای است. دیگ نوع پوسته‌ای عبارت است از ظرف یا پوسته‌ای بسته و معمولاً استوانه‌ای كه محتوی آب است و بخشی از پوسته، مثلاً قسمت پایینی آن، به طور ساده در معرض گرمای شعله یا گازهای حاصل از احتراق خارجی قرار می‌گیرد. دیگ پوسته‌ای امروزه به اشكال نوتری مانند دیگ الكتریكی تكامل یافته است، كه در آنها گرما توسط الكترودهای مستقر در آب تامین می‌شود. در نوع دیگری از این دیگها، گرما به وسیله انباره و بدین ترتیب تامین می‌شود كه بخار تولید شده در یك منبع خارجی از داخل لوله‌های درون پوسته عبور می‌كند. در هر دو نوع این دیگها، پوسته در معرض گرمای مستقیم نیست.

دیگ لوله آتشی صورت تكامل یافته دیگ پوسته‌ای است كه در آن به جای بخار، گازهای گرم از داخل لوله‌ها عبور می‌كنند. به دلیل بهبود انتقال گرما، بازده دیگ لوله آتشی خیلی بیشتر از دیگ پوسته‌ای اولیه است و مقدار آن به حدود 70 درصد می‌رسد.

در دیگهای لوله آتشی، لوله ها به صورتهای افقی، عمودی، یا مایل قرار می‌گیرند، اما لوله‌های افقی بیشتر متداول هستند. كوره و آتشدان در زیر انتهای جلویی پوسته واقع هستند. گازها به طور افقی از قسمت زیرین می‌گذرند و سپس تغییر جهت می‌دهند و آنگاه از لوله‌های افقی عبور می‌كنند و در قسمت جلو وارد می‌شوند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی مولدهای بخار با سوختهای فسیلی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی مولدهای بخار با سوختهای فسیلی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
سوختهای فسیلی ;دیگهای لوله آتشی ;لوله آبی زیر بحرانی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *