بررسی نیروگاه و پست 400 كیلو ولت شهید رجایی 300 صفحه + docx

بررسی نیروگاه و پست 400 كیلو ولت شهید رجایی

دسته بندی: برق

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 300

حجم فایل: 203 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

بررسی نیروگاه و پست 400 كیلو ولت شهید رجایی

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

1

كلیات

3

انواع نیروگاههای مولد برق

3

موقعیت جغرافیایی و اقلیمی قزوین

4

موقعیت جغرافیایی نیروگاه شهید رجایی قزوین

4

اطلاعات عمومی نیروگاه بخاری شهید رجایی

4

مشخصات فنی نیروگاه شهید رجایی

6

مواد اولیه تهیه بخار آب

7

سوخت مازوت

9

سوخت گازوئیل

11

اسا كار نیروگاه شهید رجایی

13

تصفیه‌خانه

15

گرم‌كن‌ها (HEATERS)

16

دیاراتور (هیتر شماره 4)

17

پمپ تغذیه بویلر

18

بویلر (دیگ بخار)

18

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

ساختمان بویلر

20

توربین

27

اجزاء ساختمان توربین

29

كندانسور

29

كندانسیت پمپ

33

توربوژنراتور

39

اصل كلی ماشین سنكرون

39

تشریح ژنراتور

41

دورنمایی از ژنراتور

41

استاتور

41

پوسته

41

ورقه‌های هسته

42

اتصال قسمتهای انعطاف‌پذیر ورقه‌های هسته

43

سیم‌پیچ استاتور

43

پارامترهای اختصاصی استاتور

45

سیم‌پیچ استاتور

46

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مواد كوپلها

47

اوزان

47

بدنه روتور

49

سیم‌پیچ روتور

49

سیم‌پیچ خفه‌كننده (تضعیف‌كننده)

50

حلقه‌های جمع‌كننده

51

هواكش محوری (فن‌های محوری)

52

پارامترهای اختصاصی روتور

53

سیستم خنك‌كننده

54

مسیر هوای خنك‌كن در استاتور

54

مسیر هوای خنك در كنداكتورهای روتور

55

فیلترهای جبران هوا

56

كولرها

56

پارامترهای اختصاصی

58

یاتاقانها

59

روغنكاری

60

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

كنترل (نظارت) حرارتی

60

رینگهای لغزشی و نگهدارنده‌های ذغالی

61

بهره‌برداری

63

بهره‌برداری كلی

63

سیم‌پیچ استاتور

63

سیم‌پیچ روتور

64

هسته استاتور

64

پایداری و تثبیت وضعیت

64

اختلاف انبساط سیم‌پیچ استاتور ـ هسته استاتور

65

لرزشهای یا ارتعاشات

65

راه‌اندازی، بارگیری، تریپ (خارج شدن واحد)

65

ملاحظات

66

پیش از راه‌اندازی

66

اخطار

66

راه‌اندازی

67

دستورالعملهای سنكرون شدن

68

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

بهره‌برداری به هنگام پارالل

69

تغییر در بار اكتیو

69

بهره‌برداری با شبكه ایزوله

69

تریپ یا قطع مدار

69

تریپ نرمال

70

وضعیتهای بهره‌برداری غیرنرمال

70

تنظیم ولتاژ بصورت اتوماتیك

70

تنظیم ولتاژ بصورت دستی

71

بهره‌برداری در فركانس بالا

71

بهره‌برداری در فركانس پائین

71

خروج از حالت سنكرون (جدا شدن ژنراتور از شبكه)

72

قطع میدان تحریك

72

تریپ همزمان

73

تریپ ژنراتور

73

تریپ كلید (بریكر)

74

تریپ ترتیبی

74

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

تریپ دستی

75

برگشت دستی و تریپ

75

برگشت اتوماتیك

75

برگشت دستی

76

حفاظت‌های ژنراتور

76

خطاهای الكتریكی

77

لرزش یاتاقان‌ها

79

لرزش در یاتاقان‌های نوع ژورنال

79

اتصال ژنراتور به توربین گاز

79

بازدیدهای دوره‌های

80

بازدیدهای روزانه

80

بازدیدهای بصری و ماهانه و كنترل

81

اطلاعات تكمیلی

82

سیستم تحریك

95

توضیح كلی درباره سیستم تحریك

95

اجزای سیستم تحریك

96

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

بخش قدرت

97

پل تریستور

97

فیوزها

98

مدارهای اسنابر (Snubbers)

98

اجزای سیستم تحریك

99

بخش قدرت

100

پل تریستور

100

فیوزها

100

مدارهای اسنابر (Snubbers)

101

سیستم خنك‌كننده

101

Crow bar

102

مقاومت تخلیه

103

حفاظت‌های مبدل

103

اطلاعات كلی

103

قطع فیوزها

104

حفاظت در برابر حداكث جریان لحظه‌ای

104

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

حفاظت‌ افزایش جریان با تاخیر زمان

104

حفاظت برای جریان نا متعادل

105

بخش كنترل

105

توصیف كلی

105

كارت افزایش DAUXEA I/O

107

كارت تولید پالس DPSEX

108

آتش كردن تریستور

110

ساختار نرم‌افزار

111

وظایف و نقش تنظیم‌كننده

112

كنترل مضاعف

114

بهره‌برداری از تجهیزات ماشین

115

اطلاعات كلی

115

بهره‌برداری در مورد اتوماتیك

115

شرایط راه‌اندازی تحریك

116

شرایط قطع تحریك

116

شرایط مورد نیاز برای كنترل پارالل

117

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

بهره‌برداری از راه دور

117

مشخصات ترانسفورماتور تحریك

118

سیستم راه‌انداز

120

مقدمه

120

سیستم الكتریكی راه‌انداز

120

اصول بهره‌برداری

121

تجهیزات اندازه‌گیری

122

واحدهای كنترل

122

سیگنال‌ها و آلارم‌ها

123

مدارات قدرت

123

راكتور صاف‌كننده اتصال (=H01-LL01) DC

124

مدارات كمكی

125

مدارات PLC

125

كارت‌های مشترك

126

كارت‌های سیگنال دیجیتالی

127

كارت‌های سیگنال آنالوگ

128

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

ترانسدیوسرها

129

مدارات كنترل

129

اطلاعات كلی

129

حفاظت‌ها ـ اطلاعات كلی

131

حفاظت‌های سخت‌افزار

131

مراتب بهره‌برداری

134

سیستم الكتریكی

140

مقدمه

140

توصیف كلی

140

قسمتهای اصلی سیستم الكتریك واحد

142

قسمتهای اصلی سیستم الكتریك مشترك

143

قسمتهای اساسی دیزل ژنراتور

144

طبقه‌بندی و عملكرد سیستم‌های الكتریك نیروگاه

145

تجهیزات الكتریكی و متریالها (مواد)

148

توضیح كلی

148

ترانسفورماتور را فراینده ولتاژ

148

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مشخصات قسمتهای اصلی ترانسفورماتور

149

هسته

149

سیم‌پیچها

149

پوسته فلزی

150

بوشینگ

150

كولرها

151

تپ چنجر

151

اطلاعات فنی ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ

152

كلید ژنراتور GCB

153

مشخصات تكنیكی كلید ژنراتور

155

هسته

156

سیم‌پیچها

156

محفظه فلزی

157

بوشینگ، عایق‌كننده‌ها، نگهدارنده‌ها

157

مشخصات تكنیكی ترانسفورماتور واحد

157

مشخصات كلی

158

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

تجهیزات واحد توربین گاز (GT)

160

تابلوی توزیع MV

160

تابلوی توزیع

160

كلید

161

كنتاكتور

161

كلید اتصال به زمین (فیدرهای موتوری و ترانسفورماتورها)

162

مشخصات ساخت و طراحی

162

تفكیك تجهیزات

163

سیستم ایمنی و مسدودكننده‌ها (اینترلاك‌ها)

163

تركیب فیدرهای نمونه‌ای سوئیچ‌گیر

164

تابلوی اندازه‌گیری

165

فیدر تابلو ترانسفورماتور كمكی

166

فیدر ذخیره (SPARE) برای تابلوی مصارف مشترك

169

نوع و مقادیر

169

سیم‌پیچها

171

اتصالات

171

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

متعلقات

171

تابلوی توزیع LV

172

تابلوی توزیع

172

كلیدها

173

نوع ساخت

173

نوع

173

مشخصات الكتریكی

173

مقادیر و كمكی

173

مشخصات ساخت و طراحی

174

تجهیزات ایمنی و مسدودكننده‌ها (اینترلاك‌ها)

175

كلیدهای كمپكت

176

اجزاء فیدر نمونه‌ای (TYPICAL) تابلو

177

تابلو اندازه‌گیری باس بارها

178

فیدر موتوری (قابلیت برگشت ندارد)

178

فیدر موتوری (با قابلیت برگشت)

179

مشخصات فنی اصلی

180

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مشخصات كلی طراحی

182

مشخصات ساخت و بهره‌برداری

183

یكسوكننده

183

باطری

185

اینورتر

186

سوئیچ ثابت

187

دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری

188

مشخصات فنی اصلی موتور دیزل

188

مشخصات عملكردی

190

مشخصات ساخت

191

سیستم خنك‌كننده رادیاتور (مدار بسته)

192

كنترل و مانیتورینگ (نشان‌دهنده‌ها)

193

سیستم اتصال زمین

196

شبكه فرعی سیستم زمین

197

حفاظت‌های ژنراتور

198

پست 400 كیلوولت شهید رجایی

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

شرح كلی

203

اجزاء پست به ترتیب طرز قرار گرفتن

207

سیستم حفاظتی و اندازه‌گیری پست

240

بی‌برق و برقدار كردن یك فیدر

248

برقدار كردن یك فیدر

248

بی‌برق كردن فیدر

248

ترانسفورماتورهای نیروگاه شهید رجایی

249

سیم‌پیچی ترانسهای قدرت

251

رله و حفاظت

252

حفاظت شین

253

سیستم مخابراتی PLC

255

سیستم مخابراتی PLC در پستها و بررسی موج‌گیرها

255

موارد استفاده PLC

256

قسمتهای مختلف سیستم PLC

258

اصول كار دستگاه مركزی PLC

258

محدوده فركانس PLC

259

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

سیستمهای كوپلاژ و مسیر انتقال سیگنال در سیستم PLC

259

روشهای مختلف اتصال سیستم PLC به خطوط فشار قوی

262

سیستمهای كنترل، نظارت و حفاظت

264

رئوس برنامة FGC بویلر

265

حفاظتهای بویلر

266

حفاظتهای توربین

267

پرژكوره ولیك تست

271

لیك تست گازوئیل

276

شرایط روشن شدن مشعل گاز

278

مراحل روشن شدن مشعل سوخت گازی

278

وضعیت‌های غیرعادی

280

مشخصات فنی نیروگاه شهید رجایی

287

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی نیروگاه و پست 400 كیلو ولت شهید رجایی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی نیروگاه و پست 400 كیلو ولت شهید رجایی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی نیروگاه و پست 400 كیلو ولت شهید رجایی; نیروگاه و پست 400 كیلو ولت شهید رجایی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *