بررسی وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات 237 صفحه + doc

ATMA و NIFT سازمانهایی كه حمایت مالی این سمینار را بر عهده داشتند، در بروشور خود، به سناریویی كه صنایع پوشاك و نساجی هند احتمالاً در هزارة بعدی با آن روبرو می شوند، اشاره كرده اند آماده سازی صنایع پوشاك و نساجی هند برای هزارة بعدی ، موضوع اصلی این سمینار است این بروشور با توصیف سناریوی احتمالی كه صنایع پوشاك و نساجی هند با آن روبرو خواهند شد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 237

حجم فایل: 103 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

صنایع پوششی و خرده فروشی : رقابت جهانی

1-3- مقدمه

ATMA و NIFT سازمانهایی كه حمایت مالی این سمینار را بر عهده داشتند، در بروشور خود، به سناریویی كه صنایع پوشاك و نساجی هند احتمالاً در هزارة بعدی با آن روبرو می شوند، اشاره كرده اند. آماده سازی صنایع پوشاك و نساجی هند برای هزارة بعدی ، موضوع اصلی این سمینار است. این بروشور با توصیف سناریوی احتمالی كه صنایع پوشاك و نساجی هند با آن روبرو خواهند شد، اظهار می كند كه :

هزارة بعدی ، برای صنایع پوشاك و نساجی یك رقابت شدید جهانی را نوید می دهد. رقابت قریب الوقوع پیش از این سایه فكنی كرده است و بخت و اقبال قدرها در صنعت نساجی را تحت تأثیر قرار داده است.

موضوع مورد بحث در این سمینار، وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات است. با این وجود، تمایل داریم توجه بیشتر را بر صنایع پوششی و خرده فروشی معطوف داریم تا بر منسوجات. این بدین دلیل است كه بخشهای پوشاك و خرده فروشی فی نفسه، ارزش بیشتری به زنجیرة عرضة نساجی می افزایند، و نیز بدلیل اینكه این بخشها گرایشهای بازار را هدایت می كنند. دوم اینكه تمایل داریم توجه خود را بر جهان متمركز كنیم تا صرفاً بر هند، چرا كه صنعت هند بر مبنای صادرات هدایت می شود و نیاز به درك درست سناریوی جهانی دارد و نیز بدین جهت كه پیشرفت ها در هند مهمترین روال كار جهانی را دنبال خواهند كرد.

مصرف كنندگان نهایی در تمام دنیا، دیگر پارچه ها را به عنوان یك محصول خریداری نمی كنند. صنعت نساجی هند نیز باید بداند كه محصولات به سرعت در حال از دست دادن ماهیت خود به عنوان محصولات مصرفی هستند. آنها به طور روز افزون تبدیل به محصولات صنعتی می شوند كه هدف آنها صنایع پوشاك است و باید نیازهای این صنایع را برآورده سازند. بنابراین ، درك ماهیت رقابتی كه صنایع پوشاك در سالهای نزدیك با آن مواجه خواهند شد و ایجاد راهبردهایی مطابق با آن، برای مدیریت صنعت نساجی حائز اهمیت است. هدف این مقاله ایجاد پیش زمینه ایست كه به مدیریت عالی رتبة هر دو صنعت كمك می كند در مورد موضع استراتژیك خود جهت رویارویی با رقابت شدید، تصمیم گیری كنند. در بخش 2-3 ، در خصوص ماهیت رقابتی كه صنایع پوشاك و نساجی در سالهای نزدیك با آن روبرو خواهند بود، بحث می كنیم. مشخصات مهمی كه موضع استراتژیك این صنایع باید در بر داشته باشد، موضوع بحث بخش 3-3 است.

2-3- ماهیت رقابت در صنایع پوشاك و نساجی

1-2-3- جابجایی قدرت خریدار در صنعت پوشاك

جهت درك ماهیت رقابت، باید قدرت چانه زنی خریداران را دریابیم، چرا كه عنصر مهمی است كه به ماهیت رقابت، شكل می دهد. در سطح جهانی ، قدرت خریدار، از عاملان توزیع به خرده فروش ها و كانال آفرین های امروزی ، انتقال یافته است.

كانال آفرین ها ، آن دسته از سازمانهایی هستند كه با مصرف كنندگان سر و كار دارند، مارك هایی را كه مصرف كننده توسط آن شناسایی می كند را در اختیار دارند، و الزاماً دارای تجهیزات تولید، جهت تولید آنچه كه معامله می كنند، نیستند. آنها به هنگام برخورد با مصرف كنندگان، منحنی نوآوری را شرح می دهند، به نیازهای مصرف كننده پی می برند و خرسندی و رضایت را انتقال می دهند، آنها طراحان ، مدیران تولید،‌معامله گران، و بازاریاب ها هستند. آنها محصولات را در سطح جهانی از كارآمدترین منابع تهیه می كنند. آنها در سطح بین المللی خریداری می كنند و در سطح بین المللی می فروشند و راهبردهای جهانی را جهت بازاریابی علائم تجاری خود، به كار می گیرند. چنین كانال آفرین هایی شامل سازمانهایی از قبیل رالف لورن، تومی هیل فیگر، گپ، لوی استراس ، هوگوباس و وال مارت هستند.

جابجایی در قدرت خرید از اوایل دهة 1990 تاكنون، در شكل 1-3 نشان داده شده است.

قدرت كانال آفرین ها، از شناخت آنها نسبت به نیازهای مختلف مصرف كنندگان و گرایشهای خرده فروشی و توانایی آنها در تنظیم راهبردهای خود بر مبنای این شناخت،‌ناشی می شود. موفقیت شغلی آنها بستگی به «سرمایه های معنوی» (درك و ارتباط با مصرف كننده) دارد تا اینكه وابسته به سرمایه های مادی باشد. بنابراین ، اینكه آنها خرده فروش یا تولید كننده باشند، اهمیت چندانی ندارد.

مصرف كنندگان روز به روز متوقع تر می شوند. مصرف كنندگان:

·رو به «فردگرا» شدن هستند، چیز متفاوتی می خواهند و پیوسته تقاضای محصولاتی را دارند كه شخص دیگری آن را نداشته باشند.

·وفادار به نشان تجاری می شوند، اما در صورتیكه تولیدكنندگان و بازاریاب ها نتوانند توقعات آنان را ، برای بار دوم، برآورده سازند، آماده تغییر مارك ها می شوند.

·خواهان صرف زمان كمتری برای خرید هستند (شكل 2-3) خواستار خدمات و طالب برآورده شدن نیازها در اسرع وقت هستند.

·روز به روز ، آگاه از ارزش می شوند، از لحاظ طرح محصول، كیفیت و خدمات به دنبال ارزش هستند، اما خواهان مزایای قیمت نیز هستند و می پرسند زمانی كه قیمت كامل را می پردازند آیا پول زیادی نمی دهند . (جدول 1-3).

بررسی كه اعضای پیوستة كورت سلمون (KSA) در كشورهای مختلف انجام دادند (شكل 2-3) نشان می دهد كه مصرف كنندگان كمترین زمان را برای خرید صرف می كنند چرا كه ضرورتهای رقابتی در زمینة وقت آنها وجود دارد. گر چه خرید در هند هنوز دارای اولویت بیشتری است اما در سطح جهانی، در خصوص حق تقدم مصرف كننده ، در مقام پایینی قرار دارد.

در سه كشور، یعنی آمریكا، آلمان و فرانسه، به غیر از آن شش كشوری كه KSA مورد بررسی قرار داد، بیش از نیمی از پاسخ دهندگان اظهار كردند ترجیح می دهند بجای پول وقت آزاد بیشتری داشته باشند. درصد پاسخ دهندگانی كه همین مورد را اظهار كردند، حتی در سه كشور دیگر، یعنی ژاپن، انگلیس و ایتالیا ، بسیار زیاد است.(شكل 3-3) . بنابراین شركتهای پوشاك و نساجی هند باید بدانند كه زمان، ضروری است و ضروری تر نیز می شود، و این شركتها باید داد و ستد خود را بر مبنای آن تنظیم كنند.

نیازهای مصرف كننده سه مشخصه برجسته دارند. اول تقاضای صرفه جوئی در وقت به هنگام خرید است. دوم، تقاضای خدمات است. نیاز به دریافت ارزش به ازای پول صرف شده،‌اضافه بر دو تقاضای اول، خواست سوم مصرف كننده است. جهت صرفه جوئی در وقت، مصرف كنندگان از طریق اینترنت و از طریق كاتالوگ ها خرید می كنند. مصرف كنندگان درخواست خدمات دارند تا در انتخاب به آنها كمك شود. مصرف كنندگان نیاز به كسی دارند كه مشخصه های محصول را برای آنان توضیح دهد تا در خرید محصولی كه جویای آن هستند، به آنها كمك كند. آنها نمی خواهند كل سناریوی خرید را خودشان بررسی كنند. فروشگاههای كالاهای اختصاصی ، مثل گپ ، رشد چشمگیری داشته اند، زیرا خدماتی را كه مشتریان انتظار دارند، ارائه می دهند.

علاوه بر پاسخ به نیاز مصرف كنندگان،‌شركتهای پوشاك و منسوجات،‌همچنین باید پاسخگوی تغییراتی كه در خرده فروشی صورت می گیرد باشند. خرده فروش ها در حال افزایش قدرت خرید خود، از طریق ادغام و از طریق افزایش خرده فروشی بین مرزی هستند، خصوصیات مهم سناریوی در حال تغییر خرده فروشی عبارتند از:

·ادغام تجارت خرده فروشی، خرده فروشان بزرگ از طریق اختلاط و جلب منفعت در حال افزایش سهم خود هستند.

·خرده فروشی بین مرزی رو به افزایش است و بسیاری از خرده فروشان سراسر دنیا در حال افزایش كسب و كار خود، خارج از بازار داخلی هستند. حتی در آسیا ، تعداد خرده فروشانی كه در كشورهای مختلف عمل می كنند، از سال 1990 تا 1996 شدیداً افزایش یافته است .

CAGR نشانگر میزان متوسط رشد تركیبی است.

منبع: عصر فروشگاه زنجیره ای و تحلیل KSA

به استثنای فروشگاههای كره و ژاپن

2-2-3- راهبرد كانال آفرین ها

كانال آفرین ها،‌زنجیره عرضه را به عنوان یك مجموعة عرضه،‌سازماندهی مجدد كرده اند. این مجموعه عرضه، مصرف كننده را در مركز قرار می دهد و تضمین می كند كه مصرف كننده هر پروسه را هدایت كند. این امر با شیوة یك انتهای زنجیره كه درك نیازهای مصرف كننده، برگرداندن آن به طراحی و سپس گذراندن آن از زنجیره ای از فرآیندها تا لحظة تحویل محصول می باشد، تباین دارد.

برنامه ریزی كانال آفرین ها با مصرف نهایی پوشاك آغاز و با طرح ریزی در زمینة سامان دهی و فروش آن به پایان می رسد. مسائلی كه روند طرح ریزی بدان می پردازد در برگیرندة طراحی پوشاك،‌جایی كه پوشاك باید تولید شود و منابعی كه مواد اولیه باید از آنجا خریداری شود، می باشد.

سؤالاتی كه هر زنجیرة عرضه با آن سر و كار دارد عبارت خواهد بود از:

·آیا پوشاك مورد نظر یك مد است و یا یك محصول پایه

·كالای مطلوب چه تراكم و آهاری را جلوه می دهد و لمس پارچه تراكم و آهاری را القاء می كند؟ به طور مشابه، كالای مطلوب چه مشخصاتی را برای پارچه های پوشاك جلوه می دهد و لمس پوشاك چه مشخصاتی برای پارچة پوشاك القا می كند؟

·مواد اولیه ای كه باید در تولید پارچة مورد استفاده در تولید پوشاك بكار رود، چه باید باشد؟

·آیا باید محصول را به طور محلی تولید كنیم و یا در منطقه یا هر جای دیگر جهان؟

· آیا باید یك محصول را جهت برآوردن یك تقاضای ناگهانی تولید كنیم؟

· آیا باید آن را در كارخانجات خود تولید كنیم یا اینكه در كارخانة یك فروشنده؟

· محصول از كجا آمده است، خرده فروش چه زمانی آن را می خواهد، و چگونه باید آن را ارسال كنیم به گونه ای كه خرده فروش زمانی كه آن را می خواهد با كمترین هزینه آن را دریافت كند؟

· محصولاتی كه باید به نمایش بگذاریم، در چه حیطه ای باید باشد؟

· چگونه باید محصولات را به فروش برسانیم؟

· چگونه باید عملكرد خرید و فروش را سازماندهی كنیم؟

تفاوت در شیوه ای كه كانال آفرین ها در پیش می گیرند به صورت زیر است:

·آنها در جهت به حداكثر رساندن كارآیی هر نوع عملكرد خاص مثل عملكرد طراحی و یا عملكرد تولید و یا عملكرد توزیع و فروش، تصمیم گیری نمی كنند. آنها تصمیماتی اتخاذ می كنند كه تضمین می كند آنها نیازهای مشتری نكته سنج را به نحوی مؤثر و كارآمد برآورده می كنند.

· در تمام این تصمیمات، كانال آفرین ها ، كنترل مالك را اعمال نمی كنند. بلكه قدرت خریداران خود را به كار می گیرند تا مطمئن شوند كلیة افراد مربوطه تصمیمات را به نحوی مؤثر و كارآمد تحقق بخشیده اند. برای انجام این كار، آنها ایجاد ارتباط می كنند و مهارتها و سیستمهای اطلاعاتی به وجود می آورند.

مصرف كننده، پوشاكی را كه مصرف كننده می خواهد معین می كند و نیز به نوبت،‌طرح پوشاك و تمام مواد اولیه ای كه به كار خواهد رفت تا پوشاك تولید شود، را تعیین می كند. شاید تأكید بر واضحات باشد زمانیكه می گوییم الیافی كه صنعت نساجی به كار می برد، نخی كه تولید می كند و پارچه هائی كه به وجود می آورد، به خودی خود مهم نیستند. بلكه اینها ابزاری هستند كه بازاریابان واقعی جهت دستیابی به یك هدف – هدف برآوردن نیازهای مشتری نكته سنج به نحوی مؤثر و كارآمد – از آن استفاده می كنند.

بحث ما در بخش 1-2-3- و 2-2-3- ، استراتژی كانال آفرین و خرده فروش در خصوص خرید پوشاك به طور جهانی را برجسته می سازد. رشد تجارت بین المللی در زمینه پوشاك اقدام جایگزینی است كه ما در جدول 4-3- عنوان كردیم تا خریداری پوشاك در سطح جهانی را نشان دهیم كه كانال آفرین ها و خرده فروشان بزرگ انجام داده اند.

نرخ رشد تجارت بین المللی در زمینة پوشاك، در طی دوره های 1997 – 1980 و 2004 – 1998 ، واقعاً قابل ملاحظه است. این تجارت،‌علیرغم محدودیتهایی كه MFA (تدارك الیاف مختلط) بر آن تحمیل می كند، رشد یافته است.

3-2-3- تصمیمات خرید كانال آفرین ها و خرده فروشان بزرگ

چگونه این خریداران مهم، پارچه را در سطح جهانی خریداری می كنند؟ در انتخاب عرضه كنندگان خود چه معیاری دارند؟

خریداران می توانند تصمیمات خرید خود را بر مبنای تجربة قبلی با عرضه كنندگان و تماسهای پیشین ، قرار دهند. نظر بی پیرایه ای كه تحت تأثیر الغامی است كه خریداران در سالن فرودگاه دریافت می كنند،‌ و خبرهایی كه دهان به دهان پخش می شود، همچون خبرهایی در مورد مزایای خرید از یك كشور عرضه كنندة خاص، تصمیمات خرید را هدایت می كند. گاهی اوقات، حس ناخودآگاه خریدار نیز رفتار وی را تحت تأثیر قرار می دهد. با این وجود، اكنون خطر یك تصمیم نادرست بسیار زیاد است. بنابراین، خریداران بزرگی چون وال مارت (با فروش سالانة 160 میلیارد دلار آمریكا) تصمیمات خود را جدی تر، تحلیلی تر و راهبردی تر اتخاذ می كنند.

خریداران،‌در تلاش برای خرید منطقی تر، عرضه كنندگان را بر مبنای چرخة حیات محصول انتخاب می كنند. به این ترتیب، برای یك محصول استاندارد كه تغییر چندانی نمی كند، و می توان آن را طی 2، 3 یا 4 سال با تغییرات جزئی به فروش رساند، خریداران عرضه كنندگان با صرفه را انتخاب می كنند كه بتوانند موجودی ها را به سرعت دوباره تهیه كنند. سپس خریدار با عرضه كننده، مقدار محصول اساسی را تدارك می بیند كه وی باید عرضه كند و زمانیكه مصرف كنندگان نیازمند تغییرات جزئی در محصول هستند. به سرعت دوباره تهیه كند. از سوی دیگر، برای یك محصول مد ، خریداران عرضه كنندگانی را بر می گزینند كه قادر به نوآوری و پاسخ سریع باشند. مسلماً، خریداران بدین دلیل به چنین عرضه كنندگانی نیاز دارند كه تقاضای تشخیص داده شده، ممكن است 6 تا 8 هفته قبل از فصل مورد نظر باشد و ممكن است تنها در حدود 4 یا 5 هفته طول بكشد. خریداران به طور روزافزون از شیوه های سنتی خرید، كه خریدار مجبور بود زمان پیشی طولانی به عرضه كننده بدهد، تغییر جهت می دهند. این راهبرد،‌پیامد طبیعی تغییر نمای مصرف كنندگان است كه در بخش 1-2-3- شرح دادیم.

خریداران، همچنین، به انتخاب كشورهای عرضه كننده به گونه ای ساختاری تر و منطقی تر می نگرند. در قضاوت در مورد كشور (محل زندگی) عرضه كننده،‌خریداران به ثبات كشور، فضای سیاسی آن ، زیربنای اقتصادی موجود در كشور از قبیل ارتباطات راه دور، قابلیت دسترسی كشور و سهولت كار در كشور مورد نظر،‌می نگرند. آنها مهارتهای كشور وصنعت را در خصوص توسعة محصول، تولید و قابلیت عرضة كیفیت مناسب مورد ارزیابی قرار می دهند. معیار خدماتی از قبیل عملكرد به موقع،‌زمان پاسخ و توانایی ارائه كالا در مقدار جزئی، بعد دومی است كه بر مبنای آن خریداران در مورد یك كشور قضاوت می كنند. خریداران،‌هزینه كل خرید كالا از عرضه كننده را نیز در نظر می گیرند. هزینه كل عبارتست از قیمتی كه خیدار باید به عرضه كننده بپردازد، عوارض واردات، و هزینة انبار و حمل و نقل كه خریدار متحمل می شود و شامل هزینة مالی نیز است.

خریداران اولویت های بارزی نسبت به عرضه كنندگان قائل می شوند كه عبارتند از:

·عرضه كنندگانی كه خدمات كامل ارائه می كنند: خریداران بزرگ به طور روزافزون به دنبال عرضه كنندگان خدمات كامل هستند. آنها از عرضه كنندگان می خواهند پارچه ای با مشخصاتی كه آنها می دهند، خریداری كنند، پوشاك را تولید كنند و پوشاك تكمیل شده را برای آنها ارسال كنند. آنها به دنبال عرضه كنندگانی هستند كه از نزدیك با آنها كار كنند، نیازهای آنها را بفهمند و برای توسعه محصول و نظارت بر موجودی كالا، تخصص داشته باشند. به این ترتیب، خریداران از عرضه كنندگان توقع دارند خدمات كامل به آنها ارائه دهند. در این روند، آنها اكنون صلاح می دانند با عرضه كنندگان معدودی كه دارای قابلیت ارائه خدمات كامل هستند، كار كنند.

· (CMT) CUT Make Trim : عرضه كنندگان CMT نیز رو به رشد هستند، جایی كه در آن سازندگان نشان تجاری از قبیل لوی استراس، در حال تبدیل شدن به خرده فروش هستند. عرضه كننده تنها مسیر تولید و نشان تجاری را كنترل می كند؛ خرده فروش و كانال آفرین كلیه چیزهای دیگر را كنترل می نمایند. ما این جریان را حتی در میان خرده فروشانی كه محصولات دارای برچسب خصوصی را می فروشند نیز ملاحظه می كنیم.

خریداران به طور قطع در حال فاصله گرفتن از داشتن مالكیت كارخانه ها هستند. سازندگان نشان تجاری توجه خود را به مصرف كنندگان معطوف می دارند و تولید را به عرضه كنندگان قابل، واگذار می كنند. استفاده از واسطه های تجاری از قبیل كارگزاران و خدمات خرید طرف سوم، واردكنندگان و سازندگان نشان تجاری، رو به كاهش است كه در پاسخ به نیاز به برآوردن احتیاجات مصرف كننده به نحوی مؤثر و كارآمد است.

اكنون می توانیم ماهیت رقابتی كه صنایع پوشاك و نساجی در سالهای نزدیك با آن روبرو خواهند بود را جمع بندی كنیم، از مشخصه های مهم این رقابت این است كه :

1- بستگی به توانایی عرضه كننده (نساجی و پوشاك) دارد كه نیازهای كل خریداران را به نحوی نتیجه بخش و كارآمد، عرضه كند. كارآیی به معنای توانایی پاسخ سریع در توسعه محصول، و فراهم آوردن كالا با زمان پیشی كوتاه می باشد. بازدهی به معنای توانایی حفظ هزینه ها در سطح پایین و میزان كیفیت در سطح بالا می باشد (به تصمیمات خرید كانال آفرین ها و خرده فروشان در بخش 2-2-3- و راهبرد رقابتی كانال آفرین ها در بخش 1-2-3- رجوع كنید.)

2- هزینه های عامل نقش كاهنده در رقابت ایفا می كند.

اكنون به بحث مربوط به ویژگیهای ضروری راهبرد رقابت جویانه ای كه صنایع پوشاك و نساجی در سالهای آتی باید در پیش گیرند، روی می آوریم.

3-3- ویژگیهای مهم مواضع راهبردی صنایع پوشاك و نساجی

صنایع پوشاك و نساجی چه باید بكنند تا با موفقیت با تغییرات عمده ای كه در سطح جهانی رخ می دهد، روبرو شوند؟

اول اینكه،‌باید به فراسو نگاه كنیم، فراسوی كسب و كار خود،‌فراسوی بخش خاص خود (چه نخ، چه پارچه و چه پوشاك) و فراسوی مرزهای خود تغییرات و چالشها همگی دور و بر ما هستند و ما باید آنها را قبول كنیم و درك كنیم. در حوزة تكنولوژیكی هر دو صنایع پوشاك و نساجی باید مهارتهای جدید ایجاد كنند. این صنایع:

·باید قابلیت فراهم كردن خدمات كامل برای خریداران را ایجاد كنند،‌باید قادر به پیش بینی نیازهای یك خریدار متوقع باشند و نگرش برآوردن نیازهای كلی خریدار را ملكه ذهن خود كنند.

·باید توانایی ایجاد ارتباطات عمودی در میان صنایع پوشاك و نساجی را داشته باشند. عرضه كنندگان باید در ارتباط بسیار نزدیك با عرضه كنندگان پارچه و نیز عرضه كنندگان نخ،‌كار كنند. عرضه كنندگان پارچه باید با كارخانجات ریسندگی و پوشاك در ارتباط نزدیك باشند. كارفرمایان باید بتوانند مشتركاً ، كیفیت، تحویل كالا و لجستیك را كنترل نمایند.

· كارفرمایان آنها باید شدیداً بر نوآوری محصول و كنترل هزینه ها و كیفیت، تمركز كنند. این مسأله شامل ایجاد طرحهای نوین و توجه بسیار به مهندسی تولید می باشد.

به طور مشابه در حوزه سازمانی و مدیریتی باید اطمینان حاصل شود كه :

·راهبردهای آنها بر مبنای ارتباط نزدیك بین شركتهای مختلف در صنایع پوشاك و نساجی قرار داده شده اند به گونه ای كه شركتها بتوانند نیازهای مشتریان قدرتمند و نكته سنج را برآورده سازند.

· شركتها باید كل كسب و كار خود – روندهای شغلی، ساختار مدیریت،‌اقدامات اجزئی، ارتباط با مشتری و ارتباطات زنجیرة عرضه – را مورد بررسی مجدد قرار دهند.

· این راهبردها باید بهترین فن آوری ها را به كار گیرند كه شامل فن آوری اطلاعات می باشد، و از بهترین تكنیك ها و روندها ،‌مهارت ها و آموزش ها استفاده كنند. شركتها به سرمایه گذاری در زمین، ساختمان و تجهیزات قانع می شوند اما به سرمایه گذاری در «بخش ضعیف تر كار» توجهی نمی كنند.

·چشم انداز باید طولانی مدت باشد و توجه باید به همكاری در زمینة توسعه دانش و مهارتها و البته در زمینه توسعه محصول و تجارت،‌معطوف شود. باید از رابطة خصمانه ای كه معمولاً بین خریداران و عرضه كنندگان سرتاسر زنجیره (نخ بافنده كشباف / بافندهپارچه تولید كننده پارچه ) وجود دارد، دور شد.

رقابت پیرامون ماست و نه تنها از كشورهای تولید كنندة دیگر با هزینة پایین می آید بلكه از منابع دیگر نیز می آید. چند نمونه از چنین رقابتی در ذیل آورده شده است:

1- صادر كنندة پوشاك در هونگ كونگ كه به یك مشتری آمریكایی پیراهن عرضه می كند:

·عرضة فصلی را در ارتباط بسیار نزدیك با خریدار طرح ریزی می كند و ظرفیت قابل توجهی را به این مشتری اختصاص می دهد.

·یك جریان طرح ریزی مشابه و متصل با عرضه كنندگان پارچه و تزئینات دارد.

·پس از اولین دسته ها ، سفارشات الكترونیكی تهیة مجدد ( تا سقف 600 سفارش دو هفته یكبار)

·سفارشات تولید به طور خودكار توسط یك سیستم كنترل تولید كامپیوتری پردازش می شوند.

·پارچه تا برش، صبح روز بعد، و پارچة مجدد سفارش شده تا عرضه ،‌طی یك هفته.

·معمولاً پوشاك آماده ارسال به آمریكا، طی 48 ساعت پس از دریافت سفارش از فروشگاه بزرگ ، می باشد.

·یادداشت آگهی محمولة كشتی را به طور الكترونیكی، به همراه جزئیات كامل بسته بندی جهت ممكن ساختن برنامه ریزی توزیع سریع داخلی در آمریكا، ارائه می كنند.

·محموله های دارای بار كد به مركز توزیع خریدار آمریكایی ظرف 12 روز می رسد و اكثر كارتن ها همان روز روانة فروشگاههای خاص می شوند.

2- یك تولید كنندة تركیبی برزیلی از ریسندگی پنبه تا پوشاك را یكی كرده است.

·كارخانة پوشاك بیش از یك هزار كارگر را در خود جای داده است.

· تی شرت های پنبه ای بر كیفیت با قیمتی ارزان تر تولیدكنندگان چینی.

· كارخانه در حد بالایی ماشینی شده و روزانه دو شیفت در عملیات دوزندگی وجود دارد.

· از لحاظ خدمات ، پاسخگویی ، كیفیت و هماهنگی و نیز هزینه دارای رقابت جهانی است.

3- صنعت پوشاك و نساجی آمریكا، جایی كه اقدامات پاسخ سریع ، تاكنون مبلغ تقریبی 35 میلیارد دلار از هزینه های زنجیرة عرضه، ذخیره كرده است.

·یك تحقیق جدید حمایت شده از سوی دولت آمریكا، كه توسط مجتمع تركیبی نساجی آمریكا (US ITC) هدایت می شود.

·هدف كاهش زمان صرف شده برای یك محصول پوششی در زنجیرة عرضه نزدیك به بیش از 50 درصد از سطح رایج ، به عبارت دیگر، تولیدكنندگان پوشاك آمریكایی باید بتوانند تقاضای عرضه مشتریان خود را در نصف زمانی كه اكنون صرف می كنند، برآورده سازند.

·سودآوری و سود ناخالص بهره برداری بهتر برای خرده فروشان كه ناشی از وضعیت بهتر موجودی كالا و تهیه مجدد است جهت جلوگیری از فروش های از دست رفته،‌و سفارش دادن نزدیك به نیازهای بازار (پیش بینی دقیق، و ارزان فروش های كمتر).

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی وابستگی متقابل صنایع پوششی و منسوجات – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
صنایع پوششی;منسوجات;صنعت پوشاک

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *