بررسی و شناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیز كامل محصول نهایی 123 صفحه + doc

درطی این پروژه تلاش براین است تا روندی برای پیشبرد پروژه انتخاب شود تا به بهترین حالت مشكلات را برطرف نماید؛ براین اساس و باتوجه به انتظارات استاد محترم راهنمای پروژه روند كلی پروژه بر اساس شناسایی و تفسیرمشكل به صورت كامل وهمچنین شناسایی گروه های استفاده كننده است كه درنهایت با این بررسی وشناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزكامل

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 123

حجم فایل: 3.014 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فصل اول

شناخت

1-1 موضوع

1-1-1-تعیین گرایش و عنوان پروژه

درطی این پروژه تلاش براین است تا روندی برای پیشبرد پروژه انتخاب شود تا به بهترین حالت مشكلات را برطرف نماید؛ براین اساس و باتوجه به انتظارات استاد محترم راهنمای پروژه روند كلی پروژه بر اساس شناسایی و تفسیرمشكل به صورت كامل وهمچنین شناسایی گروه های استفاده كننده است كه درنهایت با این بررسی وشناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزكامل محصول نهایی براساس مسایل ارگونومیك وابعاد آنتروپومتریك،مسایل مربوط به فرم وزیبایی وآنالیز استیتیك محصول،توجه به محصول در محیط استفاده وهمچنین در كنار محصولات دیگر در غرفه های نمایشگاهی و…..به ارائه طرح های متنوع بر اساس لیست بایدها پرداخته ودر نهایت از بین طرح های ارائه شده،طرح برتر انتخاب شده و پرزانته نهایی بر اساس این طرح صورت پذیرد.

1-1-2 –تعیین صورت مساله وتفسیر مشكل

نام تولید : غرفه های نمایشگاهی كه به تبادل اطلاعات و تكنولوژی می پردازند و نه صرفا نمایش محصولی خاص.

مكان استفاده : نمایشگاهها كه در این پرئژه محدود به نمایشگاه بین المللی تهران می باشد.

طرح مشكل:

1) نداشتن قابلیت استفاده مجدد.

2) انبارداری.

3) طریقه حمل ونقل.

4)نداشتن هارمونی مناسب.

5) مشكل اتصال قطعات مختلف.

6) مشكل بودن هماهنگی سیستم روشنایی با سازه های فضایی غرفه.

7) زمان زیادی كه صرف اجرا و همچنین تخریب می شود.

8) عدم تاثیر بر محصولات نمایشی یا تبلیغی.

وضعیت اولیه

همانطور كه عنوان شد نمونه های موجود غرفه ها دونوع هستند : غرفه های پیش ساخته وخودساز.

در غرفه های پیش ساخته بیشتر از پیچ ومهره استفاده می شود و می توان آنها را مجددا باز و بسته كرد .در این غرفه ها ورقه های كف اجاره داده می شود وبعضی بعداز استفاده آنها را آب كرده ومجددا می سازند در این نوع غرفه ها طراح برای طرح زدن از محدودیت های خاصی برخوردار است و تنها می تواند در محدوده یكسری متریال و فرمهای خاص در طرح خود استفاده كند.

در غرفه های خود ساز طرح ها از تنوع بیشتری برخوردار هستند و دست طراحان برای طراحی تقریبا آزاداست . در این نوع غرفه ها از رنگ بندی های متنوع وشادی استفاده می شود و همچنین فرمهای مختلفی در آنها به چشم می خورد از این رو تماشاگر را بیشتر جذب می كند؛مشكل بزرگ این غرفه ها هزینه بری بالای اینگونه غرفه هاست.

وضعیت ثانویه

این غرفه ها مدولار هستند و به راحتی در مكان مورد نظر نصب شده و نیازی به تخریب ندارند زیرا دارای قابلیت استفاده مجدد هستند.

با رنگ بندی وفرمهای متنوع در پك های مختلف به مشتری عرضه می شوند و به راحتی میتوان این غرفه ها را جابجا كرد به علاوه به مقدار زیادی در وقت و هزینه نیز صرفه جویی خواهد شد.

در این نوع غرفه ها نیازی به نصب سیستم روشنایی نیست ، زیرا این سیستم در دیواره ها سقف وكف تعبیه شده است كه این مطلب نیز در چارت كلی وضعیت ثانویه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

ارائه ایده

مدولار كردن غرفه برای:

1) سهولت در امر اجرا.

2) سادگی جمع كردن غرفه ها در مدت زمان كوتاه.

3) سهولت در انبار داری .

4) حمل ونقل.

5) قابلیت استفاده مجدد.

6) سهولت در تولید.

7)تلفیق دیواره،سقف،كف وسایر امكانات.

8)امكان ایجاد فرمها و رنگهای متنوع در پك های مختلف.

9)تعبیه كردن سیستم روشنایی در دیواره ها سقف وكف این غرفه ها.

مشخص كردن حیطه تخصص های مربوطه

برای ساخت یك غرفه نیاز به متخصص هایی ازقبیل:

1) تیم طراحی ( گرافیست و طراحان دیگر)

2) تیم اجرا ( نجار و آهنگر متخصص در امر غرفه سازی) می باشد.

وجود گروههای تخصصی مختلف در ساختار پیشبران صنعت نمایشگاه ، این امكان را فراهم میاورد كه كلیه گروهها در یك هماهنگی ارگانیك ، هدف ، استراتژی و ابزارها همگون و متوازن به صورت یك مجموعه عمل نمایند و یا آنكه هر تیم به صورت و بنا به ضرورت نیاز مشتری دستور كاری مشخصی را دنبال نمایند.

وضعیت اولیه

وضعیت ثانویه

عدم وجود سازه های مناسب برای برپاسازی سریع غرفه های نمایشگاهی.

برپاسازی غرفه ها به صورت سریع و در كوتاه ترین زمان ممكن.

عدم وجود سازه های مناسب برای دمونتاژ و جمع آوری غرفه ها.

دمونتاژ وجمع آمری غرفه ها به صورت سریع و در كوتاه ترین زمان ممكن.

سازه های موجود از نظر استیتیكی دارای اشكالی نامناسب وdemode هستند.

سازه ها از نظر استیتیكی دارای شكل زیبا،شكیل و به روز هستند.

محدودیت در قابلیت گسترش سازه ها.

طراحی سازه هایی مناسب با قابلیت گسترش .

با توجه به سازه های موجود امكان استفاده از مواد ومتریال مناسب تر وجود ندارد.

امكان استفاده از مواد و متریال مختلف در كنار سازه های جدید.

تاثیر مخرب سازه های موجود به لحاظ استیتیكی بر عناصر مرتبط.

امكان ایجاد ارتباط استیتیكی مناسب بین سازه با اجزای دیگر غرفه.

سازه های موجود به دلیل نداشتن عمر بالا قابلیت استفاده مجدد ندارند.

به دلیل دوام بالای سازه ها امكان اسنفاده مجدد از آنها وجود دارد.

حمل ونقل سخت سازه های موجود.

امكان حمل و نقل آسان سازه ها وجود دارد.

عدم وجود ارتباط مناسب ازنظراستیتیكی وسیستماتیك بین سطوح وكاربری كف،دیواره،سقف و امكانات.

به لحاظ استیتیكی وسیستماتیك،بین سطوح وكف،دیواره،سقف و امكانات ارتباط منطقی وجود دارد.

امكان استفاده ازسازه های موجود در تمامی بخش ها وجود ندارد؛به عنوان مثال سازه ها با بخشی مثل V.I.P هماهنگی ندارد.

از سازه های موجود می توان در تمامی بخش ها استفاده كرد.

سازه های موجود به لحاظ انبارداری فضای زیادی را اشغال می كنند.

با طراحی مناسب در سازه های جدید امكان انبارداری مناسب وآسان وجود دارد.

قیمت تمام شده غرفه ها با توجه به متریال مصرفی معمول بسیاربالاست.

قیمت تمام شده با توجه به متریال مصرفی مناسب،پایین است.

1-1-3- تعیین انتظارات كارفرما و محدودیت پروژه

برپاسازی غرفه ها به صورت سریع و در كوتاه ترین زمان ممكن.

دمونتاژ وجمع آمری غرفه ها به صورت سریع و در كوتاه ترین زمان ممكن.

سازه ها از نظر استیتیكی دارای شكل زیبا،شكیل و به روز هستند.

طراحی سازه هایی مناسب با قابلیت گسترش .

امكان استفاده از مواد و متریال مختلف در كنار سازه های جدید.

امكان ایجاد ارتباط استیتیكی مناسب بین سازه با اجزای دیگر غرفه.

به دلیل دوام بالای سازه ها امكان اسنفاده مجدد از آنها وجود دارد.

با طراحی مناسب در سازه های جدید امكان انبارداری مناسب وآسان وجود دارد.

از سازه های موجود می توان در تمامی بخش ها استفاده كرد

مكان حمل و نقل آسان سازه ها وجود دارد

قیمت تمام شده با توجه به متریال مصرفی مناسب،پایین است

با طراحی مناسب در سازه های جدید امكان انبارداری مناسب وآسان وجود دارد.

1-1-4- تعیین استرات‍ژی و اهداف كلان پروژه

درطی این پروژه تلاش براین است تا روندی برای پیشبرد پروژه انتخاب شود تا به بهترین حالت مشكلات را برطرف نماید؛ براین اساس و باتوجه به انتظارات استاد محترم راهنمای پروژه روند كلی پروژه بر اساس شناسایی و تفسیرمشكل به صورت كامل وهمچنین شناسایی گروه های استفاده كننده است كه درنهایت با این بررسی وشناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزكامل محصول نهایی براساس مسایل ارگونومیك وابعاد آنتروپومتریك،مسایل مربوط به فرم وزیبایی وآنالیز استیتیك محصول،توجه به محصول در محیط استفاده وهمچنین در كنار محصولات دیگر در غرفه های نمایشگاهی و…..به ارائه طرح های متنوع بر اساس لیست بایدها پرداخته ودر نهایت از بین طرح های ارائه شده،طرح برتر انتخاب شده و پرزانته نهایی بر اساس این طرح صورت پذیرد.

1-2 فرآیند برنامه ریزی

1-2-1- تعیین روند پروژه

اهداف اصلی پروژه در این رساله بر طرف كردن ایرادهای اصلی در محصولات موجود در بازار و بهینه سازی محصول بوده است . محصول مورد نظر ما كه سازهُ نمایشگاهی است دارای اشكالات فراوانی می‌باشد ، در ضمن این سازه هاكه به لحاظ ساخت در تمام مراحل میتواند پروسه سریتری داشته باشد باید دچاره تحولاتی اساسی در مراحل ساخت شود .البته این نباید به این معنی باشد كه ساخت تنها مورد اصلی در تفكر ماست بلكه اصلاح در مراحل طراحی ، طراحی ساخت و ساخت می تواند به نتایج بسیار بهتری منتج شود . از سوی دیگر ایرادهایی كه مراحل نصب، بسته بندی ، جمع آوری ، مدولار نبودن و زیبایی شناسی در غرفه های نمایشگاهی به چشم می خورد . این نقاط ضعف مخصوصا” در بخش نصب و راه اندازی و جمع آوری بیشتر به چشم می خورد . ارزشهای افزوده نیز مبحث خاصی در طراحی و تعیین استراتژی ما در جهت روند پروژه دارد كه این ارزشهای افزوده می تواند فاكتورهایی چون مدولار بودن ، استفاده ُ بهتر از فن آوریهای جدید در پرزانته اطلاعات ، وسایلی چون LCD و صفحات پخش video projection باشد در ضمن در روند پروژه و بررسی سازه های قبلی و طراحی های جدید می توان به تفكرات و نوآوریهای فنی و زیبایی شناسانه ای برخورد كه اگر با درایت از این نكات كوچك استفاده مناسب را ببریم می توان در نهایت به نتایج خوبی دست پیدا كرد .

1-2–3 تعیین منابع و روشهای گردآوری اطلاعات

با توجه به موضوع منتخب این پروژه بهترین منبع تحقیقاتی غرفه های نمایشگاهی هستند كه در حال ساخت و اجرا هستند كه با بررسی این غرفه ها به خصوص در زمان مونتاژ و برپاسازی غرفه ها و همچنین در زمان دمونتاژ و جمع آوری آنها،می توان به راحتی یه شناسایی مشكلات عمده مربوط به كف سازی در غرفه ها پی برد.

به علاوه ساخت ،طراحی و اجرای غرفه ها تنها محدود به ایران ونمایشگاه بین المللی نیست وازمنابع تحقیقاتی دیگر در این پروژه می توان به غرفه های دیگری كه در نمایشگاه های مختلف دنیا وجود دارند اشاره كرد كه معمولا در طراحی وساخت این غرفه ها ازجدیدترین تكنولوژی روزدنیا برای ساخت استفاده می شود كه این درنهایت دست طراح را برای ارائه ایده های بدیع و خلاقانه تر باز می گذارد.

درنهایت منابع تحقیقاتی كاملی نیزبرای بررسی كامل نكات ارگونومیك ومسایل آنتروپومتریك درطراحی غرفه ها وجود دارد كه این منابع شامل استانداردهای جهانی می شود كه درایران هم قابل اجرا و كاربردند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی و شناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیز كامل محصول نهایی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی و شناسایی كامل مشكل و شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیز كامل محصول نهایی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
شناسایی دقیق نیازهای مشتری;نیازهای مشتری و آنالیز آن;مشكل بودن هماهنگی سیستم روشنایی با سازه های فضایی غرفه

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *