بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 31 صفحه + rar

چکیده این بررسی یک مدل مفهومی سازنده عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی را در عصر پسا SOX توسعه داده و امتحان می کند این عوامل شامل ویژگی های کمیته حسابرسی ویژگیهای حسابرسی داخلی و ماموریت آن فعالیتهای حسابرسی داخلی صورت گرفته توسط دیگران ( شامل فراهم کنندگان برون سازمانی و سایر بخش های داخل سازمان) و ویژگی های سازمان می باشد نتایج حاصل از

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 31

حجم فایل: 430 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • توسعه تئوری
 • ویژگی های کمیته حسابرسی
 • ویژگی ها و ماموریت حسابرسی داخلی
 • ویژگی های حسابرسی داخلی
 • فعالیت های ماموریت حسابرسی داخلی
 • فعالیت های حسابرسی داخلی صورت گرفته توسط دیگران
 • ویژگی های سازمان
 • روش تحقیق
 • نمونه
 • متغیرهای وابسته
 • متغیرهای مستقل
 • جدول 1
 • ویژگی ها و ماموریت حسابرسی داخلی:
 • فعالیتهای حسابرسی داخلی صورت گرفته توسط سایرین:
 • ویژگی های سازمانی
 • سپس عضویت در یکی از شاخه‎های فعالیتی زیر را کنترل می‎کنیم:
 • نتایج
 • نتایج توصیفی
 • جدول 2: آمار توصیفی
 • آزمون مدل مفهومی
 • نتیجه‎گیری‎ها و محدودیت‎ها
 • ویژگی‎های کمیتۀ حسابرسی
 • منابع

مقدمه

حسابرسی داخلی عنصر کلیدی در اداره یک سازمان مدیریت ریسک و ساختار کنترل داخلی می باشد. در اصل متعادل کنندگان و نیازمندیهای بورس طالب حضور حسابرسی داخلی برای ثبت کنندگان ( یعنی بورس نیویورک NYSE 2002) می باشند. با این وجود سازمان های در تلاشند بدانند آیا سرمایه گذاری هایی که آنان در حسابرسی داخلی می کنند مناسب می باشد یا نه. عملا سازمان ها اغلب جهت تعیین اینکه نقش حسابرسی داخلی بدرستی اندازه گیری شده است یا نه به داده های الگوگیری ( نظیر موسسه پایگاه داده GAIN حسابرسان داخلی یا مقایسه گروه همتایان صنعتی) روی می آورند. اغلب آنالیزهای الگوگیری بشدت بر اندازه سازمان (یعنی دارایی ها درآمد تعداد کارمندان) و دسته بندی صنعتی شان ( یعنی شرکت پرایس واترهاوس کوپر PwC 2011؛ موسسه حسابرسان داخلی IIA 2011 (تمرکز دارند. آنها اغلب تاثیربخشی و بازده یک نقش حسابرسی داخلی حدود وظایف ماموریت حسابرسی داخلی یا اهداف حسابرسی داخلی و استراتژی های نیروی انسانی را در نظر نمی گیرند – که همه فاکتورهایی هستند که باید بر اندازه نقش حسابرسی داخلی تاثیر بگذارند.

هدف از این بررسی توسعه و امتحان یک مدل مفهومی می باشد که عوامل مرتبط با اندازه حسابرسی داخلی را عصر معاصر قانون پسا-ساربانس-اوکسلی ( ازین پس SOX) به تفصیل شرح می دهد. اهداف ما فراهم کردن بررسی مفصل و کامل تر عوامل مرتبط با اندازه حسابرسی داخلی می باشد که از طریق الگوگیری ساده قابل دسترس است و انجام یک بررسی با استفاده از داده های پسا-SOX بمنظور توسعه تحقیقات مرتبط قبلی درباره اندازه گیری حسابرسی داخلی می باشد (کارسلو و همکاران 2005؛ باروآ و همکاران 2010).

تحقیق نشان دهنده افزایش در نیروی انسانی و بودجه بندی حسابرسی داخلی از سال 2001 تا 2002 نشان دهنده اهمیتی است که سازمان ها به فواید حسابرسی داخلی و در پرداختن به ریسک های مرتبط طی زمان رسوایی های عظیم حسابداری آمریکا می دهند. ( کارسلو و همکاران 2005) از آن زمان به بعد حسابرسی داخلی بطور فزاینده ای بعنوان جنبه ای اساسی از اداره شرکت مدیریت ریسکو کنترل داخلی شناخته شده است. (جهت بررسی سارنس (2009) را مشاهده کنید). نیازمندی های SOX نقشی تقویت شده برای حسابرسی داخلی بدنبال داشته و استانداردهای اخیر هیئت نظارت بر حسابداری سهامی عام (PCAOB) در مورد کنترل داخلی حسابرسان خارجی را به وابستگی شدیدشان به کار حسابرسان داخلی ترغیب می کند (PCAOB 2007). مثلا حسابرسان داخلی نقشی محوری در مدیریت ریسک سرمایه گذاری ایفا کرده (گراملینگ و مایرز 2006؛ بیسلی و همکاران 2008) می توانند نظارتی دائمی فراهم کرده (مارکس 2009) کارهای مشاوره ای / رایزنی انجام دهند ( موسسه حسابرسان داخلی 2009) و در تحقیقات پزشکی قانونی شرکت کنند (پولاک و سامنر 2009). این تغییرات نیروی انسانی و بودجه بندی و اهمیت روز افزون حسابرسی داخلی در دوره معاصر به تحقیقات و بررسی پسا-SOX ما از عوامل تعیین کننده اندازه حسابرسی داخلی انگیزه می دهد.

در ابتدا با توسعه یک مدل مفهومی شروع می کنیم که بازتاب یک جستجوی تالیفاتی کامل و همچنین مصاحبه های میدانی با تعداد متنوعی از مدیران اجرایی حسابرسی ( ازین پس CAE) در طیف وسیعی از صنایع می باشد. با استفاده از بینش ها و چشم اندازهایی از این فرایند مدل مفهومی ما شامل چهار عامل تعیین کننده اندازه حسابرسی داخلی می باشد 1) ویژگی های کمیته حسابرسی 2) ویژگی ها و ماموریت حسابرسی داخلی 3) فعالیت های تضمینی انجام شده توسط دیگران (شامل فراهم کنندگان برون سازمانی حسابرسی داخلی و ضمانت و اطمینان فراهم شده با سایر نقش ها و توابع درون سازمان) و 4) ویژگی های سازمان.

ما این مدل مفهومی را با استفاده از یک نمونه گیری وب محور ( اینترنتی) توزیع شده توسط اعضای CAE موسسه حسابرسان داخلی ( ازین پس IIA) امتحان می کنیم. این نمونه گیری شامل شوالاتی در ارتباط با هرکدام از این چهار عامل تعیین کننده و همچنین اندازه حسابرسی داخلی برحسب پرسنل حسابرسی داخلی می باشد.

نتایج بررسی ما بر اساس 173 پاسخ از شرکت های دولتی و خصوصی شاهدی فراهم می کند که اندازه حسابرسی داخلی ( که با تعداد حسابرسان داخلی اندازه گیری می شود) تحت تاثیر متغیرهای نماینده هر کدام از چهار بعد در مدل مفهومی مان می باشد. با توجه به ویژگی های کمیته حسابرسی درمی یابیم که اندازه حسابرسی داخلی یقینا با اندازه کمیته حسابرسی تکرار فراوانی جلسات با CAE و نقش نظارتی آن در تائید بودجه حسابرسی داخلی در ارتباط می باشد. با توجه به ویژگی ها و ماموریت حسابرسی داخلی درمی یابیم که سازمان ها با توجه به نیروی انسانی فلسفه های مختلفی دارند : 1) حسابرسی داخلی بعنوان شغل یا 2) حسابرسی داخلی بعنوان یک زمینه آموزشی گردشی برای سرپرستان سازمانی. ما درمی یابیم که اندازه حسابرسی داخلی یقینا با یک مدل نیروی انسانی در ارتباط است که بر حسابرسی داخلی بعنوان یک زمینه آموزشی گردشی تاکید دارد. برحسب ویژگی های حسابرسی داخلی درمی یابیم که اندازه حسابرسی داخلی یقینا با تجربه سازمانی CAE و برعکس آن با تعداد کارمندان حسابرسی داخلی که حسابرسان مجاز داخلی هستند ارتباط دارد. ما این نتیجه آخری را اینگونه تعبیر می کنیم که با استخدام پرسنلی با تجربه تخصصی در امر حسابرسی داخلی نقش حسابرسی داخلی می تواند قادر به دستیابی به اهداف خود با تعداد کمتری افراد حرفه ای مختص حسابرسی داخلی باشد. بعلاوه ما درمی یابیم که اندازه حسابرسی داخلی یقینا با کاربرد فناوری پیچیده حسابرسی شامل مدیریت حسابرسی نظارت دائم استخراج داده ها کشف و جلوگیری از جعل و ابزار پذیرش در ارتباط است.

با توجه به فعالیتهای تضمینی و پذیرشی انجام شده توسط دیگران درمی یابیم که اندازه حسابرسی داخلی بطور معکوسی با حد و اندازه فعالیتهای حسابرسی داخلی برون سازمانی برای اشخاص ثالث در ارتباط است. برحسب ویژگی های سازمانی درمی یابیم که اندازه حسابرسی داخلی یقینا با اندازه سازمانی تعداد شرکت های تابع خارجی در ارتباط است.

نتایج ما چندین سهم و کمک مهم عملی و تئوری را فراهم می آورد. اولا ما بینش هایی فراهم می آوریم که باید برای CAE ها و اعضای هیئت مدیره ( یا کمیته های حسابرسی) در بحث های مربوط به 1) فلسفه حسابرسی داخلی با توجه به سهم و کمک های عمده اش به یک سازمان 2) مدل های نیروی انسانی جایگزین 3) تخصیص منابع و 4) استقبال از فناوری حسابرسی مفید باشد. هر دو مدل مفهومی و نتایج تجربی ما بینشی در ساختار خاص حسابرسی داخلی و ویژگی های ماموریت فراهم می آورد که بر اندازه حسابرسی داخلی تاثیر می گذارد. مدل های مفهومی و تجربی ما باید مفیدتر از رویکردهای الگوگیری در اندیشیدن و تعیین اندازه مناسب حسابرسی داخلی برای یک سازمان مشخص باشد.

دوما ما تالیفات آکادمیک درمورد عوامل مرتبط با اندازه حسابرسی داخلی را با در نظر گرفتن تعداد زیادی از ویژگی های امتحان نشده قبلی توسعه می دیهیم که نقش ها و توابع حسابرسی داخلی را از بقیه متمایز می کند. درحالیکه تحقیق قبلی بر ویژگی های مالی و سازمانی تمرکز کرده است نتایج ما هم ماموریت حسابرسی داخلی فعالیتهای صورت گرفته توسط نقش حسابرسی داخلی و فناوری معاصر مورد استفاده جهت انجام این فعالیتها را در کنار تجربه سازمانی CAE و تعامل وی با کمیته حسابرسی را در نظر میگیرد. بنابراین با در نظر گرفتن این عوامل امتحان نشده قبلی ما تصویری کامل و معاصرتر از عوامل تعیین کننده اندازه حسابرسی داخلی فراهم می آوریم.

در آخر ما وضعیت نیروی انسانی حسابرسی داخلی را در محیط پسا-SOX امتحان می کنیم. بررسی های قبلی یا قبل و یا در اواسط پاسخ شرکت به SOX انجام می شدند. مدرکی وجود دارد که طی اجرای اولیه SOX سازمان های بسیاری ماهیت کار انجام شده توسط نقش حسابرسی داخلی را حدقل بطور موقت ( IIA 2004؛ کارسلو و همکاران 2005) تغییر دادند تا دور از حسابرسی های عملیاتی مدیریت ریسک و اثر بخشی بر مسائل گزارش دهی مالی و پذیرش SOX تمرکز کنند. مصاحبه های میدانی ما نشان می دهد که نقش ها وتوابع حسابرسی داخلی هنوز بسیاری از فعالیتهای مرتبط با SOX را با تمرکز بر امتحان پذیرش شامل اثر بخشی کنترل های داخلی بر گزارش دهی مالی انجام می دهند. هرچند شواهد جدیدتری وجود دارد که بسیاری از نقش های حسابرسی داخلی تمرکز خود را به سمت مسائل گسترده تر مدیریت ریسک ( پروتیویتی 2009) و بطور بالقوه خدماتی با ارزش افزوده بیشتر برای سازمان ها تغییر می دهند. بنابراین بررسی ما شاهدی فراهم می آورد با توجه به اینکه عوامل تعیین کننده اندازه حسابرسی داخلی بعنوان تابع به سمت هنجاری جدید بدنبال شوک های محیطی بخش اولیه دهه قبلی حرکت می کند.

باقیمانده این مقاله بشکل زیر ادامه می یابد. دومین بخش تئوری دربردارنده مدل مفهومی مان را فراهم ساخته و این مدل را شرح می دهد. در بخش سوم ما به روش تحقیق خود پرداخته و بدنبال آن تشریحی از نتایج خود را در بخش 4 می آوریم. در بخش 5 ما با پرداختن به برداشت های حاصل از یافته های خود و محدودیت های این بررسی نتیجه گیری می کنیم.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
حسابرسی داخلی;تخصیص منابع;بودجه بندی;نیروی انسانی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *