بررسی کارگاه جوشکاری 23 صفحه + doc

در ابتدا در شروع به كار در كارگاه جوشكاری یك جوشكار باید از ایمنی كامل برخوردار باشد تا آسیبی شامل حال جوشكار نباشد یك جوشكار باید به تمام وسایل ایمنی جوشكاری شامل ماسك جوشكاری پیش بند چرمی دستكش چرمی انبردست و عینك ها یكی برای جوشكار اكسی استیلن و دیگری عینكی كه بیشتر برای گل زدن و كارهای فرزكاری استفاده می شود از گوشی نیز در مواقعی كه كارهای پر

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 15 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

گزارش كار

در ابتدا در شروع به كار در كارگاه جوشكاری یك جوشكار باید از ایمنی كامل برخوردار باشد. تا آسیبی شامل حال جوشكار نباشد. یك جوشكار باید به تمام وسایل ایمنی جوشكاری شامل: ماسك جوشكاری- پیش بند چرمی- دستكش چرمی- انبردست و عینك ها یكی برای جوشكار اكسی استیلن و دیگری عینكی كه بیشتر برای گل زدن و كارهای فرزكاری استفاده می شود. از گوشی نیز در مواقعی كه كارهای پر سر و صدا مانند سنگ زدن، چكش كاری و از این قبیل باید استفاده كرد. و از هر كدام از این وسایل متناسب با كاری كه می خواهی انجام بدهی باید استفاده كرد مثلاً از عینك كه برای جوشكار اكسی استیلن استفاده می شود نمی توان به جای ماسك جوشكاری استفاده كرد. یا برعكس و هر كدام از این وسایل اگر در جای مناسب و به موقع خود استفاده شوند مانع از بروز حوادث و آسیب به شخص جوشكار می شود. به عنوان مثال ماسك جوشكاری مانع از ورود اشعه های مضر به چشم جوشكار می‌شود. (اشعه ها فرابنفش مادون قرمز و …) و قابل ذكر می باشد كه هنگام استفاده از جوشكار گازهای محافظ از ماسك های تنفسی مخصوص باید استفاده كرد. خود گازهای محافظ در حین جوشكاری پخش شده و از مسیر تنفسی انسان وارد ریه ها و شش ها می شود كه بسیار خطرناك می باشد و اثرات سوء دارد كه دیگر قابل جبران نمی باشد. اگر در مواقعی غیر جوشكاری گازهای محافظ از ماسك تنفسی استفاده شود، مانند جوشكاری برق یا اكسی استیلن بسیار بهتر می باشد.

در كارگاهی كه كار می كنید باید مسائل ایمنی رعایت شده‌باشد. نظیر اینكه هواكش در كارگاه موجود باشد. پس از اینكه ایمنی كارگاه و خود مطمئن شدید، شروع به كار می‌كنید. در جوشكاری اكسی استیلن كه از دو گاز استفاده می شود، یكی گاز سوختنی و دیگری اكسیژن می باشد. گازهای سوختنی كه از منابع طبیعی- متان- اتان- بوتان- پروپان- آستیلن می باشد و در جوشكاری اكسی استیلن بیشتر از گاز سوختنی آستیلن استفاده می شود. زیرا بیشترین حرارت را در بین گازهای موجود ایجاد می كند. حرارتی معادل 3200.

اكسیژن از تجزیه آب یا تقطیر هوا بدست می آید. و اكسیژنی كه از تقطیر هوا بدست می آید دارای كیفیت بهتری نسبت به اكسیژنی می باشد كه از تجزیه آب بدست می آید. زیرا این اكسیژن دیگر دارای رطوبت (آب) نمی باشد. و استیلن از تماس سنگ كاربیت به اضافه آب استیلن به دست می آید. و هر دو گاز هر یك به طور جداگانه درون كپسولی قرار گرفته كه كپسولها یا 40 لیتری می باشند یا 20 لیتری و بر سر هر كپسول رگلاتور قرار گرفته است. كه رگلاتور اكسیژن با آستیلن متفاوت می باشد رگلاتور اكسیژن 150bar (بار) را نشان می دهد و رگلاتور آستیلن 15بار را نشان می دهد و این بیانگر آن می باشد كه هر كپسول چه فشاری را تحمل می كنند و مقدار گاز درون كپسول می باشد. در مورد كپسول استیلن كه در كنار آن یك كپسول كوچك قرار گرفته كه آب درون آن می باشد و استیلن قبل از ورود به شلنگ از آن عبور می كند و این كپسول آب كوچك برای این می باشد وقتی كه شعله از درون شلنگ بخواهد به كپسول استیلن برسد آب جلوگیری می كند و مانع از بروز حادثه می‌شود. قبل از رسیدن شلنگ ها به بك دو شیر بر سر آنها قرار داده می شود و هنگام كار آنها را باز می كنیم و شروع به كار می كنیم و در مورد استفاده از استیلن ما دارای سه شعله می باشیم: 1- شعله خنثی 2- شعله احیا 3- شعله اكسید.

1- شعله خنثی: در این شعله مصرف گازها یك به یك می باشد و برای جوشكاری مس- استیل- فولاد- آهن آلات صنعتی.

2- شعله احیا: در این شعله مصرف گازها برابر نبوده و مصرف گاز استیلن 2 الی 3 بیشتر از گاز اكسیژن می باشد و برای جوشكاری چدن- آلومینیوم- لحیم كاری سخت (برنج و نقره…).

3- شعله اكسید: در این شعله هم مصرف گازها برابر نبوده و مصرف گاز اكسیژن 2-3 بیشتر از گاز استیلن می باشد و عكس شعله می باشد. جوشكاری برنج

لحیم كاری خود به دو دسته سخت و نرم تقسیم بندی می شود. لحیم كاری زیر 450 درجه را لحیم كاری نرم و بالای 450 درجه را لحیم كاری سخت گویند.

لحیم كاری نرم بیشتر برای قلع و سرب استفاده می شود.

لحیم كاری سخت بیشتر برای مس- نقره- آلومینیوم و آلیاژهای آن.

تفاوت لحیم كاری و جوشكاری در این می باشد. در لحیم كاری جنس قطعات مختلف و حرارت برابر میله ذوب شدنی در جوشكاری سیم جوش و قطعات متحدالجنس گرما و حرارت برابر ذوب هر دو جنس كار.

قبل از هر چیز در جوشكاری استیلن طریقه مشعل روشن كردن را یاد گرفته اول استیلن را باز كرده و روشن می كنیم سپس اكسیژن را باز می كنیم و شعله را تنظیم می‌كنیم.

در جوشكاری استیلن اول باید طریقه درست كردن حوضچه مذاب را به طریق صحیح انجام داده و جوشكاری در گاز به طریق پیش دستی می باشد. پس از یادگیری درست كردن حوضچه مذاب طریقه جوشكاری در حالت های مختلف را یاد می‌گیریم حالت هایی مانند لب له لب، لب روی هم لبه برگردان و…. و بعد به دنبال انجام دادن لحیم كاری می رویم.

به این طریق عمل می كنیم كه اول حوضچه را درست كرده و مفتول چسبیده به حوضچه و قطعه كار شعله را به جلو پیش می بریم. و طریق پیش بردن دست به طریقه جوشكاری پیش دستی می باشد. هنگامی كه می خواهیم دو قطعه را به وسیله لبه برگردان به هم متصل كرد لبه هایی كه برگردانده شده اند نیاز به مفتول نمی باشد. با درست كردن حوضچه می‌توان دو لبه را به یكدیگر اتصال داد. اگر نیاز باشد می‌توان آن طرف قطعه را به وسیله مفتول جوشكاری كرد. در هنگام جوشكاری حركت دست به صورت هلالی به طرف جلو هدایت می شود. در جوشكاری سپری یك قطعه عمود بر قطعه دیگر قرار گرفته پشت آن را دو خال جوش در كناره ها زده و می توان یكی هم در وسط اضافه كرد.

طرف دیگر قطعه جوشكاری شود. انرژی حرارتی شعله باید بین دو قطعه كار به طور مساوی تقسیم شود تا در هر دو قطعه كار حوضچه تشكیل گردد. كه بتوان مفتول را به طور مساوی در دو قطعه كار ذوب كرده و جوش مثلثی شكل مناسبی را تشكیل داد. در حالت سپری قطعه را می توان به صورت وی انگلیسی قرار داده و جوشكاری را انجام داد.

در جوشكاری لب به لب فاصله دو قطعه به اندازه قطر مفتول می باشد و در جوشكاری لب به لب انرژی حرارتی باید متمركز بین دو قطعه باشد كه در غیر این صورت باعث ذوب شدن بیشتر یك قطعه كه منجر به سوراخی آن می گردد و یا اینكه قطعه دیگر خوب ذوب نشده و مفتول به درستی روی آن نشست نكرده و به صورت قطره قطره قرار می گیرد. در هنگام جوشكاری با گاز باید دقت كرد. كه در پایان كار سرعت دست تا حدودی باید بالا برود در غیر این صورت قطعه كار را سوراخ خواهد كرد.

در جوشكاری لب روی هم زاویه دست باید طوری قرار بگیرد كه هم بر روی قطعه پایینی حوضچه درست كند و هم برای قطعه‌ای كه روی آن قرار گرفته است و زاویه‌ای در حدود 45 درجه بین قطعه كار به وجود بیاورد.

قابل ذكر می باشد كه هنگام استفاده از ورق های مختلف از سربك‌های مختلف باید استفاده كرد.

لحیم كاری:

لحیم كاری چسبندگی می باشد كه بین دو یا سه قطعه مختلف الجنس می باشد. لحیم كاری بیشتر در كارهایی كه زیبایی مد نظر باشد در كارهای تعمیراتی استفاده می‌شود. در لحیم كاری از یك روانساز (فلاكس) استفاده می شود این به خاطر پایین بودن سیالیت سیم لحیم می باشد. اتصال در لحیم كاری از خاصیت چسبندگی سیالیت خاصیت موئینگی استفاده می شود. در لحیم كاری از شعله احیا استفاده می شود.

در لحیم كاری مفتول را گرم كرده در فلاكس زده و مفتولی را بر روی قطعه كار گرفته و با شعله كه روی مفتول است مفتول به وسیله فلاكس به قطعه چسبیده و با وسیله شعله رو به جلو مذاب را هدایت می كنیم.

جوشكاری برق:

در جوشكاری برق باید به این نكات توجه داشت آمپر مناسب، قطب مورد نظر مستقیم یا معكوس نوع الكترود. چه از نظر ساختار روپوشی و مفتولی چه از نظر قطر الكترود. از چه جریانی استفاده شود. مستقیم یا متناوب هر كدام كه جوش بهتری را به ما می دهد. در جوشكاری باید متناسب با ضخامت ورق از قطر مورد نظر الكترود و آمپر مناسب استفاده كرد تا جوشی بدون هیچ عیب و نقصی برای جوشكار به وجود بیاورد و باید توجه داشت كه الكترود موجود حالت های جوشكاری مورد نظر تو را برآورده می كند یا نه. به عنوان مثال می توان سربالا یا سقفی با آن جوش داد یا نه. و عامل دیگر طول قوس مناسب می باشد كه بیشتر طول قوس را برابر با قطر الكترود می گیرند و در پایان كار به این نكته نیز خوب است توجه داشت تا هنگامی كه جوش سرخ است و سرخی خود را از دست نداده است گل جوش را جدا نكید زیرا گل جوش در حال محافظت از جوش می باشد. نرخ سرد شدن را كاهش داده تا گازها از جوش جدا شوند.

جوشكاری چدن:

برای جوشكاری چدن باید از عوامل به وجود آورنده تنش در چدن باید جلوگیری كرد. برای همین خاطر می باشد كه قبل از جوشكاری چدن به آن پیش گرما داده و بعد از جوشكاری آن را تنش زدایی می كنند. قبل از جوشكاری قطعه، قطعه را از تمام ناپاكی های سطح تمیز كرده و اگر مقدور باشد می توان سطح را با سوهان زدن صاف كرده و اگر جوش شیاری می باشد وبدون پشت بند انجام خواهد شد به آن پاشنه می‌دهیم یعنی پاشنه می زنیم و طریقه جوشكاری چدن به این طریق می باشد. بعد از پیش گرما (پیش گرما طوری باشد كه از فاصله 5 سانتی متری به دست برسد) بر روی قطعه به طول 25 الی 35 میلی متر جوشكاری می شود. و باید توقف كرده و تنش زدایی صورت بگیرد. و تنش زدایی به این صورت كه اطراف جوش بالا و پایین را چكش كاری كرده و روی جوش به صورت 45 درجه چكش كاری شود و بعد از آن از طرف دیگر قطعه شروع كرده و به این طریق جوش داده و تنش زدایی می كنیم بعد به وسط قطعه رفته به این روال انجام داده تا جوش ما به پایان برسد.

برای جوشكاری چدن از دو الكترود استفاده می شود. یكی EFST (AWS) و دیگری ENi.C1.

الكترود EFST: غیرقابل براده برداری می باشد و فقط با سنگ الماسه می توان و بیشتر برای از بین بردن خرابی در ریخته گری استفاده می شود. اتصال چدن به فولاد و حالت جوشكاری سرپایین و تخت می باشد. جریان مستقیم با قطب مستقیم.

الكترود ENi.C1: الكترود نیكلی خالص كه بر روی چدن چكش خوار داكتیل و سایر انواع چدن واتصال چدن به فولاد و اتصال روكش مناسب بوده و برای برطرف كردن موك و اشتباهات ضمن كار بسیار عالی می باشد نوع جریان متناوب مستقیم با قطب مستقیم حالات جوشكاری تمام حالات به جزء سرازیر.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی کارگاه جوشکاری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی کارگاه جوشکاری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
شعله خنثی;لحیم كاری;جوشكاری چدن

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *