تحقیق بررسی ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی 70 صفحه + doc

تحقیق بررسی ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 51 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

تحقیق بررسی ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اول :

كلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع پژوهش

اهداف و سؤالات تحقیق

فصل دوم :

بخش اول :

ادبیات تحقیق

تاریخچه مختصری از برنامه درس

رویكردهای برنامه درسی

الگوهای طراحی برنامه درسی

ویژگیهای اصولی طرح یا الگوی برنامه درسی

نظریه برنامه درسی

دیدگاههای نظری در خصوص نظام / فرآیند برنامه ریزی درسی

سطوح تصمیم گیری در قلمرو برنامه درسی
بخش دوم :

آموزش زبان خارجی

مهارتهای آموزش زبان

فرآیند یاددهی ـ یادگیری زبان خارجی

منابع و ابزار های یادگیری

پژوهشهای عملی صورت گرفته

فصل سوم :

روش تحقیق

جامعه نمونه آماری

توصیف ابزار گردآوری اطلاعات

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل اطلاعات

1 ـ تعاریف

2 ـ روش نمره گرای پرسشنامه ها

3 ـ جداول

4 ـ بررسی تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم :

خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه پژوهش

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

فصل اول :
كلیات تحقیق

1 ـ مقدمه

2 ـ بیان مسأله

3 ـ اهمیت موضوع پژوهش

4 ـ اهداف و سؤالات تحقیق

فصل اول
عنوان تحقیق : بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

تاریخچه

استفاده فراگیر از زبان انگلیسی در سطح جهان باعث شده است كه جهانیان آنرا یك زبان بین المللی بنامند . در چهار دهة آخر قرن بیستم ، پیشرفتهای سریع در تمام زمینه های عملی از یك سو و نیازهای روز افزون جوامع بشری به سبب همین پیشرفتها از سوی دیگر ، ایجاد ارتباط با سایر ملل را بیش از پیش ضروری نموده است . به دنبال این دگرگونیها از دیر باز مردم جهان در تمام زمینه های صنعتی ، پزشكی ، اقتصادی ، تجاری ، تحصیلات دانشگاهی ، سفرهای زمینی ( دریایی هوایی ) ورزشی ، صنعت گردشگری و صدها موارد مشابه دیگر به یك زبان ارتباطی و اهداف رسیده اند .

اگر چه پیشنهادهایی برای فراگیر كردن یك زبان واحد مانند اسپرانتو مطرح شد و موفقیت هایی هم بدست آورده ولی از آنجا كه زبان انگلیسی از بعد از جنگ جهانی دوم بتدریج در كشورهای مختلف جهان از جمله ایران به سرعت گسترش یافت و حدود حمایت كشورهای قدرتمند جهان ، بویژه ایالت متحده امریكا قرار گرفت هیچ زبان پیشنهادی مشخصی نتوانست بعنوان یك زبان واحد بین المللی به كار گرفته شود .

در بسیاری از كشورهای جهان كه زبان انگلیسی زبان مادری آنها نمی باشد این زبان را بعنوان زبان دوم در سیستم آموزش مدارس و دانشگاههای خود گنجانده اند . و از دروس اصلی آنها به شمار می رود در كنار مدارس و دانشگاهها ، مراكز آموزش یادگیری زبان زیادی در تمام كشورهای در امر آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به صورت مؤسسات خصوصی و نیمه خصوصی و دولتی فعالیت می نمایند .

با وجود چنین طیف وسیعی از نیاز به دانستن زبان انگلیسی ، محققان و مدرسان بیشماری به تحقیق پیرامون آموزش و یادگیری زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم پرداخته اند و سالانه نوشتن هزاران كتاب ، مقاله ، پایان نامه ، كنفرانس های علمی و سمینارهای متفاوت تخصصی پیرامون آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم در پی یافتن شیوه های مناسب تدریس زبان انگلیسی هستند . نظریه پردازان در حوزه های مختلف زبان شفاعی ، روانشناسی و ‌آموزش نظریه پردازی ـ می كنند و متخصصان و اهل فن در راستای نظریه های آنها روشهای گوناگون تدریس را با توجه به نیازهای روزآمد یادگیرندگان ارائه می دهند و با تعلیم مدرسین در مراكز مختلف آموزش زبان و تهیه كتب درسی و تولید مواد آموزشی و كمك آموزشی مناسب با نظریه های مطرح روز سعی می نمایند با ارائة تكنیكهای جدید راه یادگیری زبان را هموار و هموارتر نمایند .

بیان مسأله

از آنجایی كه آموزش زبانهای خارجی موضوعی است كه از اهمیت اجتماعی قابل ملاحظه ای برخوردار است و كشورها بخشی از امكانات آموزشی خود را بدان اختصاص می دهند . در نظام آموزشی كشورها نیز مسأله آموزش زبانهای خارجی حائز اهمیت است . و در برنامه مدارس و متوسطه و دانشگاه منظور شده است لذا ضرورت تجدید نظری در برنامه های مربوط به آموزش زبانهای خارجی روز به روز بیشتر اهمیت پیدا می كند .

از طرفی شاهد هستیم امروز هزاران دانش آموز و دانشجو پس از آنكه صدها ساعت را در زیر سقف كلاسهای زبان سپری می كنند باز هم در حوزه مهارتهای زبانی ( گوش دادن ، صحبت كردن ، خواندن و نوشتن و …. ) به سطح مطلوبی از توانایی دست نمی یابند .علت این ناكامیها بدرستی مشخص نیست زیرا برنامه درسی شامل عناصر مختلفی است و بایستی این عناصر در بررسی و ارزیابی یك برنامه درسی مورد توجه قرار گیرند . هر چند بررسی هر یك از عناصر در علل بدون در نظر گرفتن دیگری امكان پذیر است ولی معلوم نیست كه تا چه اندازه مفید ، مثمر الثمر و راهگذر است .

بنابراین در پژوهش حاضر عناصر مختلف برنامه آموزش زبان از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه هوایی شهید سناری مورد ارزیابی قرار می گیرد .
اهمیت موضوع پژوهش

با توجه به ارتباط روز افزونی كه جامع ما با جوامع غربی پیدا كرده ، زبان انگلیسی بعنوان وسیله ای برای ایجاد این ارتباط اهمیت فوق العاده بدست آورده است . به گفته حداد عادل « نیاز ما به زبان خارجی فقط نیاز سیاسی و فرهنگی نیست بلكه برای اداره كشور و چرخاندن چرخهای كشور هم محتاج هستیم به اینكه زبان خارجی را یاد بگیریم ، كه در این میان امنیت ملی و بنیة دفاعی و اقتصادی نقش تعیین كننده ای دارند . زبان خارجی دری از دنیا به روی ما می گشاید و با استفاده از آن می توان از دستاوردهای دیگر ملل به نحو احسن استفاده نمائیم .

یبان مانند پلی است كه بین ملل جهان ارتباط برقرار می كند و آنها را به هم نزدیك می كند و سبب تفاهم بین المللی و ایجاد یك جهان مسالمت آمیز می گردد .

زبان واسطه بین فكر و عمل است به بیان دیگر زیان گذرگاهی است كه فكر آدمی را به عمل ارتباط می دهد . رشد فعالیتهای عالی ذهنی كه رشد زبان هم یكی از آنهاست از جمله هدفهای عمده تعلیم و تربیت است .

آموزش زبان خارجی

در این بخش از پژوهش مطالبی درباره تاریخچه ، اهداف ، مهارتها ، فرآیند یاددهی ، یادگیری ، منابع و ابزار یادگیری و ارزشیابی زبان خارجی ارائه شده است .
تاریخچه مختصر آموزش زبان خارجی :

آموزش زبان خارجی درازمنه باستان 2500 سال قبل از میلاد تا 900 سال بعد از میلاد بصورت مكالمه ( شفاهی ) و تحلیل متون انجام می گرفت . سرویسها ، مصریها ، روسیها و مكاتب اوایل قرون وسطی از انواع روشهای مستقیم استفاده می كردند . از رنسانس تا قرن نوزدهم زبانهای لاتین ، یونانی ، عربی ، نقش اصلی را در نقاط مختلف جهات بعنوان زبانهای خارجی ایفا می كردند . از آنها بعنوان زبانهای فرهنگی ، علمی و ارتباطات استفاده می شد . و نیز این زبانها ، زبان های خداشناسی ، فلسفه ادبیات و علوم بودند . این زبانها را بطور عمده از طریق خواندن متون نوشته شده یاد گرفته می شوند . در قرن نوزدهم روش ترجمه دوباره زنده شد و با شروع قرن بیستم ، ایده ها و اصول جدید برای آموزش زبان بر اساس جهت ؟؟ نظری ، روش شفاهی ، زبانشناسی ساختاری و روش ارتباطی ایجاد شد . امروز تماس روی تركیب نظر و عمل است . تلاش بر این است كه از روشهای مختلف آموزش زبان یك روش درهم شنیده انتخاب شود . در این قرن علوم ارتباطات و روانشناسی تربیتی تأثیر عمده ای روی متدلوژی زیان خارجی داشته است .
اهداف آموزش زیان خارجی

ویدگاریورز در كتاب خود به اهداف آموزش زبان خارجی اشاره كرده و معتقد است كه این اهداف از یك كشور تا كشور دیگر ، ا ز یك دوره تا دورة دیگر و از یك موقعیت تا موقعیت دیگر فرق می كند .

این اهداف عبارتند از :

1 ـ رشد قوای عقلانی زبان آوران از طریق تحصیل زبان دیگر .

2 ـ افزایش دانش شخصی از طریق مطالعه ادبیات و فلسفه گسترده ای كه وسیله زبان جدید می آموزند .

2 ـ آموزش خواندن زبان همراه با درك مطلب به منظور آگاهی به متون نوشتاری ، تحقیقی و اطلاعاتی جدید .

3 ـ تجربه دادن به زبان آموز تا بتوانند خود را در چارچوب نظری دیگری از لحاظ زبانی خویش ورزی و فرهنگی مطرح كنند .

5 ـ تفاهم افراد از مردم و محدوده های عملی و احساس همدردی به شیوه زندگی و تفجر مردمی كه به زبانی صحبت می كنند كه زبان آموز قصد یادگیری آنرا دارد .

6 ـ ایجاد نوعی مهارت در زبان آموزان كه به آن بتوانند شفاهی با اصل زبان ارتباط برقرار كنند . و مهارتهای نسبی نوشتن در موقعیتهای شخصی یا شغلی پاسخگویان زبان دیگر و یا با سایر ملتهایی كه این زبان را یاد گرفته اند ، بیاموزند .
مهارتهای آموزش زبان

مهارتهای آموزش زبان چهار حوزه اصلی را در بر می گیرد كه عبارتند از صحبت كردن ، گوش دادن خواندن و نوشتن . از میان این چهار مهارت صحبت كردن و گوش دادن در مرحله نخست و خواندن و نوشتن در مراحل بعدی قرار می گیرند .

در بعضی روشهای آموزش زبان به صورتهای گفتاری زبان بیشتر اهمیت می دهند ، به این دلیل كه صورتی فعالتر است . و در زبان آموز انگیزه قوی را بوجود می آورد . در بعضی روشهای دیگر به صورتهای نوشتاری زبان اكتفا می كنند ، زیرا زبان آموزان آنها تماس چندانی با صورت گفتاری زبان نخواهند داشت . اما بیشتر روشها هم صورت نوشتاری و هم صورت گفتاری زبان و آموزش می دهند . برای اینكه هر دو بطور مساوی ضروری اند و یادگیری یكی ، یادگیری دیگری را تقویت می كند . یادگیری وجوه گفتاری و نوشتاری بیان مستلزم فراگیری قابلیتهای چند می شود كه بعضی از آنها در هر دو وجه مشترك و برخی متفاوتند .

علاوه بر چهار مهارت اصلی ، چهار مهارت جزئی یا درجه دوم هم كم و بیش در جریان یادگیری زبان قرار می گیرند كه از این قرارند : تقلید ، رونویسی ، خواندن شفاهی و املاء .
فرآیند یاددهی ـ یادگیری زبان خارجی

فرآیند یادگیری زبان خارجی بطور كلی عبارت است از كلیه تلاشها ، كنشها و واكنشهای آگاهانه یا ناخودآگاه زبان آور همراه با انواع حالات روانی و رفتاهای زبانی و غیر زبان او و نگرشهای مثبت و منفی اوست به زبان خارجی و بالاخره انگیزه های او برای اكتساب زبان خارجی

فرآیند یاددهی یا آموزش زبان خارجی آن دسته از رفتارها و فعالیتهای آموزش است كه معلم زبان در شرایط خاصی و در محیطی رسمی ( مانند كلاس ، آزمایشگاه ، سمینار ) با استفاده از وسایل كمك آموزش و بر طبق یك برنامه درون انجام می دهد و طی آن سعی دارد مواردی از زبان خارجی را كه یكی از صورتهای چاپی ، نوار ، فیلم یا مكالمه است به زبان آموز یاد دهد .

در فرآیند یاددهی یادگیری معلم و زبان آموز می تواند به دو روش فعال و غیر فعال عمل نمایند . روش فعال وقتی است كه معلم شرایط را مساعد می كند و یادگیرنده با مشاركت خود یاد می گیرد . در واقع در این روش معلم تسهیل كننده یادگیری است . در روش غیر فعالتر معلم مخزن و منبع اطلاعات است كه آنها را بطرق مختلف زبان آموز منتقل می كند . در واقع در این روش معلم منتقل كننده معلومات و دانش است .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق بررسی ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق بررسی ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی;پژوهش بررسی ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی;مقاله بررسی ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی;دانلود تحقیق بررسی ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی;بررسی ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *