تحقیق بررسی استفاده از اشكال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار 186 صفحه + doc

تحقیق بررسی استفاده از اشكال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار در 186 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم پزشکی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 186

حجم فایل: 119 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

تحقیق بررسی استفاده از اشكال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار در 186 صفحه ورد قابل ویرایش

پیشگفتار

وجود غلظت خونی معین و ثابت دارو در طول دورة درمان در بسیاری از بیماریها ضروی به نظر می رسد. برای دستیابی به سطح خونی مؤثر یك دارو ،‌بیمار ناگزیر به مصرف دوزهای مكرر دارو می باشد و این مسأله در مورد بیماریهایی كه دورة درمانی آنها طولانی و یا مادام العمر می باشد باعث عدم پذیرش بیمار و سرپیچی وی از مصرف صحیح و به موقع دارو همچنین بروز عوارض جانبی می شود.

استفاده از اشكال دارویی پیوسته رهش می تواند كمك قابل توجهی به رفع این مشكلات نماید همچنین شكل دارویی پلت آهسته رهش خوراكی قابلیت های ویژه ای مانند عدم وجود مشكلات پرس شدن ، بكارگیری چند نوع دارو و یا ماده جانبی دیگر در یك دوز دارویی بدون اثرات نامطلوب و فیزیكو شیمیایی بر روی یكدیگر و ایجاد تقویت اثر دارویی و یا كاهش عوارض جانبی را نیز دارا می باشد همچنانكه تركیباتی Multi – Ingredient Preparation همچون Dolo – Neurobin Merck كه شامل دیكلوفناك سدیم ، ویتامین B و یا Ger Combaren Ciba Cancer كه شامل دیكلوفناك سدیم و كدئین فسفات هیدرات و یا B-Voltaren Ger كه شامل دیكلوفناك سدیم مشتقات ویتامین B و یا همراه نمودن دیكلوفناك سدیم با میزوپروستول COMBINATION WITH MISOPROSTOL در مورد بیمارانی كه در خطر ابتلای به اولسرای پپتیك ناشی از NSAIDs می باشند [1] را می توان برشمرد.
همچنین كینتیك خروج دارو از معده نیز به دلیل اندازه ذره ای قابل پیش بینی تر ، همچنین عوارض جانبی موضعی آن كمتر و نیز آزادسازی دارو كنترل شده تر و مناسبتر می باشد و خطرات ناشی از آزاد سازی یكباره دارو از دوزدارویی به دلیل مناسب نبودن فرمولاسیون و شكست پوشش پلیمری نیز كمتر می باشد (به دلیل كوچك بودن واحدهای تشكیل دهنده پلت در مقایسه با قرص و شكلهای دیگر دارویی
پیوسته رهش. موضوع این پایان نامه تهیه و فرمولاسیون پلت های آهسته رهش خوراكی دیكلوفناك سدیم 100mg پوشش داده شده بوسیله اكریلیك رزین ها بالاخص ادوراجیت RSPO و كربومر 934 و به دو روش دیگ سنتی [2] و فلوید بد و بررسی آزادسازی و پایداری فرمولاسیون های تهیه شده می باشد.

دیكلوفناك سدیم ، یك داروی ضد درد غیر استروئیدی [3] می باشد كه به نظر می رسد با مهار سیكلو اكسیژنازها كه در بیوسنتز پروستاگلندین ها نقش دارند اثر خود را اعمال می نماید ( پروستاگلندین ها نقش مهمی در ایجاد درد، التهاب و تب دارند).

دیكلوفناك سدیم مانند سایر [4] برای گونه های مختلف ناراحتی های التهابی و دردناك بكار می رود و مهمترین عارضه جانی آن صدمات گوارشی [5] می باشد كه شامل Diarrhoea Vomiting Nausea Epigastric Pain می باشند.

كینتیك این دارو به این صورت است كه دیكلوفناك سدیم هنگام تجویز محلولهای خوراكی ،‌شیاف های مقعدی و یا آمپول های تزریقی عضلانی به سرعت جذب
می گردد اما جذب آن هنگامی كه به صورت اشكال دارویی پیوسته رهش و یا همراه غذا داده می شود آهسته تر می گردد هر چند تقریباً كل دارو در نهایت از دستگاه گوارش جذب گردیده اما به دلیل First-Pass Metabolism آن ، تقریباً 50% دارو به گردش سیستمیك می رسد. نیمه عمر پلاسمایی آن یك تا دو ساعت می باشد.[6] این دارو در فرم آهسته رهش بیشتر برای كاهش دردهای مزمن بكار می رود و برای دردهای حاد و آنجایی كه نیاز به اثرات سریع ضد درد و ضد التهابی داریم مناسب نمی باشد.

با تجویز شكل آهسته رهش این دارو ، ضمن كاهش عوارض جانبی ،‌غلظت خونی مناسبی از دارو نیز می توان ایجاد نمود.

با توجه به مزایای شكل دارویی پلت آهسته رهش خوراكی همچنین با توجه به امكانات موجود بر آن شدیم تا این شكل دارویی را با توجه به بررسیهای انجام شده به روشهای دیگ سنتی (Pan Coating) اسپری درای و فلوید بد تهیه نماییم.

مراحل كار به طور خلاصه شامل :

1- تهیه هسته ای خنثی [7]

2- آزمایشات میكرومرتیكس روی هسته ای خنثی و محاسبهdg و s

رسم نمودار LOG-PROBABILITY

3-بارگیری داروی دیكلوفناك سدیم روی هسته های خنثی و تهیه پلت های دارویی

4- آهسته رهش نمودن پلت ها با استفاده از اكریلیك رزین ها

5- بررسی آزادسازی دارو از پلت تهیه شده و مقایسه با استانداردهای بین المللی مطابق با فارماكوپه

6-بررسی پایداری فرمولاسیون تهیه شده و اصلاح فرمولاسیون ها

7- تهیه عكس های میكروسكوپ الكترونی و تأیید یكنواختی پوشش ها و بارگیری دارو

شرح كارهای عملی :

ابتدا كریسهالهای شكراز نظر اندازه ذره ای همچنین پراكندگی اندازه ذره ای[8] بررسی گردید و نمودارهای Log-Probability و همچنین مقادیر dg و g s محاسبه گردید سپس كریستالهای با مش بندی مناسب و یكنواختی پراكندگی اندازه ذره ای مناسب ،‌جدا سازی شد سپس این كریستالها به روش پن كوتینگ اسپری درای بوسیله شوگركوتینگ به صورت هسته های خنثی تهیه گردید آنگاه این هسته های خنثی برای آزمایشات میكرومرتیكس و بررسی های اندازه ذره ای و یـكنواختی مـورد سنجش قرار گرفتند . بعد از آزمایـشات میـكرومرتیكس روی

هسته های تهیه شده ، آزمایشات كنترل فیزیكوشیمیایی و میكروبی مطابق با منوگراف (USP) Sugar Sphere انجام گرفت و فرمولاسیون اصلاح گردید و مطابق استانداردها از نظر نوع مواد بكار رفته و مقادیر مجاز آنها مورد تأیید قرار گرفت سپس بارگیری دارو به روش Dusting Powder روی هسته های تهیه شده صورت گرفت و مقدار داروی بارگیری شده مطابق با استانداردها محاسبه گردید و پلت های حاوی دارو 100mg دیكلوفناك سدیم تهیه شد در مرحله بعد پلت های حاوی دیكلوفناك سدیم برای آزمایشات میكرومرتیكس و كنترل فیزیكوشیمیایی و میكروبی مورد بررسی قرار گرفت و پلت های تهیه شده از نظر وزن ، سختی، ‌فرسایش ،‌میزان ماده موثره و یكنواختی ماده موثره ، میزان رطوبت و سرعت آزاد سازی و بررسی شدند. لازم به ذكر است بر روی نمونه های تجارتی خارجی نیز آزمایشات تعیین مقدار ماده موثره ، تعیین یكنواختی و آزادسازی ماده موثره انجام شد سپس پلت های حاوی دارو بوسیله پلیمرهای اكریلیك پوشش داده شد . لازم به ذكر است پلیمر به دو صورت ماتریكسی (به همراه دارو)، همچنین بعد از بارگیری دارو بصورت مخزنی روی پلت های بارگیری شده بوسیله دیكلوفناك سدیم پوشش داده شد. به عبارت دیگر پلت های آهسته رهش دیكلوفناك سدیم به دو شكل ماتریكسی و مخزنی تهیه گردید و برای آزمایشات آزادسازی دارو مورد بررسی قرار گرفت.

بعد از بررسی آزادسازی 22 و 24 ساعته ،‌بهترین درصد پلیمر و دارو همچنین بهترین فرمولاسیون ها تعیین گردیده وفرمولاسیون ها اصلاح گردید.سپس پلتهایی كه از نظر آزادسازی دارو مناسب و مطابق استانداردها بودند برای بررسی آزمایشات پایداری تسریع شدة سه ماهه مورد بررسی قرار گرفت به این ترتیب كه هر ماه از نمونه ها آزمایشات آزادسازی 24 ساعته گرفته می شد و نمودارهای آزادسازی 24 بوسیله برنامه Microsoft Windows Spss 10 مورد تجزیه تحلیل و آنالیز قرار گرفت بدین ترتیب كه فرمولاسیون های مختلف بوسیله آنالیز واریانس یك طرفه One Way Anowa مورد بررسی قرار گرفت همچنین تستهای Descripive و Homogenicity of Variance برای داده ها مورد استفاده قرار گرفت آنگاه در مورد فرمولاسیون ها تست (Scheffe) POST HOC TEST نیز انجام گرفت و در پایان نتایج به صورت جدول تنظیم و تفسیر گردید.

در پایان فرمولاسیون های پوشش داده شده بوسیله اودراجیت آر.اس.پی.او. و كربومر 934 با پلاستی سایزرمناسب مورد تأیید قرار گرفته و مطابق بااستانداردها تشخیص داده شد. بدلیل قدرت آهسته رهش نمودن مناسب پلیمرادوراجیت آر.اس.پی.او. (در غلظت های مناسب و پلاستی سایزر مناسب) همچنین آزادسازی مناسب دارو از این پلیمر به دو صورت مخزنی وماتریكسی،‌این پلیمربه هردو صورت برای تهیه شكل آهسته رهش دیكلوفناك سدیم [9] پیشنهاد می گردد. همچنین پلیمرهای كربومر 934 به صورت ماتریكسی آزادسازی قابل قبول از خود نشان می دهد اما پایدار نمودن فرمولاسیون از نظر آزادسازی مشكل به نظر میرسد.

در پایان پیشنهاد می گردد (به دلیل مناسب بودن نمودارهای آزادسازی پس از آزمایشات تسریع شده پایداری ) به بكارگیری دو پلیمر ادوراجیت آر.اس.پی.او. و. و كربومر 934 به همراه هم برای افزایش طول اثر همچنین مناسب نمودن آزادسازی مناسب می باشد. و عكس های (Scanning Electron Micrograph) یكنواختی و مناسب بودن پوششهای تهیه شده با این دو پلیمر را مورد تأیید قرار میدهد.

دیكلوفناك سدیم از دسته داروهای ضد التهاب غیر استروییدی می باشد . این دسته دارویی از گروه داروهای در حال تكامل هستند كه به دلیل اثرات ضد درد و ضد التهاب به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. داروهای ضد التهاب غیر استروییدی دارای ساختمان های مختلفی بوده كه مهمترین آنها شامل پروپیونیك اسیدها ،‌ایندول ها ، فتالات ها ،‌اوكسیك ها و فنیل استیك اسیدها می باشد.

2-1 خصوصیات كلی دیكلوفناك سدیم (22921)

1-2-1 مشخصات ظاهری

دیكلوفناك سدیم از نظر شكل ظاهری دارای كریستالهای تقریباً سفید وبی بو میباشد . پودرآن به میزان كمی جاذب رطوبت است وزن مولكول آن 318/13 گرم است نقطه ذوب آن 283 تا 285 درجه سلسیوس است حلال كریستالیزاسیون دیكلوفناك سدیم آب و دیكلوفناك مخلوطی از اتردوپترول و اتر می باشد.

2-2-1 ساختمان شیمیایی و نام آن

دیكلوفناك سدیم دارای ساختمان صفحه بعد می باشد.

دیكلوفناك سدیم یك داروی خنثی (نوترال) و تا حدی قلیایی (آلكالین) می باشد كه در اسید دارای حلالیت كمی می باشد دیكلوفناك سدیم دارویی با نیمه عمر كوتاه میباشد. همچنین تحریك دستگاه گوارش با این دارو گزارش شده است. بنابراین اشكال روده ای و آهسته رهش این دارو برای جلوگیری از افزایش غلظت این دارو در معده ضروری به نظر می رسد.(7)

دیكلوفناك در متانل در محیط قلیایی به خوبی حل شده در اتانول محلول است. در اسیدو كلروفرم عملاً حل نمی شود اما در آب محلول می باشد.

فرمول بسته آن C14H10CL2NO2Na بوده و جرم مولكولی این تركیب 13/318 می باشد این تركیب با نامهای شیمیایی زیر شناخته می شود.

1) 2- [(2 6)- Dichlorophenyl) Amino] benzene acetic Acid

2) [ O-(2 6- Dichloroanilino ) phenyl] acetic acid sodium salt.

3) Sodium [o-[2 6-dichlorophenyl) amino ] phenyl ] acetate

نمودار جذب U.V

در متانول

باز فسفات با پ هاش 2/7 میزان حلالیت دیكلوفناك سدیم و ضریب

11-1 اشكال دارویی

تزریقی :‌75 میلی گرم در 3 میلی لیتر

شیاف: 100 میلی گرمی

قرص پوشش دار: 25 میلی گرمی

قرص آهسته رهش : 75 میلی گرمی و 100 میلی گرمی

كپسول آهسته رهش : 75 میلی گرمی و 100 میلی گرمی

ژل موضعی دیكلوفناك (1%) و قطره چشمی (دیكلوفناك 1/0%) همچنین دیكلوفناك سدیم در تركیب با داروهای دیگر مانند میزوپروستول و سوكرالفیت به صورت تجارتی در دسترس می باشد.

دیكلوفناك سدیم به نسبت وزن آن از آسپرین ،‌ایبوپروفین ، ناپروكسن و فنیل بوتازون دارای پتانسی بیشتری می باشد و نسبت به پیروكسیكام از پتانسی كمتر و به نسبت ایندومتاسین پتانسی مشابه دارد. دیكلوفناك در دوز درمانی معمولاً تأثیر ضعیفی روی زمان خونریزی در انسان دارد.

دیكلوفناك یك مهار كنندة قوی سیكلواكسیژناژ در مطالعات درون و برون تنی میباشد همچنین باعث كاهش سنتز پروستاگلندین ها ، پروستاسایكلین ها (ترومباكسان میشود)
بعلاوه به نظر می رسد كه این دارو غلظت درون سلولی آراشیدونات آزاد در لكوسیتها را كاهش می دهد.(17 و 16) .

بعد از یك دوز تكی 50 میلی گرمی ، پیك غلظت پلاسمایی دیكلوفناك 7/0 تا 5/1 میلی گرم در لیتر می باشد بعد از اینكه دوز تك واحدی 100 میلی گرم (دیكلوفناك آهسته رهش غلظت حدود 1/0 میلی گرم در لیتر می باشد این دارو و متابولیت های آن كاملاً از جفت عبور می نمایند و ممكن است كمی در شیر ترشح شوند. متابولیت اصلی آن در انسان 4- هیدروكسی دیكلوفناك می باشد كه دارای فعالیت ضد التهابی است.

نیمه عمر دفع آن پس از مصرف یك دوز ماركه شده در حدود 30 ساعت است.

عواملی چون سن ،‌نقص كار كلیه و كبد تأثیر مهمی بر روی غلظت پلاسمای دیكلوفناك نداشته اگر چه غلظت متابولیت های آن ممكن است كه بوسیلة نارسایی شدید كلیه افزایش یابد.

7-3-2 استراتژی طراحی

هنگامی كه تصمیم گیری نهایی جهت طراحی شكل رتارد گرفته شده تعداد زیادی مسائل خارج بدنی و داخل بدنی باید در مراحل طراحی در نظر گرفته شود.

مطالعات تك دوزی و چند دوزی ،‌اثر غذا و زمان مصرف دارو و تخمین آزادسازی دارو، ‌ارتباط بین پدیده های داخل و خارج بدنی ، گوناگونی درون و برون فردی و اثرات روانی از جمله موارد in-vitro است كه باید مورد توجه قرار گیرد. ضمناً از مقررات مربوط به تهیه این نوع دارو، باید آگاهی داشت.

طراحی داروهای خوراكی آهسته یا پیوسته رهش:

ویژگیهای خارج بدنی / داخل بدنی[10]

موضوع این بحث ، توجه خاص به ارتباط مسایل خارج بدنی / داخل بدنی به یكدیگر و اهمیت آن در طراحی سیستم های داروسازی پیوسته رهش ، می باشد.

بنابراین تأكید این بخش بر مطالب و فرضیات شناخته شده در گذشته نبوده بلكه بیشتر بر تخمین سرعت آزادسازی مطلوب و هماهنگی خارج بدنی / داخل بدنی در طراحی سیستمهای پیوسته رهش قرار دارد.

فرضیه اساسی سیستم های آهسته رهش خوراكی بر حفظ حالت درمانی ثابت برای مدت 12 تا 24 ساعت قرار دارد . یك داروی رتارد اغلب حاوی مقادیر بیشتری ماده موثره بوده ولی در نوبت های تكراری كمتری تجویز می گردد. مثلاً اگر یك قرص 250 میلی گرم در چهار نوبت تجویز گردد، به صورت قرص های 500 میلی گرمی و یا یك گرمی تهیه خواهد شد، كه بتوان آنرا در دو نوبت 12 ساعته و یا یك نوبت 24 ساعته تجویز كرد. تفكر نهایی چنین فرمولاسیونی بر این اساس است كه داروی تهیه شده به طول كامل و به شكل قابل پیش بینی و به روش یكنواخت جذب گردد، همچنین در حالت ثابت نسبت حداكثر غلظت به حداقل آن بزرگتر و یا كوچكتر از نسبت این دو غلظت پس از تجویز داروی معمولی نباشد.

مزایای چنین سیستمی به شرح ذیل است:

1- رژیم درمانی از نظر میزان دوز تجویز شده بسیار آسان می باشد.

2- بیمار از آسایش بیشتری برای مصرف دارو برخوردار بوده و امكان فراموشی دوزهای تكراری ،‌كمتر وجود دارد.

3- اثرات بهتر

4- كاهش اثرات سمی

5- افزایش زمان انحصار تولید فرآورده توسط یك سازنده

6- گاهی كاهش هزینه تولید فرآورده به علت تهیه آن به صورت دوز بزرگتر و بنابراین از نظر بسته بندی و یا تعداد تولید در واحد زمان ارزان تر می شود، البته گاهی هم فرآورده به علت روش خاص تولید و هزینه های مربوط گرانتر می شود.

7- یكنواختی غلظت درمانی دارو در خون (مشكل داروهای چند نوبتی) را از نظر تغییر منحنی خون[11] ندارد در حالیكه غلظت درمانی یكنواخت برای بعضی بیماریها و یا داروها لازم نیست، لیكن در مورد اغلب بیمارها و دسته های دارویی وجود غلظت یكنواخت خونی اهمیت ویژه ای داشته و قطع ورود دارو یا كاهش آن ، سبب از بین بردن اثرات قبلی و بروز عوارض می گردد. از جمله این داروها می توان از آنتی هیستامین، آرام بخش ها ، مسكن ها ،‌ضد سرفه ها ، آنتی اسپاسمودیك ها و خیلی از داروهای دیگر نام برد.

8- عدم نیاز به بیدار كردن بیمار در زمان خواب

3-17-3-2 نظریه‌های انحلال

مقدمه

در دهه‌های گذشته، دانش مربوط به متدولوژی انحلال از نظر تئوری و عملی به سرعت رشد كرده است. به خوبی روشن است كه در پدیده انحلال یك ماده جامد، مولكولهای دارو باید از سطح جامد جدا شده و سپس با روند انتقال، می‌توان سه مدل فیزیكی مختلف را مطرح نمود، این مدل‌ها به تنهایی و یا تواماً مكانیسم‌های سرعت انحلال را مطرح می‌نمایند.

1- مدل لایه انتشار

این مكانیسم ساده‌ترین حالت این سه مدل است كه شامل یك غشاء نازك ساكن از مایع برروی سطح جامد است. این مدل احتمالاً در ابتدا بوسیله نرنست و برونر پیشنهاد شده است. واكنش در غشاء بینابینی جامدـ مایع، سریع می‌باشد. هنگامیكه مولكولهای جامد از سطح بینابینی غشاء مایع‌ـ غشاء محیط انحلال عبور كرده اختلاط فوری پیش آمده و اختلاف غلظت ازبین خواهد رفت. بنابراین سرعت حركت جامد، و در نتیجه سرعت انحلال براساس انتشار مولكولها در غشاء مایع بوسیله حركت برونی معین می‌گردد. داروهای بسیار محلول مثل كلرورسدیم ها معمولاً مطابق مدل لایه انتشار حل می‌گردد.

2- مدل لایه بینابینی

در این مكانیسم فرض بر این است كه واكنش در سطح جسم جامد گرفته و بنابراین، انتشاردر سرتاسر سطح بینابینی خیلی آهسته‌تر از انتشار از این سو به آن سوی غشاء مایع نخواهد بود.

داروهای كم محلول معمولاً مطابق لایه بینابینی حل می‌گردد، در صورتیكه سرعت به هم زدن، تسریع گردد، دربعضی از موارد مدل لایه بینابینی به مدل لایه انتشار، مبدل خواهد شد.

3- مدل دنك‌ورت (نظریه تجدید سطح)

در این مكانیسم فرض بر این است كه انتقال مواد از سطح جامد براساس برخورد بسته‌های ماكروسكوپیكی از حلال قرار دارد كه به صورت گرداب‌های انتشاری اتفاقی به سطح بینابینی جامدـ مایع می‌رسد.

این بسته‌ها به سطح متصل می‌گردد. در مدت اقامت مواد جامد را بر حسب قانون انتشار از سطح جذب كرده و سپس بوسیله حلال تازه جانشین می‌گردند. با این فرض كه واكنش در سطح جامد فوری می‌باشد، این روند تجدید سطح ممكن است وابسته به سرعت انتقال جامد و بنابراین انحلال باشد.

3-4 بارگیری دارو روی هسته‌های خنثی

700 گرم هسته خنثی (مش 25-20) درون دیگ ریخته شده (زاویه و سرعت چرخش دیگ °45 و 35 دور در دقیقه) و دیگ روشن شد سپس شربت قند (85%) با اسپری (با نازل 2/1 میلی‌متر و فشار هوای 1 بار) با سرعت 4 میلی‌لیتر در دقیقه (در هربار اسپری) روی كریستالهای سوكروز اسپری شده و همزمان 5 گرم در هر بار مخلوطی از پودر دیكلوفناك سدیم، منیزیم استئارات و تالك و تیتانیوم دی اكساید (كاملاً نرم و الك شده) در مواردی همراه پلیمر یا بدون پلیمر روی هسته‌های خنثی پاشیده می شد و اجازه داده می‌شد تا این پودر بوسیله بایندر روی كریستالها بارگیری شود در ضمن كار از چسبیدن ذرات به همدیگر با استفاده از پودر منیزیم استئارات و تالك جلوگیری می‌شد سپس بوسیله هوای گرم C °30-25 ذرات درون دیگ خشك می‌گردید و مراحل كار هر نیم ساعت تكرار می‌گردید تا تمام پودر ماده موثره روی هسته‌های خنثی سوار گردد. آنگاه پلت تهیه شده الك می‌شد و اندازه مورد نظر (مش18-16) برای تعیین تعداد ماده موثره بارگیری شده جدا می‌شد و آزمایشات كنترل روی آن صورت می‌گرفت مقدار پودر دارویی اولیه بكار رفته 850 گرم دیكلوفناك سدیم بود.

پلت‌های حاصل دارای مش 18-16 بودند كه مقدار 300 میلی‌گرم از این پلت‌ها حدوداً 110-90 میلی‌گرم ماده موثره دارا بودند. پلت‌ها در كپسولهای ژلاتینی به هر كپسول 300 میلی‌گرم ریخته شد آنگاه آزمایشات assay روی پلت‌ها صورت گرفت كه به طور متوسط هر كپسول دارای 100 میلی‌گرم ماده موثره بود آنگاه پلت‌های حاصل برای دادن پوشش پلیمری آماده بود و پوشش پولیمری روی آن داده می‌شد و تستهای آزادسازی دارو در مورد هر كدام به صورت24 ساعته مطابق فارماكوپه‌ها صورت می‌گرفت و شرایط بهینه تعیین می‌شد.

در نهایت پوشش پلیمری حاوی 2% اودراجیت همراه 10% پروپیلن گلایكول و كائولین كه به صورت سوسپانسیون در اتیل الكل درآمده بود ریلیز مناسبی را پس از انجام تستهای پایداری از خود نشان داد. همچنین بكارگیری دو مقدار مختلف از پلیمر به همراه پلاستی‌سایزر مناسب بعد از انجام تسهای پایداری شرایط اپتیمم آزادسازی دارو را نشان داد.

پلت‌های حاوی پلیمر كربومر به تنهایی در شرایط سخت ریلیز مناسبی را نشان نداد. هر چند در شرایط دمای اتاق و استفاده از پروپیلن گلایكول تا حدی ریلیز آنها اصلاح شد.

1-4-4 پوشش دادن ذرات پلت‌ حاوی دیكلوفناك سدیم درفلویدبد

ابتدا مقدار 150 گرم پلت حاوی دیكلوفناك سدیم وزن شده و در دستگاه گلت ریخته شد آنگاه دستگاه را روشن نموده ابتدا Container سپس هوای نازل[12] ونتیلاتور[13] بعد پمپ را روشن می‌نماییم و سوسپانسیون حاوی اودراجیت 2% به همراه كائولین و پروپیلن گلایكول را روی پلت‌ها پوشش می‌دهیم (ابتدا قیف و صفحه زیرین و سوراخ نازل همه چك می‌شود و سپس توری روی قیف دربالای آن نصب می‌شود، سپس در جای خود قرار می‌گیرد آنگاه دستگاه روشن می‌شود).

شرایط كار با كمك اسپری اتوماتیك دستگاه مخلوط پلیمر به همراه پلاستی‌سایزر بر روی پلت‌های دیكلوفناك اسپری می‌شود مقدار 2 گرم منیزیم استئارات برای جلوگیری از چسبیدن ذرات بر محیط كار افزوده می‌شود.

Exhaust air flap 45

Spray air 1.25

Temperature 45°C

Outlet air temprature 35°C

V erder 06

نتایج كار نشان داد كه پوشش دار كردن بوسیله گلت پوشش‌های بسیار خوب و با كیفیت حاصل می‌نماید در ضمن شرایط كار آسانتر، محیط كار تمیز‌تر و اپراتوری آن قابل كنترل‌تر خواهد بود و پوشش‌های حاصل كاملاً یكنواخت و از نظر آزادسازی خوب می‌باشد و پیشنهاد می‌شود برای پوشش دادن ذرات و نه تهیه پایه‌های اولیه از فلویدبد استفاده كرد.

جذب استاندارد دیكلوفناك سدیم

در بخش تئوری این پایان‌نامه در مورد شرایط كار و محاسبات توضیح كافی داده شده است. در اینجا فقط مقادیر اندازه‌گیری شده این جذب گزارش می‌شود.

جذب استاندارد دیكلوفناك سدیم به طورمیانگین 33/0 می‌باشد.

Assay

300 میلی‌گرم از پلت دربالون 500 میلی‌لیتری با بافر 8/6 (با 400 میلی‌لیتر بافر به مدت 30 دقیقه تكان داده می‌شود. سپس با بافر 8/6 به حجم 500 میلی‌لیتر رسانده می شود آنگاه محلول حاصل به وسیله صافی صاف می‌شود، 2 میلی‌لیتر از محلول حاصل را برداشته به حجم 25 میلی‌لیتر با بافر 8/6 می‌رسانیم و در 276 نانومتر جذب گرفته می‌شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق بررسی استفاده از اشكال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق بررسی استفاده از اشكال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی استفاده از اشكال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار ;پژوهش بررسی استفاده از اشكال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار ;مقاله بررسی استفاده از اشكال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار ;دانلود تحقیق بررسی استفاده از اشكال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار ;بررسی استفاده از اشكال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *