تحقیق بررسی اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود 75 صفحه + doc

تحقیق بررسی اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود در 75 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 75

حجم فایل: 172 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

تحقیق بررسی اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود در 75 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان

صفحه

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………….

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….

هدف كلی ……………………………………………………………………………………………………………………………

هدف خاص…………………………………………………………………………………………………………………………..

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………….

فرض ها یا سؤالهای ویژه تحقیق………………………………………………………………………………………..

تعریف عملیات واژه ها یا اصطلاحات…………………………………………………………………………………

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………

بخش اول: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….

اوقات فراعت از دیدگاه دانشمندان…………………………………………………………………………………….

تحولات تاریخی مربوط به نحوه گذران اوقات فراغت در ایران…………………………………………

اوقات فراغت بعد از اسلام…………………………………………………………………………………………………..

اوقات فراغت از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………………..

خصایص و ویژگیهای فراغت………………………………………………………………………………………………..

اوقات و فراغت و بهداشت روانی…………………………………………………………………………………………

فراغت و خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………

فراغت و توسعه مهارتهای شناختی…………………………………………………………………………………….

اوقات فراغت و تقویت مهارتهای حسی- حركتی و فعالیتهای ورزشی…………………………….

جهت نگرش…………………………………………………………………………………………………………………………

اوقات فراغت و اصلاح رفتار و تعالی شخصیت………………………………………………………………….

اوقات فراغت و آسیب پذیریهای اجتماعی ……………………………………………………………………….

بخش دوم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….

فرضیه های عنوان شده در این تحقیق ……………………………………………………………………………………….

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………

چگونگی گزینش نمونه ها…………………………………………………………………………………………………..

ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………..

چگونگی اجرا………………………………………………………………………………………………………………………..

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………

آزمونهای آماری…………………………………………………………………………………………………………………….

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………..

یافته ها و تجزیه و تحلیل آن……………………………………………………………………………………………..

نتایج آزمودنهای مجذورخی X2…………………………………………………………………………………………

بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………

فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………………………………..

خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..

فرض ها و سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………

محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….

محدودیتهای دراختیار محقق………………………………………………………………………………………………

محدودیتهای خارج از اختیار محقق……………………………………………………………………………………

پیشنهاد ها……………………………………………………………………………………………………………………………

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….

پیوستها ………………………………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه:

یكی از مسائلی كه پیوسته مورد نظر صاحب نظران علوم تربیتی و دست اندركاران تعلیم و تربیت قرار گرفته مسئله اوقات فراغت است. تخصص در گستره حیات بیانگر مطلب است كه در زندگی پر از فراز و نشیب انسان لحظه ها و اوقاتی وجود دارد كه از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار است. اوقاتی كه بستر مطلوبی است برای جریان نیكوی رشد شخصیت و اعتلای وجود و یا زمینه همواری است برای بروز اختلاف رفتاری، انحراف اخلاقی و بزهكاری اجتماعی، بدون تردید زمانی كه از اوقات فراغت بحث به میان می آید، سخن از ارزشمندی این اوقات است هنگامه بسیار حساس و پرمعنا، اوراقی سرنوشت ساز در كتاب زندگی كه نیازمند اراده های استوار و اندیشه های خلاق است.[1]

شعار ( وقت طلاست) و (شیطان برای دستهای بیكار كاربد می یابد) همواره در اغلب جوامع مطرح بوده و تفكر و تدبیر درباره اوقات فراغت و توجه به نحوه گذراندن این اوقات در كشورهای صنعتی بیش از دیگر كشورها رواج یافته است. حتی اغلب جامعه شناسان و اقتصاد دانان ( دماز، اندرسون، اوژه) بر این باورند كه تحول جوامع انسانی به سوی تمدن فراغت در حركت است.[2]

اوقات فراغت جوانان به مشابه شمشیری دولبه است اگر از آن به طور اصولی استفاده شود نه تنها راهگشا است بلكه زندگانی با برنامه، منسجم و هدفدار پیش روی انسان قرار میدهد. اگر خدا ناكرده این اوقات گرانبها و سالم و با برنامه های مقبول سپری نشود، زمینه های گرایش به فساد و تباهی و انحطاط جوانان را فراهم می آورد. فساد تباهی تنها مفهومی از ناهنجاری اجتماعی نیست، بلكه مصدتعی از به هدر دادن منابع و انرژی انسانی و مالی و مادی است. جوانی كه در ابتدای جوانی به بیراهه می رود. نه تنها جوانی و انرژی جسمی و روحی خود را به هدر می دهد و خود را به هلاكت ، بدبختی، و فقر و ممكن است می اندازد، بلكه از ابعاد نیز در تخریب منابع اجتماعی نقش دارد، كه یكی از آنها را می توان ایفای نقش مخرب به مثابه الگویی قابل تقلید برای عمده دیگری از جوانان دانست. البته این بعد از كاركرد افراد ناهنجار، بحرانی ترین و مصیبت سازترین نقش او در اجتماع است.[3]

لذا می توان نحوه گذراند اوقات را جزو ریشه های فقر و استمرار آن یا تعالی افراد تلقی كرد. واقعیت امر در فرهنگ ما نیز چنین است، مردم ما با افرادی كه وقت خود را تقسیم كرده اند و مدام به كاری و فعالیتی مشغول هستند را بیشتر قبول دارند تا افرادی را كه لحظاتی از عمر خود را به سستی، كاهلی و بیكاری می گذرانند لذا بین اوقات فراغت و رشد اجتماعی و فردی ارتباط مستقیم وجود دارد و هر چقدر اوقات فراغت آدمی اصولی، منطقی و با برنامه باشد، می توان امیدوار بود كه رشد اجتماعی، خلاقیت و ابتكار فردی او بالاتر خواهد بود و هر چقدر اوقات فراغت آدمی به بطالت بگذرد می توان مشاهده كرد كه ارزش و اعتبار اجتماعی او كاسته می شود.

اوقات فراغت پدیده ای است كه برای هر فردی لازم و ضروری است. اگر انسانها تمام وقت خود را به كار طاقت فرسا اشتغال داشته باشند، باید یقین داشت كه از قدرت تفكر، خلاقیت و نوآوری آنها به تدریج كاسته خواهد شد و به موجوداتی همچون پیچ و مهره تبدیل خواهد شد. ولی اگر در بین كار فراغتی باشد كه انسان بتواند مقایسه ای بین خود و كارش و با نقش كه دارد و ارزش خود واندش وظیفه ای را كه ایفا می كند، بپردازد خود را در مسیری قرار می دهد كه لیاقتش را دارد و زندگی اش هدفدار و با برنامه شود و موقعیت را در آغوش می كشد.

دكتر كارل می گوید: خواستهای وحشیانه شهوات ممكن است جلب نوعی اهمیت نماید ولی هیچ چیز غیر منطقی تر از آن زندگی نیست. اگر زندگی منحصر به رقصیدن و به دور شهر با اتومبیل چرخیدن و سینما رفتن و رایوشنیدن باشد چه فایده ای دارد. تفریح بدون آنكه متضمن نفعی باشد فرصتهایی را كه كارگران بر اثر تكامل ماشینها و خسن تهیه محصول به دست آورده اند بحث بر باد می دهند. زحمات مصروفه، حداقل چهار ساعت در روز به طول زندگی افزوده است یعنی اوقات گرانبهایی كه اگر كسی آنرا علاقه مند مصرف كند می تواند تعلیم بگیرد، جسم و جانش را نیرومند كند، آسیب شخصیت نماید و وظیفه انسانیت خود را انجام دهد.[4]

در موقع تفریح و سرگرمی زندگی زنگ ذوق و ابتكار به خود می گیرد و لطف و فضای مخصوصی پیدا می كند، روح سبكبال و پر نشاطی می شود، عواطف و احساسات شكوفا می گردد و آدمی در خود احساس آزادگی می كند در این مورد حضرت علی (ع) می فرماید، فرح و شادمانی باعث بهجت و انبساط روح و مایه و جد و نشاط است وهمچنین فرموده اند: هر یك از اعضای بدن به استراحت نیاز دارد.[5]

مطالب قابل توجه دیگر این است كه وضعیت اجتماعی بر روی ایام فراغت جوانان تأثیر گذاشته و خود نیز از آن متأثر است. در این راستا با توجه به رقمی متجاوز از 20 میلیون نوجوان و جوان در كشور ما كه اكثریت قریب به اتفاق آنها طیف دانشجویی كشور ما را تشكیل می دهند، تدبیر و سیاستگذاری اوقات فراغت آنها با عنایت به اهداف تربیتی، اجتماعی ضرورت پیدا می كند كه در این باره بخش مهمی از این مسئولیت خطیر به عهده سازمانهایی آموزش پرورش و بخش دیگر آن به عهده سازمانهایی نظیر سازمان تربیت بدنی، كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و غیره می باشد.[6]

همانطوریكه كاروتولید نیازمند برنامه عملی و تخصصی است و زیر بنایی هر برنامه عملی تحقیقات انجام شده و اطلاعات قبلی است برای برنامه ریزی ( اوقات فراغت نیز باید تحقیقات لازم انجام پذیر- جمع آوری نظریات و استفاده كردن از تجربیات دیگران و لذا تحقیق حاضر سعی دارد ضمن آگاهی از نظرات و نگرش دانش آموزان در مورد گذراندن اوقات فراغت آنان، موانع و مشكلاتی را كه در این زمینه وجود دارد مشخص نماید و راه حلها و پیشنهادات لازم را در نظر گرفتن امكانات ارائه دهد تا با استفاده از نتایج این تحقیق به توان دربهبود برنامه ریزی جهت اوقات فراغت دانش آموزان چاره اندیشید و در نهایت به این نتیجه برسیم كه در بحث از اوقات فراغت پر كردن صرف آن مد نظر اینست، بلكه غنی كردن آن امر بسیار مهمی است. با توجه به اینكه تحقیقات روان شناسی نقش موثر نحوه گذراندن اوقات فراغت را در رشد شخصیت نشان داده اند.

بیان مسئله :

دوره نوجوانی یكی از مراحل حساس و پر اهمیت رشد جسمی و شخصیتی افراد به حساب می آید. نوجوان امروز اوقات فراغت فراوانی دارند، وسایل سرگرمی بیشتری می تواند، داشته باشند. لیكن به ارزشهای اجتماعی و اخلاقی آنها نمی توان اطمینان كرد چنانكه توجه دقیق به فعالیتهای تفریحی در عصر حاضر و تقریباً در تمام كشور های جهان به خصوص كشورهای به اصطلاح پیشرفته این حقیقت تلخ را ثابت می كند كه بعضی از این فعالیتها بسیار نامعقول و مضرند و شركت نوجوانان در آنها به زندگی سالم ایشان لطمه می زند.[7]

بنابراین با در نظر گرفتن حساسیت، اهمیت و نقش حیاتی اوقات فراغت ضروری است با تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی از طریق همكاری مشترك اولیاء و مربیان و اتخاذ روشهای مناسب ضمن جلب توجه دانش آموزان و ایجاد نگرش مثبت در آنها نسبت به ارزش و اثرات مثبت اوقات فراغت و برانگیختن رغبت و انگیزه در حسن بهره وری و بارور سازی این فرصتها در زمنیه پیشگیری از هر گونه آسیب پذیرها در ایام فراغت تدابیر لازم را پیش بینی كرد. براین اساس، این تحقیق در پی آن است كه رابطه شناخت علمی و دقیق بین نحوه گذراندن اوقات فراغت و انحرافات اجتماعی دختران سنین 20 – 15 سال منطقه 5 تهران می باشد.

اهداف تحقیق:

هدف كلی :

هدف كلی از تحقیق، یافتن راه حل ها و راهكارهای مناسب و صحیح برای بهسازی نحوه گذارندن اوقات فراغت نوجوانان و دانش آموزان و دانشجویان و یافتن راههای درست و مشخص برای ایجاد و یا بازسازی لازم جهت استفاده مطلوب همه نوجوانان و جوانان فراغت خود با تأكید بر نكات تربیتی و شناخت هر چه بهتر آن می باشد.

هدف خاص:

1- پی بردن به چگونگی تأثیر و امكانات موجود در جامعه و مدارس و دانشگاهها بر نحوه گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان

2- آشنایی با نوع فعالیتهای دانش آموزان و دانشجویان در اوقات فراغت

3- كشف ذوق و علاقه و میزان توانائیهای دانش آموزان و دانشجویان در زمینه های مختلف گذران اوقات فراغت

4- شناسایی امكانات موجود و دست یافتن به راههایی جهت استفاده از امكانات موجود و دست یافتن به نتیجه مناسب و در نتیجه برنامه ریزی و تجهیز برای ارتقاء كیفی و بهره مندی از وسایل و لوازم موجود

چگونگی اجرا:

جهت اجرای پرسشنامه كه حاوی 22 سوال است، ابتدا توضیحات لازم درباره چگونگی پر كردن پرسشنامه داده و به دانش آموزان گفته شد كه این پرسشنامه به منظور انجام یك تحقیق می باشد و اطلاعات بدست آمده و نتایج در مورد كل گروه به صورت گروهی مورد استفاده خواهد شد و هیچگونه برداشت فردی و مجزاء در آنها به عمل نخواهد آمد.

روش تحقیق:

نوع پژوهش زمینه یابی است، در پژوهش زمینه یابی توجه محقق بیشتر به آن نكات و عوامل مهم و یا با معنی است كه به صورتی در شناخت گذشته یا میزان تغییرات یك مورد خاص موثر است به عبارت دیگر، در این نوع پژوهش شناسایی و درك جامعی از یك دور كامل یا قسمتی مهم از زندگی یك واحد، هدف است و این واحد مورد مطالعه ممكن است یك فرد، یك فامیل، یك گروه، یك مؤسسه اجتماعی، یا یك جامعه باشد. این پژوهش به طور عمیقی كنش و واكنشهای میان عوامل بوجود آورنده تغییر بار شد و گسترش در یك دوره به خصوص به مطالعات مدارس می پردازند.

مددكاران اجتماعی و مشاوران مدارس اغلب درگیر این نوع مطالعات و باید در تمام مراحل فعالیت خود این نكته را به خاطر داشته باشند كه در این موارد خرد مورد مطالعه نماینده گروه نیست و نمی توان از او یك نتیجه گروهی گرفت، بلكه در این مطالعات باید فرد را به عنوان یك شخصیت بی همتا مورد مطالعه قرار داد و هرگز نتایج حاصل از وی مطالعه یك واحد را به عموم تعمیم نداد.

معمولاً مطالعات و بررسیهای مددكاران اجتماعی و مشاوران مدارس در جهت پروژه های تحقیقی نیست بلكه، مطالعات آنان بیشتر در جهت یافتن راه حلهای مناسبی برای مشكلات مراجعان است البته می توان تعدادی از این موارد كه كم و بیش مشابه اند، به عنوان طرح تحقیقی انتخاب كرد و از طریق مقابله و مقایسه انواع مختلف، به شناخت و درك بهتر و بیشتر از رفتار بشر نائل گشت.

آزمودنیهای آماری:

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از محاسبات توصیفی و استنباطی استفاده می شود. در بخش توصیفی: میانه، میانگین و مدینها، واریانس

بخش استنباطی: از مجذور كا یا X2 استفاده می شود.

آزمون مجذور فی فقط در مورد داده های گسسته یا ناپیوسته یعنی داده های شمرده شده و نه مقادیر اندازه گیری شده بكار می رود. آزمون مجذور فی آزمون نبودن وابستگی است. این معنا یك متغییر از متغییر دیگر ثانیه نمی پذیرد و یا رابطه ای بین آن وجود ندارد.

آزمون X2 آزمودنی برای اندازه گیری درجه ارتباط نیست. این آزمون صرفاً برای برآورد احتمال كه آیا عاملی غیر از عامل تصادفی اخطای اندازه گیری رابطه ظاهری را ایجاد كرده است تا نه به كار می رود و از آنجا كه براساس فرضیه صفر گفته می شود در رابطه ای بین دو متغییر وجود ندارد متغییر مستقل از یكدیگر بنابراین آزمون مذكور احتمال را اریابی می كند كه رابطه مشاهده شده ناشی از عامل تصادف است.

پیشنهادها:

از تحقیق حاضر می توان چنین نتیجه گرفت كه وضعیت گذراندن اوقات فراغت و انحرافات اجتماعی دانش آموزان آنگونه كه باید رضایت بخش نبوده است. لذا برای بهره گیری هرچه بهتر دانش آموزان از اوقات فراغت بایستی تحولاتی اساسی درسه ركن (جامعه- خانواده- مدرسه) به وجود آورد. بدون شك پرداختن به هر یك از این اركان و نقاط ضعف وقوت آنها می توان اوقات فراغت بهتری برای دانش آموزان به وجود آورد.

همانطور كه ذكر شد سه ركن ( جامعه- خانواده- مدرسه) را باید مدنظر قرار دارد ابتدا از خانواده شروع می كنیم زیرا به عنوان پایه و مركز نقل فعالیتهای دانش آموز انجام وظیفه می كند. در این زمینه باید با ارتقاء سطح آگاهی والدین در زمینه نیازهای روانی- عاطفی فرزندان خود و مدر جستن از امكانات مالی خانواده ها جهت فراهم آوردن شرایط مناسب برای بهره گیری مطلوبتر دانش آموزان از اوقات فراغت بتوان بستری خوب را در این زمینه به وجود آورد.

دومین ركن اساسی مدرسه می باشد كه در این زمینه باید با ایجاد گروههایی مركب از مربیان علاقمند و نمایندگان دانش آموزان جهت شناخت علایق محصلین و ذوق و سلیقة آنها و برنامه ریزی جهت یافتن زمینه هایی كه بتوان از طریق آنها به شكوفایی این علایق كمك نمود. این كار می تواند از طریق بررسی پیشنهاداتی كه توسط خود دانش آموزان به گروههای مذكور ارائه می شود صورت گیرد. تخصیث بودجه ای از سوی وزارت آموزش و پرورش جهت ایجاد مراكزی كه بتوان از آنها برای پركردن فراغت دانش آموزان بهره جست مانند كتابخانه ها، كلاسهای تقویتی و اختصاص دادن بخشی از ساعات مدرسه به فعالیتهای فوق برنامه و گنجانیدن آن در برنامه كلاسی دانش آموزان و دانشویان و توسعه امكانات ورزشی مدارس، ایجاد ارتباط تنگاتنگ میان خانه و مدرسه از طریق انجمن اولیاء و مربیان، ایجاد ستادهایی مركب از نمایندگان نهادها و سازمانهایی كه به نحوی از انحاء در زمینة گذرانن اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان فعالیت می كنند جهت هماهنگ نمودن اقداماتی كه از جانب آنها صورت می گیرد و گسترش امكانات ورزشی و تفریحی سالم در سطح شهر مانند سالنهای ورزشی، پارك، توسعه كارگاههای تولیدی مثل قالی بافی، نقاشی، سفال سازی، گل سازی، خطاطی مدرن و ….

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق بررسی اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق بررسی اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود;پژوهش بررسی اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود;مقاله بررسی اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود;دانلود تحقیق بررسی اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود;بررسی اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود;اوقات فراغت; جوانان ; ایران ; امكانات موجود در ایران

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *