تحقیق بررسی اگزمای دست 50 صفحه + doc

تحقیق بررسی اگزمای دست در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: پزشکی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 73 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

تحقیق بررسی اگزمای دست در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

چكیده:

« ارزیابی Patch Test دربیماران Hand Eczema »
مقدمه:

سابقه و هدف:

بیماری اگزمای دست یك بیماری شایع پوستی می باشد. انواع تحریكی و آلرژیك از انواع شایع این بیماری می باشد. فاكتورهای مختلف محیطی می تواند باعث ایجاد یا بدترشدن این بیماری شوند. هدف این مطالعه تعیین نتایج patch test دربیماران اگزمای دست می باشد.

مواد و روش: دراین مطالعه توصیفی 100 بیمار اگزمای دست كه به بیمارستانهای وابسته به مركز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ارجاع شده بودند موردمطالعه قرارگرفتند (69 زن و 31 مرد). سن این بیماران سال بود. 60 بیمار اگزمای تحت حاد و 40 بیمار اگزمای مزمن داشتند. هیچكدام از آنها سابقه مصرف استروئید از دو هفته قبل از انجام Patch Test نداشتند. ست Patch Test از شركت هرمال خریداری شده بود و حاوی 23 ماده آلرژن بوده است.

یافته ها: 7بیمار واكنش مثبت به نیكل سولفات داشتند، 5 بیمار به پاراترت بوتیل فنول فرمالدئید رزین و نیكل سولفات واكنش مثبت داشتند. 2بیمار واكنش مثبت به پتاسیم دی كرومات، پتاسیم دی كرومات و نیكل سولفات، پنج- كلرو- دومتیل ایزوتیازولین، پارافنیلن دیامین Free Base نشان دادند. 56 بیمار باقیمانده نتایج متنوع و منحصر به فردی داشتند. افراد دارای واكنش مثبت 28نفر مرد و 58نفر زن و درگروه فاقد واكنش 3مرد و 11زن وجود داشتند (Not Significant) .

سن گروه دارای واكنش مثبت سال و سن گروه فاقد واكنش سال بود. (P<0.04)

49نفر از واكنش دهندگان اگزمای تحت حاد و 37نفر اگزمای مزمن داشتند. درگروه فاقد واكنش 11نفر بیماری تحت حاد و 3نفر بیماری مزمن داشتند(Not Significant). 240واكنش مثبت در86بیمار مشاهده شد. بیشترین واكنش ها مربوط به نیكل سولفات (30 مورد 5/13%) و پتاسیم دی كرومات (28مورد، 7/11%) بوده است.

نتیجه گیری: باتوجه به این موضوع كه آلرژن های دخیل در اگزمای دست متعدد بوده و به آسانی شناسایی نمی شوند، انجام Patch Test دربیماران اگزمای دست تحت حاد و مزمن كمك كننده است. زیرا با انجام Patch Test آلرژن دخیل در اگزما شناسایی شده و بعد از معلوم شدن نوع آلرژن، بیمار می تواند از آن مادة خاص دوری كند كه معمولاً باعث بهبود درماتیت در فرد مزبور می گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

دلایل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………….. 1

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………….. 2

بازنگری منابع و اطلاعات موجود…………………………………………………………….. 3

اهداف و فرضیات تحقیق………………………………………………………………………… 13

متغیرها و مقیاس سنجش آنها………………………………………………………………….. 14

روش، تكنیك و نحوه اجرای تحقیق………………………………………………………… 16

جامعه مورد بررسی، تعداد و روش نمونه گیری…………………………………………. 18

برنامه برای جمع آوری اطلاعات و برنامه آماری………………………………………… 18

مسائل اخلاقی……………………………………………………………………………………….. 19

فرمهای اطلاعاتی…………………………………………………………………………………… 20

یافته ها…………………………………………………………………………………………………. 22

جداول………………………………………………………………………………………………….. 24

بحث……………………………………………………………………………………………………. 25

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. 28

منابع…………………………………………………………………………………………………….. 29

انتخاب موضوع:

1- با انجام این تحقیق به این سئوال علمی جواب داده می شود كه در بیماران ایرانی مبتلا به اگزمای دست نتیجه Patch Test در مورد عوامل تشكیل دهنده چگونه است. با جواب به این سئوال امكان شناسایی عوامل موثر در بروز اگزما بوجود آمده و در نتیجه آن درمان یا مواجه بهتری انجام پذیر خواهد بود.

2- انجام این تحقیق از نظر علمی (با تشخیص بیماران دچار اگزمای دست با قرائت نتیجه Patch Test توسط دستیار پوست)، كیت و مواد مصرفی (با امكان خرید
Patch Test توسط مجری طرح) در دسترس بودن تعداد نمونه ها (با توجه به ارجاعی بودن درمانگاه‌های پوست بیمارستانهای لقمان و بوعلی) وجود دارد.

3- به علت شیوع نسبتاً قابل توجه اگزمای دست تحقیق در این مورد از اولویتهای رشته پوست محسوب می شود.

4- با توجه به مطالب بند 2 تحقیق در مدت 1 ساله قابل انجام می باشد.

5- هزینه انجام طرح در مقابل پاسخی كه خواهد داشت (مشخص شدن وضعیت Patch Test در بیماران اگزمای ایران)، ناچیز بوده لذا مقرون به صرفه است.

6- با توجه به در اختیار داشتن مقالات متعدد در مورد موضوع تحقیق طراحی و اجراء از راهنمایی قابل توجهی برخوردار بوده و نیز اهمیت موضوع را نشان می دهد.

عنوان:

بررسی وضعیت مبتلایان به اگزمای دست از نظر Patch Test در مراجعین به درمانگاههای پوست لقمان و بوعلی
بیان مسئله:

اگزمای دست، یك بیماری بسیار شایع در كلینیك های پوست می باشد. بطوریكه شیوع حدود 4/5% را برای آن در نظر می گیرند (1). اگزمای دست را به دو گروه تماسی و آتوپیك تقسیم كرده و گروه تماسی نیز به دو زیر گروه تحریكی و آلرژیك تقسیم می شود (1). علل متعددی باعث بروز این بیماری می شوند. درست است كه شرح حال و معاینه فیزیكی در تشخیص عامل اتیولوژیك این بیماری بسیار كمك كننده می باشد ولی به علت گستردگی عوامل و مواد موجود در محیط زیست انسانها این عوامل معمولاً به آسانی شناسایی نشده و افراد بیمار مدتهای مدیدی از مشكل مزبور رنج می برند. این موضوع بخصوص در نوع آلرژیك تماسی قابل اهمیت می‌باشد. هر تغییر در شیوه زندگی و كار افراد معمولاً مسئله ای بغرنج است لیكن این امر بسیار قابل قبول تر از تحمل درد و عذاب بیماری پوستی مذكور می باشد (2).

در Patch Test از مواد آلرژن مختلف استفاده می شود. این مواد مختلف توسط نوار پلی‌اتیلن كه كمتر آلرژن است به پوست قسمت فوقانی پشت چسبانده می‌شود(3).

بعد از معلوم شدن نوع آلرژن در Patch Test، بیمار می تواند از آن ماده خاص دوری كند كه معمولاً باعث بهبودی درماتیت در فرد مزبور می گردد. البته بعضی از انواع درماتیت مزمن كاملاً بهبود نمی یابد ولی بدنبال اجتناب از ماده آلرژن از شدت بیماری كاسته می شود (2).

در ایران كلیه توصیه های پزشكی برای این بیماران از اطلاعات مطالعات خارجی بدست آمده، واضح است كه طرز زندگی ایرانیان و مواد موجود در محیط و عادات فردی ایرانیان با افراد ساكن در كشورهای دیگر می تواند متفاوت باشد. برای مثال: درمانهای طبی گیاهی در ایران مانند حنا، رنگهای طبیعی و مواد دیگر… می توانند از عوامل اتیولوژیك فرضی این بیماری مطرح گردند (4). لذا برای كمك به شناسایی عوامل مذكور و بهبود كیفی سطح زندگی این بیماران در ایران مطالعه توصیفی بررسی نتایج Patch Test در بیماران اگزمای دست طراحی شد. امید است كه تحقیق مزبور راهگشای بهبود زندگی و تسكین آلام این بیماران شده باشد.
بازنگری منابع و اطلاعات موجود:

اگزمای دست بیماری چند فاكتوری است كه در پاتوژنز آن عوامل موثر اندوژن و اگزوژن موثر می باشد. تشخیص عامل ایجاد كننده این درماتوز معمولاً مشكل بوده و هزینه‌های گزافی را به كلینیك پوست و بیمار متحمل می سازد(2). زنان بخصوص زنان خانه دار بیشتر به این بیماری مبتلا می شوند(5).

یكی از فاكتورهای موثر در ایجاد این بیماری كاركردن با دست در محیطهای مرطوب و با مایعات می باشد. نواحی گرفتاری پوست دست در افراد مختلف بسیار گوناگون بوده ولی گرفتاری قسمت Dorsal دست بسیار شایع تر است. این مسئله خصوصاً در انواع درماتیت تماسی آلرژیك بیشتر مشهود است. به نظر برخی محققین انجام Patch Test باید یكی از بررسی های روتین اگزمای دست قرارداده شود(2و6).

چرا كه وجود حساسیت به فلزات در فرد مبتلا به اگزمای دست بسیار شایع بوده و 89% افراد مبتلا به اگزمای دست Patch Test مثبت به نیكل داشته اند. حساسیت به مشتقات رزین نیز در بیماران مبتلا به اگزمای دست بسیار شایع بوده و در صورتی كه بدنبال پوشیدن دستكشهای لاستیكی علایم اگزمای دست در بیمار تشدید یابد احتمال حساسیت به مشتقات رزین خصوصاً در بیماران مبتلا به درماتیت آتوپیكی بیشتر می‌باشد(2).

برای انجام Patch Test از مواد آلرژن مختلف استفاده می شود. این مواد مختلف توسط نوار پلی اتیلن كه كمتر آلرژن می باشد بر روی پوست بدن قرار داده می شود. هر ماده آلرژن در محفظه ای مدور بر روی نوار قرار داده می شود كه شكل محفظه اثر مواد آلرژن را از اثر مواد محرك متفاوت می سازد.

نوار پلی اتیلن علاوه بر آلرژن نبودن، باعث تغییر ماهیت مواد آلرژن بكار رفته نیز نگشته و مواد آلرژن را نیز به خود جذب نمی نماید. معمولاً در هر خانه نوار پلی اتیلن یك قطره (25 میكرولیتر) ماده آلرژن ریخته می شود و هرگز مواد آلرژن نباید در داخل خانه‌های نوار از پیش آماده و ذخیره گردند چرا كه احتمال تغییر ماهیت این مواد در هنگام تماس با هوای آزاد و نور وجود دارد. معمولاً بهترین محل برای انجام
Patch Test قسمت فوقانی پشت بیمار بوده و در هنگام چسباندن نوارها نباید به مناطق خط وسط و یا اسكاپولا، چسبانده شوند.

البته از قسمت خارج بازو نیز می توان به این منظور استفاده كرد. ولی نكته قابل توجه در هنگام چسباندن نوارها این می باشد كه در صورت چرب بودن پوست با پنبه آغشته به اتانل چربی پوست پاك گردد. نوارها 48 ساعت پس از چسباندن برداشته شده و خواندن آنها 72 ساعت پس از چسباندن صورت می گیرد. در بعضی مواقع بازخوانی نوارها پس از 1 هفته از شروع تست بسیار با ارزش بوده و گاهی از Reading Plate برای خواندن نتایج بهره گرفته می شود. در حین انجام تست بیمار نباید تركیبات كورتیكواستروئید مصرف نماید و از تابیدن نور مستقیم خورشید به محل چسباندن نوارها نیز باید دوری كند.

در مدت زمان چسباندن نوارها بیمار حمام نمی رود. ورزش سنگین كه باعث تحریك زیاد می شود نمی كند و پشت خود را به هیچ عنوان نمی خاراند. براساس انواع مختلف مواد آلرژن بیش از 40 نوع مختلف Patch Test با استانداردهای متفاوت برای مقاصد مختلف طراحی شده است كه نوع International Standard توسط ICDRG (International Contact Dermatitis Research Group) جدیداً توصیف شده است(3).

بحث:

در این تحقیق 100 بیمار اگزمای دست (69 زن و 31 مرد) از نظر داشتن واكنش مثبت به 23 ماده آلرژن مورد بررسی قرار گرفتند. 240 واكنش مثبت در 86 بیمار مشاهده شد كه بیشترین واكنش ها (5 مورد اول) به ترتیب عبارت بودند از:

نیكل سولفات(30 مورد)، پتاسیم دی كرومات (28 مورد)، پارابن میكس (22 مورد) كبالت كلرید (18 مورد) و پاراترت بوتیل فتول فرمالدئید رزین (16 مورد) بوده است.

در مطالعه ای كه در سال 1997 در 100 بیمار مبتلا به اگزمای دست انجام شد (8)، 87% بیماران Patch Test مثبت داشتند كه 8/44% آنها مبتلا به درماتیت آتوپیك بوده‌اند.

آلرژن های شایع عبارت بودند از سولفات نیكل، پتاسیم دی كرومات، كربا میكس فرمالدئید، سولفات نئومایسین، بالسام پرو. در این تحقیق تعداد بیمار دارای واكنش مثبت با مطالعه ما تقریباً برابر بود (87 نفر در مقایسه با 86 بیمار در مطالعه ما). دو مورد اول آلرژن های شایع نیز مشابه مطالعه ما بوده است (نیكل سولفات و پتاسیم دی كرومات) اما موارد بعدی از نظر شیوع با مطالعه ما فرق داشته است كه شاید به دلایل زیر باشد:

اول اینكه تعدادی از بیماران آنها دارای درماتیت آتوپیك بوده اند كه شاید به آلرژن‌های خاصی بیشتر واكنش نشان دهند و دوم اینكه آلرژن كربامیكس جزء 23 آلرژن مطالعه ما نبوده است و سوم اینكه شاید تماس بیماران آنها با انواع خاصی از آلرژن‌ها (بسته به فرهنگ بیماران) بیشتر بوده است.

در مطالعه‌ای در فنلاند (9)، به بررسی آلرژی به نیكل در افرادی كه با الكترودهای نیكلی كار میكرده اند پرداخته شده بود كه 15% زنان و 4% مردان به سولفات نیكل Patch Test مثبت نشان دادند كه 70% این افراد سابقه اگزمای دست داشتند. البته این مطالعه چون كه به بررسی آلرژنی خاص در افرادی با شغل خاص پرداخته است با مطالعه ما قابل قیاس نمی باشد.

در مطالعه ای كه توسط North American Contact Dermatitis Group
(1996-1994) (10و11) بر روی 3120 بیمار مبتلا به درماتیت تماسی از نظر 49 آلرژن بررسی گردید، شایعترین آلرژن ها عبارت بودند از:

سولفات نیكل، مواد خوشبو كننده و معطر، تیمرسول، كواترینیوم 15، سولفات نئومایسین البته در این مطالعه تعداد بیشتری نسبت به مطالعه ما مورد بررسی قرار گرفتند، هم چنین تعداد مواد آلرژن نسبت به مواد آلرژن در مطالعه ما بیشتر بوده است (49 آلرژن در مقایسه با 23 آلرژن مطالعه ما)، و ضمن اینكه بیمار مبتلا به درماتیت تماسی در هر ناحیه ای از بدن مورد مطالعه قرار گرفتند ولی در مطالعه ما فقط بیماران مبتلا به اگزمای دست مورد مطالعه قرار گرفتند. البته شایعترین آلرژن در هر دومطالعه یكسان بوده است (سولفات نیكل).

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق بررسی اگزمای دست ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق بررسی اگزمای دست – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
Patch Test ;اگزمای دست;تحقیق بررسی اگزمای دست ;پژوهش بررسی اگزمای دست ;مقاله بررسی اگزمای دست ;دانلود تحقیق بررسی اگزمای دست

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *