تحقیق بررسی پست های برق 34 صفحه + doc

تحقیق بررسی پست های برق در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: برق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 34

حجم فایل: 16 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

تحقیق بررسی پست های برق در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

ازآنجایی كه برای تاسیس پستهای انتقال انرژى بودجه عظیمی مصرف و ماهها وقت لازم است تجهیزات و وسایل آن خریداری و تهیه و نصب و راه اندازی گردد لازم است از نگهداری آن نهایت دقت و تلاش به عمل آید در جهان امروز خصوصاً در كشورهای پیش رفته صدمه دیدن تجهیزات و دستگاههای موجود در پستهای برق تحت هر عنوانی تقریبا موضوعی منسوخ و فراموش شده است .زیرا كه صدمه دیدن تجهیزات و دستگاههای موجود در پستهای انتقال انرژی كلا ناشی از چندعامل بوده كه ذیل به این عوامل اشاره شده است : 1-عوامل خارجی (External) :مانند برخورد صائقه به خطوط انتقال انرژی با تجهیزات موجود . 2-عوامل داخلی (I nternal) : مانند اضافه ولتاژ های ناشی از قطع و وصل مدار (Translent Dver Voltage) 3- عوامل جوی : مانند باد –باران –یخ زدگی- سرمای شدید و… 4-عوامل ناشی از بهره برداری غیراصولی : مانند عدم بازدید به موقع و اصولی از تجهیزات در حال كار عدم توجه به عیوب و اشكالات پیش آمده و اعمال در گزارش آنها (مخصوصا در مراحل اولیه عیب) عدم به كارگیری مقررات و دستورالعملهای تدوین شده 5- عوامل مربوط به سرویس و نگهداری صحیح تجهیزات : مانند تاخیر در سرویس دستگاهها عدم استفاده از دستورالعملهای سازنده و…پشرفت تكنولوژی و دانش و تجربه بشری و به كار گیری حفاظت های لازم در طراحی اولیه دستگاههای برق سبب شده است كه دیگر عوامل جوی و یا عوامل داخلی و خارجی نتواند موجب صدمه دیدن تجهیزات و دستگاههای موجود در دستها گردد اما عدم بهره برداری و یا سرویس نگهداری صحیح هنوز در بعضی از كشورها و در برخی از بخشهای كشور ما نیز یكی او عوامل عمده در صدمه دیدن تا هنگام تجهزات و عدم استفاده كامل از عمرمفید بسیاری از این دستگاهها (مخصوصاً تجهیزات آسیب پذیر در سوئیج پستها)باشد.

بازدیدهایی كه توسط كارشناسان مختلف ازپستهای برق بعضی از كشورهای صنعتی به عمل آمده است نشانگر آن است كه در اكثراین كشورها اپراتورهای پستها از بین افراد با تجربه كه دارای شناخت كافی از تجهیزات پستها می باشند . انتخاب می شوند زیرا كه آنها می توانند با دانش و تجربه خود و با به كارگیری مقررات و دستورالعملهای موجود از بسیاری از صدمات وارده به تجهیزات جلوگیری و در مواقع اضطراری با تصمیم گیری صحیح و به موقع در خروج دستگاههای معیوب از خارشی های گسترده جلوگیری نمایند.

اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب محل پست

پارامترهائی كه اثر عمده ای برای انتخاب محل پست دارند عبارتند از :

1-نوع پست

در رده ولتاژی 230kv 400kv پستها به دو صورت معمولی و گازی می تواند احداث كردند كه بسته به پست فضای و زمین مورد نیاز خواهد بود به علاوه مشخص شدن پست در عواملی كه برای تعیین محل پست دخالت خواهند داشت تاثیر خواهد گذارد به طوریكه پستهای نوع گازی از عوامل خارجی وجوی مانند آلودگی ها جوی و حیوانات و پرندگان مصون بوده ولی پستهای روباز از عوامل خارجی تاثیر زیادی خواهند پذیرفت .

2-برآورد بار و ظرفیت پست :

ظرفیت در نظر گرفته شده برای پست با توجه به برآورد بار فعلی مركزیت ثقل بار در برآورد فعلی (حل تراكم آن) و رشد ایمنی بار منطقه یعنی پیش بینی كوتاه مدت و پیش بینی دراز مدت صورت خواهد گرفت كه تاثیر به سزایی در مساحت پست خواهد داشت .

3-تعداد فیدرها و سطوح ولتاژ:
تعداد سطوح ولتاژ پست تعداد فیدرهای هرسطح ولتاژی نقش تعیین كننده ای در رابطه با فضای مورد نیاز پست خواهد داشت .

4-جهت و محل ابتدا و انتهای خطوط انتقال نیرو :

برای سهولت ورود خروج خطوط از پست به دیگر پستها لازم است تعداد خطوط انتقال توجه به توسعه آن و هم اینطور جهت آنها مشخص باشد تا با انتخاب محل مناسب پست در ارتباط با مسیر خطوط و طول آنها انتخاب اصلح صورت گیرد .

5- وضعیت پست از نظر استقرار ساختمانهای جنبی

تعریف پست :

محل برقی فید مولد از قبیل ترانسفورماتورها كلیدها و غیره به منظور تبدیل یا مبادله انرژی چون لازم است كه از یك طرف در نقاط مختلف (تولید انتقال و توزیع ) ولتاوهای متفاوت داشته باشیم و از دیگر شبكه ارتباطی وجود داشته باشد .بنابراین بنابراین مراكزی كه این عملیات (قطع و وصل كردن و تبدیل سطح ولتاژ را در نقاط انتخاب ) را انجام دهند ضرورت پیدا می كند . این مراكز به پستهای فشار قوی موسوم می باشند . كه بستگی به سطح ولتاژ آنها طراحی و سایل و تجهیزات آنها از قبیل وسایل قطع و وصل ترانسفورماتورها وسایل ارتباط دهنده و سیستم های حفاظتی پیجیده تر و با اهمیت تر می گردد .

انواع پستها:

الف – پستهای بالابرنده ولتاژ (بست نیروگاهی):

ب- پستهای توزیع كاهنده ولتاز :

ج- پستهای كلید زنی

پست های بالابرنده ولتاژ :

چون ولتاژ تولیدی ژنراتورها به علت محدودیتهای كه در ساخت آنها وجود دارد محدود می باشد لازم است كه برای انتقال قدرت الكتریكی آن را به ولتاژ بالابرد و بدین جهت از بستهای بالابرده ولتاژ استفاده می كردد .

پستهای توزیع كننده ولتاژ :

ولتاژ مورد نیاز مصرف كننندگان بنابردلایل اقتصادی در چند مرحله كاهش می یابد و به این منظور از پستهای توزیع كاهنده ولتاز استفاده می گردد .

پستهای كلید زنی :

این پستها در واقع هیجگونه تبدیل ولتاژی را انجام نمی دهند بلكه فقط وظیفه شان ارتباط خطوط شبكه به یكدیگر است .

پستها از نظر كلی و نوع تجهیزات به دو نوع تقسیم می شوند .

الف – پستهای باز (بیرونی) Outdoor

ب- پستهای بسته (داخلی) In door

استقامت الكتریكى روغن :

در هنكام كار ترانس روغن ترانس در معرض درجه حرارتى در حدود—95 است لذا روغن دائما” در معرض تغییرات شیمیایى بوده وبا كذشت زمان تغییر رنك داده وكدر مىشود زیرا موادى مثل اسیدها رزین ها و رسوبات در روغن تشكیل مىشود این اسیدها به كاغذ موجود در روغن یا قسمتهاى فلزى حمله ور شده وباعث از بین رفتن انهامىشود همجنین رسوبات و رزین ها روى هسته وسیم بیج هاى ترانس نشسته مانع حرارت وخنك شدن هسته مىشوند براى روغن ها عدد اسیدى كه میزان غلظت اسیدى را در روغن نشان مىدهد نباید از3 % بیشتر و میوان غلظت روسوبات نباید از 5 % بیشتر باشد

از طرفى در قسمت بالاى ترانس یك منبع انبساط روغن وجود دارد كه روغن رادرترانس مىجرخاند از طریق این قسمت روغن با هواىاطراف در ارتباط است اكر روغن رطوبت هوا را جذب كند استقامت الكتریكى ان بشدت كاهش وتلفات عایقى ان افزایش مى یابد براى جلوكیرى از جذب رطوبت هوا از یك رطوبت كیر یا سیلیكازل در قسمت منبع انبساط روغن استفاده مىشود براى تشخیص مناسب یانامناسب بودن یكا روغن مشخصات مهم ان عبارتست از:

1-بررسى ولتاز فروباشى یا استقامت الكتریكى

2-بررسىضریب تلفات عایقى

3-تعین مقاومت مخصوص روغن

4-تعین غلظت اسیدى

5-تعین غلظت رسوبات

6-تعین میزان رطوبت داخل روغن

7-تعین میزان كازحل شده در روغن

8-میزان ضریب شكست نور در روغن

9- رنك ووضعیت ظاهرى

10-نقطه اشتعال

11-تعداد وابعاد ذرات معلق روغن

1- وزن مخصوص

دستورالعمل برقرار نمودن ترانسفورماتور ها بس از بایان كار كروههاى تعمیراتى :

1-در صورتى كه ترانس جهت كار كروه تعمیراتى از مدار خارج بوده بس از بایان كار طى نشانه تكمیل شده توسط كروه تعمیرات به ابراتور داده مى شود.

2-بس از اعلام كار ودعوت ضمانتنامه تكمیل شده مسئول بست یاابراتور وقت محل كار را به دقت بازدید نمایند .

3-درخواست برقرار نمودن ترانسفورماتور به دیسباجینك ملى –منطقه اى وتوزیع اعلام در صورت موافقت وهماهنكى لازم اقدام به برقرار نمودن نمایند.

4-وسایل هشدار دهنده جمع اورى كردد .

5-سكسیونرهاى ارت یا ارت دستى از دو طرف ترانس باز شوند.

6-بمبهاوض هاى ترانسدر مدار قرار كیرند .

7-در نكتور ورودى ترانس وصل كردد تا ترانس برقرار شود (قبل از وصل در نكتور باید توجه نمود تب ترانس روى حداقل باشد)

8-با تغیر تب ترانس ولتاز خروجى را به حد نرمال برسانید 0 (مىتوان بطور اتومات عمل كرد )

9-در صورت نیاز دكمه فرمان تب جنجر هر دو ترانس را روى دستى یا اتومات قرار دهید 0

10-دز نكتور خروجى را وصل كنید 0

11-در صورت نیاز و با رالل بودن تب دو ترانس را دستى با هم برابر كنید و سیستم master-follower را ازsolo خارج كرده و روى master-follower قرار دهید0 (یكى از ترانس ها master و دیكرى follower ).

دستورالعمل خارج نمودن و در مدار اوردن ترانسهاى زمین :

ترانس زمین در بستها همراه با ترانس قدرت در مدار قرار مى كیرند وكلید ورودى خالى ندارند بنابراین خارجنمودن ودر مدار اوردن ان همراه با ترانس قدرت مى باشد و عملیات اضافى صورت نمى كیرد0

تغییر تب ترانس زمین فقط در خالت بىبرق بودن ترانس امكان دارد (no-load )

وبراى بالا بردن ولتازىخروجى بر عكس ترانس قدرت باید تب را بایین اورد0

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق بررسی پست های برق ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق بررسی پست های برق – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی پست های برق;پژوهش بررسی پست های برق;مقاله بررسی پست های برق;دانلود تحقیق بررسی پست های برق;بررسی پست های برق;پست ;برق

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *