تحقیق در مورد متره و برآورد 48 صفحه + doc

تعریف متره و برآورد اندازه‌گیری و محاسبه مقادیر مورد نیاز یك پروژه و یا كارهای انجام شده در یك ساختمان را متره می‌گویند افرادی كه این محاسبات را انجام می‌دهند، مترور «Metror» می‌گویند برای متره كردن باید بدانیم هر مشخصات را به چه واحدی اندازه‌گیری كنیم

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 48

حجم فایل: 65 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

تعریف متره و برآورد 1

الف) روش متره و برآورد باز: 2

ب) روش متره و برآورد بسته: 3

هدف از تهیه متره و برآورد 4

نحوه متره و برآورد 5

اصلاحات مربوط به عملیات یك پروژه عمرانی. 5

برنامه‌ریزی شبكه‌ای.. 8

كلیات.. 8

منابع برنامه‌ریزی.. 11

سلسله مراتب برنامه زمان‌بندی شده 11

كنترل پروژه 12

برقرار ارتباط با برنامه زمان‌بندی شده 12

دستورالعمل‌های شفاهی و كتبی. 12

شیوه‌های نمایش ترسیمی. 13

كنترل پروژه 13

ترازهای كنترل. 14

نظارت پروژه 15

ارزیابی و پیش‌بینی. 17

آشنایی با روند اجرای پروژه‌های ساختمانی. 18

خدما ت مرحله اول. 18

خدمات مرحله دوم 21

نحوه ارجاع كار و انتخاب مشاور. 22

چگونگی انتخاب پیمانكار. 23

انواع روش‌های اجرای كار. 28

انواع قراردادها 29

ضوابط و مقررات مالی در اجرای پروژه‌های ساختمانی. 31

تعریف متره و برآورد

اندازه‌گیری و محاسبه مقادیر مورد نیاز یك پروژه و یا كارهای انجام شده در یك ساختمان را متره می‌گویند. افرادی كه این محاسبات را انجام می‌دهند، مترور «Metror» می‌گویند. برای متره كردن باید بدانیم هر مشخصات را به چه واحدی اندازه‌گیری كنیم.

اگر مقادیری كه پس از محاسبات به دست آمده را قیمت‌گذاری كنیم، برآورد انجام داده‌ایم. هرچه میزان متره و برآورد انجام گرفته، از دقت بالاتری برخوردار باشد، امكان برنامه‌ریزی صحیح برای تهیه مصالح، ماشین‌آلات، تجهیزات و تامین به موقع منابع مالی برای اجرای كار بیشتر فراهم می‌گردد. یكی از دلایل عمده بروز مشكل در روند اجرای پروژه‌ها، ایجاد وقفه در آنها و طولانی شدن زمان اجرای پروژه، عدم اعمال دقت لازم در متره و برآورد اولیه كار می‌باشد.

متره و برآورد پروژه بر عهده مهندسان مشاور می‌باشد كه می‌بایست مقادیر كارهای اجرای پروژه را تعیین و در جداول مربوطه منعكس نمایند و هزینه اجرای كارها را به تفكیك نوع كار (انبیه تاسیسات، مكانیكی، تاسیسات برقی، جمع‌آوری فاضلاب، خطوط انتقال آب و ..) محاسبه نماید.

متره و برآورد پروژه‌های عمرانی به دو صورت انجام می‌گیرد:

الف)‌ متره و برآورد باز

ب‌) متره و برآورد بسته

الف) روش متره و برآورد باز:

كلیه مصالح و كارگران لازم از صورت متره‌ها استخراج و در جداولی وارد می‌گردد. سپس قیمت‌های واحد روز هر كدام را در آنها ضرب و در انتها قیمت كل كار تعیین می‌گردد.

به عنوان مثال، دیواری به طول 2 متر، ارتفاع 1 متر وضخامت 35 سانتی‌متر داریم. در آنالیز به روش باز داریم:

  1. 1. 0.35×1×2=0.7m3 (حجم دیوار چینی)

0.7×600=420 (عدد)

در هر مترمكعب آجرچینی نیاز به 600 عدد آجر داریم.

420/1000×A=B (ریال)

اگر قیمت هر 1000 عدد آجر A ریال باشد،

  1. 2. 0.7×1.4=0.175

حدود 4/1-3/1 حجم دیوار را ملات تشكیل می‌دهد.

  1. 3. 2200-200-100=1900kg (ماسه مصرفی)

طبق آیین‌نامه نامه وزن مخصوص بتن غیرمسلح 2200kg/m3می‌باشد. اگر 200kg سیمان نیاز باشد، با فرض w/c=0.5 (وزن سیمان/ وزن آب): طرح اختلاف، در نتیجه 100kg آب نیاز داریم.

  1. 4. (ریال) C D E

آب سیمان ماسه

M30.7(قیمت مصالح) ð (B+C+D+E) ×0.7=F

  1. 5. 0.7×6=4.2~4 (ساعت بنا)

0.7×8×3=16.8~17 (ساعت كارگر)

اجرت هر روز كار بنا Gریال، اجرت هر روز كارگر H ریال. در نتیجه اجرت چیدان دیوار:

(G×4/8)+(h×17)=I (ریال)

F+I=J (قیمت ساخت كل دیوار)

ب) روش متره و برآورد بسته:

در این روش ابتدا كارها بر اساس نوع و ماهیت و واحدهای اندازه‌گیری درنظر گرفته شده برای آنها تفكیك می‌گردند. مثلاً آجرچینی، بتن‌ریزی، خاك‌برداری، سیمان‌كاری، آرماتوربندی و … بر اساس نقشه‌های اجرایی مشخص و سپس وارد فرم‌های موسوم به ریزمتره می‌شود. دفترچه‌های فهرست بها در رشته‌های اقلام مصرفی در پروژه‌ها را در هر سال دارد و با ضریب قیمت در آیتم‌های ریزمتره برآورد پروژه مشخص می‌گردد.

متره و برآورد به چند طریق انجام می‌گیرد:

الف) متره و برآورد مقدماتی: این كار از سوی مهندس مشاور پروژه بر اساس نقشه‌های مقدماتی تهیه شده، صورت می‌گیرد و همراه با نقشه‌ها و سایر گزارشات مشاور، تحویل كارفرما می‌شود.

ب) متره و برآورد اولیه: این كار بر اساس نقشه‌های اجرایی و تفصیلی و قبل از شروع كار تهیه می‌گردد و مبنای برگزاری مناقصات و عقد قرارداد با پیمانكاران پروژه می‌باشد.

ج) متره و برآورد موقت: این كار در مقاطع زمانی معین در طول اجرای كار تهیه می‌شود كه به آن در عرف رایج كارهای ساختمانی (صورت وضعیت موقت) می‌گویند و بر اساس كارهای انجام شده تا مقطع زمانی خاص از سوی مسئول كارگاه (نماینده پیمانكار) و دستگاه نظارت تهیه می‌شود و مبنای پرداخت‌های موقت به پیمانكار می‌باشد.

د) متره و برآورد قطعی: پس از اتمام كلیه كارهای اجرایی تهیه می‌شود كه به آن در عرف رایج كارهای ساختمانی (صورت وضعیت قطعی) می‌گویند. در این نوع متره و برآورد باید غیر از نقشه‌های اجرایی و تفصیلی پروژه به كلیه تغییرات احتمالی و اضافه‌كاری‌ها و كم‌كاری‌ها و كارهای انجام گرفته خارج از نقشه‌ها توجه نموده و صورت جلسات تنظیمی بین نماینده پیمانكار و دستگاه نظارت را ضمیمه برگه متره كرد. این متره مبنای تصفیه حساب قطعی پیمانكار با كارفرما می‌باشد.

هدف از تهیه متره و برآورد

1. تعیین مصالح و لوازم و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه

2. تعیین نیروی انسانی مورد نیاز (ماهر و غیرماهر) در طول اجرای پروژه

3. تعیین ماشین‌آلات مورد نیاز برای اجرای كار

4. تعیین حجم عملیات هر یك از اجرای كار بر اساس واحدهای مشخص (مترطول، مترمربع، كیلوگرم، عدد و …)

5. تعیین هزینه هر یك از اجزای كار به شكل جداگانه (پی‌كنی، اسكلت، قالب‌بندی، حمل و نقل و … )

6. تعیین مبنا برای انجام هرگونه كسر یا اضافه‌كاری و یا تغییر مشخصات كار

7. ایجاد توازن بین بودجه پیش‌بینی شده و طرح موردنظر

8. تعیین مدت زمان اجرای یك كار و تهیه برنامه زمان‌بندی

9. تهیه هزینه كل اجرای پروژه

نحوه متره و برآورد

برای انجام یك متره و برآورد دقیق و صحیح، باید به نكات زیر توجه نمود:

  1. 1. در ابتدا كلیه نقشه‌های اجرایی و تفصیلی را به دقت بررسی و مطالعه نمود از چگونگی آنها اطلاع كامل یافت.
  2. 2. قیمت‌های روز مصالح، دستمزد و نیروی انسانی را بررسی و مشخص كرد.
  3. 3. جدول‌ها و برگه‌های مورد نیاز را كه امكان مقادیر قسمت‌های مختلف كار و قیمت‌های واحد انجام كار در آن وجود داشته باشد.

اصلاحات مربوط به عملیات یك پروژه عمرانی

1. پیمان: مجموعه‌ای از اسناد و مدارك می‌باشد كه در مراحل مختلف اجرای كار از آنها استفاده می‌گردد. این مدارك شامل اصل قراردادها، نقشه‌ها و مشخصات فنی می‌باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق در مورد متره و برآورد ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق در مورد متره و برآورد – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تعریف متره و برآورد;روش متره و برآورد;روش متره و برآورد بسته;هدف از تهیه متره و برآورد;نحوه متره و برآورد;اصلاحات مربوط به عملیات یك پروژه عمرانی;برنامه ریزی شبكه ای

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *