تحقیق معماری 42 صفحه + doc

انسان در طول تكامل فرهنگی خویش، فعالیت های مختلفی را برای رفع نیازهای روز افزون نو شونده اش آغاز كرد همه آنها مستلزم تغییر در محیط بود محیط زیست برای موجودات زنده حاصل مجموعه ای از تعادل هاست كه بر هم برخوردن هر كدام از آن تعادل ها، ضمانت دوام زندگی را تضعیف می كند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 42

حجم فایل: 38 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

1- مقدمه

سال 1966 به عنوان نقطه عطفی در تاریخ تمدن بشری شناخته می شود. در این سال، سفینه آپولو نخستین تصاویر كره زمین را از فضا مخابره كرد. این تصاویر دو دیدگاه متفاوت را نسبت به نظام زیست جهانی در كنار هم مطرح نمود. نخست این كه “جهان زیستی، پدیده ای كوچك و آسیب پذیر” و دوم این كه “جهان زیستی پدیده ای قابل مدیریت و برنامه ریزی است.” این تصاویر نمادی برای جنبش جهانی محیط زیست گردید و عزمی جهانی را برای نیل به نظام پایدار زمین برانگیخت.

پایداری به عنوان رویكرد انسان به جهان زیستی، یك نگرش اخلاقی را مطرح می كند كه در آن نحوه زیست و عمل انسان در رابطه با سایر اركان هستی مورد توجه قرار می گیرد. دیدگاه پایداری به مهمترین چالش امروز تمدن بشری می پردازد: “بقای تمدن در این سیاره”. (1997 Buchanan ) آسایش مانای انسان در گرو برقراری و تداوم رابطه متعادل زیستی میان تمام اركان نظام زیست جهانی است. این معنای پایداری به عنوان نحوه نگرش انسان به جهان زیست است. خطاب این دستور اخلاقی به تمام جوامع انسانی است و نمی توان آن را مختص و محدود به كشور یا منطقه ای خاص از زمین دانست، چرا كه بحران های كنونی محیط زیست از مقیاس كشور و یا منطقه ای خاص فراتر رفته و به مساله تمام زمین بدل شده است.

از محافظت تا سازگاری با طبیعت

انسان در طول تكامل فرهنگی خویش، فعالیت های مختلفی را برای رفع نیازهای روز افزون نو شونده اش آغاز كرد همه آنها مستلزم تغییر در محیط بود. محیط زیست برای موجودات زنده حاصل مجموعه ای از تعادل هاست كه بر هم برخوردن هر كدام از آن تعادل ها، ضمانت دوام زندگی را تضعیف می كند. وقتی می گوییم «محیط زیست» مقصود آن فضایی است كه طبیعت و انسان و فرهنگ و شرایط اجتماعی و تاثیرات متقابل آنها را دربر می گیرد. تحولات عصر صنعت اگر چه بسیاری از معضلات بشر را حل كرده ولی متاسفانه رابطه انسان را با محیط بریده است، این در حالی است كه مشكلات زیست محیطی می تواند مسائل اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی مهمی را برای دولت ها اجاد كنند. كمبود منابع قابل تجدید در اختلافات خشونت بار در بسیاری از مناطق در حال توسعه نقش دارد، منابع و ذخایر طبیعی محدودند و چنانكه انسان بی رویه از آن استفاده كند هه چیز برهم خواهد ریخت. خطر به حدی است كه برای نسل آینده بحران های بسیار جدی پیش بینی شده است.

نگرانی از ادامه روند موجود منجر به آن شد كه الگوهایی از توسعه دنبال شود كه آسیب های كمتری به محیط وارد كرده و قابلیت تداوم و استمرار داشته باشد. لذا می باید در پی ایجاد شرایطی در جهت هماهنگی با محیط زیست و بوجود آوردن محیط زیستی پایدار بود. از این رو مباحثی همچون سازگاری با محیط زیست و پایداری مصنوعات و فعالیت های انسان در راس برنامه های سازندگی ددولتها در آمده است و موضوع «پایداری» به این معنی كه نیازهای نسل های كنونی تامین شود، بی آنكه نیازهای نسل های آتی نادیده بماند، اكنون یك «ضرورت» است؛ و بنیاد «توسعه» محسوب می شود. معماری نیز از این ضرورت بنیادی بر كنار نیست. چرا كه ساختمانها اصلی ترین، وسیع ترین و ماندگارترین تغییراتی هستند كه انسان در روی كره زمین به وجود آورده است.

لرد را جرز 1 در نشریه انگلیسی (Architecture Design) در مورد طرح پایدار چنین می گوید:

«طرح پایدار به دنبال برآورده كردن نیازهای امروز بدون به خطر انداختن ذخیره منابع طبیعی، و باقی نهادن آن برای نسل های آینده است. این طرح می بایست با سازگاری با اصول پایداری اجتماعی و اقتصادی، توجه ویژه یی به مصرف انرژی و تاثیر زیست بومی ساختمان ها و شهرها داشته باشد. موارد عمده برای این منظور عبارتند از: انرژی كم، سازگاری مناسب ، بهره گیری مطلوب از منابع.»

«معماری پایدار» و «معماری سبز» موضوع یا پدیده ای است كه اكنون در بیشتر كشورهای جهان، و توسط بسیاری از معماران با سلیقه ها و دیدگاههای متفاوت، به آن توجه می شود. ایده ی «معماری سبز» ضمن اینكه مفهوم جهانی است، «محلی» هم هست. یعنی این مفهوم ضمن برخورداری از نكته های مشترك و جهان شمول، در هر موقعیت اجتماعی – فرهنگی مفهوم خاص و متمایز خود را دارد. در این دیدگاه ، با توجه به موضوع «پایداری» نه تنها برای مشكلات جهانی (مثل آلودگی و تغییر آب و هوا) بلكه برای مسائل محیطی محلی (مثل حفاظت از آب و خاك و احیای شهر كوچك) راه حل هایی ارائه می شود. راه حل هایی مبتنی بر فن آوری پیش رفته و فن آوری های ساده و بومی كه اغلب در یك پروژه واحد با هم تلفیق می شود. روشی كه «فضا» را به عنوان ابزار بیان معماریع با مفهوم «پایداری» تلفیق و آن را متحول می كند.

2- معماری پایدار: تعاریف و مفاهیم

شالوده اخلاق پایداری بر نظام اخلاق زیست محیطی بنا شده است و بر مبنای گرایش های مختلف آن، نگرش های متفاوتی در رابطه انسان با دیگر اركان نظام زیست جهانی تبیین می شود. بر این اساس، بخشی از رویكردهای اخلاقی مبتنی بر پایداری – به خصوص در حیطه توسعه اقتصادی – از موضع اخلاقی سطحی زیست محیطی – محیط زیست گرایی سطحی – برخوردارند كه در آن انسان محور اصلی توجهات در تصمیمات است و سایر اركان محیط زیست به عنوان منابع مورد نیاز برای فعالیت های انسانی می بایست در جهت «تداوم و ارتقای بهره مندی» و «سلامت» جامعه انسانی ، «حفظ، نگهداری و مدیریت» می شوند.

بخش عمده ای از رویكردهای پایداری از یك موضع میانه پیروی می كنند – محیط زیست گرایی میانه – كه در آن به نغیر نگاه انسان به جهان زیستی تأكید می شود: «حفظ و برقراری تعادل» زیستی میان «انسان» و «دیگر اركان نظام زیستی» با اولویت مسائل انسانی. چنین رویكرد اخلاقی، در تصمیم سازی های مرتبط با محیط انسان ساخت (از جمله معماری) مورد نظر و تأكید است. چنین انسانی. چنین نگرشی در غایت تكامل خود، دیدگاهی را تبیین می كند كه در حفظ و تداوم تمامیت جهان زیستی به عنوان موجودی زیستمند، در اولویت بالاتری نسبت به اركان و اجزای تشكیل دهنده آن (انسان و غیر انسان) قرار می گیرد. (محیط زیست گرایی ژرف)

در اخلاق پایداری برخورداری از توانایی تصمیم گیری به یك مسئولیت اخلاقی برای انسان تعبیر می شود؛ نقش امانتداری یا سرپرستی انسان نسبت به جهان هستی: «تلاش برای حفظ و تداوم تمامیت و یكپارچگی بوم شناختی زیست كره» چنین تفكری در عمل تحت تأثیر تفكر انسان مدار مدرنیستی قرار گرفته و بدین صورت تبیین می گردد: «تلاش برای نیل به شرایط مطلوب زیستی برای انسان كه كمیتنه اثرات سوء را بر شرایط زیستی دیگر اركان محیط زیست در پی داشته باشد.» در نظام های اخلاقی خدا محور پایداری مفهوم جدیدی از رشد را تبین می كند: گونه ای از رشد كه امكان استفاده هوشمندانه تر و محتاطانه تر از منابع محیط را فراهم می آورد. Van Der Ryn &) Calthorpe 1986:111) در این معنا رشد به مفهوم توسعه محدوده ها یا دامنه بیرونی یك فعالیت یا نظام نیست، بلكه به مفهوم آن است كه موضوع رشد – اعم از یك فعالیت توسعه ای ، یك فرایند و … –پیچیده تر، خود آگاه تر، دقیق تر و كامل تر می گردد و از این نظر به سمت تصحیح و تكاملی حركت می كند كه برای یك عملكرد یا رفع یك نیاز خاص مناسب تر گردد.

در این رشد تمام اجزا، عناصر و مولفه های یك فرایند توسعه ای – اعم از سرمایه های انسانی ، منابع مواد و انرژی ، سرمایه های مالی ، ارتباطات و نقل و انتقالات و … دخالت دارند، اما نسبت اجزای مورد استفاده تغییر خواهد نمود. (همان) چنین فرایند توسعه ای “رفتار گونه های جانداران را تداعی می كند كه همواره در حال انطباق موثر با محیط در حال تغییر خود می باشند و از این جهت رو به تكامل دارند.” (همان:112)

اكنون كمتر كسی بر ضرورت نیل به جامعه ای پایدار تردید می كند، اما مساله اصلی چگونگی نیل به اهداف این دیدگاه در عمل است. در این چالش، فعالیت های مرتبط با توسعه كالبدی محیط، نقش پررنگی بر عهده دارند. چرا كه توسعه كالبدی محیط سهم قابل توجهی از منابع طبیعی زمین را به خود اختصاص داده است. پرسشی كه در اینجا مطرح می شود این است كه: «چگونه می توان توسعه كالبدی محیط را در راستای پایداری هدایت نمود و یا به بیان روشن تر چگونه می توان فضاهای زیستی پایدار طراحی نمود؟»

مفهوم معماری پایدار – چه به عنوان عمل خلق فضای انسانی و تنظیم رابطة انسان محیط فیزیكی و چه به عنوان محصول این فرایند – همواره با محیط پایدار در آمیخته و در یك چارچوب كلی می توان آن را به معنای «خلق محیط پایدار انسان ساخت» تعبیر نمود. از این رو در این مقاله، تعریف معماری پایدار، با استناد به ادبیات مرتبط با «محیط پایدار» ارائه می گردد.

1-2. محیط پایدار

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق معماری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق معماری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق معماری;محیط زیست گرایی ;ظهور جنبش های زیست محیطی ;اواخر دهه 60 و 70 میلادی ;حوزه اخلاقی ;ارزشی و اجتماعی فرهنگی;محیط پایدار;از منظر بوم شناختی;منظر اجتماعی فرهنگی;منظر اقتصادی;معماری پایدار;جنبش های زیست محیطی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *