تحقیق هنر بیزانس 41 صفحه + doc

هنر منسوب به دوره امپراطوری روم شرقی، كه حدود 330 میلادی توسط كنستاتین تاسیس شد و در سال 1453 كه قستنطنیه (كنستانتینوپل) پایتخت امپراطوری به تصرف تركها درآمد و با نام استانبول پایتخت امپراطوری عثمانی شد،‌به پایان رسید طی این یازده سده متصرفات بیزانس از نظر گستره بسیار متنوع بود زمانی تقریبا تمام حوزه مدیریتانه را در بر می گرفت،‌اما از سدة هفتم میل

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 41

حجم فایل: 29 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست

پیشگفتار

فصل اول: هنر صدر مسیحیت

فصل دوم: معماری

فصل سوم: موزاییك و نقاشی

فصل چهارم: نسخه تذهیب كاری شده

فصل پنجم: پیكر تراشی و صنایع دستی

فصل ششم: هنر بیزانسی

فصل هفتم: راونا

فصل هشتم: نقاشی و پیكر تراشی

فهرست منابع و مآخذ

تصاویر

پیشگفتار

هنر بیزانس Byzantine art

هنر منسوب به دوره امپراطوری روم شرقی، كه حدود 330 میلادی توسط كنستاتین تاسیس شد و در سال 1453 كه قستنطنیه (كنستانتینوپل) پایتخت امپراطوری به تصرف تركها درآمد و با نام استانبول پایتخت امپراطوری عثمانی شد،‌به پایان رسید. طی این یازده سده متصرفات بیزانس از نظر گستره بسیار متنوع بود زمانی تقریبا تمام حوزه مدیریتانه را در بر می گرفت،‌اما از سدة هفتم میلادی به بعد بسیاری از ایالات آن نخست به رست اعراب و بعد به دست تركها از دست رفت.

با این حال هنر بیزانس را نمی توان به درستی بر حسب مسائل سیاسی یا جغرافیائی توصیف كرد. این هنر به ناگاه ظهور نیافتو برای مدت طولانی به همان اندازه كه هنر بیزانس محسوب می شود، هنر رومی هم بود. و از این گذشته در سال 1453 هم متقوف و مضمحل نشده زیرا در نیمه دوم سده ی پانزده م و بخش قابل توجهی از سدة‌شانزدهم هنر آن مناطقی كه هنوز ارتودوكس یونانی شكوفا بود – مانند منت آتوس (montatos) به همان سنت بیزانسی بود . همچنین هنر بیزانسی بسیار فراتر از محدوده های قلمرو امپراطوری رفت و به عنوان مثال به جاهایی چون كشورهای اسلاو هم نفوذ كرد . هنر بیزانسی پیش از هر چیز هنری مذهبی است. نه به ای معنا كه صرفاً محدود به مضامین مذهبی بود. زیرا نمود آن را در «هنر های فرعی» آثار فلز كاری، نساجی برجسته كاری روی عاج، مینا كاری،‌جواهر سازی و غیره هم شاهدهستیم و به علاوه نقاشی های دنیوی و آثار موزائیك كاری نیز قصرهای امپراطوری را مزین می ساخت. اما این آثار ،‌كه بسیاری از آنها مفقود شده و از بین رفته اند،‌در قیاس با موضوعاتی كه از كتب مقدس عهد قدیم و عهد جدید كتابهای آخر زمانی و زندگی قریسین اخذ می شد اندك است. هنر بیزانس همچنین یك هنر دین شناسه است از این رو هنرمند بیزانسی سودای رهایی بیان فردی خود را نداشت و صرفا بیان و گم ها و پیش فرضها ارتودكسی محسوب می شد و وابسته به كلیسایی بود كه این دگم ها را برقرار ساخته بود. وظیفه او ترجمان دستورالعمل ها و آموزه های ایمان مذهبی،‌اندیشه های علمای دینی و اراده ی شورای كشیشان به زبان هنر بود. در نتیجه این هنر،‌هنری غیر شخصی و سنتی بود. از این روشخصیت هنرمند نادیده انگاشته می شد و در واقع تعداد اندكی از استادان بیزانسی را به اسم می شناسیم . چیدمان موزاییك ها یا نقاشی‌ها در كلیسا،‌انتخاب موضوعات حتی حالت و بیان حسی شخصیت ما همگی مطابق با الگوی سنتی ملهم از مفاهیم این شناسانه بود. و اگر زمانی هنرمند تلاش می كرد تا به نوآوری دست زند، خطر اتهام به ارتداد یا كفر را به جان می خرید. وظیفه هنرمند بیش از آن كه كاركرد آموزشی داشته باشد قرابت هایی با نقش روحانیون كلیسا داشت و استعداد عملی وی نوعی آیین عبادی محسوب می شد . آیینی تقریباً به مفهوم آیین عشاء ربانی . همین امر هنر اساساً دین شناسانه ی بیزانس را از هنر آموزشی ترغوب در دورة‌قرون وسطی متمایز می سازد. حتی زمانی كه هنر بیزانس جنبه امپراطوری به خود گرفت،‌به سختی از این ویژگی و مشخصه دین سالارانه و مذهبی فاصله گرفت. در حقیقت در این دوره شكلی از هنر كه در خدمت تجلیل از امپراطوری بود، وجود داشت؛ اما در بیزانس امپراطور،‌به عنوان پادشاه و فرمانروای شرقی،‌تجسم زمینی ربانیت و الوهیت محسوب می شد. دربار وی با سلسله مراتبی كه به دقت تدبیر شده بود،‌بازتابی بود از سلسله مراتب بهشت . مراسم قصر بزرگ كه با نظم بسیار دقیق و پروسواس انجام می‌شد، نوعی آیین عبادی محسوب می شد . از همین رو تعجبی نیست كه هنر بیزانس نوعی هنر استلیزه است و اساساً در مقابل روح و سلیقه هنر یونان باستان قرار می گیرد كه مضمونش انسان و شباهت های طبیعی اوست. هنرمندان بیزانسی از انسان زمینی و فردی دوری می جویند و در سودای ابر انسان،‌امر مقدس و مطلق است. این هنر با اتكا به شیوه استلیزه، انسان گرایی را در هنر از بین می برد و فرمهایی با كیفیت قدسی نمادین را ارائه می كند. این هنر طبیعت گر نیست بل آیینی است. قراردادهای هنر بیزانسی سرانجام با ایده های طبیعت گرایانه ی هنرمندان چون جیوتو و دو چیوبه چالش خوانده شد.

فصل اول

هنر صدر مسیحیت

اینكه نخستین آثار هنر مسیحی در كجا و در چه زمانی و توسط چه كسی به وجود آمد،‌بر كسی روشن نیست . چرا كه پیش از فرمانروایی كنستانتین كبیر كه مسیحیت را دین رسمی كشور و رم را مركز مسیحیت قرار داد،‌مسیحیان در نظر رومیان فرقه ای مزاحم و حتی خطرناك شمرده می شدند كه باید مهار شوند بنابراین مسیحیان باید مخفیانه عبادت می كردند . لذا احتمالاً در خانه‌های خصوصی ثروتمندان و یا در پرستشگاه‌های مخفی عبادت می كردند . آثار زیادی از آن دوره در دست نیست ،‌اما با ارزش ترین آثار این دوره مقابر دخمه‌ای یا كاتاكومب (Catacomb) ها هستند. این مقابر شبكه های گسترده‌ای از دالانها و اتاقكهای زیرزمینی در زیر شهر رم و شهرهایی هستند كه به عنوان گورستانهایی پنهان برای دفن مردگان مسیحی كه بیشترشان در ردیف شهدای اولیه مسیحیت به شمار می‌روند – طراحی شده بودند. مقابر دخمه ای از سدة‌ دوم تا سده چهارم پیوسته مورد استفاده بوده‌اند،‌و تخمین زده‌اند كه فقط در مقابر دخمه ای رم نزدیك به چهار میلیون جسد دفن شده باشد. این مقابر در روزهای پیگرد به عنوان مخفیگاهی برای پناهندگان مورد استفاده قرار می‌گرفتند؛ مدرك اثبات این سخن ،‌پلكانهای مسدود و مجزا، تورفتگی ها و گذرگاه‌های مخفی، و درهای مخفی نگه داشته شده ی ورودی و خروجی است. بدون تردید در این دخمه‌ها آیینهای سری مسیحی نیز اجرا می‌شده است و نقش اصلی آنها جای دادن مردگان بوده است.

در رم ،‌مقابر دخمه‌ای به صورت تونلهایی در لایه متخلخل خاك توفا كه سازندگان قدیمی

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق هنر بیزانس ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق هنر بیزانس – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
هنر صدر مسیحیت;معماری;موزاییك و نقاشی; پیكر تراشی و صنایع دستی;نسخه تذهیب كاری شده;راونا;هنر بیزانسی;نقاشی و پیكر تراشی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *