تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك 65 صفحه + doc

تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك در 65 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 65

حجم فایل: 57 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك در 65 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

چكیده

در این تحقیق یك روش ساده و كم هزینه به منظور تعیین مقدار آمانتادین در سرم با استفاده از دستگاه گاز كروماتوگراف طراحی گردید.

در این روش از گاز حامل نیتروژن ، ستون OV17 و دتكتور FID به همراه استاندارد داخلی پسودوافدرین استفاده شد. نمونه ها توسط اسید پركلریك پروتئین زدایی شده و عمل استخراج توسط اتر انجام گردید كه بازیافت روش كامل بود.

در شرایط مذكور پیك آمانتادین ،‌استاندارد داخلی از یكدیگر و مواد آندوژن به خوبی جدا گردید. ضریب تغییرات درون روزی و بین روزی روش آنالیز در حد قابل قبول بوده و حد آشكارسازی روش 8/0 محاسبه شد.

واژه های كلیدی: آمانتادین ،‌ساس ،‌پلاسما

پیشگفتار

آمانتادین دارویی ضد ویروسی است كه دارای خواص آنتی پاركینسونی است

بیماری پاركینسون چهارمین بیماری شایع نورودژنراتیو در افراد مسن است . كه 1% افراد بالای 65 سال و 4/0% افراد بالای 40 سال را تحت تأثیر قرار می‌دهد . سن متوسط شروع حدود 57 سال است . ( 1 )

ایتولوژی و پاتوفیزیولوژی :

در پاركینسون اولیه ، نورونهای جسم سیاه و ساقه مغز از دست می‌ روند كه دلیل آن شناخته نشده است . از دست رفتن این نورنها باعث كاهش نوروترنسمی‌تر دو پامین در این مناطق می‌ شود . شروع معمولاً بعد از 40 سال است .

پاركینسونسیم ثانویه ، در اثر بیماریهای ایدیوپاتیك دژنراتیو ، داروها ، یا توكسین ها ایجاد می‌ شود . شایع ترین دلیل پاركینسونیسم ثانویه مصرف داروهای آنتی سایكوتیك و رزرپین است كه بوسیله بلوك رسپتورهای دو پامین باعث پاركینسون می‌ شوند . دلایل دیگر عبارتند از مونواكسید كربن مسمومی‌ت با منگنز ، هیدروسفالوس ، تومورها و انفاركت هایی كه مغز می‌انی را تحت تأثیر قرار می‌ دهند . ( 1 )

داروهایی كه سبب ایجاد سندرم پاركینسونیسم می‌ شوند یا آنتاگونیست رپستورد و دوپامین هستند ( مثل داروهای آنتی سایكوتیك ) ، یا سبب تخریب نورونهای دوپا منیرژیك در نیگرو استر یا تال می‌ شوند . ( مثل MPTP ) ( 2 )

علائم و نشانه های بالینی :

در ۵۰ تا ۸۰ درصد بیماران ، بیماری بی سرو صدا و غافلگیرانه با ۴ تا ۸ HZ ترمور ( Pill – rolling ) یک دست شروع می‌ شود . ترمور و لرزش در حال استراحت بیشترین مقدار است و در حال حرکت کمتر می‌ شود . و در هنگام خواب ناپدپد می‌ شود . و با فشارهای روحی و خستگی بیشتر می‌ شود . معمولاً دست ها و بازوها و پاها بیشتر تحت تأثیر قرار می‌ گیرند . و به همین ترتیب فک ، زبان ، پلک هم می‌ توانند تحت تأثیر قرار بگیرند . اما صدا لرزش پیدا نمی‌ کند . در خیلی از بیماران فقط ریجیدیتی رخ می‌ دهد . و لرزش وجود ندارد . سفتی پیشرفت می‌ کند و حرکات کند می‌ شود . ( برادی کاردی ) یا کم می‌ شوند ( هیپوکینزیا ) و یا شروع حرکات سخت می‌ شود ( آکینزیا ) .

که سختی و هیپوکینزی ممکن است منجر به درد و احساس خستگی شوند . صورت شبیه ماسک می‌ شود . با دهان باز و ناپدپد شدن برق چشم ها که ممکن است بادپرسیون اشتباه شود . راه رفتن مشکل می‌ شود . فرد به این سو و آن سو حرکت می‌ کند و خودش را می‌ کشد . قدم ها کوتاه و بازوها در کنار کمر ثابت اند و حرکت نمی‌ کنند. ( ۱ )

فهرست مطالب

چکیده
Abstract:
پیشگفتار
ایتولوژی و پاتوفیزیولوژی :
علائم و نشانه های بالینی :
درمان
داروهای مورد استفاده ( ۱ و ۳ )
فصل اول
آمانتادین
۱ ـ ۱ ـ ویژگیهای فیزیکوشیمی‌ایی
آمانتادین
آمانتادین هیدروکلراید
۲ ـ ۱ ـ فارماکوکینتیک :
۳ ـ ۱ فارماکولوژی
۴ ـ ۱ عوارض جانبی
۵ ـ ۱ تداخل دارویی
۶ ـ ۱ شکل دارویی و مورد مصرف
موارد مصرف عنوان نشده :
۷ ـ ۱ موارد منع مصرف و احتیاط
۸ ـ ۱ غلظت درمانی
۹ ـ ۱ سمیت
فصل دوم
مقدمه
۱ ـ ۲ کروماتوگرافی گازی
۲ ـ ۲ مزایایی کروماتوگرافی گازی
۱ ـ سرعت
۲ ـ تجزیه کیفی
۳ ـ تجزیه کمی‌
۴ ـ حساسیت
۳ ـ ۲ اجزای گاز کروماتوگرافی
۱ ـ ۳ ـ ۲ گاز حامل
۲ ـ ۳ ـ ۲ محل تزریق نمونه
۳ ـ ۳ ـ ۲ ستون ها
ب ـ ستون های مویی ( Capillary columns ) :
۴ ـ ۳ ـ ۲ آشکار سازها :
۱ ـ آشکارساز یونیزاسیون شعله ای :
۲ ـ آشکار ساز هدایت گرمایی :
۳ ـ آشکار ساز جذب الکترون :
فصل سوم
روش های آنالیز
۱ ـ ۳ روش های آنالیز
۱ ـ ۱ ـ ۳ شناسایی و روشهای رنگ سنجی
۲ ـ ۱ ـ ۳ تیتراسیون
۳ ـ ۱ ـ ۳ اسپکترومتری
۴ ـ ۱ ـ ۳ کروماتوگرافی لایه نازک
۵ ـ ۱ ـ ۳ گاز ـ مایع کروماتوگرافی ( GC )
۶ ـ ۱ ـ ۳ کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC )
۷ ـ ۱ ـ ۳ الکتروشیمی‌
۸ ـ ۱ ـ ۳ فلورسانس اسپکترومتری
۲ ـ ۳ بازنگری مقالات آنالیز پلاسمایی آمانتادین هیدروکلراید
۳ ـ ۳ ـ طراحی روش GC جهت آنالیز آمانتادین در پلاسما
۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ستون
۱ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ نوع ستون
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ دمای ستون
۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ انتخاب استاندارد داخلی
۳ – ۳ ـ ۳ ـ حلال استخراجی
۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ آماده سازی نمونه های سرمی‌
۱-۴-۳-۳- خصوصیات خون و انواع روشهای استخراج
ملاحظات
۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ روش مورد استفاده در آزمایش
۴ ـ ۳ ـ تعیین مقدار آمانتادین هیدروکلراید در سرم
۱ ـ ۴ ـ ۳ دستگاهها ، وسایل و مواد مورد نیاز
۱ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ دستگاهها و وسایل مورد نیاز
۲ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ مواد مورد نیاز
۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ‌ شرایط کروماتوگرافی
۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ آماده سازی نمونه های سرمی‌
۴ ـ ۴ ـ ۳ ـ منحنی کالیبراسیون سرمی‌
۵ ـ ۴ ـ ۳ ـ ارزیابی تغییرات درون روزی و بین روزی
۶ ـ‌ ۴ ـ ۳ ـ درصد بازیافت آمانتادین
فصل چهارم
نتایج و بحث
۱ ـ ۴ ـ کروماتوگرام و زمان بازداری
۲ ـ ۴ ـ منحنی کالیبراسیون سرمی‌
۳ ـ ۴ نتایج ارزیابی اعتبار روش و تغییرات درون روزی و بین روزی
۴ ـ ۴ ـ‌ تعیین محدوده قابل شناسایی و پائین ترین حد قابل تعیین مقدار توسط روش آنالیز
۵ ـ ۴ ـ تعیین درصد بازیافت آمانتادین
Refrences

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك;آمانتادین;ساس;پلاسما;تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی;تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك;تحقیق تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك;مقاله تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *