دانلود بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac 65ص 59 صفحه + zip

دانلود بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac 65ص تحقیق بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac 65ص مقاله بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac 65ص بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac 65ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 59

حجم فایل: 46 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

تعداد صفحات : 59 صفحه

فصل دوم هدف از این تحقیق بررسی ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac است.
بنابراین پس از جداسازی و تكثیر ژنهای فوق مراحل زیر در این تحقیق انجام گرفت.
1- لكون نمودن ژنهای فوق در یك ناقل انتقال دهنده Cleaning vector 2- تعیین ترادف نوكلئوتیدی ژنهای جداشده و مقایسه آن با ژنهای L7/L12 3- كلون نمودن ژنها در پلاسمید بیان كننده پروكاریونی Procaryotic expression vector 4- تولید و تخلیص پروتئینهای L7/L12 و P39 5- كلون نمودن آنها در پلاسمید بیان كننده اوكاریوتی Eucaryotic expression vector 6- هاری كردن پلاسمیدهای فوق از آندوتوكسین 7- تزریق پلاسمیدها، بسویه واكنش و سویه بیماریزا بروسلاآبورتوس به موش Balb/C 8- سنجشهای ایمونولوژیك باكتریها و پلاسمیدهایی كه برای انجام این پایان نامه استفاده دشه اند بترتیب زیر می باشند: باكتریها: بروسلاآبورتوس سویه های 19S و 544 اشدیشیالكی سویه اشریشیالكی سویه BL21 – اشریشیاكی سویه BL21(DE3(Plyss پلاسمیرها: PGEX4T1 – PRT 28a – SK+(pSK) – Pblue Script-PCDNA3 جداسازی كروموزوم بروسلا آبورتوس 19S: برای تكثیر ج داسازی ژنهای L7/L12 و P39 ابتدا كروموزوم باكتری جداسازی گردید.
مواد: بافر TE: Tris – Hel 10mm EDTA 1.
0mm ‍PH بافر را پس از تهیه برروی 8 تنظیم می نمائیم.
پروتئیناز K: CTAB/NaCl: Nacl 4.
1gr CTAB 10gr DDW 100ml (Final Volume) روش: ابتدا محیط برنسط برات را تهیه و استریل نموده و ml5 از محیط را با بروسط آبورتوس سویه 19S تلقیح می نمائیم.
پس 48 تا 72 ساعت باكتریها رشد كرده و كدورت مناسبی را پیدا می كند.
بقیه مراحل تخلیص كروموزوم بشرح زیر است: 1- 5/1 میلی لیتر از سوسپاستیون فوق را مدت 2 دقیقه در rpm5000 سانتریفوژ می نمائیم.
محلول رویی را دور می ریزیم.
2- Ml576 از بافر TE را بر روی رسوب باكتری اضافه كرده و رسوب را در بافر حل می نمائیم.
سپس ml30 از SDS(10%) و ml3 از پروئیناز K (mg/ml20) را افزوده و بمدت یكساعت در دمای 0C37 نگهداری می نمائیم.
3- پس از مخلوز Ml100 از (M5)NaCl از محلول CTAB/NaCl بمیزان Ml80 اضافه كرده و بمدت 10 دققیق در 0C65 انكوبه می كنیم.
4- هم حجم مخلوط بالا از تركیب كلروفرم – ایزوآمیل (1/24) به مخلوط افزوده و سپس از مخلوط بمدت 5 دقیقه در rpm10000 سانترفوژ می كنیم.
محلول رویی را به لوله دیگر منتقل می نمائیم.
5- هم حجم محلول روئی ترمیب فنل – كلروفرم – ایزوآمیل (1/24/25) پس از مخلوط بمدت 5 دقیقه در vpr10000 سانتریفوژ كرده و محلول رویی به لوله دیگری منتقل می نمائیم.
6- هم حجم محلول روئی ایزوپروپانل اضافه نموده و مخلوط می كنیم.
پس از چند دقیقه DNA كروموزومی ته نشین شده كه می توان بات یك پیپت پاستور آنرا جمع آوری نمائیم.
7- رسوب DNA كروموزومی را با الكل 70% شستشو داده و پس از خشك شدن در مجاورت هوا در Ml100 از بافر TE حل می نمائیم.
بررسی كمی و كیفی DNA كروموزومی: برای تعیین خلوط كروموزوم باكتری از مواد و وسایل زیر استفاده میشود.
1- بافر PBE pH=8(10X) Tris – base 890mM Boric Acid 890mM EDTA 25mM 2- آگارز MP 3- تانك الكتروفورز افقی روش: ابتدا آگارز MP در بافر TBE(0.
5x) را بكم

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac 65ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac 65ص – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
دانلود بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac 65ص;تحقیق بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac 65ص;مقاله بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهای Balac 65ص;بررسی ایمنی زایی ژنهای L7L12 و P39 در موشهایBalac 65ص

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *