دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون 99 صفحه + doc

مقدمه چراباید صنعتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟ 1 فصل اول صنعتی شدن و توسعه 3 آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد 3 آیا صنعتی شدن لازم است 3 معیارهایی برای ارزیابی صنعتی شدن 4 سود و زیان صنعتی شدن 5 صنعتی شدن و توسعه 6 راههای تعیین كننده فرایند صنعتی شدن در كشورهای جهان سوم 8 رشد صنعت و تجارت جهانی 10 فصل دوم ‌تحلیل تطبیقی از یازده اقتصاد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 99

حجم فایل: 45 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت كه از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برای اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از كشورهای در حال توسعه با سرعتی بسیار در حال صنعتی شدن اند.

اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یك جامعه، پیامدهایی برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاك، لوازم مصرفی بادوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه كنیم، تا ماهیت پیچیده و پراكند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممكن است تصورات متضاد بسیاری را ایجاد كند:

نگاهی گذار به چگونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شكاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشكار می سازد. كشورهای سرمایه داری توسعه یافتهجمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع كارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می كنند. جهان سوم، با نزدیك به جمعیت جهان، فقط 14 درصد از كالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می كند.

(بانك جهانی[1]، 1990؛ یونیوز[2]، 1990)

برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می كردند. كه به موجب آن، كشورهای مختلف در تولید آن كالاهایی كه در آن نستبا بهتر بودند، بكوشند.

 • v مصرف گرایی غرب
 • v نقش نیروی كار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول
 • v شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم
 • v اشتغال همراه با شرایط بدكار
 • v بیكاری وبیكاری پنهان
 • v دسترسی نابرابر به تكنولوژی و دانش فن آوری
 • v آلودگی محیط زیست

اما هیچكس. با هر نظری در مورد صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت كه صنعت با مطالعات توسعه غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای كشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.

فصل اول

صنعتی شدن و توسعه

آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟

درست همانطور كه انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امكان پایان دادن به فقر و كمبودهای مادی و رنج و درد آنها انسان را فراهم كرد”

(كی چینگ[3] ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.

آیا صنعتی شدن لازم است؟

باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر كه صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. از یك طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد. این فرایندها به طور كلی با رشد مقیاس، تخصصی گرایی و مكانیزه شدن مرتبط می شوند. بعضی از كشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر كشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهای صنعتی شده اند. با این وصف ، بعضی از افراد استدلال می كنند كه این الگوی برای اكثر كشورهای جهان سوم قابل به كارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی كه تكنولوژی مقیاس كوچك را در كشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد استفاده قرار می دهد حمایت می كنند.

معیارهای برای ارزیابی صنعتی شدن:

ما برای بررسی این كه آیا صنعتی شدن خوب است یا بد، به معیارهای نیاز داریم كه بتوانیم فرآیند و آثار صنعتی شدن را ارزیابی می كنیم.

چنین معیارهایی را چگونه انتخاب می كنیم، برای مثال، انتخاب رشد اقتصادی به مثابه یك معیار، تصویر متفاوتی را ارائه می دهد.و تا انتخاب، مثلا، تأثیرات زیست محیطی. اما هیچ یك از این معیارها نه تصویر كاملی به ما ارائه می دهند و نه یك ارزیابی تماما مثبت و تماماً منفی. معیارهای بسیار دیگری مانند ایجاد ثروت، توزیع ثروت، تاثیرات متفاوت بر زنان و مردان، بسط و گسترش قابلیتهای تكنولوژیك، ایجاد اشتغال و مهارتها، تغییرات فرهنگی و تأثیرات ایجاد شده در مردم شهر و روستا، هزینه های مالی صنعتی شدن و ایجاد بدهیها نیز وجود دارند كه، اگر فقط بخواهیم چند تایی را مثال بزنیم، می توانیم مورد استفاده قرار داد.

این كه چگونه معیارها را انتخاب كنیم، تا حدودی بستگی به آن دارد كه چه چیزی را می خواهیم دریابیم. برای مثال، این كتاب نشان می دهد كه اگر از دیدگاه مسائل مبتنی بر جنسیت به صنعتی شدن نگاه كنیم، مسائل و سؤالاتی متفاوت از مسائل و سؤالات ناشی از معیارهای مشخصاً اقتصادی مطرح خواهند شد. هم چنین ، انتخاب معیار به چارچوب نظری مورد استفاده بستگی دارد.برخی از نظریه ها مسائل و موضوعات معینی را مورد تاكید قرار می دهند، در حالی كه نقش دیگر مسائل و موضوعات را كم اهمیتی تلقی می كنند.

سود و زیان صنعتی شدن

به طور كلی، این اعتقاد قوی وجود داشته كه توسعه امری آشفته، اما ضروری است؛ و نیز صنعتی شدن بخش دشواری از توسعه و اما برای تامین نیازهای اساسی مردم لازم است. این اعتقاد كه سالهای بسیار رایج بوده است، مبتنی برای این فرض است كه جهان سوم باید راه كشورهای غربی را دنبال كند. این امر به نوبه خود، به معنای صنعتی شدن به رغم همه جنبه های منفی و ناخوشنایند آن بود. به عبارت دیگر،‌اثار جانبی منفی وجود داشتند، اما اكنون در پرتو تجربیات صنعتی شدن در اواخر قرن بیستم، چه در كشورهای توسعه یافته و چه در كشورهای در حال توسعه، تردید و مورد این كه آیا این آثار جانبی واقعا ناچیزند و یا بهای بیش از حد سنگینی اند كه باید پرداخت شوند، آغاز شده است.از این رو ، این كتاب در عین این كه صنعتی شدن را به مثابه یك فرایند بررسی می كند، به كاوش در مورد پیامدهای مثبت و منفی آن نیز می پردازد.

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه- چراباید صنعتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟ 1

فصل اول: صنعتی شدن و توسعه…………. 3

– آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد…… 3

– آیا صنعتی شدن لازم است……………. 3

 • معیارهایی برای ارزیابی صنعتی شدن……. 4
 • سود و زیان صنعتی شدن………………. 5
 • صنعتی شدن و توسعه…………………. 6
 • راههای تعیین كننده فرایند صنعتی شدن در كشورهای جهان سوم 8
 • رشد صنعت و تجارت جهانی……………. 10

فصل دوم :‌تحلیل تطبیقی از یازده اقتصاد نیمه صنعتی 12

– راهبردهای توسعه در یازده اقتصاد نیمه صنعتی ، طرح طبقه بندی………… 13

– طبقه بندیهای متفاوت راهبردهای توسعه…. 13

– طرح طبقه بندی چهار گروهی………….. 16

– اولین گروه،‌كره، سنگاپور، تایوان…….. 18

– دومین گروه: آرژانتین ،‌برزیل ،‌كلمبیا و مكزیك 23

– سومین گروه :‌اسرائیل و یوگسلاوی………. 30

– چهارمین گروه : شیلی و هندوستان……… 32

– نتیجه گیری فصل دوم………………… 34

فصل سوم : بررسی رشد صنعتی ایران………. 36

– راهبرد توسعه صادرات صنعتی……………

– اشاره ای به سیاستهای بازرگانی و ارزی و صنعتی كشور پس از پیروزی انقلاب…. 37

– نگاهی به وضعیت بخش صنعت كشور و رشد آن.. 39

فصل چهارم :‌بررسی رابطه توسعه صنعت با صادرات 45

– توسعه صنعت ، ضرورت اقتصادی ملی است…. 46

– برنامه توسعه صنعت و گسترش صادرات صنعتی.. 50

– روند حركت بازارهای جهانی………….. 52

– سیاستهای كلان اقتصادی در پیشبرد صنعت كارساز است 54

– منابع و مآخذ…………………….. 61

99 صفحه فایل Word

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مقایسه;رشد صنعت ;کشورهای گوناگون;فعالیتهای اقتصادی;تعییرات تکنولوژیک

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *