دانلود تحقیق میدان های الكترومغناطیسی 39 صفحه + doc

طیف وابسته به نیروی مغناطیسی اندازه گیری فضای دارای نیروی مغناطیسی چرا ما به فضا برای دیدن طیف الكترومغناطیسی می رویم؟ تلفنهای موبایل در UK

دسته بندی: الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 39

حجم فایل: 24 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

طیف وابسته به نیروی مغناطیسی اندازه گیری فضای دارای نیروی مغناطیسی

شما واقعاً بیشتر از آنچه كه فكر می كنید می دانید- فضای نیروی مغناطیسی دار فقط یك اسم است كه دانشمندان به یك دسته ای از انواع تشعشعات می دهند و همچنین وقتی كه آنها می خواهند درباره آن تشعشعات به صورت گروهی صحبت كنند- تشعشع انرژی است كه به سمت جایی مشخص مسیری را می پیماید و گسترش می یابد- تشعشعات قابل رویتی كه از یك لامپ در خانه شما تشعشع می كنند یا امواج رادیویی كه از سمت یك ایستگاه رادیویی می آیند در حقیقت I نوع از انواع تشعشعات نیروی مغناطیسی هستند- مثالهای دیگر تشعشعات الكترومغناطیسی امواج خیلی كوچك مغناطیسی، اشعه مادون قرمز و روشنایی ایجاد شده بوسیله اشعه ماورابنفش و همچنین اشعه x و اشعه گاما هستند- بیشتر اجسام دارای انرژی گرم هستند و حتی تشعشع دارای انرژی بالاتری نسبت به اجسام سرد ایجاد می كنند- فقط گرمای خیلی زیاد اجسام یا حركت ذرات در یك سرعت بالا می تواند تشعشع انرژی بالا مانند اشعه x و اشعه گاما ایجاد كند- در اینجا تشعشعات متفاوت فضای الكترومغناطیسی وجود دارد و در عمل از كمترین به بیشترین انرژی هستند.

موج رادیویی: بله این شبیه امواج انرژی رادیویی است كه ایستگاههای رادیویی منتشر می كنند كه این انتشار به سوی هوا و برای تسخیر و توسعه و پخش از رادیو می باشد كه شما می توانید صدای برگزیدگان خود مانند موزارت، مدونا و یا موسیقیهای كولیو را گوش كنید و لذت ببرید- امواج رادیویی همچنین توسط چیزهای دیگر از قبیل ستارگان و گازها در فضا فرستاده می شوند- شما قادر نیستید بفهمید كه چه چیزی به این اجسام فرستاده می شود اما شما می توانی بفهمی كه به چه میزان آنها ساخته می شوند.

امواج كوچك: آنها ذرت بو داده را در مدت زمان كمی می پزند- در فضا امواج كوچك توسط ستاره شناسان برای یادگیری درباره قواعد كهكشان راه شیری كه راه شیری را در بر می گیرند به كار برده می شوند.

اشعه مادون قرمز: ما اغلب فكر می كنیم كه این با چیزی شبیه گرما شروع می‌شود زیرا پوستمان را سرخ می كند – در فضا موقعیت امواج مادون قرمز بین ستاره ها می‌باشد.

قابل رویت: بله این مربوط به قسمتی است كه چشمهای شما می بیند- امواج مرئی توسط هر چیز از آتش در حال تشعشع كه به روشنایی ستاره ها و لامپها منجر می‌شود، تولید می شود- همچنین توسط حركت سریع ذرات، ذرات دیگر گرم می شوند.

اشعه ماورابنفش: ما می دانیم كه خورشید یك منبع ماورابنفش است- زیرا آن دارای اشعه های ماورابنفش است كه پوستمان را می سوزاند- ستاره ها و دیگر اجسام داغ در فضا اشعه ماورابنفش می فرستند.

اشعه x: دكتر عمومی این اشعه را برای نگاه كردن در استخوانهای شما به كار می‌برد و دندانپزشك برای نگاه كردن در دندانهایتان از اشعه x استفاده می كند- گازهای داغ موجود در دنیا نیز اشعه x می فرستند.

اشعه گاما: اجسام رادیویی فعال (بعضی از اجسام طبیعی ودیگر چیزهایی كه توسط چیزهایی شبیه هسته كارخانجات قدرت ساخته می شوند) می توانند اشعه گاما بفرستند- ذره بزرگ شتاب دهنده را دانشمندان برای فهمیدن اینكه چه جسم ساخته شده ای می تواند اشعه گاما تولید كند، به كار می برند- اما بزرگترین مولدهای اشعه گاما همگی در دنیا وجود دارد- آن اشعه گاما را به طرق مختلف می سازد.

یك موج رادیویی، یك اشعه گاما، اشعه موج كوچك یا یك اشعه x نیست یا چه چیزی می باشد؟

امواج رادویی، امواج مرئی، اشعه x و دیگر اقسام طیفهای الكترومغناطیسی شبیه چیزی مانند اشعه الكترومغناطیس بنیادی هستند. ما ممكن است فكر كنیم كه امواج رادیویی كاملاً متفاوت از اجسام فیزیكی یا حتی اشعه گاما ایجاد شده هستند. آنها به طرق مختلف ساخته می شوند و ما آنها را به طرق مختلف آشكار می كنیم. اما آیا آنها واقعاً چیزهای متفاوتی هستند؟ جواب این است «خیر»، امواج رادیویی. امواج مرئی و اشعه x و دیگر اقسام طیف الكترومغناطیسی بنیادی هستند. آنها همگی تشعشع الكترومغناطیسی هستند. تشعشع الكترومغناطیسی می تواند در اقسام مختلفی از فوتونهای جاری شروع شود، كه ذرات حجم كوچك هر كدام در یك موج خاصی سفر می كنند كه این سفر شبیه حركت در سرعت نوری می باشد.

موضوع 2:

برای فهمیدن میدانهای الكتریكی و میدانهای الكترومغناطیسی شما نیاز دارید كه بدانید چگونه بارها (بارهای مثبت و منفی) به همدیگر برای حركت شكل می دهند. ماوس را در هر جای این متن كلیك كنید. شما یك الكترون خلق كرده اید. آن یك ذره با بار منفی است و مقدار بزرگی نیست. افسوس، اما فقط آن به سمت بار مثبت كشیده می شود و بلعیده می شود.

دلیل آن این است كه بار مثبت به طور غیر محسوس به كار برده می شود، نیرویی كه روی یك الكترون عمل می كند، نیروی الكتریكی نامیده می شود. سعی كنید الكترون را در جاهای مختلف قرار دهید. چه مدتی می توان آنرا تنها نگه داشت؟ اگر آنرا نزدیك به یك جعبه بگذارید پس آن در كمترین مدت جذب می شود. بله نیروی الكتریكی شبیه یك چشمه غیر مرئی است اما هر چقدر بارهای مثبت دورتر از هم حركت كنند یك چشمه ضعیفتری آنها را به سمت هم می كشد.

حالا وقتی كه شما الكترون را در مقدار كمی پرتاب می كنید ببینید چه اتفاقی می‌افتد. این كار را در جایی كه نشسته اید مورد بررسی قرار دهید. برای انجام این كار كلیك ماوس را در جهتی دلخواه بكشید. خط، جهت پرتاب را نشان می دهد و طول، سرعت آن را نشان می دهد. اگر آن را فقط مستقیم پرتاب كنیم الكترون مداری دور پروتون می زند و هیچ وقت در هم شكسته نمی شود. شما فقط یك مدل بنیادی از یك اتم را ایجاد كرده اید. آیا وقتی كه الكترون با یك سرعتی حركت می كند این مفهوم را می رساند كه نیروی الكتریكی متفاوت است؟

جواب این است خیر، قدرت یا كشش فقط بستگی به جایی دارد كه گذاشته می‌شود نه به سرعت آن- اما حركت یك الكترون به هر دوی نیرو و سرعت الكترون بستگی دارد كه اغلب جهتهای متفاوت هستند. وقتی كه شما 1 بار كلیك می كنید ببینید چه اتفاقی روی صفحه نمایش رخ می دهد و سپس یك الكترون در یك جهتی با سرعت متفاوت ، پایین گذاشته می شود.

موضوع 3

منبع راهنما یك ابزاری برای حل رازهای مادی است. چرا دانشمندان منبع راهنما را به كار می برند؟ اندازه آن به اندازه زمین فوتبال است. سعی كنید قواعد كوچك اتم و الكترونها را یاد بگیرید. چه چیزی به این مفهوم نزدیك می شود؟ ALS یك پژوهش آسان است كه توسط دانشمندان برای موارد زیر به كار برده می شود:

1- تحقیق مشخصات اجسام 2- تحلیل نمونه هایی برای رسم عناصر 3- كاوش قوانین اتم و مولكولها 4- مطالعه نمونه های زیستی 5- تحقیق درباره واكنشهای شیمیایی 6- ساختن میكروسكوپهای ماشینی.

ALS اشعه x پایه با كیفیت مخصوصی تولید می كند. دانشمندان این اشعه های x را به عنوان ابزاری برای انجام كارشان فقط مانند دندانپزشكان كه اشعه x را به عنوان ابزاری به كار می برند استفاده می كنند. بیشتر دانشمندان روی پروژه های مختلفی كار می كنند كه می توانند ALS را در همان زمان به كار ببرند. برای مثال یك دانشمند ممكن است نمونه های تیره را برای مقادیر كوچك 1 پادزهر به كار ببرد، در حالیكه دیگری ممكن است اطلاعات مقدماتی از یك پلیمر برای فهمیدن اینكه چطور مولكولها چیده می شوند باشد. چرا ALS خیلی بزرگ است؟

برای تولید مرئی طول موج و روشنایی كه دانشمندان می خواهند، طراحان ALS یك ماشین بزرگ طراحی می كنند- در حقیقت اشعه های x طول موج كوتاهی نسبت به امواج مرئی دارند اما هر دو مرئی هستند و اشعه الكترومغناطیسی نامیده می شوند ALS دارای یك انبار حلقه با قطری برابر 3/2 طول زمین فوتبال می باشد. انباره حلقه یك اتاق خلا لوله ای است كه برای كارهای زیر ساخته شده است:

1- نگهداشتن بیم‌الكترونی كه سرتاسر آن را باسرعتی معادل سرعت نور طی‌می‌كند.

2- نگهداشتن انرژی مرئی بیم الكترون.

به عنوان الكترونهای دایره ای حلقه، آنها نامرئی می شوند. حلقه باید خیلی بزرگ باشد تا بتواند بیم الكترون در 1.5-1.9 بیلیون الكترون ولت طول موج و روشنایی مطلوب ایجاد كند. برای اطلاعات بیشتر قطعات ALS را ببینید. در حقیقت روشنایی توسط ماشینهایی كه شبیه ALS عمل می كنند بوجود می آید كه دستگاه تقویت و تسریع ذرات باردار الكترونی نامیده می شود. در شكل دیاگرام طبقه ALS را می‌بینید. چرا روشنایی از ALS یك ابزار مناسب است؟ ALS روشنایی را در چشمه های فضای الكترومغناطیسی اشعه x نرم و اشعه ماورابنفش سخت تولید می كند. روشنایی (نور) طول موجی بین 0001/0 میكرومتر تا 1/0 میكرومتر دارد. چه جسمی در طول به یك میكرومتر نزدیك است؟ یك زیر دریایی، یك مورچه، قطر موی سر یك انسان یا یك ویروس، در اینجا بر بعضی از دلایل مبتنی بر خوبی ALS به عنوان ابزاری برای تحقیقات مادی اشاره می كنیم. 1- نور از ALS می تواند به اجسام نفوذ كند، همانطور كه دندانپزشك شما اشعه x را برای دیدن داخل دندان شما به كار می برد. دانشمندان نور تولید شده توسط ALS را برای دیدن اجسام داخل یك جسم به كار می برند.

39 صفحه فایل Word

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق میدان های الكترومغناطیسی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق میدان های الكترومغناطیسی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
موج رادیویی;تلفنهای موبایل در UK;اشعه ماورابنفش;اشعه مادون قرمز

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *