روش تحقیق ارزشیابی شخصیت كودكان 131 صفحه + doc

نقاشی كودك یك پیام است، آنچه را كه او نمی‎تواند به لفظ درآورد به ما انتقال می‎دهد بررسی و درك زبان نقاشی اطلاعات ارزنده‎ایی را در اختیار والدین و مربیان و روانشناسان و همه كسانی می‎گذارد كه خواهان درك و دریافت راز و رمز جهان كودك هستند، اكتشاف نظامدار این قلمرو به آخرین دهه‎های قرن گذشته بازمی‎گردد و بر قوانینی متكی است كه خط‎شناسی نیز از آن سود

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 131

حجم فایل: 225 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چكیده فصل اول:

نقاشی كودك یك پیام است، آنچه را كه او نمی‎تواند به لفظ درآورد به ما انتقال می‎دهد. بررسی و درك زبان نقاشی اطلاعات ارزنده‎ایی را در اختیار والدین و مربیان و روانشناسان و همه كسانی می‎گذارد كه خواهان درك و دریافت راز و رمز جهان كودك هستند، اكتشاف نظامدار این قلمرو به آخرین دهه‎های قرن گذشته بازمی‎گردد و بر قوانینی متكی است كه خط‎شناسی نیز از آن سود جسته است.بیان مسئله:با توجه به گسترش پژوهشهای تجربی در زمینه روانشناسی كودك به ویژه به كمك دانش رفتاری و داده‎های اساسی كه روانشناسی سنجشی در مورد پرورش سیستم عصبی و مركزی ارائه داده‎اند، نگرش بزرگسالان در جهات گوناگون رفتاری كودكان دستخوش تغییرات مختلفی شده است. بنا به تحقیق (ورپیلو) دو روند اساسی در توسعه و پیشرفت درك كودك مؤثر واقع می‎شود كه یكی تشخیص شناخت اشیاء و دیگری تمایز بین آنهاست.اهداف پژوهش الف: استفاده از نقاشی به عنوان وسیله‎ای ساده برای سنجش رشد شناختی.

ب: به دست آوردن ارتباط بین جنسیت و رشد شناختی.

ج: به دست آوردن ارتباط بین سن و رشد شناختی.

اهمیت پژوهش:

در عصر حاضر هر روز كه می‎گذرد هنر كودكان اهمیت بیشتری می‎یابد و به خاطر تأثیری كه روانشناسی و علوم تربیتی از آن به عمل می‎آورد همپای دیگر هنرهای مختلف رو به تكامل و پیشرفت است، هنر و نقاشی كودكان گواه راستینی بر حقایق اجتماعی و روانشناسی است.

فرضیه:

سطح تحول‎یافتگی (رشد شناختی) در دختران بالاتر از پسران است.

تعاریف عملیاتی:

الف: تعریف رشد شناختی: رشد شناختی به تغییراتی مربوط می‎شود كه در حوزه فعالیت ذهنی روی می‎دهد و احساس، ادراك، حافظه، تفكر، استدلال و زبان را شامل می‎شود.

ب: تست آدمك رنگی: این آزمون در سال 1977 توسط ژاكلین روآیه روانشناس فرانسوی ابداع و هنجارگزینی شده است.

سایر فرضیه‎ها:

1- بین نمرات مقیاس سر دختران 6 ساله با نمرات سر پسران 6 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

2- بین نمرات مقیاس سر دختران 7 ساله با نمرات سر پسران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

3- بین نمرات مقیاس سر دختران 8 ساله با نمرات سر پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

4- بین نمرات مقیاس سر دختران 9 ساله با نمرات سر پسران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

5- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران 6 ساله با نمرات طرح بدن پسران 6 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

6- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران 7 ساله با نمرات طرح بدن پسران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

7- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران 8 ساله با نمرات طرح بدن پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

8- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران 9 ساله با نمرات طرح بدن پسران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

9- بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران 6 ساله با نمرات طرح لباس پسران 6 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

10- بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران 7 ساله با نمرات طرح لباس پسران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

11-بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران 8 ساله با نمرات طرح لباس پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

12- بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران 9 ساله با نمرات طرح لباس پسران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

13- بین نمرات كلی دختران 6 ساله با نمرات كلی پسران 6 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

14- بین نمرات كلی دختران 7 ساله با نمرات كلی پسران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

15- بین نمرات كلی دختران 8 ساله با نمرات كلی پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

16- بین نمرات كلی دختران 9 ساله با نمرات كلی پسران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

17- بین نمرات كلی دختران 6 ساله با نمرات كلی دختران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

18- بین نمرات كلی دختران 7 ساله با نمرات كلی دختران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

19- بین نمرات كلی دختران 8 ساله با نمرات كلی دختران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

20- بین نمرات كلی پسران 6 ساله با نمرات كلی پسران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

21- بین نمرات كلی پسران 7 ساله با نمرات كلی پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

22- بین نمرات كلی پسران 8 ساله با نمرات كلی پسران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

23- بین نمرات كلی دختران با نمرات كلی پسران تفاوت معناداری وجود دارد.

24- بین نمرات كلی دختران با افزایش سن تفاوت معناداری وجود دارد.

25- بین نمرات كلی پسران با افزایش سن تفاوت معناداری وجود دارد.

نتایج به دست آمده براساس فرمول ‎t تفاوت معنی‎دار رشد شناختی در دو گروه پسران و دختران را نشان می‎دهد یعنی دختران در این تست برتری خود را نسبت به پسران نشان دادند و از فرضیات مطرح شده به جز فرضیات 22-21-19-17-9-6-5-2-1، فرضیات دیگر تأیید شدند.

فصــل اول

مقدمه:

نقاشی كودك یك پیام است آنچه را كه او نمی‎تواند به لفظ درآورد و به ما انتقال دهد. بررسی و درك زبان نقاشی، اطلاعات ارزنده‎ایی را در اختیار والدین، مربیان، روانشناسان و همه كسانی می‎گذارد كه خواهان درك و دریافت راز و رمز جهان كودك هستند اكتشاف نظامدار این قلمرو به آخرین دهه‎های قرن گذشته بازمی‎گردد و بر قوانینی متكی است كه خط‎شناسی نیز از آنها سود جسته است. همچنین دیدگاه روان تحلیل‎گری براساس بررسی گستره معانی نمادهائی كه در خوابدیده‎ها و اسطوره‎ها، افسانه‎ها و در زندگی بازیافت می‎شوند به غنای آن در قرن حاضر كمك كرده است. كودك همه مسائل خود را به واسطه نقاشی به تجربه درمی‎آورد و خود را می‎آزماید و من خویشتن را بنا می‎كند.

خطوط ترسیمی، انعكاسی از دنیای هیجانی او هستند و نقاشی به تنهایی به منزلة جهانی است كه به موازات افزایش هشیاری و دگرگونی‎های كودك متحول می‎گردد. (دادستان، پریرخ، 1374، ص 1)

بیان مسئله:

با توجه به گسترش پژوهشهای تجربی در زمینه روانشناسی كودك به ویژه به كمك دانش رفتاری و داده‎های اساسی كه روانشناسی سنجشی در مورد پرورش سیستم عصبی مركزی ارائه داده‎اند، نگرش بزرگسالان در جهات گوناگون رفتار كودكان دستخوش تغییرات مختلفی شده است. (فراری، 1371، ص 7)

نقاشی كودك نیز در مراحلی كه حوادث را دسته‎بندی و عرضه می‎كند و روند تجدیدی و تكامل یافته‎ای را از زمان خط خطی كردن، تا زمانی كه خطوطی معنادار و بالاخره مبتنی بر قوانین پرسكتیو و شالوده منطقی رسم می‎كند می‎توان چیزی شبیه خواب و رویا معنی كرد. نقاشی نیز مثل خواب و رویا به كودك امكان می‎دهند تا اطلاعات و اعمالی را كه از دنیای بیرون كسب می‎كند از هم جدا سازد و سپس آنها را دوباره تنظیم كند. در نقاشی همانند خواب و رویا كودك خود را از ممنوعیتها رها می‎سازد و با ما در حالتی ناخودآگاه دربارة مسائل كشفیات و دلهره‎هایش صحبت می‎كند به همین دلیل اگر آموزش نقاشی را در پایه صحیح نقاشی قرار دهیم و در آن به كودكان از سنین پایین تمرین كپی و تقلید كردن را بیاموزیم اشتباه بزرگی مرتكب شده‎ایم. «فراری، 1371، ص3)

پرورش قدرت بیان نقاشی، فقط وابسته به تكامل جسمی كودك نیست. بلكه با درك و شعور او نیز در ارتباط است. این ادراك در بدو تولد بسیار جزئی است. ولی با پیشرفت سن، مطبوع و ظریف می‎شود. در حقیقت چون می‎توان گفت: كه چون كودك هنوز مهارت كافی ندارد بنابراین نمی‎تواند خوب نقاشی كند. حتی یك فرد بالغ هم اگر بخواهد با پاهایش خانه‎ای را رسم كند، خواه ناخواه، اثری درهم و برهم به دست خواهد آمد ولی این اثر بسیار كاملتر از نقاشی كودك خواهد بود. با وجود این كودك از همان آغاز خط‎نگاری از اینكه سه وجه چشم، مغز و دست خود را به كار می‎اندازد لذت می‎برد. بنا به تحقیق (دورپیلو) دو روند اساسی در توسعه و پیشرفت درك كودك مؤثر واقع می‎شود كه یكی تشخیص شناخت اشیاء و دیگری تشخیص تمایز آنهاست. «دادستان، پریرخ، 1374، ص 31)

اهداف پژوهش:

رشد شناختی به تغییراتی مربوط می‎شود كه در حوزه فعالیت ذهنی روی می‎دهد و احساس و ادراك، حافظه، تفكر، استدلال و زبان را شامل می‎شود ما بتدریج تعداد زیادی مهارتهای ذهنی مهم كسب می‎كنیم. مثلاً در مقایسه با كودكان به راحتی می‎توانیم درباره مفاهیم انتزاعی مثل دموكراسی عدالت و اخلاق فكر كنیم، علاوه برآن می‎توانیم موقعیتهای فرضی در نظر بگیریم و برای یك مسئله معین به طور ذهنی راه‎حلهای بسیاری پیدا كنیم و تجربه‎های ذهنی خاص خود را پیش ببریم و به شیوه‎های تكرار خود جهت دهیم. (جیمز دبلیو و وند رزندن، 1376، ص 30) و نقاشی در حقیقت شكلی از كنش نشانه‎یی است كه در حد فاصل بین بازی كنایه‎ایی و تصویر ذهنی قرار دارد و از طرفی مثل بازی كنایه‎ایی موجود همان لذت‎ كنشی و همان خودمختاری در تعیین سرنوشت افعال خویش و از طرف دیگر مثل تصویر ذهنی در واقع یك قسم كوشش است برای تقلید از واقعیت. لوكه نقاشی را یك نوع بازی تلقی می‎كند اما این را هم باید گفت كه نقاشی حتی در اشكال ابتدایی خود هر چیزی را با هر چیز دیگر وفق نمی‎دهد و شبیه نمی‎سازد بلكه مثل تصویر ذهنی بیشتر با سازگاری تقلیدی وفق دادن من با واقعیت قابل مقایسه است. (ژان، پیاژه، مترجم دكتر پورباقر، 1355، ص 90) و پژوهشگر در این تحقیق قصد دارد نقاشی را به عنوان وسیله‎ای برای سنجش رشد شناختی به كار برد و اهداف دیگری كه پژوهشگر در این تحقیق در نظر دارد به شرح زیر می‎باشد:

1- استفاده از نقاشی به عنوان وسیله‎ای ساده برای سنجش رشدشناختی

2- به دست آوردن یك رابطه بین جنسیت و رشدشناختی

3- به دست آوردن یك رابطه بین سن و رشدشناختی

اهمیت پژوهش:

در عصر حاضر هر روز كه می‎گذرد هنر كودكان اهمیت بیشتری می‎یابد و به خاطر تأثیری كه روانشناسی و علوم تربیتی از آن به عمل آورده همپایی دیگر هنرهای مختلف رو به تكامل و پیشرفت است و هنر نقاشی كودكان گواه راستینی بر حقایق اجتماعی و روانشناسی است.

نقاشی كودك به ما كمك می‎كند تا به درك و فهم كودك و ارزیابی او از مسائل و محیط اطرافش آگاه شویم. (سیف نراقی، 1368، ص 83) كودكان با هنر نقاشی و داستانهای مرتبط با آن جزئی از وجود یا ویژگیهای خویش را نمایان می‎سازند به این دلیل است كه این ابزار وسیله مناسبی برای راه یافتن به دنیای پر رمز و راز آن تلقی می‎شود. (سیف نراقی، 1368، ص 261)

هنگامی كه كودكان عادت به نقاشی می‎كنند موفق می‎شوند شخصیت خود را نیز بیان كنند در آن زمان است كه غالباً احساسات و الهاماتی را بیان می‎كنند كه انسان به سختی می‎تواند باور كند كه آنها با چنین شیوه‎ایی قادر به انجام آن باشند نقاشی كودكان به ما امكان می‎دهد تا روند پرورش فكری آنها را بشناسیم و ببینیم آنها راجع به دنیا و اشخاصی كه با آنها زندگی می‎كنند چگونه می‎اندیشند و بالاخره متوجه می‎شویم كه چه آموخته‎اند و اثر محیط به پرورش آنها چه بوده و نگرش و مشكلات عاطفی آنها چیست؟ ولی روشن‎ترین نكته‎ای كه از نقاشی خود به خودی كودكان تراوش می‎كند كشف ملموسی عالم است كه بزرگسالان آن را فراموش كرده‎اند. نمونه‎های منطق و مشكلات این عالم فقط مربوط به دوران كودكی است كه هنوز با الگوهای فرهنگی جامعه آشنا نشده است. این موضوع برای كودكان عقب‎مانده نیز صادق است و آنچه نیز به آهستگی موفق به بیان دنیای خودش می‎شوند. (فراری، 1371، ص 95-94)

فرضیه:

سطح تحول یافتگی (رشد شناختی) در دختران بالاتر از پسران است.

دلایل ارائه فرضیه:

الف: سطح تحول‎یافتگی با بلوغ جنسی در ارتباط است و چون بلوغ جنسی در دختران زودتر از پسران اتفاق می‎افتد، بنابراین انتظار می‎رود سطوح تحول‎یافتگی در دختران بالاتر باشد.

ب: بعد از بلوغ جنسی توجه دختران به فضای شخصی و جسمانی خود معطوف است ولی پسران به فضای بیرونی بیشتر اهمیت می‎دهند و این مسأله احتمالاً در ترسیم آدمك تأثیر دارد.

متغیرهای تحقیق:

الف: رشد شناختی ب: جنسیت ج: سن

سایر فرضیه‎ها:

1- بین نمرات مقیاس سر دختران 6 ساله با نمرات سر پسران 6 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

2- بین نمرات مقیاس سر دختران 7 ساله با نمرات سر پسران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

3- بین نمرات مقیاس سر دختران 8 ساله با نمرات سر پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

4- بین نمرات مقیاس سر دختران 9 ساله با نمرات سر پسران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

5- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران 6 ساله با نمرات طرح بدن پسران 6 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

6- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران 7 ساله با نمرات طرح بدن پسران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

7- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران 8 ساله با نمرات طرح بدن پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

8- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران 9 ساله با نمرات طرح بدن پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

9- بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران 6 ساله با نمرات طرح لباس پسران 6 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

10- بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران 7 ساله با نمرات طرح لباس پسران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

11-بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران 8 ساله با نمرات طرح لباس پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

12- بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران 9 ساله با نمرات طرح لباس پسران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

13- بین نمرات كلی دختران 6 ساله با نمرات كلی پسران 6 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

14- بین نمرات كلی دختران 7 ساله با نمرات كلی پسران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

15- بین نمرات كلی دختران 8 ساله با نمرات كلی پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

16- بین نمرات كلی دختران 9 ساله با نمرات كلی پسران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

17- بین نمرات كلی دختران 6 ساله با نمرات كلی دختران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

18- بین نمرات كلی دختران 7 ساله با نمرات كلی دختران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

19- بین نمرات كلی دختران 8 ساله با نمرات كلی دختران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

20- بین نمرات كلی پسران 6 ساله با نمرات كلی پسران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

21- بین نمرات كلی پسران 7 ساله با نمرات كلی پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

22- بین نمرات كلی پسران 8 ساله با نمرات كلی پسران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

23- بین نمرات كلی دختران با نمرات كلی پسران تفاوت معناداری وجود دارد.

24- بین نمرات كلی دختران با افزایش سن تفاوت معناداری وجود دارد.

25- بین نمرات كلی پسران با افزایش سن تفاوت معناداری وجود دارد.

تعریف واژه‎ها:

واژه‎ها و اصطلاحات مورد نظر هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی تعریف می‎شوند.

الف- تعریف نظری:

نقاشی و طراحی از مهمترین عوامل در بیان مقاصد و افكار و عقاید و نیازهای درونی بشر محسوب می‎شود كه از دیرباز مورد استفاده انسان قرار داشته است. اشتغال به این فعالیت خلاقه اعم از آفرینش نقاشی یا كاربرد و استفاده از آن می‎تواند علاوه بر پرورش حس زیبائی دوستی و ذوق هنری انسان نقش مؤثری در رشد شخصیت، شناخت مشكلات و نابسامانیهای روانی وی داشته باشد (میرزابیگی، 1370، ص 108).

ب- تعریف عملی:

1- تحول شناختی (رشدشناختی)

Cognition: the mental activity through which human beings acquire and process kowledge.

The field of coqnitire devebpment of cuses an how intellectuall abilities and know ledge of the world change as a person grows older.

شناخت، فعالیتهای ذهنی كه از طریق آن انسان یا موجود زنده كسب كننده و تحلیل‎كننده دانش است كه از طریق آن دانش را كسب و تحلیل می‎كنند.

زمینه تحول شناختی: (رشدشناختی) متمركز است بر اینكه چطور توانائی ذهنی (هوشی) ودانش نسبت به جهان دریك انسان در حال رشد تغییر می‎كند ‎(D:Ross D:Park 1999 Page:320).

2- تست آدمك رنگی:

این تست در سال 1977 توسط (ژاكلین رویه‎آیه) روانشناس فرانسوی ابداع و هنجارگزینی شده است (دادستان، پریرخ، 1374، ص 13) تجسم ترسیمی شكل انسان به دوره‎های ماقبل تاریخ بازمی‎گردد «ترسیم یك آدمك» به منزلة فعالیت ارتجاعی كودك نیز محسوب می‎شود. براساس بررسی آثار یك هنرمند می‎توان به آسانی« سبك» رایج عصر وی و هم‎چنین شخصیت او را بازشناخت به همین دلیل است كه روان‎شناسان كوشش كرده‎اند تا به ویژگی‎های روان‎شناختی كودكان براساس تولیدات ترسیمی آنها دست یافت و بدین ترتیب، (تست ترسیم آدمك) خلق شده است (دادستان، پریرخ، 1374، ص 15).

نخستین تدوین رسمی روش نقاشی فرافكنی توسط آزمون نقاشی آدمك گودیناف بود او این آزمون را تنها برای برآورد تواناییهای شناختی كودكان آن‎گونه كه در كیفیت ترسیم او انعكاس پیدا می‎كند به كار می‎برد (سیف‎ نراقی، مریم، 1368، ص 83). در تست گودیناف (51 ماده) وجود دارد كه به هر ماده یك نمره داده می‎شود مجموعه نمرات آزمودنی سن عقلی وی را تعیین می‎كند تست را می‎توان به صورت فردی یا گروهی اجرا كرد به كودك یك جعبه مداد رنگی كه شامل هفت رنگ آبی، سبز، قرمز، زرد، بنفش، قهوه‎ای و سیاه است داده می‎شود و هم‎چنین یك مداد سیاه معمولی، پاك‎كن و یك ورقه كاغذ ‎A4 نیز به صورت عمودی در اختیار وی قرار می‎گیرد. آزمایشگر به كودك می‎گوید: «روی این كاغذ یك آدم بكش تا اونجا كه می‎تونی قشنگ باشد اگه خواستی اونو رنگ كن». دستور اجرای تست باید همواره به گونه‎ای كه ذكر شد ارائه گردد چه تحقیقات نشان داده‎اند كه ایجاد تغییر در اصطلاحات می‎تواند نتایج را به گونه‎ای معنادار تغییر دهد (پریرخ دادستان، 1374، ص 17).

چكیده فصل دوم:

راه‎ها و وسایل پرورش كودك فراوان است یكی از آنها كه معمولاً مورد توجه قرار می‎گیرد ولی قبل از هر وسیله و بیش از هر چیز دیگری می‎تواند به آموزش كودك كمك كند نقاشی است، رنگ و تصویر بیش از هر چیز دیگر ذهن بچه را متوجه خود می‎كند و در عین حال وسیله‎ای است كه ذهن بچه قبل از هر چیز دیگر می‎تواند به خلق آن بپردازد.

سوابق تحقیق:

در نیمه اول قرن بیستم چنین تصور می‎شد كه آزمون آدمك یك آزمون منحصراً مربوط به هوش بوده و عوامل فرهنگی یا تشخیص در آن تأثیری ندارد، تحقیقات متعدد بعدی نشان دادند كه اگرچه مراحل رشد ترسیم آدمك در نزد تمام ملل تقریباً یكسان است لكن سایر ویژگیهای ترسیم آدمك از فردی به فرد دیگر و از جامعه به جامعه دیگر فرق می‎كند.

بررسی نقاشی از دیدگاه‎های مختلف:

الف- دیدگاه تكاملی:

(نقاشی به مثابه بازی) یكی از اولین نظریه‎های مربوط به بازی این است كه انسانها ذاتاً فعالند و بازی یكی از شیوه‎های تخلیه انرژی هیجانی ما افراد است.

ب- دیدگاه پیاژه از نقاشی:

پیاژه نقاشی را به عنوان ابزاری برای نظریه خود درباره تكامل بازنمائی جهان توسط كودكان بكار گرفته است.

ج- دیدگاه روانكاوی:

نظریه پایه‎ای غالب در رهیافت‏های بالینی فرافكنی نسبت به نقاشی كودكان دیدگاه (روانكاوی) است. نظریه روانكاوی از كار زیگموند فروید سرچشمه گرفته است و بعدها در آن تجدیدنظر صورت گرفته است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روش تحقیق ارزشیابی شخصیت كودكان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – روش تحقیق ارزشیابی شخصیت كودكان – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان ;تست آدمک رنگی;نقاشی کودک

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *