روش تحقیق میزان علاقه به مطالعه 55 صفحه + doc

ایجاد علاقه به مطالعه و تحقیق و تشویق آن مدت زمان طولانی است كه در سر لوحه برنامه های توسعه و پیشرفت كتاب قرار گرفته است اگر چه دانستن آمار بی سوادان دنیا آسان است اما اطلاعاتی مناسب از بزرگسالان با سوادی است كه دست به مطالعه كتاب، مجله، روزنامه نمی توانند و از تعداد شاگردان مدارسی كه غیر از كتابهای درسی مطالب دیگری نمی خوانند در دست نیست، چرا

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 55

حجم فایل: 72 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست

فصل اول

كلیات

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالات تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها

خلاصه فصل

فصل دوم

پیشینه تحقیق

مقدمه

كودك، كتاب، مطالعه

تدارك محیط مناسب برای مطالعه

اصول مطالعه و تحقیق و فراگیری بهتر آن

اصول قبل از شروع مطالعه و تحقیق

روشهای مطالعه

فنون خواندن اجمالی

روش سریع خواندن

روش خواندن تجسمی

روش خواندن انتقادی

روش خواندن عبارت تكراری

روش دقیق خواندن

خواندن به عنوان یادگیری

فعالیت و خواندن

خواندن فعال

زمان خواندن و تحقیق

اهداف خواندن

خلاصه فصل دوم

فصل سوم

روش اجرایی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزار تحقیق

روشهای آماری

متغیرها

توضیح روشهای آماری

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری

فصل پنجم

مقدمه

خلاصه پژوهش

نتیجه گیری

محدودیتها

پیوست

فهرست منابع

پرسشنامه

فصل اول

كلیات

مقدمه:

ایجاد علاقه به مطالعه و تحقیق و تشویق آن مدت زمان طولانی است كه در سر لوحه برنامه های توسعه و پیشرفت كتاب قرار گرفته است. اگر چه دانستن آمار بی سوادان دنیا آسان است اما اطلاعاتی مناسب از بزرگسالان با سوادی است كه دست به مطالعه كتاب، مجله، روزنامه نمی توانند و از تعداد شاگردان مدارسی كه غیر از كتابهای درسی مطالب دیگری نمی خوانند در دست نیست، چرا كه خواندن و مطالعه به یك نوع ختم نمی شود بلكه دارای انواع زیادی است كه از طرفی عادت به مطالعه با در نظر گرفتن گروه سنی، سطح آموزشی و زمینه های فرهنگی و اجتماعی بسیار متفاوت است( استیگر، ترجمه شكوفی 1377)

در دنیای امروز متغیر قرن بیستم كه در هر لحظه در زمینه های متفاوت علمی، هنری، سیاسی، اقتصادی و… یك اتفاق تازه ای پدید می آید اهمیت و ضرورت مطالعه نمودار می شود در این عرصه پر ماجرا انسانها هستند كه رقابت می كنند. كتاب و مطالعه و تحقیق در جهان كنونی دیگر كار افراد ویژه ای نیست، حجم اطلاعات و مطالب در شاخه های علمی مختلف به گونه ای است كه حتی برای رفع كوچكترین نیاز فردی و یا شغلی باید مقدار زیادی وقت صرف نمود امروزه به اثبات رسیده است كسی كه سخن گفتن فرا گرفته باشد به مشكلات نا محدودی فائق آمده كه قدرت بزرگترین رایانه های ساخت بشر را پشت سر نهاده است.

بهبود كیفیت خواندن و تحقیق مانند سایر توانائیهای آموختنی امری است كه از راه تمرین و ممارست حاصل شود(طوسی 1371)

فرا گرفتن به كمال، مستلزم احراز عادت های تازه ای چه در نحوه اندیشه و چه در شیوه های عمل می باشد. امروزه بهبود اوضاع مطالعه و افزایش سرعت خواندن و درك مطلب یكی از اقدامات مهم آموزش به حساب می آید. تحقیقات مربوط به مطالعه و تحقیق كه تقریباً شاخه جدیدی از علم می باشد كلیه رمزهایی را از این امر فراهم آورده است كه هم برای فرد و هم برای جامعه مفید است. سه عامل لازمه و توفیق در فرا گرفتن است: 1- شایستگی كه گاه به عنوان هوش و استعداد از آن یاد می شود.2- علاقه به مطالعه كه معمولاً بر اساس ادراك صحیح از اهداف و مقاصد آینده پدید می آید.3- شیوه های مطالعه. ( اوتیس و موریس ترجمه آل رسول 1363)

بیان مسئله

در این پژوهش علاقه به مطالعه و تحقیق به عنوان یك موضوع و مسأله اجتماعی در میان جامعه،‌خصوصاً منتشر دانشجو مورد بررسی قرار می گیرد مطالعه به مثابه آئینه فرهنگ یك جامعه است به این معنا كه مطالعه و تحقیق نمودن و اهمیت آن تا حد زیادی معرف فرهنگ آن جامعه است. مطالعه یك امر اكتسابی است كه افراد از طریق مختلف و بر حسب شرایط و محیط اجتماعی و سیاسی خود سبك می كنند متأسفانه در كشور ما حتی در مراكز علمی و آموزشگاهی این مسأله از توجهات لازم و كافی برخوردار نیست (استیگر ترجمه شكوهی 1377)

در جهان متمدن همه كودكان به آموزشگاه می روند و برخی از آنها به دانشگاه راه می یابند و عده بسیاری كه به آموزش رسمی ادامه نمی دهند با گوش دادن به برنامه های رادیویی و خاندن روزنامه و مجلات مورد علاقه خود به نحوی به مطالعه می پردازند. هر طرح كلی ناچار باید فشرده و تا اندازه ای گزیده و چكیده باشد از بررسی كامل فعالیتهای مربوط – مطالعه به یك كتاب بزرگی پیرامون روانشناسی انسانی نیاز دارد تا كه پیرامون انسان و طبیعت او به بررسی و پژوهش بپردازد ( میس ترجمه فرهمند پور 1368)

پژوهشگر بر مبنای پژوهشها و تحقیقات انجام شود و منابع موجود در این رابطه مشتاق گشته كه تحقیق در این زمینه در بین دانشجویان پسر و دختر رشته مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد کرج) انجام دهد تا نقش عوامل مختلف و چتر فلسفی حاكم بر جامعه در این رابطه مشخص و معین نماید.

ضرورت و اهمیت تحقیق

انسان در پی آن است كه تا سطح زندگی خود را حفظ و بهبود بخشد. خواست انسان تنها آن نیست كه با فرزندان خود زندگی جاودانه كند. بلكه او می خواهد زندگی فرزندانش بهتر از زندگی خود او باشد، دانشجو می خواهد مطالعاتش در خدمت این سطح عالیتر زندگی می باشد و در لذت بردن از زندگی او را كمك كند( میس، ترجمه فرهمند پور 1368)

ضرورت و اهمیتی كه تحقیقات در هر زمینه ای دارند بیانگر آن است كه می تواند مسأله و مشكلات را هر چه بهتر شناسایی و راهكارهائی برای نشر و توسعه آنها ارائه داد. از آنجا كه مطالعه و علاقه به آن نمایانگر فرهنگ و تمدن جامعه و دولت است لذا در این پژوهش تلا ش می شود كه با بهره گیری از تمامی امكانات و ابزار مناسب و با استفاده از منابع و كتب علنی مختلف سعی در روشن نمودن مسأله مورد تحقیق نمود تا مسبب حركتی جهت دار به سوی رشد و پویایی در قشر محصل خصوصاً اقشار دانشجو گردد.

اهداف تحقیق

هدف كلی بررسی راههای مؤثر بر میزان افزایش رغبت و علاقه جهت مطالعه و تحقیق در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد کرج)

اهداف جزئی

1- تعیین میزان رغبت و علاقه دختران و پسران دانشجو به مطالعه و تحقیق.

2- تشخص نمودن عوامل مثبت و منفی در میزان رغبت و علاقه دانشجویان نسبت به مطالعه و تحقیق

3- اولویت بندی و درجه بندی عوامل آموزش در تعیین میزان رغبت و علاقه دانشجویان به امر مطالعه و تحقیق

4- شناخت روشهای آموزشی كه موجب رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق می گردد.

فرضیه های تحقیق

1- جامعه نقش مهمی در میزان رغبتو علاقه دانشجویان به مطالعه دارد.

2- نقش طبقه بندی اجتماعی دانشجویان در میزان رغبت و علاقه آنها به مطالعه و تحقیق مؤثر است.

3-خانواده از عوامل مهم در ایجاد میزان رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق می شود.

4-مكان و فضای آموزشی مطلوب دانشگاهی موجب افزایش میزان رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق می شود.

5-شرایط تحصیلی نامتناسب موجب كاهش میزان رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق می شود.

6-عدم صلاحیت علمی و علاقة شغلی استادان از عوامل مؤثر در میزان رغبت و علاقه دانشجویان به شمار می رود.

7-رسانه های گروهی و مطبوعات می تواند موجبات افزایش رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق گردند.

سؤالات تحقیق

1-آیا جامعه نقش مهمی در میزان رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق دارد؟

2-آیا نقش جامعه اجتماعی دانشجویان در میزان رغبت و علاقه آنها به مطالعه و تحقیق مؤثر است؟

3-آیا خانواده از عوامل مهم در ایجاد رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق محسوب می شود؟

4-آیا مكان و فضای آموزشی مطلوب دانشگاهها موجب افزایش میزان رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق می شود؟

5-آیا شرایط تحصیلی نامتناسب موجب كاهش رغبت و علاقة دانشجویان به مطالعه و تحقیق می شود؟

6-آیا عدم صلاحیت علمی و علاقه شغلی استادان از عوامل مؤثر در میزان رغبت و علاقة دانشجویان به شمار می رود؟

7-آیا رسانه های گروهی و مطبوعات می توانند موجبات افزایش رغبت و علاقه دانشجویان به مطالعه و تحقیق گردند؟

تعاریف عملیاتی واژه ها

برای روشن شدن موضوع و قابل درك و فهم بودن كلمات و لغات به كار رفته در این پژوهش لازم است به تعاریف چند پیرامون اصطلاحات، رغبت، علاقه، مطالعه و تحقیق بپردازیم.

-رغبت: كلمة رغبت از راغب بودن می آید. یعنی انگیزه و هدفی كه به فرد نیرو می دهد جهت انجام كار.

-علاقه: یك آمادگی روانی یا شناختی است كه از تمركز و تركیب مجموعه ای از احساسات و هیجانها در بارة موضوعی معین به وجود می آید.

-مطالعه: مطالعه یا خواندن عبارتست از ارتباط كلی فرد با اطلاعات سمبولیك ـاطلاعاتی كه با علائم و ناشنه های گوناگون القا می گردد) موجود در جنبة بصری یادگیری كه از طریق 1-تشخیص 2-جذب 3-ادراك (یا ادراك درونی) 4-درك نهایی (ادراک خارجی)
5-ضبط (حفظ) 6-یاآوری 7-ارتباط یا به كارگیری الف – كتبی ب- شفاهی ج – تصور چ- تفكر حاصل می شود.

مطالعه همان خودآموزی است یعنی مطالعه عملی است كه خود شخص آن را هدایت می كند.

-تحقیق: عبارتست از یك برنامه و یا مجموعه ای از جستجوهایی است كه با اجرای ان محقق قادر می گردد تا به شكل یا مسئله مورد مطالعه پاسخ قابل قبول بگوید. و برای تحقیق و پژوهش محقق مراحل زیادی را می گذراند و از ابزار وسائل استفاده می كند تا به هدف خود برسد.

به نظر محقق مطالعه و تحقیق شیوه ای است هدایت گرانه و مرتبط با اطلاعات گوناگون كه از طریق مختلف درفرآیند یادگیری برای هدفی خاص ایجاد می شود.

خلاصة فصل

در پایان این فصل پژوهشگر لازم می داند ضمن بیان نمودن اهمیت اهداف و موضوع تحقیق بر نقش حساس و كلیدی آن در شرایط و اوضاع كنونی جامعه خویش و جهان بشری اشاره كند. بنیان هر جامعه را علم و دانش تشكیل می دهد و اگر زمانی جامعه در این زمینه دچار كمبود و نقصان گشت كل بنیان آن جامعه دچار تزلزل می گردد، لذا این موضوع با داشتن چنین اهمیتی باید مد نظر همه افراد جامعه قرار گیرد و با گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه و شكوفاسازی افراد خصوصاً استعدادهای نهانی سعی در پیشرفت و ترقی كشور و جامعه داشته باشیم و در جهت كمال انسانی گام برداریم.

فصل دوم: پیشینة تحقیق

مقدمه

به طور كلی می توان گفت كه خواندن و مطالعه از دیرباز حتی به روایاتی مختلف از زمان خلقت انسان وجود داشت. زمانی كه حضرت آدم (ع) به واسطة سرپیچی از فرمان الهی از بهشت بیرون شد پس از سالها ناراحتی و گریه به فرمان خداوند توسط فرشتة مقرب الهی به او كلمات استغفار آموخته شد تا بدین وسیله طلب بخشش نماید این حركت با به وجود آمدن خط در میان انسانها رونق یافت و در پی آن زبانهای مختلف شكل گرفت از طرف دیگر امامان و پیشوایان اهل دین اهمیت و ارزش زیادی نسبت به این مسئله داشتند، چنانچه مولای متقیان حضرت علی (ع) می فرماید (هركس به من جمله ای بیاموزد مرا بندة خویش ساخته است) در هر زمان بسته به شرایط و اوضاع حاكم بر جامعه مطالعه و كسب علم شدت و یا تضعیف می شد. در عصر حاضر (عصر صنعتی شدن) و عصر رونق و پیشرفت آموزش از اولویت خاصی برخوردار است. هر جامعه با اتخاذ نظامها و متدهای آموزشی و پرورش برتر سعی در سبقت و كمال انسانی هستند. جامعه ای پیروز و سربلند خواهد بود كه به سلاح علم و دانش برتر و بهتر مجهز باشد و این امر مستلزم مطالعه و تحقیق و آگاهی افراد و جامعه در زمینه های گوناگون است. به نقل از كتب در ورایات معتبر اشتغال به درس و كتاب به زمانهای بسیار قبل برمی گردد. منصب نبوی پس از آدم ابوالبشر و فرزندش شیت به حضرت ادریس رسید دو مختصات نبوی و اسم اعظم و مقام وصایت نصیب وی گردید. علت نامگذاری آن حضرت به ادریس نیز در روایات، كثرت اشتغال وی به درس و كتاب ذكر شده است وی اولین كسی بود كه خط نوشت، جامه دوخت و علم خیاطی را تعلیم داد. آن حضرت را منشاء علم بسیاری از علوم مانند نجوم، حساب، هتدسه، هیئت و … دانسته اند. ادریس (ع) سیاست و اداب تمدن و قوانین ممكلتی را به مردن یاد می داد. همچنین طرز ادارة شهرها و ساختمان سازی را به مردن آموخت و بر اثر تعلیمات آن حضرت 188 شهر برروی كرة زمین بنا گردید. (قصص قرآن، رسولی محلاتی 1377)

در كشور ایران در 25 سال اخیر توجه بیشتری به مسئله لزوم مطالعه و تحقیق و ایجاد عادات به مطالعه شده است. مقدار كتابخانه های عمومی در شهرها رو به افزایش است با تصویب قانون كتابخانه ها لزوم تشكیل كتابخانه های مدارس ایجاد و ادارة استفاده از آن در چند ماه مشخص شد و پیشرفت و ازدیاد آنها تا حدودی تامین شد. اما طبق آخرین آماری كه چندی قبل از طرف یونسكو منتشر شده بود میانگین زمان مطالعه در شبانه روز در كشورهای مختلف بیان شده بود. ژاپن و آلمان را 4 ساعت ذكر كرده است و ایران، كشوری كه زمانی پرچمدار علم و ادب و خطة دانشمندان و اندیشمندان بوده است این رقم به 2 دقیقه نزول كرده است (دارو، ترجمه حكیم جوادی 1377)

كتاب سازنده توسعه دهندة فرهنگ نخبگان است ادیانی كه تا به امروز دوام آورده اند و صاحب كتاب بوده اند و جامعه ای كه به كتاب اهمیت و اعتباری می دهد و در نشر و توسعه و توزیع آن سرمایه گذاری می كند، جامعه است كه به پژوهش و تحقیق بها می دهد آن جامعه فرهنگی برپا و سازنده دارد. كتاب چه در زمینة شعر و قصه و چه در مضامین آموزشی و علمی می تواند نقض مؤثر در رشد و تربیت صحیح كودكان بازی می كند (خوش نظر، 1372)

محمود حكیمی نویسندة كتاب نوجوانان در بارة كتاب این چنین می نویسد: «كتاب خودب می تواند در درك كودكان و نوجوانان شوق پرس و جو و كنجكاوی فراهم كند و او را به جهان انسان بودن یعنی دنیای دانستن و آزاد زیستن رهبری كند» (خوش نظر 1372)

جوامع پویا در ازدیاد كنابخانه ها سهمی دارند وجود كتابخانه منشاء پیشرفت جامعه و انتقال افكار و تجربیات و نجات كشورها از خطرات است كسانیكه اوقات فراغت خود را به كتابخانه كب روند از ضعف و پریشانی روح در امان هستند و آرامش بیشتری در زندگی دارند. كتابخوانی علاوه بر استفاده علمی و اخلاقی بهترین سرگرمی و تفریح سالم است. پیشرفت كشورها را می تواند بتیراژ كتابها و كیفیت آنها و مقدار مطالعه كنندگان مورد بررسی قرار داد. همچنین می تواند گفت كه كتاب رابطه مستقیمی با رشد فرهنگی آن جامعه دارد. برای هرچه بیشتر شركت كردن دانش آموزان در مسابقات فرهنگی و هنری و نیز شركت مداوم در كتابخانه های مدارس و یا كتابخانه های عمومی باید انگیزه مطالعه را در آنان ایجاد كنند همچنین كتابخانه های مدارس را در نظر شركت دانش آموزان در آن فعال كرد.

(رفوث و همكاران ترجمه فرازی 1375)

یكی از اموری كه هر جوینده اهل علم و دانش با آنان سر و كار دارد و همواره در طول زندگی به ان نیازمند است مطالعه و تحقیق و تداوم و افزایش مطبومات و اطلاعات است. اگر علم و. دانش اندك انسان با مطالعه و فراگیری و تحقیق و جستجو تكمیل نگردد و به آگاهی علم و دانش بگذرد و از حقایق یا عالم هستی با خبر و از آنها بهره مند گردد. در میان اقشار مختلف مردم كسانیكه به امر خطیر و ظریف تعلیم و تربیت و سازندگی و پرورش انسانها سر و كار دارند نیاز بیشتری به مطالعه و كسب علوم و معارف علمی و معنی دارند. (رفوث و همكاران ترجمه زازی 1375)

سخنی چند از بزرگان در باره مطالعه كتاب:

كتاب باغ و بوستان دانشمندان است

(حضرت علی)

در دنیا لذتی كه با لذت مطالعه برابری كند نیست

(تولستوی)

هركه مدرسه ای ایجاد كرد زندانی را خراب كرد

(ویكتور هوگو)

كتاب بنیاد تمدن است، كتاب بر عالم تمدن فرمانروائی می كند.

(ولتر)

كتاب بوستان خرمی است كه گلهای آن از سلیقه بزرگان می روید

(حافظ)

كودك، كتاب، مطالعه

در عصر ما، ذكر این نكته كه تا چه حد كتاب و كتابخوانی موجبی برای رشد دینی، اخلاقی، فرهنگی . عقلانی آدمی است، نمی نماید. زیرا همه می دانتد كه كتابهای مفید و سودمند یكی از مهمترین ابزار رساندن پیام و استقلال فرهنگ و تمدن برشی به نسل دیگر است. با تأیید نقش مؤثر كتاب در زندگی فردی و اجتماعی و حركات كمالی آدمی آنچه مهم است وجود نویسندگانی اسن كه رسالت و تعهد خود را تسهیل و سیر صعودی كامل انسانی و ارج معنوی اش را احساس كنند و بدانند كه چه و چگونه و برای چه كسی كتاب را می نویسند. و بر خوانندگان است كه بدانند چه كتابهایی بخوانند و چگونه بخوانند تذكر این نكته لازم و ضروری است كه مبادا در میان ضرورت كتاب و كتاخوابی غلو كنیم زیرا باید تا آن حد به كتال خواندن اعتنا داشت كه ادمی را از تفكر بازنگیرد و در حقیقت كتاب آدمی را از خود نگیرد (آشوری 1374)

میلورال تبلچور در سال 1969 منشی بخش كودكان انجمن كتابداران امریكا بود توجهش بر امر ترجمه جلب شد و در این مورد دست به تحقیقاتی زد. او در صدد بود نظر اروپائیان را در بارة كتابهای انگلیسی و ادبیات امریكا بداند و در ضمن در بارة آنچه كه امریكا از آثار اروپائی چاپ و منتشر می شد نیز نظریابی كند.

نتیجه این تحقیق معلوم داشت كه در دنیای كودكان نیز همیشه بهترین و مناسبترین كتابها مورد استفاده و نشر قرار نگرفته اند (لویتیس و موریس ترجمه آل رسول 1363)

بزرگترها در انتخاب كتاب برای كودكان نیاز نیاز خداپسندانه جامعه بشیتر از نیازها و خواسته های كودكان در نظر دارند و هر یك ذوق و سلیقه ای خاص خود را دارند. و خوش آمدن و بد آمدن آنان از كتابی، غالب بر اساس تجربه و خواسته های بزرگسالی خودشان است به احتیاجات كودكان، حال آنكه با توجه به خصایص كودكان و نوجوانان و نیازهای این مراحل از زندگی آدمی، كتابی مفید است كه محتوایش صلاح آنان را ابلاغ كند و مطلب آن چیزی باشد كه در حضور بگنجد و با معاینه و مشاهده بتوان آنان را حاصل كرد شاید این نكته كه گفته اند:

بچه ها را در حصار كتاب قرار دهید و با فزونی خاص زمینه را برای علاقمندی آنان به كتاب و كتابخوانی فراهم كنید برای آن است كه آنچه به او ارائه می دهیم پسند بزرگترهاست.

حال آنكه كودكان از بدو تولد مطلوباتی دارند كه در پی آنها می گردند و آنها را می جویند اگرچه آنچه را كه می خواهند به ایشان ارائه دهیم خود به مطالعه راغب خواهند شد آنچه مهم است این است كه خواسته های كودكان هیچ گاه رها نشود و غیر از دنیای آنها چیزی موضوع قرار داده نشود. (آدله و درون، ترجمة صراف تهران 1374)

بررسی نتایج تحقیقاتی كه در اتریش بر بیش از 40000 شاگرد در مدرسه انجام شد نشان می دهد كه یكی از عوامل در پرورش عادات واقعی به مطالعه ارتباط دادن مطالب خواندن است. به مهارت بچه ها در خواندن در مراحل سنی مختلف برای جوابگوئی این نیاز لازم است كه:

اولاً: درج مشكل بودن مطالب خواندنی به وسیله یك فرمول خاص معلوم می شود.

ثانیاً: سن خواندن هر شاگرد معلوم شده است سنی كه اغلب با سن تقریبی او فرق دارد. (اوتیس و موریس ترجمة آل رسول 1363)

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روش تحقیق میزان علاقه به مطالعه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – روش تحقیق میزان علاقه به مطالعه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
میزان علاقه به مطالعه ;روش سریع خواندن;روش خواندن تجسمی;روش خواندن عبارت تكراری;اصول مطالعه و تحقیق و فراگیری بهتر آن;تدارک محیط مناسب برای مطالعه

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *