روش تحقیق همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی 32 صفحه + doc

می آیند در رأس این گروه « لوبروز» قرار داشت كه پزشكی عالی مقام و محققی پرتلاش بود او در كتاب اساس جنایتكار به صراحت اعتراف كرده است كه سرشت و خمیرة بعضی از انسانها جنایت نهفته است و چنین انسانی پس از ولادت و رشد دروضع وموقعیتی قرار می گیرد كه نمی تواند جنایت نكند تحقیات دانشمندان دیگر خلاف آنرا ثابت كرده است ولی این نكته مورد تأیید همگان قرار گرفت

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 67 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

«فهرست مطالب»

مقدمه

پیشینه های تحقیق

خلاصه تحقیق

« فصل اول»

بیان مسئله

هدف از تحقیق

فرضیه های تحقیق

«فصل دوم »

جامعة آماری

نمونه آماری

ابزار و وسائل تحقیق

«فصل سوم »

روش تجزیه و تحلیل داده های آماری

«فصل چهارم »

بحث و نتیجه گیری

محدودیت و مشكلات اجرایی تحقیق

نمونه پرسشنامه

مقدمه :

در گذشته طرز فكری ازسوی برخی از دانشمندان و محققین عرضه شده بود كه براساس آن قائل بودند بعضی از افراد ذاتاً جانی و منحرف بدنیا
می آیند در رأس این گروه « لوبروز» قرار داشت كه پزشكی عالی مقام و محققی پرتلاش بود او در كتاب اساس جنایتكار به صراحت اعتراف كرده است كه سرشت و خمیرة بعضی از انسانها جنایت نهفته است و چنین انسانی پس از ولادت و رشد دروضع وموقعیتی قرار می گیرد كه نمی تواند جنایت نكند تحقیات دانشمندان دیگر خلاف آنرا ثابت كرده است ولی این نكته مورد تأیید همگان قرار گرفته است كه برخی از كودكان فاسد و شرور و جانی بار
می آیند بدان خاطر كه در محیطی ناسالم رشد و پرورش یافته اند و در این امر خانواده بیش ازدیگر مراكز اجتماعی در كودك نقش دارد . زیرا كودك در خانواده شاهد زشتی ها ، زیبایی ها ، محبت ها و خشونتها ، درگیریها و حتی مرگ و میرها ، خوردن و خفتن ، غم و شادی و تحت تأثیر القائات و تذكرات و امر و نهی والدین ودیگر اعضای خانواده است . این ملاحظات و مسموعات فكر و روان او را تشكیل میدهد انگیزه هایی سازنده و یا ویرانگر در او پدید می آورد و او را به رفتارهایی خاص ویژه وامیدارد خانواده آموزشگاه رفتار و كردار است پدر و مادر و بزرگترهای خانواده نخستین الگوهای رفتاری وملاك اولیه و اعتباری كودكان ونوجوانان هستند وهر گونه ابراز تمایل والدین مطالعه وكسب دانش و یاپرداختن به هنر و ورزش چه بسا ذوق فكری كودكان و نوجوانان را بیدار و شكوفا و بارور سازد . همانطور كه هر گونه نكوهش و یا بی میلی پدران و مادران می تواند عامل كندی ایستی و یا پس رفتگی آنان را در زمینه های سرشتی فراهم آورد .

هر چند خانواده نوجوانانشان را بهتر درك كنند و با آنان دوستی نمایند آرامش و اعتماد به نفس در فرزندانشان بیشتر می شود و نوجوانان در سایه بهره وری از آرامش و اعتماد بدست آمده برخورداری از بهداشت روانی مناسب توانایی خواهند یافت كه به سادگی از مرحلة حساس بگذرند و به زندگی خودبپردازند .

پیشینه های تحقیق

با بررسی در كتابخانه ها متاسفانه پیشینه های معتبری دراین زمینه نیاورده ام جز دو مورد 1ـ گروهی از دانشجویان رشته مشاوره دردانشگاه آزاد

2ـ گروهی از دانشجویان رشته مشاوره در دانشگاه تربیت معلم پیرامون این موضوع تحقیق كرده اند كه به نتایج مشابه با همین تحقیق دست پیدا كرده اند .

خلاصه تحقیق

برخی از عوامل و شرایط خانوادگی درایجاد تفاوتهای فردی بین دانش آموزان نقش اساسی دارد در بعضی خانواده ها پیشرفت كودكان درامر تحصیل وموفقیت آنان دراین زمینه به عنوان یكی از ارزشهای مهم تلقی می شود و ارزشهای خانواده نه تنها در انگیزه یادگیری و پیشرفت تحصیلی فرزند تأثیر به سزایی داردبلكه با شرایط و موقعیتهای آموزشی نقش تعیین كننده ای را ایفا می كند به علاوه رفتاروالدین با یكدیگر در تعامل آنها و به طور كلی وضعیت عاطفی خانواده بهداشت روانی كودك را تحت تأثیر قرار می دهد . هر كودكی در خانواده احساس طرد شدگی وناامنی می كند اعتماد به نفس و خود پنداری خود را از دست می دهد چنین كودكانی به تدریج انگیزه یادگیری و پیشرفت را از دست می هند واغلب به گروه مردود شدگان و شكست خوردگان در تحصیل می پیوندند به دلیل اهمیت این موضوع نقش خانواده در وضعیت تحصیلی فرزندان بخصوص افت تحصیلی این تحقیق انجام گرفته است و فرضیه اصلی تحقیق مینی بر اینكه بین میزان توافق والدین باهم و وضعیت تحصیلی دانش آموزان رابطه مستقیم وجود دارد تأیید می گردد طبق این تحقیق می توان این هشدار را داد عدم توفیق والدین روی روحیه و جسم و جان فرزندان چنان اثر می گذارد كه جبران و علاج آن گاهی اوقات امكان ندارد پس بهتر است ازدواجمان را با فكر و منطق شروع كنیم و در نهایت زندگی آرام و دل نشینی داشته باشیم تا فردا فرزندانمان در زندگی و امور تحصیلی خود موفق و پیروز باشند .

«فصل اول»

بیان مسئله :

معمولاً در بین دانش آموزانی كه افت تحصیلی دارند خانواده هایی هستند كه ازاختلافات و ناسازگاری رنج می برند در این تحقیق مطالعه ارتباط این دو وضعیت ( افت تحصیلی و اختلافات خانوادگی) مورد توجه قرارگرفته است .

تعریف لغوی وتعریف اصطلاحات مهم تحقیق :

ارتباط : پیوند ورابطه بین دو متغیر كه از طریق ضریب همبستگی توصیف می شود . ضریب همبستگی قدرت ارتباط بین دو متغیر را نشان می دهد .

خانواده در اصطلاح : خانواده عبارت از یك واحد است اجتماعی كه از ازدواج یك زن و مرد بوجود می آید وفرزندان حاصل از آن ازدواج آن را تكمیل می كنند .

( حبیب الله طاهری 1350)

اختلاف : منظور از اختلاف زن و شوهری كه باهم توافق ندارند كه موارد رفتاری این اختلافات فهرست وار به صورت زیر است :

1ـ نداشتن عقاید وسلیقه های مشترك

2ـ عدم همكاری و صمیمیت در كارها و اداره خانواده

3ـ عدم توافق در نحوه تربیت فرزندان

4ـ سركوب زدن هر یك از زن و شوهر توسط دیگری

5ـ اختلاف بر سر مسائل جنسی

6ـ عدم توافق در ارتباطات اجتماعی با دیگران

7ـ نداشتن الگوهای مشترك در وضعیت زندگی

افت تحصیلی : عدم پیشرفت در علم و تحصیل كه در این تحقیق به صورت دفعات تجدیدی یا دفعات مردودی مورد توجه قرار می گیرد .

دفعات تجدیدی : 1ـ فقط یكبار تجدید شده 2ـ دو بار تجدید شده

دفعات مردودی : 1ـ فقط یكبار مردود شده 2ـ دوبار یا بیشتر مردود شده

وضعیت تحصیلی : در این تحقیق وضعیت تحصیلی دانش آموزان به سه گروه تقسیم شده است :

1ـ قوی ، داشتن معدل 20 ـ 17 در خرداد ماه

2ـ متوسط ، معدل 17 ـ 14

3ـ ضعیف ، معدل زیر 14

متغیرهای كنترل : در این تحقیق از دانش آموزان در سنین 14 ـ 12 تست هوش ( فرم شماره 2 ریون )گرفته شده و افرادی كه IQ آنها بین 105=IQ تا 120 =IQ برگزیده شده اند سعی شده كلاسهایی انتخاب شود كه روش تدریس و بافت كلاس مشابه ای داشته باشند تا این متغیر ها نیز كنترل شوند .

هدف از تحقیق
1ـ شناخت عوامل خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی

2ـ آگاهی دادن به اولیاء محصلین كه تا چه اندازه توافق با همسرشان دروضعیت تحصیلی آنها مؤثر است .

3ـ كم شدن افت تحصیلی در بین دانش آموزان

«فرضیه های تحقیق»

= وضعیت روایط خانوادگی بر وضعیت تحصیلی فرزندان مؤثر است .

= توافق والدین موجب پیشرفت تحصیلی فرزندان است .

= عدم توافق والدین موجب افت تحصیلی فرزندان است .

روش انجام تحقیق

«فصل دوم »

الف :جامعه آماری :

تحقیق حاضر بین زنان و مردانی كه دارای فرزند محصل هستند انجام شده است .

ب: نمونه آماری :

افراد این نمونه بطور تصادفی از اولیاء دختران و پسران مدرسه راهنمایی مجتمع رادیویی بعثت كمال آباد كرج انتخاب گردیده است .

ج: ابزار ووسائل تحقیق :

پرسشنامه ای در اختیار افراد قرار می گیرد و نظر آنها در مورد توافق با همسرشان و دیگر متغیرهای پرسشنامه پرسیده می شود و همچنین تست هوش برای سنجش و كنترل این متغیر .

متغیرهای پرسشنامه :

1ـ جنسیت 2ـ سن 3ـ میزان تحصیلات 4ـ وضعیت تأهل 5ـ بطور كلی سؤالات پیرامون توافق با همسر .

نحوه جمع آوری اطلاعات و روش آماری :

پرسشنامه ای در اختیار آزمودنیها قرار می گیرد و سپس بارسم جدول و درج نتایج آن با بدست آوردن فراوانی از آزمون مجذور خی وتی تفسیر
می شود .

« فصل سوم»

روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها :

1ـ در این تحقیق از روش مجذور خی استفاده می شود ومنطق استفاده از این روش این است كه چون دو گروه از لحاظ متغیر های مختلفی كه به صورت كیفی ارزشیابی شده اند باهم مقایسه می گردند در چنین مواردی مناسب ترین روش آماری كه به منظور آزمودن فرض مستقل بودن یك متغیر از متغیر دیگر بكار می رود روش مجذور خی یا كااسكور x2 می باشد .

2ـ روش دیگری كه بكار می رود آزمون تی است كه برای مقایسه میانگینهای معدلهای دو گروه بكار رفته منطق استفاده از این روش این است كه چند معدل راكه به صورت كمی و با مقیاس فاصله ای سنجیده می شود و با روش آزمودن تی معنی دار بودن تفاوت میانگینها روشن می شود .

3ـ برای تنظیم پرسشنامه جهت كار آماری دو وضعیت خیلی زیاد و زیاد را در یك گروه زیاد ، تا حدودی در گروه متوسط كم و اصلاً درگروه كم جای داده ام .

میزان توافق زوجین با هم

جمع

زیاد

متوسط

كم

میزان توافق دفعات مردود شدن

مردود شدن یا نشدن فرزندان

56

(67/32)37

(32/13)11

(10)8

هیچ بار

16

(33/9)10

(81/3)2

(86/2)4

فقط یكبار

12

(7)2

(86/2) 7

(14/2)3

دوبار یا بیشتر

84

49

20

15

جمع

توافق كم هیچ بار

توافق كم یكبار

توافق كم دوبار یا بیشتر

توافق متوسط هیچ بار

توافق متوسط یكبار

توافق متوسط دو بار یا بیشتر

توافق زیاد هیچ بار

توافق زیاد یك بار

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روش تحقیق همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – روش تحقیق همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی;نداشتن عقاید و سلیقه های مشترک;روش تجزیه و تحلیل داده های آماری

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *