زنان و اشتغال – روش تحقیق 68 صفحه + doc

در این تحقیق مطالعاتی در مورد زنان و كار و اینكه چه موانعی بر سر راه اشتغال زنان است و مانع پیشرفت آنها می شود و همچنین منافعی كه زنان شاغل را در بر می گیرد و راهكارهایی برای بهتر شدن سطح فعالیت و كاربرای زنان و بررسی علل و عوامل رویكرد زنان به اشتغال انجام شده ، و با هدف بهتر شدن وضعیت كاری و شرایط مناسب تری برای زنان تهیه شده است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 68

حجم فایل: 109 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چكیده

در این تحقیق مطالعاتی در مورد زنان و كار و اینكه چه موانعی بر سر راه اشتغال زنان است و مانع پیشرفت آنها می شود و همچنین منافعی كه زنان شاغل را در بر می گیرد و راهكارهایی برای بهتر شدن سطح فعالیت و كاربرای زنان و بررسی علل و عوامل رویكرد زنان به اشتغال انجام شده ، و با هدف بهتر شدن وضعیت كاری و شرایط مناسب تری برای زنان تهیه شده است .

امیدواریم كه زنان ما بتوانند با كیفیت بالاتر و مشكلات كمتر در جهت فراهم شدن زندگی بهتر برای آنان به اشتغال بپردازند .

نتیجه تحقیق :

از 9 فرضیه موجود در تحقیق 4 فرضیه رد و 5 فرضیه اثبات شد كه در زیر به شرح آنها می پردازم :

فرضیه های رد شده : 1- كسب ثروت مهمترین انگیزه مادی آنها نبود ، 2- كار در خانه مانعیتی برای آنها وجود نیاوده بود، 3-استقلال مالی در گرایش زنان به اشتغال اثر ندارد، 4- بالا رفتن سن تأثیری در كم شدن رویكرد زنان به اشتغال نداشت .

فرضیه های اثبات شده : 1- برخورداری از تحصیلات بالاتر سبب روی آوردن بیشتر زنان به اشتغال می شود ، 2- اگر فرصتهای شغلی بیشتر باشد زنان سریعتر به اشتغال روی می آوردند ،3- زنان شاغل خیلی كم و یا هیچ كمكی به اقتصاد جامعه نمی كنند ، 4- كسب مقام و موقعیت اجتماعی تمایل زنان را به اشتغال بیشتر می كند ، 5 – رفاه خانواده مهمترین انگیزه خانوادگی زنان شاغل است .

فهرست مطالب :

بیان مسئله پژوهش

اهمیت و ضرورت موضوع

اهداف پژوهش

فرضیه ها

معرفی انواع متغیرهای پژوهش

مقدمه

كار و شغل

تاریخچه ا شتغا ل زنان در ا یران

تاریخچه قا نونگذا ری درباره كا رگران زن در ا یران

تاریخچه ا شتغا ل زنان سطح بین المللی

دوره های صنعتی و زنان

نـگا هی به ورود زنان به بخش تولید

زنان و توسعه

روان شنا سی ا جتما عی ا شتغا ل زن

زن و خدمت ا جتما عی

زن و مسائل ا جتما عی معا صر

زنان و توسعه اقتصادی (نقش اقتصادی زنان)

استقلال اقتصادی زنان

دلایلی كه زنان در توسعه ا قتصادی- ا جتما عی نقش ا رزنده تری خوا هند دا شت

زنان و فعا لیت ا تحادیه ای

شرا یط كار زنان

درآمد كار زنان

زنان و كار

كار زنان در داخل خانه

كار زنان در خارج خانه

زیان كار زنان

بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و ا شتغا ل

تفاوت در دستمزدها : كار آیی یا تعصب؟

وقت بیشتر و پول كمتر : بی عدا لتی در كار زنان

لزوم كار برای زن

ده روش عمده كه شغل شما زندگی شوهرتان را آسا نتر ، بهتر و شادتر می كند

كیفیت زندگی شغلی و رضا یت از كار

موا نع پیش روی زنان

عامل نامرئی توسعه زنان (عوامل ضمنی)

راه كار

وضع فعا لیت زنان در كل كشور

اهداف پژوهش

1-آیا تحصیلات در گرایش زنان به اشتغال مؤثر است .

2-آیا سن در میزان تمایل زنان به اشتغال مؤثر است .

3-آیا انگیزه مادی كسب ثروت در میزان رویكرد زنان به اشتغال مؤثر است .

4-آیا انگیزه خدمت به جامعه در گرایش زنان به اشتغال مؤثر است .

5-آیا كسب موقعیت اجتماعی در تمایل زنان به اشتغال مؤثر است .

6-آیا انگیزه خانوادگی در رویكرد زنان به اشتغال مؤثر است .

7-آیا انگیزه استقلال مالی در میزان گرایش زنان به اشتغال مؤثر است .

8-آیا وجود فرصتهای شغلی در میزان تمایل زنان به اشتغال مؤثر است .

9-آیا كار در خانه در میزان رویكرد زنان به اشتغال مؤثر است .

فرضیه ها

1- هر چه زنان از تحصیلات بالاتری برخوردار باشند به اشتغال بیشتر گرایش دارند .

2- هر چه سن بیشتر شود میزان تمایل زنان به اشتغال بیشتر است .

3- هر چه كسب ثروت بیشتر باشد رویكرد زنان به اشتغال بیشتر است .

4- هر چه انگیزه خدمت به جامعه بیشتر باشدگرایش زنان به اشتغال كمتر است .

5- هر چه كسب موقعیت اجتماعی بیشتر باشد تمایل به اشتغال در زنان بیشتر می شود .

6- هر چه انگیزه خانوادگی بیشتر باشد رویكرد زنان به اشتغال بیشتر می شود .

7- هر چه استقلال مالی بیشتر شود میزان گرایش زنان به اشتغال بیشتر می شود .

8- هر چه فرصتهای شغلی بیشتر باشد تمایل زنان به اشتغال بیشتر است .

9- هر چه كار در خانه بیشتر باشد میزان رویكرد زنان به اشتغال كمتر است .

تعاریف و مفاهیم

تحصیل : حاصل كردن ، فراهم آوردن ، بدست آوردن ، درس خواندن ، دانش آموختن .

سن: 1-شمار سال های زندگی انسان یا موجود زنده دیگر ،مدت عمر 2-دوره یا مرحله ای از زندگی .

فرصت: وقت مناسب برای كاری ، پروای كار ، جمال ، نوبت .

ثروت: مال، دارایی، بسیاری مال .

خدمت : كار كردن برای كسی .

جامعه : گروهی از مردم كه با هم وجه اشتراك داشته باشند ، صنفی از مردم ، مردم یك شهر یا كشور .

موقعیت اجتماعی : هویت اجتماعی كه فرد در گروه یا جامعه معینی دارد ، موقعیت اجتماعی ممكن است ماهیتی بسیار كلی داشته باشد . (مانند موقعیتهایی كه در ارتباط با نقشهای وابسته به جنسیت است ) یا ممكن است خیلی مشخص تر باشد (مانند موقعیتهای شغلی).

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” زنان و اشتغال – روش تحقیق ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – زنان و اشتغال – روش تحقیق – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
زنان و اشتغال;تاریخچه اشتغال زنان;زنان و توسعه;نگاهی به ورود زنان به بخش تولید;زنان و توسعه اقتصادی (نقش اقتصادی زنان)

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *