كارآموزی ساختمان20 واحدی -شركت ساختمانی عمار گنبد 30 صفحه + doc

قبل از شروع هر عملیات ساختمان باید زمین محل ساختمان بازدید شده و وضعیت و فاصله ی آن نسبت به خیابان و چگونگی دسترسی به خیابان اصلی و عبور و مرور ماشین آلات حمل مصالح و جای کافی برای تجهیز کارگاه و مصالح پای کار را بررسی کنیم

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 196 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مشخصات فنی عمومی ساختمان

بازدید از زمین و ریشه كنی 1

پیاده سازی نقشه 1

گود برداری 3

پی كنی در ساختمان 3

اجرای شبكه ی پی 4

ضوابط و استانداردهای اجرایی 9

بتن ریزی 11

بتن ریزی و تراكم ساختن بتن 12

1- آماده سازی 12 2-ریختن بتن و انتقال آن به قالب 13

وسایل بتن ریزی 13

بتن ریزی ستون و تیر اصلی 14

مشخصات اصلی بتن متراكم شده 14

روش های مراقبت ار بتن 15

آرماتور گذاری 15

مشخصات اجرایی قالب 17 پایه های اطمینان 18

قالب برداری 18

اجرای سقف 23

پله های بتن مسلح 28

اجزای پله های بتن مسلح

انواع پله های بتن مسلح 28

اجزای پله 29

اجرای پله 30

پلان شیب بندی 30

ذستگاه بتن ساز یا مخلوط كن 31

وظیفه دالها 32

نعل درگاه 32

بازدید از زمین و ریشه کنی :

قبل از شروع هر عملیات ساختمان باید زمین محل ساختمان بازدید شده و وضعیت و فاصله ی آن نسبت به خیابان و چگونگی دسترسی به خیابان اصلی و عبور و مرور ماشین آلات حمل مصالح و جای کافی برای تجهیز کارگاه و مصالح پای کار را بررسی کنیم .

سپس نسبت به ریشه کنی نباتات روییده در زمین و خاک ها و ضایعات اضافی به بیرون حمل گردد و بالاخره شکل هندسی زمین و زوایای آن کاملا معلوم شده و با نقشه ساختمانی کاملا مطابقت داشته باشد.

پیاده سازی نقشه

پس از بازدید محل و ریشه کنی نوبت به پیاده کردن نقشه بر روی زمین است . یعنی انتقال نقشه ساختمان از روی کاغذ بر روی زمین بوسیله ابزار آلات و دسترس با ابعاد اصلی بطوری که محل دقیق پی ها و ستون ها و دیوارها و عرض پی ها روی زمین به خوبی مشخص شود . که یکی از مهمترین مراحل ساخت می باشد . برای پیاده کردن نقشه های بزرگ ساختمانی از دوربین نقشه برداری استفاده می شود ولی در ساخت این پروژه ( ساختمان معمولی) از متر و ریسمان بنایی می توان بهره برد .

گام اول : ابتدا محل کلی ساختمان روی زمین مشخص نموده و بعدا با کشیدن ریسمان کار به یکی از امتدادهای تعیین شده و ریختن گچ ، یکی از خطوط اصلی ساختمان را تعیین کرده و بعد خطوط دیگر را با همین روش مشخص می کنیم . عرض و طول و عمق پی ها کاملا بستگی به وزن ساختمان و قدرت تحمل خاک محل ساختمان دارد که با آزمایش خاک و طرز قرار گرفتن دانه ها به روی همدیگر مشخص است .

گودبرداری :

در این قسمت اقدام به خاکبرداری محل نقشه می شود تا به خاک بکر رسید . لذا باید پی بر روی یک سطح محکم و بدون رانش قرار گیرد تا پی ها نشست نداشته یا نشستهای متفاوتی نداشته باشد .

بنابراین سطح زیرین پی باید حداقل 5/1 الی 2 متر پایین تر از تراز کف زمین باشد . در این ساختمان گود برداری بوسیله وسایلی معمولی مانند بیل ، کلنگ و فرقون استفاده شد.

پی کنی در ساختمان :

پی کنی به دو منظور انجام می گیرد :

1- دسترسی به زمین سخت و مقاوم تا بارهای ساختمان را به زمین منتقل کند .

2- برای محافظت پی ساختمان و جلوگیری از اثرات جوی مانند یخ زدگی و نیروهای جانبی

آماده سازی پی :

قبل از پی سازی باید کف پی آماده گردد که کاملا مسطح و عاری از هر گونه مواد زاید همچنین نباید با خاک دستی یا مصالح غیرمقاوم پر شود.برای تسطیح و آماده سازی نهایی کف آنرا با بتن سبک (مگر) یا لاغر با عیار 150kg سیمان تسطیح کرد که وظیفه مگر یا لاغز به دو دلیل عمده است . 1- برای جلوگیری از تماس بتن اصلی پی با خاک 2- برای رگلاژ کف پی و ایجاد سطح صافی برای ادامه پی سازی . ضخامت بتن مگر حدود 10 سانتی متر و معمولا قالب بندی از روی بتن مگر شروع می شود.

اجرای شبکه پی :

قبل از انجام هر کار سرپرست کارگاه باید ملزومات اجرایی پی را فراهم کند و خواسته های خود را بطور کامل برای دست اندرکاران از جمله کارفرما ، مجری کار و کارگرها توضیح دهد . برخی از مصالح و وسایل مورد احتیاج به شرح زیر است :

میلگرد : میلگردهای پی به دو قسمت طولی (کمرکش) و عرضی (چنگال) تقسیم
می شوند . قبل از سفارش میلگردها باید تعداد دقیق میلگردهای مورد نیاز را با توجه به نقشه محاسبه کرد . برای محاسبه میلگرداهای طولی ابتدا طول هر نوار را در تعداد میلگردهای طولی ضرب می کنیم سپس با توجه به شماره میلگرد نتایج را دسته بندی و جمع می کنیم اگر حاصل را تقسیم بر 12 کنیم (طول یک شاخه میلگرد 12 متر است ) تعداد میلگردها برای آن شماره خاص به دست می آید .

] تعداد میلگرد طول ( طول نواری +2/0)[

12/ = مقدار

میلگرد طولی برای هر نوار

برای در نظر گرفتن طول خم در ابتدا و انتهای هر نوار باید مقدار 2/0 به طول هر نوار اضافه شود اگر طول نوار هر پی بیشتر از 12 متر باشد برای پیوستگی میلگردها در محل انقطاع بایستی از اورلپ (overlap) استفاده شود . طول اورلپ مطابق آیین نامه بین 40-50 برابر قطر میلگرد مورد استفاده است .

در محاسبه میلگردهای عرضی باید ابتدا عرض نوارها را با 2/0 جمع کنیم و سپس در تعداد میلگردهای عرضی هر نوار با توجه به شماره میلگردها ضرب کنیم . آنگاه حاصل را بر 12 تقسیم کنیم تا تعداد شاخه مورد نیاز بدست آید .

12/ ] تعداد میلگرد عرضی (عرض نوار پی)+2/0)[ = تعداد

قیچی زمینی : وسیله ای استاندارد برای برش میلگرد است تا جایی که می توان از قیچی برای بریدن میلگرد استفاده شود . قیچی باید با توجه به بزرگترین شماره میلگرد تهیه شود.

دستگاه برش هوا : این وسیله از یک کپسول گاز و یک کپسول اکسیژن تشکیل شده . سوختن همزمان اکسیژن و گاز باید ایجاد حرارت شدید می شود که فولاد را به دمای ذوب خود می رساند به این طریق میلگردها را برش می دهند از این وسیله در برش میلگردهایی که با قیچی برش نباشد استفاده می شود . آیین نامه استفاده از این وسیله را به دلیل ایجاد تنش های پسماند مجاز نمی داند.

میزکار : میزی که بر روی ان میلگردها خم داده می شود و در مراحل بعدی برای ساختن خاموت استفاده می شود . سایر وسایل مورد نیاز عبارتند از انبر، سیم آرماتوری و…

سرپرست کارگاه قبل از انجام هر کاری ایمنی و حفظ سلامت افراد کارگاه باشد لذا تمام تدارکات مورد نیاز فراهم شود . این وسایل در مرحله پی عبارتند از دستکش و عینک و… است .

اولین گام در اجرای پی برش میلگردهاست . در این موقع باید برش میلگردها طوری باشد که میلگردها پرت کمتری داشته باعث سردرگمی کارگرها نشود . بعد از برش نوبت به خم زدن میلگردهاست . اگر میلگردهای مورد استفاده کوچک باشد ( طول کمتری) . خم زدن آن روی میز انجام می شود و اگر با طول زیاد باشد بر روی زمین توسط آچار F انجام می گیرد . گام بعدی پخش میلگردهای طولی و عرضی کف پی است . سپس میلگردها توسط سیم آرماتور بندی بافته می شود و بصورت شبکه در می آیند در بافتن میلگردها بهتر است از گره « هفت و هشت » استفاده شود اما معمولا با گره ساده می بندند

در بستن میلگردها در محل اورلپ و ستون ها باید توجه ویژه داشت . در بخش میلگردهای طولی توجه شود که محل قطع میلگردها همه در یک طرف قرار نگیرد زیرا اینکار باعث ضعیف شدن شبکه در محل اورلپ می شود . همچنین باید دقت شود فاصله شبکه کف از دیوارها و دیوار چینی ها حدود 5 سانتی متر باشد . پس از بافتن شبکه در محل اورلپ می شود . همچنین باید دقت شود فاصله شبکه کف از دیوارها ، دیوار چینی ها حدود 5 سانتی متر باشد . پس از بافت شبکه میلگردهای کف که روی زمین قرار دارد باید حدود 5-3 سانتی متر بر روی زمین قرار بگیرد تا در هنگام بتن ریزی میلگردهای کف کاملا در پوششی بتنی قرار گیرند برای اینکار قسمتی از شبکه بطور موضعی توسط دیلم بالاآورده و در زیر آن سنگ قرار داده می شود . پس از بافتن شبکه میلگردهای پایین باید شبکه میلگرد بالا بافته شود . برای قرار دادن میلگردها در ارتفاع دلخواه از سطح زمین خرک استفاده می کنند . خرکها در اندازه و شکل های متفاوتی از میلگردها ساخته می شوند . ارتفاع خرکها از ارتفاع دیوارچینی 10-5 سانتی متر کمتر در نظر گرفته می شود که ابتدا خرکها در فاصله حدود 4 متر ا زهم قرار می گیرند و سپس میلگردهای طولی را روی خرکها سوار می کنند .بعد از آن میلگردهای عرضی را روی میلگردهای طولی می بافند. پس از بافتن کامل میلگردها به علت وزن زیاد دچار انحنا می شود . برای رفع این اشکال بایستی در قسمتهای ضعیف خرک قرار داده تا شبکه یکدست باشد .

پس از اتمام تمام این مراحل مهندس باید دقت کند تمام تقاطع میلگردها حداقل بصورت یکدرمیان بسته شده باشد و فاصله میلگردها مطابق نقشه باشد و در شبکه خیز نداشته و فاصله بین شبکه کناره ها و کف مناسب باشد . مرحله بعد مشخص کردن جای ستون ها است که اهمیت ویژه ای دارد برای اینکار از نخ کشی استفاده می کنند ابتدا آکس اولین ستون را با توجه به نقشه معماری از دیوار حریم ساختمان پیدا می کنیم و آنرا با نخ گره می زنیم سپس نخ را کشیده و تا انتهای طولی پی می کشیم و آنرا به آکس ستون انتهای که خود بوسیله مترکشی از دیوار مشخص شده است وصل می کنیم بعد با توجه به نقشه آکس بندی ستون ها نخ کشی برای همه نوارها انجام می دهیم . محل برخورد نخ ها دقیقا محل آکس ستون ها می باشد . برای امتحان از دست بودن از متر کردن آکس ستون ها با کناره ها و همچنین قضیه فیثاغوریث استفاده کرد ( برای درستی از زاویه 90درجه ) .

پس از مشخص کردن آکس ستونها یک خاموت طوری روی شبکه میلگردهای بافته می شود که آکس ستون دقیقا در وسط خاموت قرار گیرد . بعد ریشه ستون را در داخل خاموت جاگذاری می کنیم . ریشته ستون میلگردی است که از کف پی شروع می شود و به اندازه اورلپ میلگرد از سطح تمام شده پی بالا می آید . برای ایجاد پیوستگی مناسب ابتدای ریشه که در پی قرار دارد باید حدود 15-20 سانتی متر خم بخورد .

قبل از بتن ریزی باید در محل برخورد پی با کناره ها پلاستیک گذاشت تا پس از بتن ریزی دیواره ها آب بتن را جذب نکنند و باعث پوکی آن نشوند . سپس پی باید بطور کامل تمیز و هر جسمی که برای بتن مضر است از داخل پی برداشته شود . بعد باید مطمئن نشویم پشت تمام دیواره ها پر است تا عقب نشینی نکنند . با توجه به پلان ساختمان قسمتی از آسانسور در داخل پی قرار دارد که جای خالی آن قبل از بتن ریزی در پی مشخص شده و سپس دور میلگردها دیوار چینی و پلاستیک گذار شده بعد از آن کار میلگرد گذاری پی تمام شده تقلی می شود . تمامی این مراحل توسط دو کارگر فنی و یک کارگر ساده در 9 روز انجام شد کل میلگردهای به کار رفته در پی حدود 4 تن بوده است

پی های نواری ، شبكه ای و گسترده

استفاده از شالوده های پیوسته ( نواری و شبكه ای و گسترده ) زمانی لازم می گردد كه نیروی محوری ستونها زیاد بامقاومت زمین كم و یا سازه در مقابل نشستهای نامساوی حساس باشد . در شالوده نواری تمام ستونهای واقع در یك محور برر وی شالوده یكپارچه به شكل نوار تكیه می كنند . اگر شالوده های نواری در دو امتداد عمود بر هم قرار گیرند. تشكیل شالوده شبكه ای می دهند . در صورتی كه نیروها نسبتا بزرگ و یا خاك ضعیف باشد عرض نوار بزرگ شده و فضاهای خالی شالوده شبكه ای كوچك شده و شالوده تبدیل به دال یكپارچه می شود كه به آن شالوده گسترده می گویند.

عمق زیر شالوده ( عمق یخبندان )

عمل یخ بستن و ذوب شدن یخ باعث شل شدن خاك می شود عمق زیر شالوده باید زیر عمق یخبندان باشد كه بسته به درجه برودت منطقه از0 تا 2 متر متغیر است . برای منطقه كه معتدل است عمق حداقل زیر شالوده بین 60/0 تا 1 متر و برای مناطق سردسیر 1-5/1 متر و خیلی سردسیر 5/1- 2 متر می باشد .

ضوابط و استانداردهای اجرایی

1- ضخامت شالوده ها نباید كمتر از 250mm و ضخامت سرشمعی گروه شمعها نباید كمتر از 400mm اختیار شود .

2- در شالوده های نواری مقدار درصد آرماتور خمشی نباید كمتر از 15/0 اختیار شود مگر آنكه آرماتور بكار رفته حداقل به اندازه 3/1 بیشتر از مقدار آرماتور تعیین شده در محاسبات باشد .

3- در شالوده ها قرار میلگرد نباید كمتر از 10 میلیمتر و فاصله محور آنها از یكدیگر نباید كمتر از 100mm و بیشتر از 350mm در نظر گرفته شود .

4- كلاف های رابط بین شالوده ها باید برای نیروی كششی معادل 10% بزرگترین نیروی محوری نهایی وارد برستونها طرفین خود طراحی شود .

5- ابعاد مقطع كلاف رابط متناسب با ابعاد شالوده و حداقل 250 میلیمتر اختیار شود .

6- تعداد میلگردهای طولی كلافها باید حداقل 4 عدد و قطر انها حداقل 12 میلیمتر باشد ومیلگردها باید توسط میلگردهای عرضی 6mm و با فواصل 250mm از یكدیگر قرارگرفته شود .

7- میلگردهای طولی كلافها باید در شالوده های میانی ممتد باشند و در شالوده های كناری از مجاورت بر ستونها مهار شود.

شالوده نواری

شالوده یكسره ای می باشد كه بار دیوار و یا چند ستون را كه در یك ردیف قرار دارند ، به زمین منتقل می نماید مقطع شالوده می تواند به شكل مربع – مستطیل ذوزنقه یا پاشنه دار (T ) وارونه می باشد در حالی كه شالوده نواری صرفا بار دیوار را به زمین منتقل می كند . شالوده زیر دیوار نامیده می شود .

شالوده گسترده

به شالوده ای اطلاق می شود كه بار چند ستون را دیوار را كه در ردیف ها و امتدادهای مختلف قرار د ارند به زمین منتقل می نماید كه می تواند به شكل دال ، مجموع تیر- دال و یا صندوقها ی ساخته شود .

بتن ریزی:

مهمترین قسمت در اجرای پی می باشد که به دو صورت دستی پایین آماده انجام می شود. بتن آماده برتری بیشتری دارد زیرا کیفیت بتن و زمان کم و یکپارچگی بتن را در بر می گیرد . در بتن ریزی پی این ساختمان از بتن آماده استفاده شد حجم کل بتن ریزی در پی و عیار با توجه به اینکه حجم هریک از کامیون های حمل بتن حدود است بر ای بتن ریزی به 15 کامیون احتیاج بوده است . در مجموع بتن ریزی ساختمان ساعت 9صبح شروع و 4 بعد از ظهر اتمام روند بتن ریزی به این صورت بود که در هر نوار عرض ابتدا بتن ریزی در کناره ها و سپس در وسط انجام می شود . بعد لوله های اضافی در امتداد طولی برداشته می شود . به همین ترتیب بتن ریزی از انتها به ابتدا انجام شد . برای هر از پی که بتن ریزی شد باید با استفاده از دستگاه ویبراتور بتن را ویبره کرد . ویبره کردن بتن باعث می شود حفرات داخل بتن به خاطر لرزش دستگاه پر شود و به این وسیله از پوکی بتن جلوگیری شود . باید توجه داشت که اگر ویبراتور زیاد در بتن باقی بماند شیره از بتن خارج می شود .

پس از رسیدن بتن در ارتفاع مورد نظر بایستی سطح بتن بوسیله ماله صاف نشود .

نکته : کنترل ریشه ستون ها در برابر پیچش پس از بتن ریزی و قبل از سخت شدن بتن است . اینکار را می توان با استفاده از ریسمان کشی انجام داد. در روزهای بعد از بتن ریزی باید آنرا با آب مرطوب نگه داشت تا بر مقاومت و دوام بتن بیافزاید .

بتن ریزی و تراكم ساختن بتن

1- آماده سازی

قبل از شروع بتن ریزی باید برخی اقدامات صورت پذیرند . شالودهها باید حفر تمیز و آماده شوند . قالبها باید ساخته و آماده شوند. آرماتورها را در محل خود قرار گیرند . محل درزهای اجرایی كاملا مشخص شوند . اقلام و وسایل مدفون از قبیل پیچها و مهاریها ونیز لوله ها و مجراها ، در و پنجره ها ، زهكشها و چالها و… درجای خود قرار گیرند و بطور كلی :

1- تا رسیدن به بستر مناسب مصالح نامرغوب دست از حمل كار خارج شده تا تراز مورد نظر مصالح مناسب جانشین آن شود .

2- بستر خاكی شالوده تمام سازه ها قبل از بتن ریزی با یك بتن نظافت به ضخامت حداقل cm 10 پوشیده شود و بتن ریزی شالوده ها بعد از گیرش بتن نظافت صورت گیرد

3- به منظور ایجاد چسبندگی كامل بین بتن و بستر سنگی و تراز نمودن آن بستر سنگی با ملات ماسه سیمان به عیار kg 300 سیمان در متر مكعب و به ضخامت 5/2 cm روكش شود .

4- قبل از بتن ریزی باید میلگردها ، میل مهار و لوله ها و سایر ادواتی كه در بتن مدفون می شود بر اساس نقشه اجرایی و یا دستورات دستگاه نظارت به طور اطمینان محكم جاسازی و بسته بندی شوند . این ادوات باید تمیز و عاری از هر نوع مواد آلوده نظیر چربی ، خاك ، گل ملات خشك شده باشد .

5- قالبهای چوبی قبل از بتن ریزی مرطوب شوند تا آب بتن تازه را جذب ننماید .

2- ریختن بتن و انتقال آن به قالب :

عمل ریختن بتن توام و وابسته بوده و اغلب همزمان انجام می شود كه جهت رسیدن به مقاومت لازم غیرقابل نفوذ بوده و پایایی فوق العاده مهم دارد .

وسایل بتن ریزی :

الف) باكت یا جام :

متداولترین روش در بتن ریزی های حجیم با فاصله حمل كوتاه است . بسته به حجم عملیات و زمان بتن ریزی حجم جام قابل تغییر می باشد . دریچه تخلیه باكت در كف تعبیه شده و جام باید دارای تعداد بازشوی كافی باشد . اندازه دهانه بازشو نباید از 3/1 طول با كف و 5 برابر قطر بزرگترین دامنه كمتر باشد . شیب جدار باكت در محل تخلیه نباید از 60 درجه كمتر باشد تخلیه بتن به باكت باید بطور قائم واز مركز آن باشد چنانچه بتن داخل باكت مستقیما و یا توسط ناوه شیبدار درون قالب تخلیه شود باید در انت های نقطه تخلیه و در ارتفاع حداقل cm 60 بتن توسط محفظه هدایت به محل نهایی ریخته شود .

ب) ناوه شیبدار ( شوت): این وسیله برای حمل بتن به ترازهای پایین تر از محل تهیه بتن بخصوص در محل های پایین تر از سطح زمین می باشد . ناوه باید دارای سطح مقطع نیم دایره باشد و از جنس فلز باشد در غیر اینصورت باید دارای روكش فلزی كاملا آبند باشد

پ) لوله تخلیه: این وسیله برای تخلیه بتن از ارتفاع زیاد و بصورت قائم است . قطر لوله تخلیه در 2-3 متداول باید حداقل 8 برابر قطر بزرگترین سنگدانه باشد . در قسمت تحتانی قطر خروجی را تا 6 برابر قطر بزرگترین دانه اختیار كرد . اسلامپ بتن در این روش 5/7-15cm است .

ت) تسمه نقاله : این وسیله برای حمل بتن بصورت افقی برای ترازهای بالا می باشد . انتهای نقاله برای تخلیه بتن از یك ناودانی برای جلوگیری از جدایی بتن استفاده می شود . تسمه نقاله در مسیر حركت باید در مقابل باد و باران ، تابش مستقیم خورشید محافظت شود و اسلامپ بتن 5/6-5-7cm باشد .

بتن ریزی ستون و تیر اصلی :

در بتن ریزی ستونها حتی الامكان باید ارتفاع سقوط آزاد بتن را محدود نمود كه برای جلوگیری از جداشدن دانه ها به 9/0-2/1 متر محدود می شود . درصورتی كه بتن در قالبهای بلند ریخته شود برای جلوگیری از آب انداختن بتن توصیه می شود از بتن با اسلامپ كم ( بتن سخت ) استفاده شود و همچنین كاستن سرعت بتن و بتن را تا تراز حدودا cm30 پایین از تراز قطعی ریخته و پس از 1 ساعت قبل از اینكه سطح بتن سخت شود بتن ریزی مجدد از سرگرفت تا ایجاد اتصالات رد حلوگیری شود .

لرزاننده های بیرونی :

این وسایل به قالب ها وصل یا بسته می شود ، سوازندن قالب سبب لرزیدن بتن داخل آن می شود كه معمولا برای مقاطع نازك با آرماتور انبوه نظیر تونل های كوچك یا قوس های تونل است و در كارگاه ها تولید لو.له ای بتنی وسایر فراورده بتن پیش ساخته مناسبم ی باشد و زمان لازم برای ارتعاش بیرونی 1-2 دقیقه است .

مشخصه اصلی بتن متراكم شده

1- فرو رفتن دانه های درشت در داخل بتن و جا افتادن در آنها

2- متوقف شدن خروج حبابهای بزرگهوا از سطح بتن

3- مسطح شدن سطح تمام شده بتن

4- ظاهر شدن غشای نازك از خمیر شفاف سیمان در سطح كار

5- یكنواخت شدن صدای ویبراتور

روشهای مراقبت از بتن

1- عمل آوری از طریق آب كه ایجاد دیوار كوچكی پیرامون محیط دال بطوریكه آب با ضخامت حدود cm2 روی سطح بتن ایجاد كره و یا پاشش دائمی آب توسط افشانك بر روی سطح بتن .

2- ایجاد رطوبت سطحی و كشیدن گوی های مرطوب روی بتن است . قبل از پهن كردن گوی بتن قدری سخت شود . با كشیدن 2 لایه گونی و پاشیدن آب روی آن

3- پوشاندن سطح بتن توسط ماسه مرطوب

4- استفاده كالا با ضخامت cm 15 و روی ان نایلون پوشاند .

آرماتورگذاری :

بتن جسمی شكننده كه مقاومت فشاری آن زیاد و كششی كمی دارد . برای جبران این ضعف از فولاد كه تاب كشی زیاد دارد میلگردهای فولادی یا پروفیل های فولادی در بتن قرار گرفته كه بتن ارمه را تشكیل می دهد . این میلگردها قطر 6-3mm در طول 12 متر و آجدار می باشد .

بستن و كار گذاشتن آرماتورها

برای نصب میلگردهای عاری از هر گونه آلودگی نظیر گرد و خاك و زنگ زدگی و.. كه مانع چسبندگی بتن و آرماتورمی گردد باشند . به منظور كنترل و تامین پوشش بتن از قطعات بتنی ( لقمه ها ) خرك های فلزی لازم را استفاده كرد . لقمه های بتنی دارای مفتول بوده با استفاده از این مفتولها به میلگردهای اصلی كاملا محكم شوند استفاده از قطر سنگ ، لوله فلزی و قطعات چوب برای نگهداری میلگردها و تامین پوشش بتن مجاز نیست .

قالب : سازه ای موقت برای در بر گرفتن بتنقبل از سخت شدن ( قالبهای چوبی برای تیرها و ستونها قالبهای فلزی )

داربست : برای نگهداری قالب برای تحمل بارهای حین اجرا برپا می شود مستعمل بر شمع بندی ، پایه های قائم ، ضخامت افقی ، بادبندها و…

قالب از جنسهای چوبی ، آلومینیومی ، فایبرگلاس و ورقها ونیمرخهای سبك فولادی می باشد .

حداقل ضخامت برای قالب سطوح زیرین cm3 و قائم cm 5/2 است . پایه های چوبی تا ارتفاع 4 متر باید یكپارچه برای انتقال بار از طریق پایه ها تخته هایی به ضخامت كافی بنام زیرسری است .

از قالب های A1 بعنوان پشت بند قالب استفاده می شود و وزن آنها t/m3 75/2

از قالب های فایبرگلاس برای قالب بندی سطوح منحنی استفاده می شود ( مثل سقف های مجوف) . روی مقاومت خمشی لایه فایبرگلاس زیاد نباید حساب كرد . باید قالب را توسط پشت نبرهای كافی تقویت كرد .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” كارآموزی ساختمان20 واحدی -شركت ساختمانی عمار گنبد ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – كارآموزی ساختمان20 واحدی -شركت ساختمانی عمار گنبد – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
كارآموزی ساختمان20 واحدی شركت ساختمانی عمار گنبد;مشخصات فنی عمومی ساختمان ;پی كنی در ساختمان

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *