كاربرد استراتژیكی بكارگیری تابع كیفیت QFD(Quality function deployment) در صنعت راه‌ و ساختمان و عمران 35 صفحه + doc

در این مقاله، تلاش برای بررسی قابلیت كاربرد QFD بعنوان ابزار استراتژیكی تصمیم‌گیری بعد از مرحله ساخت و ساز پروژه مسكونی برای تعیین بهترین استراتژی بازاریابی، ایجاد قیاس بین عملكردهای رقبای گوناگون و انتقال تجربه حاصل از پروژه كنون به پروژه‌های بعدی صورت گرفته است بدین منظور تیم QFD برای جمع‌آوری و تأیید توقعات شرح پروژه نمونه تشكیل شده است كه پروژ

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 35

حجم فایل: 17 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

در این مقاله، تلاش برای بررسی قابلیت كاربرد QFD بعنوان ابزار استراتژیكی تصمیم‌گیری بعد از مرحله ساخت و ساز پروژه مسكونی برای تعیین بهترین استراتژی بازاریابی، ایجاد قیاس بین عملكردهای رقبای گوناگون و انتقال تجربه حاصل از پروژه كنون به پروژه‌های بعدی صورت گرفته است. بدین منظور/ تیم QFD برای جمع‌آوری و تأیید توقعات شرح پروژه نمونه تشكیل شده است كه پروژه ساختمانی بلند واقع در آنكارا، تركیه بوده است.

یافته‌های مورد پژوهش نشان دادند كه QFD بطور موفق آمیز در پروژه‌های مسكن بعنوان ابزار استراتژیكی جهت آسان كردن تصمیمات بازاریابی بكار رفته است. به عنوان نتیجه بررسی وسیع مقوله و مشاهدات مورد پژوهش، مقاله به محدودیتها و نقاط ضعف در روش تحقیق QFD اشاره می‌كند. واژه عوامل موفقیت مهمی برای بهبود عملكرد روش تحقیق QFD در پروژه‌های راه و ساختمان توصیه شده است.

Case study: QFD application in a hovsing project : كاربرد QFD در پروژه مسكن مورد پژوهش شیوه كار QFD صوت گرفته توسط شركت ساختمانی متوسط، بزرگ دست اندركار در بخش مسكن را پوشش می‌دهد. شركت كه نام آن بعلت دلایل محرمانه محفوظ می‌ماند، سازنده با تجربه‌ای است كه مجتمع‌های مسكونی بیشماری را در منطقه Ankava (آنكارا) ساخته است. در زمان بكارگیری QFD در این شركت، مرحله ساختمانی مجتمع مسكونی بزرگی تمام شده است. و شركت سعی داشت استراتژی بازاریابی مؤثری را برای فروش واحدها تدوین نماید. كل مجتمع مسكونی بلند 23000 مترمربع بود كه 1/388 متر مربع برای تسهیلات سالن اجتماعات و واحدهای مسكون استفاده شده است. بقیه محدوده برای اهداف تفریحی در نظر گرفته شده است اهداف بكارگیری QFD بدین قرار مشخص گردیده است:

1- تعیین استراتژی بازاریابی با شناسایی توقعات گروههای مشتری مورد نظر و مقایسه نقاط قوت و ضعف مجتمع مسكونی با آن موارد در پروژه‌های مسكن دیگر موجود در بازار

2- بكارگیری یافته‌های مربوط به QFD كنونی بری تسهیل تصمیم‌گیری در پروژه‌های بعدی

3- تدوین رویكرد سیستماتیكی كه تصمیم‌گیرنده را در تمام مراحل زنجیره با ارزش ساختمانی شامل تحلیل سهولت و طراحی راهنمایی می‌كند، شركت از روش QFDمطلع نبوده و آنرا در هیچ یك از پروژه‌های مسكن قبلی خود بكار نبرده است.

QFD مراحل زیادی برای دنبال كردن دارد كه همگی برای تشكیل خانه با ماتریس‌‌های كیفیت HOQ در ارتباط هستند. ماتریس HOQ همانطور كه از نام آن پیداست ظاهری شبیه خانه دارد. الحاق ماتریس‌های فرعی بكار رفته برای افزایش رضایت مشتری با ایجاد پروژه ها، محصولات تقاضا شده توسط مشتریان است بخش‌های تشكیل دهنده ماتریس HOQ بدین قرارند.

Fig 1

بخش I ، شرایط و نیازهای مشتری

بخش II ، مقیاس‌های فنی

بخش، ماتریس برنامه‌‌ریزی

بخش IV، ماتریس رابطه

بخش V ، ماتریس همبستگی

بخش VI، وزن‌ها، معیارها و اهداف

به منظور جمع‌آوری اطلاعات ضروری برای ساخت ماتریس HOQ، چندین مصاحبه با مجریان تراز اول شركت صورت گرفته است كه اعضای تیم تحقیق نیز هستند. در بقیه این قسمت، رویكرد گام به گام هدایت شده در كار QFD فوق‌الذكر توضیح داده خواهد شد و خروجی در مرحله بطور خلاصه بحث خواهد شد.

تعیین گروه هدف:

گروه مشتری مورد هدف، افراد دارای درآمد متوسط و بالا را پوشش می‌دهد كه در جستجوی تمایز در واحدهای مسكن از طریق زیبایی شناسی، محل مطلوب و قابلیت دسترسی به تسهیلات سالن اجتماعات هستند.

ایجاد ماتریس HOQ

برای شناسایی نیازها و انتظارات گروههای مشتری هدف از نتایج حاصله از ارزیابی‌های مشتری، مصاحبه‌های رو در رو با خریداران بالقوه‌ و شاكیان از پروژه‌های قبلی و ثبت این اطلاعات استفاده شده است. در این مسیر از جدول VOC و نمودار وابستگی و نمودار درختی استفاده شده است. تیم تحقیقاتی 25 تا از مهمترین معیارها را به عنوان نیاز و انتظارات مشتری در نظر گرفته.

با لحاظ كردن این خواسته و انتشارات مشتری در (Wbats) قسمت اول خانه كیفیت پر می‌شود. این خواسته‌ها و انتظارات توسط مشتری با دادن امتیاز از 10-1 الویت‌بندی شده‌اند. اولویت‌بندی با در نظر گرفتن نظر مشتری از پروژه‌های قبلی صورت گرفته است. سپس تیم تحقیق دیگر پروژه‌های دارای ویژگیهای قابل انطباق را شناسایی كردند. با استفاده از نظر مشتریان و خود افراد پروژه‌های مفروض را با پروژة مذكور مقایسه كرده برای این منظور از درجه‌بندی 1- بدترین وضع تا 5 بهترین وضع را به شركت مذكور و شركتهای رقیب امتیاز دادند یعنی Bench Marking را در مورد خواسته‌ها و نیازهای مشتریان با شركت‌های رقیب انجام دادند.

مقیاس‌های فنی مربوط به هر نیاز مشتری در مرحلة بعدی شناسایی شده است.

مقیاس‌های فنی روی راه‌حل‌های انتخاب شده توسط شركت جهت تأمین نیازها و خواسته‌های مشتریان انعكاس می‌یابد. مقیاس های فنی كه بعنوان نتیجه جلسات جامع‌شناسایی شده‌اند. در جدول 2 لیست شده است.

روابط بین نیازهای مشتری با مقیاس‌های فنی باید بطور عینی توسط تیم تحقیقاتی شناسایی شود. این مرحله برای ارتباط مشخصات فنی و خواسته‌های مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است كه توسط افراد شركت این امر صورت گرفته شده است. برای ارتباط خیلی قوی (9) ارتباط قوی (3)، ارتباط ضعیف (1) را قرار می‌دهیم.

عملكرد شركت در تلاقی با همه نیاز مشتری با عملكرد رقیب‌های اصلی مقایسه شده است.

اهداف با در نظر گرفتن بهترین راه‌حل برای برآورده ساختن توقعات مشتری در مقایسه با رقیب‌های اصلی تنظیم شده‌اند.

نسبت‌های بهبود برای هر نیاز مشتری: در نظر گرفتن بهترین وضع بین شركت و شركت‌های رقیب به عنوان هدف آن نیاز یا خواسته تعیین می‌شود. با تقسیم هدف به وضع كنونی سازمان نسبت بهبود بدست می‌آید.

وزن توقعات مشتری: با ضرب كردن نسبت بهبود در اهمیت آن خواسته و ضرب تصحیح وزن آن خواسته بدست می‌آید.

با تقسیم وزن هر خواسته به جمع كل وزنهای خواسته‌ها و ضرب آن در 100 وزن بلس آن خواسته یا نیاز تعیین می‌شود.

ارتباط بین مقیاس‌های فنی با یكدیگر: این ارتباطات بوسیله برای ارتباط مثبت و برای ارتباط منفی و اگر ارتباط با هم نداشته باشند خالی قرار گرفته است.

وزنهای مقیاس‌های فنی:

با ضرب كردن وزن نسبی هر نیاز در نمرة رابطه در همان ردیف و جمع كردن آنها وزن مطلق هر مقیاس فنی بدست می‌آید. كه با تقسیم هر وزن مطلق به جمع كل وزن‌های مطلق و ضرب در 100 وزن نسبی هر مقیاس فنی بدست می‌ آید.

تعیین اهداف برای مقیاس‌های فنی: عملكردهای شركت‌های رقیب، با توجه به هر مقیاس فنی ارزیابی شده است و بهترین عملكرد به عنوان طرح مورد هدف تعیین شده است.

Fig 2

یافته‌های مورد پژوهش:

5 تا از مهمترین مقیاس‌های فنی كه به موفقیت پروژه كمك می‌كند عبارتند از: 1- محل مجتمع مسكونی (1)، طرح كلی معماری كاركردی واحدهای آپارتمان (6) ، كل اندازه هر واحد آپارتمان (2) تقسیم امنیت حرفه‌ای/ سیستم امنیتی (7) و بالاخره، محدودة حفاظت شده برای اهداف تفریحی و چشم‌انداز خوب (14) بودند. این تلاشها باید در طول بازاریابی نشان داده شوند.

3 تا از مهمترین تقاضای‌های مشتری تحت عنوان، تمایز اجتماعی (1)، واحدهای آپارتمانی بزرگتر (2) و امنیت از تهدیدهای بیرونی (7) بودند.

تقریباً یكسال و نیم بعد از اجرای QFD، مصاحبه بعدی با همان افراد حرفه‌ای شركت انجام شده است. آنها اشاره می‌كنند كه شركت از خروجیهای بكارگیری QFD در پروژه ممكن جدید استفاده كرده كه گروه مشتری مورد هدف خیلی مشابه‌ای داشته است و نیز این استراتژی خیلی موفق بوده است.

D- محدودیتها در QFD:

محدودیتهای جهانی: یكی از مهمترین چالش‌های تكنیك QFD كیفیت مبتنی به آن است، كیفیت/ موضوع اولیه روش QFD برای افزایش سطح رضایت مشتری در پروژه است. تكنیك فاقد درك اصطلاحات بودجه، جدول زمان‌بندی، محدودیتهای فناوری پروژه یا دیگر محدودیتهای خاص شركت است.

محدودیتهای خاص كاربردی: یكی از مشكلات اصلی روبرو شده در كاربردهای QFD تعریف ضعیف مشتریان است.

اجزاء روش تحقیقی برای یكپارچه‌سازی كار پژوهش در مرحله طراحی: QFD

در این مقاله QFD را برای طراحی چاقو بكار می‌بریم. برای سالها طراحی ابزار دستی، مركز، مركز توجه بخش از كاربران، تولیدكنندگان، محققین بوده است. در این مقاله‌ها ما نشان می‌دهیم كه چطور متد طرح خاص، بكارگیری تابع كیفیت (QFD) می‌تواند جهت برای یكپارچه‌سازی كار پژوهش در طرح ابزار دستی و بطور كلی پیشگیری از ریسك كاری در طرح تجهیزات كاری باشد.

مشكل یكپارچه‌سازی كار پژوهش در طرح:

بر طبق ایده در نظر گرفته شده توسط جامعه علمی طرح را بعنوان تغییر شكل مفهوم در محصول با هدف تلاقی با نیازهای كاربر در نظر می‌گیریم. ضمن اینكه احترام به محیط، قانون، سودمندی را تضمین می‌كنیم. اگر نیازهای كار پژوهشی و توقعات كاربرشناسایی شده باشند و الویت‌بندی شده باشند بدین معنی نیست كه موضوع طراحی شده تمام نیازهای كار شناسایی شده باشند و الویت‌بندی شده باشند بدین معنی نیست كه موضوع طراحی شده تمام نیازهای كار پژوهش و توقعات كاربر را برآورده سازد.

مرحله بعدی فرایند طراحی در واقع توسط متخصصین و مهندسین مدیریت و كنترل می‌شوند. مسائل غیر قابل اجتنابی در طول این مراحل ایجاد می‌شود كه با مشكلات یا حتی عدم حضور ارتباطات بین متخصصین مهندسی و موارد ارائه دهنده رشته‌های مختلف مثل كار پژوهش، تركیب می‌شوند می‌توانند اثر معكوس و یا غیرقابل پیش‌بینی روی تلاقی با این نیازها، بویژه موارد مربوط به جلوگیری از خطر شغلی، ایجاد نمایند. این نیازها در واقع محدودیتهای طراحی می‌باشند و در نتیجه تنها در پایان فرایند طراحی از طریق اتخاذ مقیاس‌های دیگر منطبق اشاره می‌شوند، كه در نتیجه به نیازهای عملیاتی متناقض برمی‌گردد. برای مثال قطر دسته ابزار برقی به محدودیتهای فنی شامل جریان برق تا تعیین معیار كار پژوهش بستگی دارد.

Fig2 و Fig 1

(whats)

مرحله آغازین فرایند طراحی شامل شناسایی و تدوین توقعات گوناگون با توجه به محصول طراحی شده است. تحقیق موجب لیست 8 نیازی شده است. یا بعد از آن تمام این نیازها الویت‌بندی می‌شوند. با توجه به این توقعات به ارزیابی محصولات رقبا پرداخته و اهدافی را برای این توقعات در نظر می‌گیریم. مثلاً برای نیاز «ایجاد درد نكردن» چاقوی كنونی نمرة‌3 و محصول رقبا نمرة 5 و در نتیجه 5 را برای چاقوی آینده در نظر می‌گیریم و (Hows) و ایجاد همبستگی بین whts/ Hows

لیست (Hows) شامل لیست مشخصه‌های فنی است كه به نیازهای شناسایی شده امكان عمل می‌دهد. مشخصه‌های مهندسی و یا كار پژوهش باید قابل اندازه‌گیری باشند.

بعد رابطه بین نیازها و مشخصه های محصول تعیین می‌شوند. بر اساس تصمیم‌گیری جمعی، تیم، ارزش رابطه قوی، متوسط، ضعیف یا هیچ را برای هد جفت خاص what/ How را قرار می‌دهند. بدین لحاظ، مقیاس مناسب (1 و 3 و 9) بكار می‌رود.

بعد اولیت‌بندی می شوند. هدف را برای هر مشخصة فنی در نظر می‌گیریم.

جستجوی كشش‌های متقابل بین Hows

آنها كه رابطة‌ مستقیم با هم دارند را با علامت + و آنها كه رابطة معكوس دارند- و آنها كه رابطه ندارند بدون علامت در نظر می‌گیریم.

ارزیابی مفاهیم: در مورد پژوهش؛ تیم كاری 500 مفهوم از چاقوهای مختلف را ایجاد كردند در سمت پایین خانه كیفیت، با لمسه استفاده از سمبل‌ها و نمادها، تیم كاری ارزیابی می‌كند چطور این مفاهیم با مشخصه‌های محصول كار می كنند و بعد انتخاب موردی امكان‌پذیر است كه در بهترین حالت با توقعات كاربر تلاقی می‌یابد. مفهوم انتخاب شده توسط تیم، مشخصة طرح تیغة قابل حركت در ارتباط با دو دسته موردی است.

بالاخره، ما باید اشاره كنیم كه كار تحقیقاتی اخیر برای یكپارچه‌سازی QFD در توان منطقی ابزارهای روش تحقیق در ایجاد فرایند طراحی ممكن تلاش می‌ند. با وجود این ترسیم ماتریس‌های QFD مشكلات معینی را ایجاد می‌كند. مورد اصلی شامل ایجاد ماتریس‌های بیشمار است كه نیز معمول می‌شود. لذا، ایجاد اولویت‌ها برای اجرای بكار گرفته شده مهم است.

دومین مشكل در ارتباط با درستكاری ماتریس‌ها در الحاق با نیاز برای حفظ به روز بودن آنها است.

سیستم كامپیوتر- انسان برای طراحی جمعی (HcscD)

HcecD (Human- computer system collaborative designl

این تحقیق، سیستم انسان- كامپیوتر را برای طراحی جمعی (HCscD) را ارائه می‌دهد. این سیستم كاربران را با محیط مجازی انعطاف‌پذیر برای توسعه و طراحی محصول مهیا می‌سازد. طرح جمعی مؤثر به اشتراك گذاشتن اطلاعات و منابع بین افراد سازمانهای گوناگون نیاز دارد. بنابراین نه تنها به گروه افراد بلكه به رابطه كامپیوتر- انسان بصورت یكپارچه نیاز دارد.

HcscD در صورت استفاده از سیستم اطلاعات بازاریابی (MIS) ، سیستم مدیریت منابع انسانی (HRM) سیستم ارتباطی و سیستم مدل‌سازی جامد توسعه محصول یكپارچه Hcscd محقق خواهد شد. در این صورت یك رابطه انعطاف پذیر و كاملاً یكپارچه بر اساس جنبه‌های انسانی توسعه می‌یابد.

سیستم مدل‌سازی جامد توسعه محصول با استفاده از نرم‌افزار طراحی بوسیله كامپیوتر CAD، نرم‌افزار مدیریت مدرك الكترونیكی EDM (electronic document) و نرم‌افزار مدیریت مدرك الكترونیكی EDM(electronic document mansemed) و نرم‌افزارهای اطلاعاتی، فرایند طراحی را یكپارچه‌ می‌سازد. فرایند توسعه محصول چندین موضوع شامل ایده‌پردازی، توسعه مفهوم، استراتژی بازاریابی، تحلیل تجارت. توسعه محصول و جنبه‌های تجاری را قسمت پوشش قرار می‌دهد.

مهندسی همزمان CE(concurrent engineering) با هدف افزایش توان رقابتی سازمان بوسیله كوتاه كردن زمان توسعه محصول، كاهش هزینه، بهبود كیفیت و مشاركت در اطلاعات و منابع قرار دارد. برای آسان شدن طراحی جمعی بوسیله CE كامپیوترها شبكه شده بر اساس جنبه‌ انسانی باید ساخته شود كه تیم را قادر به دنبال كردن تجربه خود در كار با یكدیگر و دیگر شركت كنندگان در محل‌های مختلف بدون هیچ مشكلی می‌باشند. بنابراین، رابطه یكپارچه شده انسان- كامپیوتر برای طراحی جمعی كار اصلی است گزارش شده است كه ارتباط مؤثر و منظم با مشتریان، عرضه‌كنندگان توزیع‌كنندگان، زیر ساختار اطلاعاتی قوی، كاربرد مؤثر فناوری مدرن، عناصر كلیدی برای موفقیت هستند. از این رو سازمانهایی كه در طراحی و توسعه محصولات جدید كار می‌كنند باید روشهای انعطاف پذیر كاری را برای بر خود با تقاضا و نیازهای زیاد و مختلفی كه در بازار كار جهان وجود دارد. اتخاذ نمایند. در ارتباط از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICI) سازمان محصولات جدیدی را در مشاركت جمعی مستقیمی از تحلیل بازاریابی تا توسعه محصول در شبكه‌های سازمان طراحی خواهد كرد.

شبكه باید قادر به موارد ذیل باشد:

1- جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات بازاریابی، سازماندهی، و بكارگیری تیم‌های مشاركتی

2- حمایت از هر دو كنش متقابل همزمانی و غیرهمزمانی توزیع شده در میان شركت‌كنندگان تیم خصوص ایده طراحی در محل توزیع شده.

سیستم توصیه شده، كامپیوتر، انسان برای طراحی جمعی

روش مبتنی بر انسان كه در تصویر شمارة یك نشان داده شده است.

Fig 1

برای طراحی جمعی از طریق كل چرخه عمر محصول توسعه یافته است. HcscD قابلیت‌هایی برای تحلیل بازاریابی. تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی برای فعالیتهای طراحی و رسانه ارتباطی برای شركت‌كنندگان تیم توزیع شده و ابزارهایی كارآمد برای طراحی جمعی دارد. HcscD از طریق یكپارچه‌سازی مجموعه تكنیكها شامل تحلیل كار، مدل آبشاری و بكارگیری تابع كیفیت QFD توسعه یافته است.

تصویر fig 2

HcscD برای طراحی جمعی متضمن استفاده از سیستم MIS سیستم HRM رسانه ارتباطی، و سیستم مدل‌سازی یكپارچه توسعه محصول است. علاوه بر آن HcscD با استفاده از سه قطعه برنامه شامل قطعه برنامه CAD، قطعه برنامه EDM و قطعه برنامه پایگاه اطلاعاتی متشكل از داده‌های است یكی و دینامیكی به یكپارچه‌سازی مدل توسعه محصول می پردازد. پایگاههای اطلاعاتی به 5 دسته جدا به قرار ذیل دسته‌بندی می‌شوند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” كاربرد استراتژیكی بكارگیری تابع كیفیت QFD(Quality function deployment) در صنعت راه‌ و ساختمان و عمران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – كاربرد استراتژیكی بكارگیری تابع كیفیت QFD(Quality function deployment) در صنعت راه‌ و ساختمان و عمران – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
صنعت راه‌ ;ساختمان و عمران;ایجاد ماتریس

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *