مبانی نظری تحقیق و روش تحقیق اوقات فراغت 90 صفحه + doc

اوقات فراغت

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 90

حجم فایل: 381 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فراغت :

در واقع در زمان و فرصتی است كه یك فرد رشد یافته و مسئولیت پذیری در طول زندگی خود فارغ از انجام كارهای مؤظف و بعد از پرداختن به امور دینی و عبادی باید با میل و رغبت و ارادة شخصی ودر نهایت آزادی از آن بهره گیرد و به فعالیتی بپردازد كه آن را دوست می دارد .

زمان فراغت :

ارزشمندترین لحظات ، ساعات وروزهای زندگی انسان است . بدیهی است كه ارزشمندی اوقات فراغت به موازات رشد فكری و توسعة قابلیت های شخصی و مسئولیت پذیری های خانوادگی ، حرفه ای و اجتماعی ، مضاعف می شود در زندگی كودكان و نوجوانان ، در اوقات فراغت به زمانی معنا ومفهوم روشن و ارزشمند پیدا می‌كند : كه حضور مؤظف در مدرسه و انجام تكالیف مكلف را برای نخستین بار تجربه می كنند . در روزهای سال تحصیلی ، ساعت خارج از مدرسه و زمانی كه دانش آموزان تكالیف آموزشگاهی را انجام داده اند و فارغ از برنامه های معمولی روزانه فرصتی می‌یابند كه با انگیزه شخصی و آزاد به هدایت و نظارت اولیاء ومربیان دراین زمینه می‌تواند فوق العاده پرثمر وپربركت باشد .

اما تعطیلات تابستانی برای اكثر دانش آموزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، تعطیلاتی بسیار طولانی و افزون بریك صد روز!؟

اوقات فراغت ، به ویژه در روزهای نسبتاً طولانی هم چون تابستان ، علاوه بر اینكه مناسب ترین بستر پس از شكستن عادت های نامطلوب ، توسعة مهارت های شناختی و فعالیت های جسمی و حركتی ، زدودن غبار اضطراب و پریشانی های فكری ، دست یابی به سلامت و آرامش روانی و اعتلای شخصیت و حضور فعال در عرصه های زندگی اجتماعی و تعامل بین فردی است ، بهترین فرصت برای ظهر و پیدایش خلاقیت های ذهنی ونوآوری‌های‌فكری است ، چراكه كودكان،نوجوانان و جوانان در طول سال‌تحصیلی یا حین انجام وظایف موظف ، فرصت چندانی برای پرداختن به اندیشه های بدیع و ایده های نو وتجربه مفروضات فكری خود نمی یابند و لذا در زمان فراغت ، بستر بروز و ظهورنورآوری‌های ذهنی ، خلاقیت ها و تولیدات برتر فكری و تجربة باورهای مولد است.

تجارب محققان خلاق و اندیشمندان نورآور در عرصه های علوم و فنون برتر حاكی از آن است كه جوانه های خلاقیت ذهنی آن ها در اوقات فراغت بارور گردیده است . زیرا اشتغالات مكلف و متعهد بودن به انجام مسئولیت های مؤظف نمی گذارند اندیشه های خلاق به راحتی شكوفا شوند . بنابراین بارور شدن اندیشه های خلاق و تولیدات برتر ذهنی‌مستلزم آزادی و اختیار ، میل و اراده ، قدرت انتخاب و بهره گیری از اوقات‌فراغت، به دور از وظایف موظف و تكالیف مكلف است . اوقات فراغت همانند شمشیر دو لبه است چرا كه از یك سو هموارگربستر پیدایش و ظهور و بروز خلاقیت ها و نوآوری های فكر است و از سوی دیگر می تواند زمینة آسیب پذیری های فردی واجتماعی را فراهم كند .متأسفانه اغلب آسیب پذیرهای كودكان و نوجوانان در جوامع مختلف ، درایام اوقات فراغت صورت می پذیرد . تعطیلات آخر هفته تعطیلات عید نوروز ، تعطیلات طولانی تابستان اگر به گونه ای بایسته وشایسته و با راهنمائی و آموزش های لازم مورد‌ بهره‌گیری كافی ووافی قرار نگیرند ظرفیت آسیب پذیرهای فردی و كژروی های اجتماعی نوجوانان را مضاعف می كنند .

(مقدمه )

«فَإذا فَرَغْتَ فَاَنْصَبْ»

بدون شك دانش آموزان هرجامعه ، سرمایه های گرانبهائی اند كه اگر مورد
بی توجهی قرارگیرنددر تصمیم گیری ها مد نظر نبا شند، آن جامعه دچار خسران زیادی خواهد شد . با نگاهی به ارقام بودجه كشورهای صنعتی وپیش رفته در مقایسه با كشورهای جهان سوم فاصله زیاد بین آن دورا می توان دید .

بسیاری از كشور های توسعه یافته معتقدند‌كه هرچه دراین‌ارتباط‌هزینه‌نمایند ، تبدیل به سرمایه های دیگری در ابعاد مختلف آن كشور خواهد شد .در میان
دانش آموزان با توجه به دانش آموزان متوسط جایگاه ویژه ای دارد .زیرا علاوه بر این كه در آینده نزدیك می توانند در امور جامعه مؤثر واقع شوند .در زمان تحصیل هم به دلیل ویژگیهای خاصی كه دارند ،قادرند منشا ءحركت های سازنده یا مخرب شوند . بدین لحاظ هر چه به این نیروی خارق العاده توجه شود از قدرت خروشان وپر تحرك آنان می توان بهره جست و هر چه به بوته فراموشی سپرده شوند ،این سیل عظیم می تواند خسارت زیادی را به وجود آورد ،

سئوا لی كه دراین جا مطرح است این است كه دربرابر هدر رفتن فرصت های جوانی چه كسانی مسئولند .بدیهی است كه نظام تعلیم وتربیت به تنهایی نمی تواند در تربیت واستفاده صحیح از جوانان موفق شود .یكی از موضوعات بسیار مهم
برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانش آموزان می با شد كه اگر اصولی و حساب شده باشد میتوانند زمینه رشد و تعالی جامعه مهیا نمایند و كشور را از آسیبها وخطرات احتمالی كه ممكن است در اثر بی توجهی به این امر گریبان گیر كشور شود مصون بدارد .فلسفه اوقات فراغت از پیچیدگی ،تنوع وتفاوتهای بنیادی برخورد است هرفرد براساس تفا وت های زیست شناختی (بیولوژیك )فرهنگی ،نگرش و تجربیات گذشته واهداف ومقاصدی كه برای آینده خود دارد، تعبیرمتفاوت یا ومتضاد نسبت به‌دیگران از تأمین اوقات فراغت وچگونگی تأثیرآن برانگیز دارد . اگر ما بتوان تأثیر وتأثری را كه این دو واثرانگیزواوقات فراغت یكدیگردارند را به درستی مشخص نمائیم قدم مثبتی در راه كسب هر چه بهتر علم و دانش همراه با لذت بردن از زندگی برداشته ایم .

تعریف اوقات فراغت :

اوقات فراغت را غالباً به معنا ی بیكاری ،اوقات غیرموظف ،ساعات بدون برنامه ، اوقات غیر رسمی و … تلقی می نمایند .به همین علت بزرگسالان مربیان واولیا برای جلوگیری از هدر رفتن این اوقات سعی می كنند كه با برنامه ها ،سرگرمی و اشتغالات مختلف اوقات فراغت دانش آموزان را پر كنند .

حال فلسفه اوقات فراغت این است كه فرد بدون اجبار وخارج از چارچوب های قبلی بودن اشتغال ورزی دیگرساخته خود با میل و رغبت به فعالیت های دلخواه خویش بپردازد و از طرف دیگر گفته می شود كه اوقات فراغت منشاء خلاقیت ها باروری افكار ، شكل دهی شخصیت ، تأمین انرژی و بازیابی قوای حیات و كشف و اختراع و نوآوری و ابتكار ، بازاندیشی و اصلاح افكار ، محاسبه ومراقبت ، ارزیابی و بازیابی و ایجاد انگیزه و رغبت و میل در فرد می شود .

اوقات فراغت را به حسب تفاوت های ارزشی و فرهنگی ، نگرش ها ، تجربیات ، شرایط و موقعیت های مادی و معنوی هر فرد تعریف كرد . طبیعت آدمی اساساً به گونه ای است كه دائماً در حال تعادل جوئی است . نظریه در روان شناسی انگیزشی وجود دارد كه معتقد است حالات هیجانی و انگیزش با حالات متضاد و متعارض همراه می گردد كه این نظریه به عنوان نظریه فرآیند متضاد
OPPOMENT PROGRESS THEORY مشهود است .

پس موضوع تحقیق :

( بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران می باشد )

هدف از انتخاب موضوع :

اگر بپذیریم كه مهمترین بخش شكل گیری شخصیت نوجوانان و جوانان در اوقات آزاد ، فارغ از همه وظایف و برنامه های از پیش تعیین شده بیرونی ودیگر ساخته است و اگر قبول كنیم كه ذهن هنگامی به جوشش و خلاقیت می افتد كه منشاء تحریك آن تمایلات درونی و خود انگیخته باشد و فرد فعالانه و با انتخاب آزاد و به دور از انتظارات بیرونی ومقبولیت نهادی و نقش بازی كردن های تصنعی ، در شكل دادن افكار و اندیشه ها واعمال خود دخالت نماید ، آنگاه می تواند به فلسفه وجودی اوقات فراغت ، آن هم با جهت گیری مثبت ، رشد دهنده و كمال‌زا پی‌برد .

با توجه به انحرافات و مشكلات پیچیده و عدیده ای كه در جامعه امروزی وجود دارد برای استفاده بهینه از اوقات فراغت و تأثیر بیشتر آن بر ایجاد انگیزه در
دانش آموزان به نظر رسید كه می توان قدم مثبتی در این راه برداشت و همین امر ما را مصمم كرد كه به این عنوان بپردازیم شاید مثمرثمر واقع گردد .

علل و دلایل انتخاب موضوع :

نكاتی در پی می آید می توانند در علل و دلایل انتخاب موضوع مؤثر باشند :

1) فعالیت ها و برنامه های متنوع و متعددی وجود داشته باشند كه در خلال آن دانش آموزان بتوانند به صورت انتخابی ، آزاد . خودانگیخته و به میل خود به
آن ها مشغول شوند وبازدهی و كارآئی مناسبی دهند .

2) از تبدیل اوقات فراغت به اوقات سرگرمی و گذراندن وقت ، صرف انرژی بیهوده و اشتغالات بدون هدف پرهیز شود .

3) زمینه ای فراهم نمود كه دانش آموز فرصت كاوش ، تفكر و تأمل درباره خود ، قابلیت و خدای خویش داشته باشد .

4) باعث حرمت نفس ، شكوفائی ، زیبا دوستی ، حقیقت یابی . خیرخواهی و خیر دوستی از جمله عناصر سازندة برنامه اوقات فراغت می باشد .

دانش آموز باید بین لذت و فرح

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری تحقیق و روش تحقیق اوقات فراغت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری تحقیق و روش تحقیق اوقات فراغت – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
اوقات فراغت;وقتمان را چگونه بگذرانیم;نکاتی پیرامون گذراندن وقت;مبانی نظری اوقات فراغت;پیشینه تحقیق اوقات فراغت;مبانی نظری تحقیق اوقات فراغت;روش تحقیق اوقات فراغت

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *