مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله 49 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 49

حجم فایل: 324 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

2-1- مقدمه 13

2-2- مفاهیم و اصطلاحات 13

2-2-1- بلایا 13

2-2-1-1- بلایای انسانی 13

2-2-1-2- بلایای طبیعی 14

2-2-2- بحران 14

2-2-3- مدیریت بحران 15

2-2-3-1- مدیریت بحران شهری 15

2-2-3-2- چرخه مدیریت بحران 15

2-2-3-3- چرخه اصلی مدیریت بحران 16

2-2-3-4- مراحل مدیریت بحران 16

2-2-4- زلزله 17

2-2-5- ایمنی 17

2-2-6- آسیب‌پذیری 17

2-2-7- شهر 18

2-2-8- آسیب پذیری شهری 18

2-2-8-1- عوامل مؤثر در آسیب پذیری شهر 20

2-2-8-2- ساختار شهر و آسیب­پذیری 21

2-2-8-3- بافت شهر و آسیب­پذیری 21

2-2-8-4- شکل شهر و آسیب پذیری 23

2-2-8-5- تراکم­های شهری و آسیب پذیری 23

2-2-8-6- آسیب پذیری تأسیسات و زیر ساختهای شهری 24

2-2-9- مدیریت شهری 24

2-2-10- برنامه­ریزی 25

2-2-10-1- برنامه­ریزی فضایی 25

2-2-10-2- برنامه­ریزی شهری 25

2-2-10-2-1- نقش برنامه­ریزی شهری در کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر خطرات زلزله 26

2-2-11- کاربری اراضی شهری 26

2-2-11-1- برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 26

2-2-11-2- ارتباط بین کاربری زمین و آسیب­پذیری در برابر زلزله 27

2-2-12- امداد رسانی 28

2-2-12-1- فضاهای امدادرسانی هنگام زلزله 28

2-2-13- دسترسی 29

2-2-14- شبکه ارتباطی شهر 29

2-2-14-1- آسیب پذیری شبکه ارتباطی 29

2-2-15- مکان‌یابی 30

2-2-16- سیستم اطلاعات جغرافیایی 31

2-3- رهیافت­ها و رویکردها 31

2-3-1- رهیافت‌های گوناگون پیرامون آسیب­پذیری 31

2-3-1-1- رهیافت غالب 32

2-3-1-2- رهیافت اقتصاد سیاسی 32

2-3-2- دیدگاه­های آسیب­پذیری 33

2-3-2-1- دیدگاه زیست فیزیکی 33

2-3-2-2- دیدگاه ساخت اجتماعی 33

2-3-2-3- دیدگاه ترکیبی 34

2-3-3- دیدگاه­های مدیریت بحران 34

2-3-3-1- دیدگاه سنتی 34

2-3-3-2- دیدگاه قانون طبیعی 34

2-3-3-3- دیدگاه تعاملی 35

2-3-4- رویکردهای مدیریت بحران 35

2-3-4-1- رویکرد بحران گریزی 35

2-3-4-2- رویکرد بحران ستیزی 36

2-3-4-3- رویکرد بحران پذیری 36

2-4- مدل­های ارزیابی آسیب­پذیری 36

2-4-1- مدل‌های وزن دهی به معیارها : 36

2-4-1-1- فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 37

2-4-1-2- مدل تحلیل شبکهای (ANP) 38

2-4-2- مدل‌های ریاضی تلفیق لایه های اطلاعاتی 39

2-4-2-1- مدل منطق بولین : 40

2-4-2-2- مدل منطق فازی : 41

2-4-2-3- مدل TOPSIS 43

2-4-2-4- مدل VIKOR 44

2-4-3- مدل تحلیل شبکه 45

2-4-4- شاخص میانگین نزدیک‌ترین همسایه 46

1-1- مقدمه

مطالعات علمی نشان داده است که این امکان وجود دارد که سیاست‌های عمومی در کاهش اثرات ناشی از زلزله کمک نماید و دیگر این برداشت وجود ندارد که طبق روش سنتی، این سیاست‌ها به کاهش اثرات فاجعه و بازسازی پس از بحران محدود شود. دستاوردهای علمی و مهندسی کاربرد حیاتی در پیشگیری و پیش­بینی خسارت‌های زلزله فراهم کرده است (Gibbons 1980: 6). نباید فراموش کرد که ایمنی در مقابل حوادث طبیعی از مهم‌ترین عناصر محیط شهری است. به خصوص زلزله که در یک جا اتفاق نمی‌افتد. توسعه سریع و شهرنشینی بدون توجه به ایمنی در مقابل حوادث طبیعی به معنای توسعه، به خصوص در کشورهای در حال توسعه نیست (Nakabayashi 1994: 4).

1-2- مفاهیم و اصطلاحات

1-2-1- بلایا

به حوادثی كه بروز آن‌ها موجب به بار آمدن خسارات و تلفات زیادی خواهد شد (بلا) یا (فاجعه) گفته می‌شود. (ای. درایك و دیگران،2:1383). بلایا وقایعی هستند که شرایط عادی موجود را به هم ریخته و باعث می‌شوند جامعه حادثه دیده رنجی فراتر از ظرفیت خود را تحمل کند. حوادث وقتی بلایا نامیده می‌شوند که انسان‌ها درگیر آن باشند (کاظمیان، 1383: 163).

1-2-1-1- بلایای انسانی

بلایایی هستند كه انسان‌ها به گونه‌ای در ایجاد آن نقش داشته باشند این نقش ممكن است عمدی و یا ارادی و غیر عمدی و بدون اراده باشد. بلایای انسانی را می‌توان به گروه‌های مختلفی تقسیم كرد.

– فاجعه یا بلایای تكنولوژیك: نتیجه دخالت‌های ناآگاهانه بشر در طبیعت.

– بلایای سیاسی: اقدامات آگاهانه و محاسبه شده انسان كه موجب از بین رفتن جان انسان‌ها و تخریب كلی جامعه می‌شود، مانند جنگ و حملات اتمی، شیمیایی و …

– بلایای اكولوژیكی: که در نتیجه اقدامات مستقیم بشر و استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی روی می‌دهد (ای، درایك و همکاران،1383: 3).

1-2-1-2- بلایای طبیعی

هر اتفاق غیر مترقبه ناگهانی كه موجبات تضعیف و از بین رفتن توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی و فیزیكی مانند خسارات جانی و مالی، تخریب تأسیسات زیربنایی و كاهش زمینه های اشتغال در جامعه را فراهم آورد، به عنوان بلایای طبیعی معرفی می­شود (حسنی، 1384: 75).

حوادثی که در ارتباط با طبیعت نظیر زلزله، سیل، خشکسالی، پیشروی آب دریا، آتشفشان، ریزش کوه، آفات طبیعی و غیره، حادث می‌شوند حوادث طبیعی نام دارند. شناخت این پدیده‌ها به دلیل ماهیت چند بعدی آن، مطالعات چند رشته ای می‌طلبند ( Paton & Fohnston 2001:23).

1-2-2- بحران

بحران یک حادثه طبیعی یا ساخته‌ دست بشر است که به طور طبیعی منجر به مرگ، جراحت و ویرانی می­شود، به نحوی که نمی­توان آن را از طریق اقدامات معمول، منابع و تجهیزات محلی مهار کرد. این­گونه رخدادها نیاز به پاسخ فوری، هماهنگ و مؤثر برای برآوردن نیازهای دارویی، تجهیزاتی و روانی افراد آسیب دیده که به وسیله بخش دولتی و یا خصوصی اعمال می­شود را دارد ( Brower & Charles 2000: 12). به سخن دیگر بحران به موقعیتی اطلاق می­شود که بیانگر درجه­ای از تهدید نسبت به جان مردم، سلامتی آن­ها و امکانات زندگی ایشان است ( Waugh 2000: 24).

ریشه واژه Crisis از کلمه یونانی Krinein به معنی نقطه عطف به مخصوص در مورد بیماری است، همچنین به معنی بروز زمان خطر در مورد مسایل سیاسی- اقتصادی است. در عین حال، بحران به عنوان نقطه حساس تلقی می‌شود، که در نهایت ممکن است ناشی از یک تحوّل مناسب یا نامناسب باشد. مانند مرگ و زندگی، تعادل یا ناپایداری (اسماعیلیان، 1390: 134).

1-2-3- مدیریت بحران

مدیریت بحران فرآیندی است برای پیشگیری از بحران و یا به حداقل رساندن اثرات آن به هنگام وقوع، برای انجام این فرآیند باید بدترین وضعیت­ها را برنامه­ریزی و سپس روش­هایی را برای اداره و حل آن جستجو کرد (Bertrand & Hawarence 1986: 15). بر اساس نظریه پیرسون و کلایر، مدیریت بحران عبارت است از تلاش نظام­یافته توسط اعضای سازمان همراه با ذی­نفعان خارج از سازمان، در جهت پیشگیری از بحران­ها و یا مدیریت اثربخش آن در زمان وقوع می‌باشد (Mc Conkey 1987: 8). همچنین مدیریت بحران را می­توان برنامه­ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی، کنترل و پشتیبانی تعریف کرد (Mitchell et al 1989: 391).

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله;پیشینه تحقیق آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله;مبانی نظری آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله;مبانی نظری ;پیشینه تحقیق;آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کا

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *