مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی 68 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 68

حجم فایل: 277 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه………………………………….. 20

بخش اول:

1-1- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور……….. 21

1-2-پیام آرم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.. 21

1-3- فلسفه آموزش………………………… 22

1-4- اهـداف و نـگـرش سـازمـان…………….. 22

1-5- تعریف آموزشهای فنی و حرفه ای…………. 23

1-6- اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای….. 24

1-7- ضرورت توجه به شکل گیری آموزش های فنی و حرفه ای 26

1-8- آموزش، مهارت و اشتغال……………….. 27

1-9- آثار تحولات جدید اقتصادی و اجتماعی بر آموزش های فنی و حرفه ای………………………………………. 29

1-9-1- نقش آموزش های فنی و حرفه ای در سیاست.. 31

1-9-2- نقش فرآیندی (Process role) آموز های فنی و حرفه ای 31

1-9-3- نقش جامعه پذیری سیاسی آموزش های فنی و حرفه ای 32

1-10- لزوم توجه به كیفیت در آموزش های فنی و حرفه ای 33

1-10-1- آلمان…………………………… 33

1-10-2- آفریقای جنوبی……………………. 34

1-10-3- ایالات متحده آمریكا……………….. 34

1-10-4- بریتانیا………………………… 34

1-10-5- نیوزلند…………………………. 35

1-12- تفاهم نامه همکاری آموزشی……………. 35

بخش دوم:

2-1- تعاریف کارآفرین…………………….. 36

2-2- تعاریف کارآفرینی……………………. 37

2-3- سیر تاریخی مفهوم كارآفرینی…………… 38

2-3-1- دوره اول: قرن 15، 16 میلادی «صاحبان پروژه های بزرگ» 38

2-3-2- دوره دوم…………………………. 38

2-3-3- دوره سوم…………………………. 38

2-3-4- دوره چهارم……………………….. 39

2-3-5- دوره پنجم………………………… 39

2-4- ویژگی های كارآفرینان………………… 39

2-4-1- ویژگیهای شخصیتی کارآفرین ها………… 40

2-4-2- ویژگی های رفتاری کارآفرین ها……….. 40

2-4-2-1- ویژگیهای مرتبط با سابقه و پیشینه….. 40

2-4-2-2- ویژگی های تجربی…………………. 41

2-5- اهمیت و ضرورت آموزش كارآفرینی………… 41

2-6- انواع وظایف واقعی كارآفرینی………….. 44

2-7- انواع کارآفرینی…………………….. 44

2-7-1- فردی…………………………….. 44

2-7-2- گروهی……………………………. 45

2-8- ارتباط خلاقیت و نوآوری با كارآفرینی…….. 46

2-9- كارآفرین چگونه كارآفرینی می كند؟……… 47

2-10- مهارت های كارآفرینی………………… 48

2-10-1- مهارت های شخصی كارآفرینی………….. 49

2-10-2- مهارت های مدیریتی كارآفرینی……….. 49

2-10-3- مهارت های فنی كارآفرینی…………… 49

2-11- متغیرهای مهارت های كارآفرینی………… 50

2-11-1- متغیرهای مهارت های شخصی كارآفرینی….. 50

2-11-2- متغییرهای مهارت های مدیریتی كارآفرینی. 52

2-11-3- متغیرهای مهارت های فنی كارآفرینی…… 54

2-12- جایگاه كارآفرینی از دیدگاه دانشمندان علوم مختلف 57

2-12-1- دیدگاه دانشمندان علوم اقتصادی……… 57

2-12-2- دیدگاه محققین علوم رفتاری نسبت به كارآفرینی 59

2-12-3- دیدگاه دانشمندان مدیریت نسبت به كارآفرینی 60

2-13- عوامل مؤثر بر فرآیند كارآفرینی………. 62

2-14- عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره های آموزش كارآفرینی 63

2-15- آموزش و ترویج كارآفرینی…………….. 64

2-16- تحصیل كارآفرینی- شیوه های آموزشی…….. 64

2-17- دانشگاه كارآفرین……………………. 65

2-18- سابقه كارآفرینی در ایران…………….. 67

2-19- فرهنگ كارآفرینی در ایران…………….. 68

2-20- اقدامات انجام شده در ایران جهت كارآفرینی 71

2-20-1- كارآفرینی و اقتصاد……………….. 71

2-20-2- كارآفرینی و رشد اقتصادی…………… 72

2-20-3- كارآفرینی و رشد فن آوری…………… 72

2-20-4- كار آفرینی و اشتغال……………….. 72

2-20-5- كارآفرینی و خصوصی سازی…………….. 73

2-21- كسب و كار چیست؟……………………. 75

2-22- مزایای ایجاد كسب و كارهای كوچك………. 76

2-23- چرخه ی حیات كسب و كارهای كارآفرینانه…. 77

2-24- چرخه عمر كارآفرینی- استراتژی آغاز یك كسب و كار 79

مقدمه:

کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصت ها و ایجاد حرکت در جهت توسعه موقعیت ها دارند پیشگامان حقیقی تغییر در اقتصاد و تحولات اجتماعی محسوب می گردند. آنها تصدیق می کنند که موفقیت و بقاء در چشم اندازهای برخواسته از فردا نیازمند چالاکی قوه ابتکار و خلاقیت است و علاوه بر این کارآفرینی به ریسک پذیری نوآوری و کنش کارآفرینانه هم نیاز دارد و بر اساس نظریات اقتصادی و تجارب حاصله در اقتصادهای روبه رشد کارآفرینان موتور محرکه توسعه و رشد اقتصادی محسوب می شوند و بالطبع اشتغال زایی یکی از ره آوردهای مهم کارآفرینی می باشد.

در این فصل از تحقیق تعاریف کارآفرین و کارآفرینی اهمیت و ضرورت کارآفرینی وجه به شکل گیری آموزش های فنی و حرفه ای آموزش، مهارت و اشتغال آثار تحولات جدید تعریف و انواع آموزشهای فنی و حرفه ای اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای ضرورت اقتصادی و اجتماعی بر آموزش های فنی و حرفه ای لزوم توجه به كیفیت در آموزش های فنی و حرفه ای تفاهم نامه همکاری آموزشی مهارت در کشورهای در حال توسعه تعاریف کارآفرین تعاریف کارآفرینی سیر تاریخی مفهوم كارآفرینی ویژگی های كارآفرینان اهمیت و ضرورت آموزش كارآفرینی انواع وظایف واقعی كارآفرینی انواع کارآفرینی ارتباط خلاقیت و نوآوری با كارآفرینی كارآفرین چگونه كارآفرینی می كند؟ مهارت های كارآفرینی جایگاه كارآفرینی از دیدگاه دانشمندان علوم مختلف عوامل مؤثر بر فرآیند كارآفرینی عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره های آموزش كارآفرینی آموزش و ترویج كارآفرینی تحصیل كارآفرینی شیوه های آموزشی دانشگاه كارآفرین سابقه كارآفرینی در ایران فرهنگ كارآفرینی در ایران اقدامات انجام شده در ایران جهت كارآفرینی كسب وكار چیست؟ مزایای ایجاد كسب و كارهای كوچك چرخه ی حیات كسب و كارهای كارآفرینانه چرخه عمر كارآفرینی و استراتژی آغاز یك كسب و كار شرح داده می شود.

بخش اول:

2-1-1. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور: (TVTO)

آموزش های فنی و حرفه ای در کشور ما سابقه ای دیرینه دارد و به قبل از آموزشهای رسمی بر می گردد این نوع آموزش ها در جامعه در محدوده موضوعات بسیار متنوع از مشاغل جامعه معنی و مفهوم پیدا می کند. از جمله ویژگی های آموزش های فنی و حرفه ای این است که جنبه های کاربردی و عملی مفاهیم مختلف بیشتر از جنبه های تئوری مورد توجه قرار می گیرد.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعی كه از ادغام سه نهاد آموزشی در سال 1359 و به منظور ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌ای تشكیل گردیده و بر اساس بیش از 10 قانون موضوعه و ماده 151 قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در برنامه چهارم، متولی آموزشهای فنی و حرفه‌ای كوتاه مدت بوده و مسئول كمیته تخصصی آموزش های فنی و حرفه ای غیررسمی با عضویت 16 وزارتخانه و سازمان و در نهاد كارگری و كارفرمایی است فعالیتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غیر دولتی اجرا نماید.

این سازمان علاوه بر ستاد مركزی، دارای 31 اداره كل در سطح كشور و یك مركز تربیت مربی می‌باشد و به منظور دستیابی به تازه‌های علوم و فن آوری روز و همگامی با استانداردهای بین المللی، همواره سعی بر گسترش روابط بین المللی از جمله با سازمان بین المللی كار (ILO) و سازمان بین المللی آموزش حرفه‌ای و كشورهای مختلف دنیا نموده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی;پیشینه تحقیق آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی;مبانی نظری آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *