مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور) 126 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور)

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 126

حجم فایل: 443 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

بخش اول : تفکر استراتژیک 17

مقدمه 17

تعریف تفکر استراتژیک: 18

مدلی برای آموزش استراتژیک 19

عناصر تفكر استراتژیك 23

تفکر استراتژیک خاستگاه برنامه ریزی استراتژیک 24

تعریف برنامه ریزی استراتژیک 24

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک: 25

خصوصیات و فواید برنامه ریزی استراتژیک 26

اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک 27

ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک 28

تفکر و برنامه ریزی استراتژیک 28

تفکراستراتژیک در مقابل برنامه ریزی استراتژیک 30

وابستگی و هم ترازی اساسی 32

برخی کمبودها و محدودیتهای تفکر و برنامه ریزی استراتژیک 33

یک راه کار مناسب جهت عملکرد بهتر 34

برنامه ریزی استراتژیک طی زمان های متمادی در قالب تفکر استراتژیک تکامل یافته است 34

برنامه ریزی استراتژیک یک تفاوت اساسی را به وجود می آورد 35

چارچوب رابیک کیوب مدلی از برنامه ریزی استراتژیک با محوریت تفکر استراتژیک 36

آیا تفکر استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک سازگار است؟ 37

دلایل اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر 39

فاکتورهای اساسی موفقیت دربرنامه ریزی و تفکر استراتژیک و به کارگیری آنها 40

بازنگری درباره مدیریت استراتژیک جدید 41

جایگاه خلاقیّت و شهود در تفکر استراتژیک 42

خلاقیت استراتژیک: 43

انواع تفکر و متفکران: 46

تفکر خلاقانه و آنالیزگرا: 48

خلاقیت یک عامل کلیدی در شکل گیری استراتژی می باشد: 51

تفکر شهودی و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژیک 51

راهکارهای شهودی کلاسیک می باشند: 55

تفکر استراتژیک بستر توسعه استراتژیک منابع انسانی در سده 21 56

تعریف توسعه استراتژیک منابع انسانی 57

مفهوم توسعه استراتژیک منابع انسانی و کاربردآن 58

فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی 59

رابطه بین برنامه های کسب وکار، برنامه های منابع انسانی و توسعه منابع انسانی 59

تفاوتهای بین آموزش سنتی و توسعه استراتژیک منابع انسانی 61

خصوصیات توسعه استراتژیک منابع انسانی 61

ارتباط دهی توسعه منابع انسانی واستراتژی 62

نقش فرهنگ سازمانی در توسعه تفکر استراتژیک 63

فرهنگ و مكاتب فرهنگی مدیریت استراتژیك 64

ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار 67

فرهنگ سازمانی و تفكر استراتژیك : 68

تاثیر فرهنگ بر روی الگوهای شناختی : 69

ساخت فرهنگی كه مشوق تفكر استراتژیك باشد 69

بخش دوم: مزیت رقابتی 71

مقدمه: 71

مزیت رقابتی و منشأ آن 72

انواع مزیت رقابتی 80

جایگاه و مدل رقابتی 87

اساس ماهیت رقابت: 88

منابع یک سازمان یا شرکت چه چیزهایی می باشد؟ 89

کاربرد فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی 91

مزیت رقابتی پایدار در بازارهای اینترنتی 92

روشهای شناسایی عوامل راهبردی در ایجاد مزیت رقابتی: 98

روشهای شناسایی عوامل داخلی راهبردی: 99

الف:رویکرد زنجیره ارزش: 99

ب)رویکرد وظیفه ای: 99

دلیل توجه به منابع انسانی به عنوان عاملی برای مزیت رقابتی 100

کسب مزیت رقابتی با ایجاد سازمان یادگیرنده: 106

بانک،بازاریابی و مزیت رقابتی 108

مروری بر 5 نیروی موثر بر رقابت در صنعت بانکداری 111

بخش سوم: تاثیرتفکر استراتژیک بر مزیت رقابتی 114

مقدمه 114

چشم انداز سیستمی و مزیت رقابتی 114

فرضیه های محرک(فرضیه محور بودن)و مزیت رقابتی 114

تمرکز بر قصد(نیت)و مزیت رقابتی 115

بخش چهارم: پیشینه تحقیق 115

الف) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 115

ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور 115

بخش اول : تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک خلق آینده آرمانی در لحظه می باشد

مقدمه

برای هر سازمانی موقعیتهای استثنائی و استراتژیکی بوجود می آید(استیسی،1387)، که در این شرایط درک محیط و پیش بینی روندهای اصلی آن با دشواری و خطای زیادی همراه است که استفاده از چهار چوبها و پارادایمهای قبلی کارساز نمی باشد و نظر خبرگان غیر قابل اتکا می باشد(غفاریان و کیانی،1387)، در این چنین شرایطی است که مدیران ارشد یک سازمان می بایست از استراتژیها و روشهای جدید حل مساله استفاده نمایند. به این دلیل ما عبارت موقعیتهای استراتژیک را بکار برده ایم چون این گونه موقعیتها تابحال رخ نداده اند،در چنین وضعیتی است که تمامی ابعاد سازمان تحت الشعاع قرار می گیرد که تصمیم گیری در چنین وضعیتی با ریسک بالایی همراه است و تصمیمات نابجا در محیط متغییر و پرآشوب امروزی موجب زوال یک سازمان می گردند. برای تصمیم گیری در محیط امروزی، مدیران می بایست از مهارتهای شهودی و قدرت قضاوت خود استفاده نمایند. آنان موظفند از تفکر استراتژیک در این راستا بهره بگیرند. شهود نقش اساسی در تفکر استراتژیک دارد ولی نباید از تاثیر فراوان آموزش مدیران غافل گردید(استیسی،1387). جهان امروزی دنیای کسب و کار و تغییر است. با بررسی متون مدیریتی، می توان گرایش عمومی به تغییر مستمر را مشاهده کرد. تغییر مستمر نشانه بارز قرون بیست و بیست و یک می باشد. آلوین تافلر این روند را مرگ ثبات لقب داده است و آن را با شوک آینده در ارتباط می داند(پورحسینی،1389).

پژوهشگران ریشه های تفکر استراتژیک را در طرح های نظامی که از قرن ها پیش توسط بشر یادگرفته شده است جستجو می کنند، که با واژه هایی مانند اهداف، ماموریت ها، توانایی ها و محدودیت ها جهت رویارویی با مشکلات دریک میدان نبرد به کار برده می شدند که خود آن بیانگر گوشه هایی از کاربرد تفکر استراتژیک بوده است. این در حالی است که یک مطالعه اندک در تاریخ نظامی گری ها بیان می کند که نتایج مثبت در موفقیت های نظامی به طور تصادفی نبودند بلکه آنها یک سری نتایجی قابل انتظار و نشات گرفته شده از تفکر استراتژیک بوده است. همچنین شامل یک مراقبت و توجه پیوسته و دقیق جهت تغییر شرایط و اوضاع محیط و کاربرد معقول و دقیق منابع جهت کسب نتایج بهینه است. فرآیند تفکر و اعمال آن که برنامه های استراتژیک یک سازمان و یا ارتش را هدایت می کند همواره در بخشی مهم و سطح عالی که به طور معمول قابل شناسایی هستند فرموله شده است. هر دوی سازمان و ارتش همواره سعی می کنند که قدرت هایشان را جهت بهره برداری ضعف ها و کاستی های رقبا و حریفشان به کار برند اگرچه یک تفاوت اساسی بین نحوه عملکرد آنهاست و آن این است که استراتژی سازمان ها بر پایه روحیه رقابت با دیگر سازمان ها بوده و استراتژی ارتش حول محور تهاجم و تعارض گردش می کند ( Baloch 2008& Inam ).

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور) – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور);پیشینه تحقیق تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور);مبانی نظری تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور);مبانی نظری;پیشینه تحقیق;تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی (منبع محور)

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *