مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران 84 صفحه + docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 84

حجم فایل: 761 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

1-2- مقدمه 19

قسمت اول: فرهنگ سازمانی 19

2-2- تعریف فرهنگ 19

3-2- تعریف سازمان 20

4-2- فرهنگ سازمانی 20

5-2- تاریخچه فرهنگ سازمانی 21

6-2- تعریف های فرهنگ سازمانی 23

7-2- سطوح فرهنگی سازمان 25

1-7-2- فرهنگ به عنوان فرض­های ضمنی 26

2-7-2- فرهنگ به عنوان ارزش های مشترك 26

3-7-2- فرهنگ به عنوان اصول یا هنجارهای مشترك 27

8-2- الگوهای تبیین و شناخت فرهنگ سازمانی 27

1-8-2- الگوی گِلَسِر، زامانو و هَكِر 28

2-8-2- الگوی اوچی 28

3-8-2- الگوی لیتوین و استرینگر 29

4-8-2- الگوی ادگارشاین 29

5-8-2- الگوی كرت لوین 30

6-8-2- الگوی پیترز و واترمن‌ 30

9-2- مدل های فرهنگ سازمانی 31

1-9-2- مدل فرهنگ سازمانی ادگار شاین 31

2-9-2- چارچوب ارزش های در حال رقابت: 34

3-9-2- مدل دنیسن 37

4-9-2- مدل فرهنگ سازمانی دنیسن – اسپریتزر 40

1-4-9-2- فرهنگ توسعه ای 41

2-4-9-2- فرهنگ گروهی 42

3-4-9-2- فرهنگ عقلایی 43

4-4-9-2- فرهنگ سلسله مراتبی 43

قسمت دوم : توانمندسازی روانشناختی 44

10-2- تاریخچه توانمندسازی روانشناختی 44

11-2- توانمندسازی روانشناختی 46

12-2- دیدگاه‌ها و رویکردهای توانمندسازی منابع انسانی 49

1-12-2- دیدگاه مکانیکی 49

2-12-2- دیدگاه ارگانیکی 50

1-2-12-2- رویکرد انگیزشی 50

2-2-12-2- رویکرد شناختی 51

13-2- ابعاد توانمندسازی روانشناختی 52

1-13-2- احساس شایستگی 52

2-13-2- احساس خود مختاری 53

3-13-2- احساس مؤثربودن یا تأثیرگذاری 54

4-13-2- احساس معناداری شغل 54

5-13-2- احساس اعتماد به دیگران 54

14-2- مدل‌ها و الگوهای توانمندسازی منابع انسانی 55

1-14-2- مدل توانمندسازی دنیس کینلا 55

2-14-2- مدل توانمندسازی توماس و ولتهاوس 56

3-14-2- مدل توانمندسازی باون و لاولر 57

4-14-2- مدل توانمندسازی اسپریتزر 58

5-14-2- مدل توانمندسازی فاکس 61

6-14-2- مدل توانمندسازی کالبرت و مک دونو 61

7-14-2- مدل توانمندسازی کوئین و اسپریتزر 62

15-2- برنامه‌های توانمند سازی 64

1-15-2- برنامه توانمندسازی سطح پایین 64

2-15-2- برنامه‌های توانمندسازی سطح متوسط 64

3-15-2- برنامه توانمندسازی سطح بالا 65

16-2- چالش‌های توانمندسازی کارکنان 65

1-16-2- بعد چالش‌های مدیریتی 66

2-16-2- بعد چالش‌های پیامدی 66

17-2- به طور کلی، مزایای به کارگیری توانمندسازی 67

1-17-2- مزایای سازمانی 67

2-17-2- مزایای فردی 68

قسمت سوم: 68

18-2- مروری بر پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج کشور 68

1-18-2- پژوهش‌های انجام شده در ایران 68

2-18-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور 74

قسمت چهارم: 81

19-2- رابطه فرهنگ سازمانی و توانمندسازی 81

قسمت پنجم: 82

20-2- نتیجه گیری 82

1-2- مقدمه:

با توجه به اینکه در این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و توانمندسازی پرداخته شده است، لذا این فصل به پنج قسمت تقسیم می‌شود که درقسمت اول به منظور فهم مبانی نظری پژوهش دو متغیر به بحث درباره‌ی تعریف فرهنگ، تعریف سازمان، تعریف فرهنگ سازمانی، تاریخچه فرهنگ سازمانی، سطوح و ابعاد فرهنگ، انواع فرهنگ سازمانی، الگوها و مدل‌های فرهنگ سازمانی و در نهایت چگونگی ایجاد فرهنگ سازمانی پرداخته شده، در قسمت دوم تاریخچه توانمندسازی و تعاریف آن، رویکردهای مختلف توانمندسازی، ابعاد توانمندسازی، اهمیت توانمندسازی، مدل­ها، برنامه‌ها و چالش‌های توانمندسازی کارکنان، استراتژی‌های مربوط به توسعه و توانمندسازی کارکنان، دلایل توانمندسازی مورد بحث قرار می‌گیرد و در قسمت سوم، نتایج پژوهش‌های انجام گرفته در باب مفاهیم ذکرشده در داخل وخارج از کشور مورد تاٌمل قرار می‌گیرد و در قسمت چهارم ارتباط بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان مورد بحث قرار می‌گیرد و در پایان یعنی در قسمت پنجم، به جمع بندی مبانی نظری پرداخته می‌شود.

قسمت اول: فرهنگ سازمانی

2-2- تعریف فرهنگ:

فرهنگ واژه­ای فارسی و مركب از دو كلمه «فر» و «هنگ» است. « فر» یك پیشوند است و به معنای بالا بوده و «هنگ» از ریشه اوستایی ثنگ و به معنای كشیدن و وزن است. معنای تركیبی آنها نیز از نظر لغت به معنای بالا كشیدن و بیرون كشیدن است (منوریان و همكاران، 1387،ص 9).

تیلور(1871) نخستین تعریف جامع و علمی از فرهنگ ارائه نمود. او در تعریف انسان شناختی خود از فرهنگ می نویسد: «فرهنگ یا تمدن در معنای وسیع قوم نگارش عبارت است از كلیت در هم بافته­ای شامل دانش، هنر، اخلاق، قانون، آداب و رسوم و هر گونه قابلیت‌ها و عاداتی كه به وسیله انسان به عنوان عضوی از جامعه كسب شده است. وندرزادن فرهنگ را این گونه تعریف می كند: در مجموعه­ای از رفتارهای آموخته شده برای تفكر، احساس و عمل است كه از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و متضمن تجسم این الگوها در بخش های مادی است (شریف زاده و كاظمی، 1377،ص 11).

3-2- تعریف سازمان:

سازمان یك نهاد اجتماعی است كه هدفمند، ساختارمند و ماورای مرزهای مشخص است كه
فعالیت­های خاص را انجام می­دهند. منظور از نهاد اجتماعی این است كه سازمان از مردم و گروه­های انسانی تشكیل شده است. اعضا در سازمان با یكدیگر در تعامل هستند و تعامل آنها با یكدیگر در انجام وظایف شغلی، آن سازمان را به سمت هدف خاصش سوق می­دهند. از منابع انسانی دارای اهمیت
بسزایی می­باشند. از آنجا كه سازمان در بطن جامعه به وجود آمده و رشد می­كند. از فرهنگ جامعه متأثر شده و قالب­های آن را می­پذیرد، لذا سازمان برای حفظ و بقای خود و رسیدن به توسعه باید فرهنگ را مدنظر قرار دهد. در نگرش سیستمی، سازمان به عنوان یك سیستم زنده، پویا و باز معرفی می شود كه با محیط در تعامل بوده و در تأثیر و تأثر مقابل قرار دارد و به دنبال رسیدن به اهداف معینی باشد (مدنی به نقل از علمشاهی، ص 10). را نیز معتقد است كه هر سازمان باید نیازهای عناصر تشكیل دهنده محیطی خویش را كه همگی به حمایت آن است، برآورده سازد. البته عناصر تشكیل دهنده هر سازمان متفاوت­اند، بنابراین محیط، نوع و نحوه اتخاذ و اجرای استراتژی­ها خط مشی ها، قوانین و روش‌ها را در سازمان تعریف می كند و به طور غیر مستقیم نیروهای مهم و مؤثری هستند در شكل دادن به فرهنگ سازمان(جعفری، 1387، ص 19)

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران;پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران;مبانی نظری فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *