مقاله بررسی اضطراب تعمیم یافته 26 صفحه + doc

مقاله بررسی اضطراب تعمیم یافته در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 26

حجم فایل: 19 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی اضطراب تعمیم یافته در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه ?
تاریخچه ?
نظریه نو فرویدی ?
نظریه‌های رفتاری اضطراب ?
نظریه یادگیری شناختی ـ اجتماعی (CSL ) ?
نظریه‌های وجودی ?
نظریه‌های شناختی اضطراب ??
دیدگاه اجتماعی ??
ملاکهای تشخیص اختلال اضطراب منتشر ??
راههای درمان اضطراب ??
چهار مولفه اصلی درمان ??
(? ) دادن اطلاعات وآمورش در مورد اضطراب وفشار روانی ??
(?) آموختن مهارتهای مقابله‌ای ??
(?) تعیین وانجام تکالیف رفتاری خاص برای منزل ??
(?) ملاقات ، با سایر افراد وسهیم شدن در مشکلات مشابه ??
یک برنامه مقابله گروهی با اضطراب ??
رواندرمانی ??
فهرست منابع ??

مقدمه

قبل از اینكه بخواهیم به مساله اصلی ( اضطراب) بپردازیم جالب است بدانیم كه اضطراب یكی از شایعترین اختلالات در بین مراجعان به روانپزشكان و روانشناسان بالینی وپزشكان می‌باشد . و بنابراین توجه بسیاری از متخصصان را بخود جلب كرده است . و بدنبال آن راههای موفقیت‌آمیزی نیز برای درمان این اختلال ابداع شده است . یكی از این روشهای درمانی، رفتار درمانی شناختی می‌باشد . كه به معرفی آن در این مقاله می‌پردازیم . البته نظریه‌های درمانی ارائه شده در این زمینه آورده خواهد شد. وراههای تشخیص آنرا نیز بیان می‌كنیم.

اضطراب را در واقع همة انسانها تجربه می‌كنند. اضطراب یك احساس منتشر، بسیار ناخوشایند ، و اغلب مبهم است كه با یك یا چند تا از احساس‌های جسمی همراه می‌گردد مثل احساس خالی شدن سردل ، تنگی قفسه سینه، طپش قلب، تعریق، سردرد ، یا میل جبری ناگهانی برای دفع ادرار، بیقراری ومیل برای حركت نیز ازعلائم شایع است.

اضطراب یك علامت هشدار دهنده است، خبر از خطری قریب‌الوقوع می‌دهد و شخص را برای مقابله آماده می‌سازد. ترس، علامت هشدار دهنده مشابه ،از اضطراب با خصوصیات زیر تفكیك می‌شود:

ترس واكنش به تهدیدی معلوم ، خارجی، واز نظر منشاء بدون تعارض است. اضطراب واكنش در مقابل خطری نامعلوم ، درونی ، مبهم و از نظر منشاء خمراه با تعارض است

تاریخچه

تقریبا یك قرن پیش ، زیگموند فروید« نوروز اضطراب» را ابداع ودو نوع اضطراب مشخص نمود . یك نوع اضطراب از لیبیدو مهارشده ناشی می‌شود . به‌عبارت دیگر ،افزایش فیزیولوژیك در تنش جنسی به افزایش برابر در لیبیدو ،معرف ذهنی آن رویداد فیزیولوژیك، منجر می‌شور.

از دیدگاه فروید:، مفر طبیعی چنین تنشی برقراری رابطه جنسی است. معهذا ، سایر اعمال جنسی، نظیر پرهیز وجماع منقطع ، مانع تنش و موجب نوروز واقعی(actual) می‌گردد. اختلالا‌ت اضطراب شدید مربوط به سد شدن لیبیدو مشتمل است بر نوروزهای نورآستنی ، خود بیماری‌انگاری،و اضطراب،كه همه آنها از دیدگاه فروید واجد اساس زیست‌شناختی بودند.

نوع دیگر اضطراب ، به بهترین وجه با احساس نگرانی یا ترس كه از فكریا میلی سركوب شده ناشی می‌شود، مشخص می‌گردد این نوع اضطراب مسئول پیدایش پسیكو نوروزهااست ـ نوروزهای هیستری، فوبی و وسواس (كاپلان وهمكاران، 1994 )

نظریه نو فرویدی

این نظریه‌ها در دهه‌های 1920 و1940 وعمدتاً در نتیجه اختلاف نظر دربارة آنچه تاكید افراطی فروید بر اهمیت تكانه‌های بیولوژیكی تلقی می‌شد ، خصو صا‌ً تكانه جنسی و تهدیدی كه آن تكانه‌ها بر فرد تحمیل می‌كنند مطرح شدند. نو فروید‌یها شخصیت آدمی را به میزان زیادی پیامد و نتیجة تاًثیرات اجتماعی می‌دانند . آنها براین باورند كه «اضطراب اولیه» نه در آغاز تولد بلكه بعدها بروز می‌كند. زمانی كه كودك نه تنها برای ارضای نیازهای فیزیولوژیكی اساسی بلكه برای حفاظت وحمایت نیز به والدین وابسته است . اضطراب در نتیجه ناكامی بالقوه یا واقعی چنین نیازهایی ایجاد می‌شود.

بر طبق نظریه نو فرویدیها وقتی كه دفاعهای اولیه كه علیه اضطراب اولیه بكار گرفته می‌شوند منطقی ومعقول باشند به آسانی در موقعیتهای جدیدی مورد تهدید قرار نخواهند گرفت. اگر چنین دفاعهایی ضعیف باشند یا در نتیجه فشار روانی دراز مدت تضعیف گردند. آنگاه دفاعهای جدیدی شكل می‌گیرند كه اضطرابهای جدید را دامن می‌زنند ودر نتیجه روان‌نژندی تمام عیاری ایجاد می‌شود. ( پاول و انرایت ، ترجمة رودسری وصبوری مقدم 1380 )

نظریه‌های رفتاری اضطراب

واتسن و دیگر نظریه‌پردازان رفتارگرا ، اختلالات اضطرابی را نتیجه یادگیری غلط و شرطی شدن می‌دانند ، یك موقعیت استرس‌زا كه با موقعیتهای استرس‌زای قبلی شبیه است ممكن است موجب برانگیختن اضطراب در فرد شود

توقعات و مدلهای نادرست والدین بعنوان علت اضطراب در دیدگاه یادگیری مورد تاكید واقع شده است.

والدین كه انتظارات خارق‌العاده ویا بیش ازاندازه از كودكان خود دارند ، موجب ایجاد اضطراب درآنان می‌شوند. به همین ترتیب اگر والدین دارای واكنشهای اضطرابی در برابر موقعیتهای یی‌اهمیت باشند، كودكانشان می‌آموزند كه در برابر مسا ئل جزئی وبی‌اهمیت واكنشهای اضطرابی شبیه به واكنشهای والدین ازخود ظاهرسازند

قصور درآموختن شایستگی‌های لازم نیز می‌تواند علت اضطراب محسوب شود زیرا شخصی كه شایستگی‌های لازم را آموخته است در سازگاری وحل مسائل زندگی، موقعیت‌های كمی را تهدید كننده می‌بیند، ولی شخص مبتلا به اضطراب بدلیل نبود شایستگی‌های لازم، بسیاری از موارد معمولی زندگی را اضطراب‌زا و تهدید كننده احساس می‌كند. ( آزاد: 1372 )

نظریه یادگیری شناختی ـ اجتماعی (csl )

این دیدگاه از رفتار گرایی تحول یافت وگسترش آن در نتیجه نارضایتی از چیزی بود كه انعطاف ناپذیری وعقاید ساده گرایانه رفتارگرایی محض خوانده می‌شد.

بندور(1969 ) این نظر را درست می‌دانست كه ترس و اضطراب فراگرفته می‌شوند ولی برای این یادگیری چهار مكانیسم اجتماعی را بر شمرد:

نخست ترس ممكن است ازطریق شرطی‌سازی كلاسیك دقیقاً به همان ‌شیوه‌ای كه توصیف شد، فرا گرفته شود.

راههای درمان اضطراب

چهار مولفه اصلی درمان

هر جلسه تلفیقی از این چهار مولفه اصلی درمانی است:

(1 ) دادن اطلاعات وآمورش در مورد اضطراب وفشار روانی

در طی هر جلسه اطلاعات به شكل دستورالعملهای چاپ شده و نوارهای كاست داده می‌شود

این اطلاعات به درمانجویان كمك می‌كند كه در مورد فرایندهایی كه در حال جریان است ، برای مثال ، فشار روانی، حمله وحشتزدگی ، ایجاد وتداوم اضطراب هراس ، یا استفاده یا سوءاستفاده از داروهای آرام بخش، مطالب بیشتری بیاموزند . برای درمانجویانی كه به این اطلاعات دست می‌یابند دو نفع عمده حاصل خواهد شد.

ابتدا ، هرچه بیشتر آنها « آنچه را كه روی می‌دهد» درك می‌كنند وبهتر می‌توانند برای مقابله با آن آماده شوند. غالباً درمانجویان از نقش‌شان در انجام كارهایی كه اضطرابشان را تشدید می‌كند (برای مثال ، نفس نفس زدن، فاجعه آمیزكردن ، اجتناب كردن ، وغیره ) آگاه هستند. زمانی كه فرایندهای لازم درك شد ونقشه بعدی مشخص گردید،درمانجویان می‌توانند شروع به ایجاد تغییرات مثبت نمایند. دوم، هنگامی كه افراد نمی‌دانند كه چه اتفاقی برای آنها روی می‌دهد به وحشت می‌افتند و احساس می‌كنند كنترلشان را از دست داده‌اند، و بدین ترتیب بیشتر مستعد تفسیرهای فاجعه‌آمیز می‌شوند. صرف اطلاع درمانجو از آنچه برایش انفاق می‌افتد موجب كاهش اضطراب می‌شود

(2) آموختن مهارتهای مقابله‌ای

درمانجویان مهارتها و شیوه‌های خاص را برای مقابله با اضطراب و كاهش فشار روانی یاد می‌گیرند . این مهارتها شامل مهارتهای خاصی برای مقابله با اضطراب حاد وموقعیتی همچون آرمیدگی عضلانی، تمرین جسمانی برنامه ریزی شده، كه كنترل تنفس، شیوه‌های پرت كردن حواس وسایر روشهای درمان شناختی است. مهارتهایی چون ابراز وجود ، طرحریزی هدف، وتنظیم دقت مهارتهایی به منظور كاهش سطوح كلی فشار روانی می‌باشد.

‌هدف همه این راهبرد‌ها یا مهارتهای ویژه احساس كنترل بیشتر در درمانجویان برروی زندگیشان در كل است.

‌این مهارتها ی مقابله سازگارانه از مهارتهای مقابله ناسازگارانه‌ای چون استفاده دراز مدت از داروهای آرام‌بخش،مصرف الكل ، غذاها یا داروها، اجتناب از موقعیتها ، ورفتار نمودن به شكل منفعلانه وفاقد ابراز وجود ، متفاوت می‌باشد.

(3) تعیین وانجام تكالیف رفتاری خاص برای منزل

انتظارات در مرحله اولیه تعیین می‌شوند ،كه در‌مانگر صرفاً تعلیم وآگاهی می‌دهد و درمانجو مسئول جذب و بكارگیری این اطلاعات است. علاوه بر تمرین مهارتهای خود‌یاری ، درمانجویان با صحبت قبلی با درمانگر، خودشان تكالیف منزل را تعیین كرده تا قبل از تشكیل جلسه‌های بعدی به آنها عمل نمایند. درمانجویان مقاصدشان را در گروه اعلان می‌كنند، وسپس گزارشی درمورد وقایع هفته گذشته می‌دهند. برای افراد مبتلا به اضطراب فوبیك، این تكالیف شامل مواجهه سازی تدریجی پیش‌رونده با موقعیت‌های اجتنابی مشكل‌تر می‌باشد. برای درمانجویان غیر فوبیك، تكالیف منزل ممكن است شامل ابراز وجود در یك موقعیت خاص درمحل كار ،فعالیت‌های آرام‌بخشی، یا كاهش داروهای آرام‌بخش تجویز شده‌ باشد. علاوه براین تكالیف انفرادی،همه درمانجویان چه فوبیك وچه غیر فوبیك، تمرین‌های آرمیدگی واجرای یك موردخودپویایی در مورد سطوح اضطرابشان را انجام می‌دهند.

(4) ملاقات ، با سایر افراد وسهیم شدن در مشكلات مشابه

درمانجویان احساس می‌كنند كه تنها آنان هستندكه دراین دنیا به چنین مشكلی دچار می‌باشند وقتی كسانی دیگر را می‌بینند كه آنان نیز همین مشكل را دارند غالباً احساس تنهایی ومتفاوت بودن آنها كاهش می‌یابد. شركت در چنین گروههایی مفید بوده وقوت قلبی است در جهت كاهش اضطراب.

گروه همچنین برای درمانجویان فرصتی برای سهیم شدن در تجارب دیگران ودریافت پسخوراندی ازآنان فراهم می‌كند .گروه همچنین برای فرد به شكل یك نظام حمایتی اضافه‌ای درخواهد آمد . اعضاء غالباً همدیگر را در انجام تكالیف منزل همراهی وتشویق می‌كنند، وبین جلسات با یكدیگر تماس برقرار می‌نمایند. در پایان هردوره، اعضاء از یكدیگر می‌خواهند كه آدرس وشماره تلفن بدهند ، ومعمولاً گروههای خود‌یاری كوچكی شكل می‌گیرد.

یك برنامه مقابله گروهی با اضطراب

برنامه سازمان یافته‌ای كه درزیر می‌آید توسط نویسندگان ، درطول پنج سال گذشته برروی شماری از درمانجویان اجرا وبنا براین تفسیر، اصلاح ومرتب شده است . ما دراصل با یك برنامه شش جلسه‌ای شروع كرده لیكن آن را بعداً تا هشت جلسه افزایش دادیم : دستور العملهای موجودو برنامه كار مبتنی بر اطلاعات بحث شده می‌باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی اضطراب تعمیم یافته ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی اضطراب تعمیم یافته – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی اضطراب تعمیم یافته;پژوهش بررسی اضطراب تعمیم یافته;مقاله بررسی اضطراب تعمیم یافته;دانلود تحقیق بررسی اضطراب تعمیم یافته;بررسی اضطراب تعمیم یافته;اضطراب ;تعمیم یافته

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *