مقاله بررسی انسان،علم، معنا 13 صفحه + doc

مقاله بررسی انسان،علم، معنا در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 13

حجم فایل: 16 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی انسان،علم، معنا در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

انسان تقریباً موجود مركبی است كه تجزیه و تحلیل آن بآسانی صورت نمی گیرد و با تركیب و جسم ظاهری نمی توان نسبت بخصوصیاتی درونی او قضاوت نمود و تا كنون هم اسلوب و روش خاصی بدست نیامده كه ما بتوانیم مانند یك مسئله ریاضی تمام اعضاء و اجزاء و روابط او را با یكدیگر و مخصوصاً روابطی كه با دنیای خارج پیدا می كند تحت مطالعه قرار می دهیم.

در مورد انسان بسیاری از چیزهاست كه مختصراً بدون جواب می ماند، ما می دانیم كه همگی از تركیب انسان و بافته های اعصاب و عضلات و یك رشته تمایلات غرایز مخصوص بوجود آمده ایم اما روابط این تمایلات با سلولهای مغز جزء اسراری است كه تا كنون هیچ عالمی روانشناسی نتوانسته است كشف كند.

اگر بخواهیم حقیقت را بگوئیم این انسان غیر حقیقی كه ساخته و پرداخته تمدن امروزی است كاملاً شبیه به قصرهای مجلل است كه روی كارت نقاشی نشده و ساختگی تر از این انسان آن انسانی است كه روی تئوریهای غلط و تخیلات شاعرانه ماركس كه می خواست اجتماع آینده دنیا را بنا كند.
انسان دارای دو صورت است:

ما میل داریم همیشه زندگی كنیم و در عین این زندگی می خواهیم آزاد و مستقل باشیم، آن را از سایر موجودات جدا می دانیم، سعی و كوشش افراد انسان همین بوده است كه تا سر حد امكان مشكلات زندگی را آسان نماید و چندان توجهی به مسائل مشكل بدن انسان و نیروی مرموز روحی نداشته اند.
اندازه و شكل بدن انسان:

بدن انسان را می توان به نسبت یك اتمی كوچك و یك ستاره عظیم اندازه گرفت یعنی به نسبت اشیائی كه ما خود را با آن مقیاس می گیریم بدن انسان كوچك یا بزرگ جلوه می كند. در طول بدن انسان مساوی دویست هزار سلول و بافته های بدن یا معادل دو میلیونه میكروب های معمولی است بشرطی كه این سلولها با میكروبها را روی هم قرار بدهیم.
طول عمر انسان:

هر انسان زنده ای با پیروی غریزه حیاتی مایل است كه زیاد عمر كند و مخصوصاً می خواهد در دوره عمر خود همیشه جوان باشد یعنی نیروی جوانی در زمان پیری در او وجود داشته باشد پس به چه علت است كه تا كنون نتوانسته ایم این راه‌ها را پیدا كنیم.

بعضی عقیده دارند كه فعالیتهای زیاد و صرف انرژی بدن باعث كوتاهی عمر می‌شود اشخاصی كه زیاد غصه می خورند و زندگی ناراحت و هول انگیزی دارند از عمر طولانی محرومند دسته دیگر معتقدند كه زیادی عمر او محال و خارج از قاعده‌ای است و ممكن نیست بشر ناتوان بتواند در این راه موفقیت پیدا كند ولی پیدا شدن چند دسته از مردمانی كه صد سال یا بیشتر عمر كرده اند ثابت می كند اگر موجباتی فراهم شود، اشخاص دیگر هم می توانند به آن برسند اما مطلبی كه در اینجا مورد توجه است اینست كه عمر زیاد در صورتی مفید است كه نیروی خیالی انسان به یك نسبت معنی پایدار بماند در صورتی كه خلاف این موضوع بیشتر عمومیت دارد یعنی غالب جوانی در دوره جوانی چنان ضعیف و فاقد نیرو می شوند كه از پیران و سالخوردگان ناتوان‌تر و بی جان ترند از طرف دیگر اگر بنا باشد تمام مردم با این ضعف و ناتوانی به سن هشت یا نود برسند بسیاری از دانشمندان در مراحل اولیه در مقابل این آرزو با شكست های سخت واجه گردید و كسی نتوانست با هیچ وسیله رمز جوان ماندن را بدست بیاورد.

با این حال و با وجود شكست های متوالی انسان احتیاج دارد و می خواهد همیشه جوان بماند. اما متاسفانه تمدن علمی و پیشروی در عالمی ماده تا مدتی دریچه دنیای روح و حقیقت را بروی انسان بسته بود و چون بطور دائم و مدام با علم ماده سر و كار داشتیم نتوانستیم در این زمینه موفقیتی حاصل نمائیم.

در مرحله اول چیزی كه برای ما مسلم است این است كه نیرومندی بدن ما همیشه باید حفظ شود اما این نیرومندی و نشاط زندگی تا كنون نتوانسته است حتی یك روز بر عمر انسان بیفزاید و بطوریكه تجربه نشان داد در قرنهای اخیر یك مرد چهل و پنج ساله نیرومند نمی تواند امیدوار باشد كه فرضاً عمر او تا سن هشتاد برسد بلكه بطور محسوس مشاهده می شود كه بتدریج طول عمر انسان كم می شود.
روابط بدن انسان با دنیای خارج:

انسان بوسیله دستگاه و سلسله اعصاب خود تاثیرات خارج را در بدن ضبط و از راه اعضاء و عضلات خود به خارج پس می دهد برای ادامه زندگی انسان راه باطن بیشتر از راه اعضای خارج خود نبرد می كند- انسان دارای دو نوع سلسله عصبی است یك سلسله عصب مركزی آن در مغز و بوسیله عضلات بدن پخش می شود دوم سلسله عصب مجهول كه برعكس سلسله عصب مركزی از روی اراده انسان نیست و این سلسله عصب مربوط به سلسله عصب مركزی است و هر دوی آنها تركیبات بدن را مجزا و هر كدام با دنیای خارج با یكی از اعضا ارتباط پیدا می كند. سلسله عصب مركزی شامل مغز سر و نخاع می باشد كه مستقیماً با عصب عضلات و غیر مستقیم با سایر اعضا ارتباط پیدا می كند.

یكی از وظایف مهم دستگاه مركزی پاسخ دادن سریع بتمام تاثیرات خارجی و ایجاد حركات منظم بدن ما است بطور كلی بوسیله دستگاه عصبی ما می توانیم با دنیای خارج ارتباط پیدا كنیم- اعضای بدن ما، مانند معده، جگر و قلب و غیره تحت اراده ما كار نمی كنند و برای ما تقریباً غیر ممكن است مقدار ظرفیت رگها یا حركات قلب خود را كم یا زیاد كنیم. استقلال این حركات بواسطه وجود همان اعصاب حساسه در هر یك از اعضاء است و جریان منظم هر یك بوسیله توده های عظیم سلولها و سلسله‌های اعصاب هر یك از آنها در زیر جلد و سایر قسمتهای بدن صورت می گیرد و به عبارت دیگر هر یك از اعضای بدن دارای دستگاه منظم سلسله عصبی مركزی و مجهول و حساس است كه اجتماع تمام آنها حركت مستمر اعضا را روی نظم و انضباط غیر قابل انحرافی اداره می نماید.
تجزیه و تحلیل بدن انسان:

بدن انسان در ظاهر جسم مركبی است كه بوسیله اجتماع عظیم نژادهای مختلف سلول كه هر كدام از آنها میلیاردها انسان زنده را در بردارند مشغول فعالیت است- این موجودات بیشمار در دریای مواجی از مایعات و مواد شیمیائی كه خودشان برای زندگی خود ساخته یا از غذاهای وارده بدن جذب نموده اند شناور می باشند و در عین حال بوسیله سلسله اعصاب به یكدیگر مربوط می شوند بطوریكه ما بدن انسان را بصورت اجتماع عظیم و منظمی تصور می كنیم پس با این ترتیب می توانیم معتقد شویم كه بدن انسان با وجود مركب بودن چون همه آنها باستعانت یكدیگر عمل واحدی را انجام می دهند جسم بسیار ساده ای است.

یكی از فلاسفه اخیر قرن نوزدهم آن قدر تنزل فكر پیدا كرده بود كه عقیده داشت خداوند یعنی خالق تمام دنیا یك موجود ریاضی دانی است از تمام موجودات را روی اصول ریاضی از نیستی به عالم هستی آورده است و اگر عقیده او درست باشد باید گفت دنیای ماده و موجودات زنده و خلقت انسان بوسیله این خدا بوجود نیامده است به جای اینكه این تصورات راهی را در مغز خود تقویت نماییم بهتر است در فعالیتهای جسمی و روحی بدن خود مطالعه كرده آن قدر پیش برویم تا بتوانیم به دنیای مرموز را سراسر آمیز عالم خلقت نزدیك می شویم.
رمز موفقیت انسان:

بدن انسان قابل قسمت نیست اگر اعضای بدن انسان را از هم جدا كنیم حیات او قطع می شود. و با اینكه در ظاهر امر غیرقابل قسمت بنظر می رسد معهذا می دانیم كه دارای قسمتها و قطعات مختلفی است- بدن انسان هم دارای چنین كیفیتی است و هر كس می تواند با قوه فكر این جسم ساده را برای اینكه بخواهیم بدن انسان را مطابق واقع مورد آ‌زمایش و تحقیق قرار دهیم ناچاریم از تمام رشته های علم استمداد كنیم و همین موضوع یكی از بارزترین و میل اشكالات زندگی ما است مثلاً اگر بخواهیم تاثیرات یكی از عوامل روانشناسی بدن انسان را مورد مطالعه قرار دهیم ناچاریم از علم طب و جراحی و فیزیك و شیمی استمداد كنیم همیشه اینطور است كه یك تجربه بسیار ساده اسلوبها و فرضیات و تئوریهای علوم مختلفه مورد استفاده قرار می گیرد.
چگونه باید داخل مبارزه حیاتی شد

انسان موجود قابل ارتجاعی است كه خیلی زود و آسان تحت تآثیر عادات و فعالیتهای روحی واقع می‌شود و عادات اجتماع هم بطوری در ما تإثیر می‌نماید كه ما چه بخواهیم یا از آن گریزان باشیم بسوی رنگ ؟ اجتماع كشیده می‌شویم – هر یك از ما می‌خواهیم دارای شخصیت باشیم همه كس را بشناسیم و همگی ما را بشناسند می خواهیم فرمان بدهیم و سعی می كنیم كه از ما اطاعت كنند. در این اجتماع همه رنگ آدم خوب و بد با اخلاق و عادت مختلف یافت می‌شود و هركدام از طبقات سعی دارند كه آنچه را كه می‌خواهند صاحب شوند.

اما در حالی كه همه ما طالب آرزو و آمال خودمان هستیم- هر كدام از ما با یك روش و طریقه خاص در زندگی شروع بكار می‌كنیم این طریقه و ؟ را هم ما از اجتماع می گیریم و آنچه از دیگران مشاهده می‌كنیم و سعی داریم آن را با وجه پسندیده‌تری درباره خود عملی كنیم و گاهی هم اتفاق میافتد كه با اینكه همه چیز را می بینیم از همه الگو بر نمی داریم بعضی‌ها را می‌پسندیم و مطابق آن عمل می‌كنیم و دسته دیگر را كنار می‌گذاریم.

بهترین وسیله برای رسیدن باین نقشه‌ها برای انسان مبارزه است ما برای بدست آوردن هر چیز باید مبارزه كنیم از بعضیها شكست می‌خوریم و برعكس بر بسیاری از آنها فائق می‌گردین برای بدست آوردن موقعیت و مقام و ثروت یا هر چه كمال مطلوب ما است بغیر از مبارزة كشمكش چاره‌ای نداریم در این حال هوش ما بكار میافتد و بعد از اینكه بكار افتاد برای جلب موفقیت خود مجبوریم از هوش و فكر خود سوء‌ استفاده كرده و به حیله و تزویر و تدابیر مختلف متوسل شویم.

عشق و علاقه‌ای كه انسان برای جلب موفقیت در خود احساس می‌كند منیت بااشخاص و اجتماع فرق می‌كند. برای بدست آوردن موفقیت بهترین راه كامیابی مبارزه حیاتی است بشرط اینكه زود خسته و دلسرد نشده را فرار و عقب‌نشینی را انتخاب ننمائید.

بعضی‌ها در مبارزه حیاتی زود شكست خودره فرار می‌كنند و چون نمی‌توانند زیادتر از آنچه استعداد دارند فعالیت نمایند با گوشه‌گیری و ضعف نفس دسته‌هایی از كارگران كارخانجات و فقرا و تهیدستان را تشكیل می‌دهند. اما برعكس اشخاصی كه با حرارت و نیت كار زیاد فعالیت نشان می دهند هر نوع كار و مشغله برای آن‌ها سرگرمی و لذت بخش است و كمتر فرصت غصه خوردن و آه‌كشیدن جهت آنها فراهم است زیرا مثلاَ فرزندی كه می‌میرد مادر مجبور است كه از سایر فرزندان دیگر خود پرستاری كند دیگر فرصت آن را ندارد كه در فراق فرزند خویش زانوی بغل گرفته عزا‌دار باشد.

در انتها انتظار داریم اشخاصی كه در تعلیم و تربیت اطفال را عهده دار شده‌آند برای ترقی و تعالی عالم بشریت و به منظور اینكه بشر گمراه را به سرمنزل سعادت برسانند در برنامه‌های خود اصول تربیتی را رعایت نمایند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی انسان،علم، معنا ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی انسان،علم، معنا – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی انسان،علم، معنا;پژوهش بررسی انسان،علم، معنا;مقاله بررسی انسان،علم، معنا;دانلود تحقیق بررسی انسان،علم، معنا;بررسی انسان،علم، معنا;انسان;علم;معنا

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *