مقاله بررسی بار الكتریكی 22 صفحه + doc

مقاله بررسی بار الكتریكی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: الکترونیک و مخابرات

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی بار الكتریكی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

«بار الكتریكی»

1- سارا دوست دارد هنگام درس خواندن و فكر كردن قدم بزند. برحسب اتفاق روزی در حالی كه مشغول فكر كردن درباره‌ی مساله ای بود و بر روی فرش اتاق خانه قدم می زد، جورابی به پا داشت كه از الیاف مصنوعی بافته شده بود. در هنگام قدم زدن ناگهان دستش به دستگیره در برخورد كرد و احساس برق گرفتگی نمود. آیا می‌توانید علت اتفاقی را كه برای سارا روی داده بیان كنید.

2- از بین شكل های زیر، نیروهای بین میله های باردار، در كدام شكل ها اشتباه است؟ چرا؟

3- هنگام باردار شدن یك اتم فقط تعداد الكترون ها كم یا زیاد می شود و تعداد پروتون ها و نوترون ها تغییری نمی كند. برای هر یك از این دو مورد بنویسید كه چرا تعداد آنها هنگام باردار شدن اتم، كم و زیاد نمی شود؟

الف) نوترون ها:

ب) پروتون ها:

4- سروش در گزارش درمورد كار با برق نما نوشته است: «اگر جسم بارداری را به كلاهك برق نمای بدون باری نزدیك كنیم، اگر بار جسم مثبت باشد ورقه ها از یك دیگر دور می شوند و اگر بار جسم منفی باشد ورقه ها به هم نزدیك می شوند.»

پویا معتقد است این گزارش اشتباه است. شما برای نظر پویا دلیل بیاورید.

5- اگر دو جسم خنثی را به هم مالش دهیم و یك جسم بار الكتریكی مثبت پیدا كند، جسم دیگر……………

الف) به همان اندازه بار مثبت می گیرد.

ب) به همان اندازه بار منفی می گیرد.

ج) با توجه به مقدار جرم جسم، بار منفی می گیرد.

د) دارای خاصیت مغناطیسی می شود.

6- كارگران اداره‌ی برق وقتیدر بالای تیر چراغ برق، سیم های برق را تعمیر می‌كنند، دستكش هایی به دست می كنند كه از جنس پارچه های ضخیم است. علت استفاده از این دستكش ها چیست؟

7- منوچهر یك میله‌ی مسی را در دست گرفته و می خواهد با مالش به یك تكه پارچه‌ی پشمی آن را باردار نماید. آیا او می تواند این كار را انجام دهد؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

8- یك كره‌ی فلزی خنثی مطابق شكل روی پایه‌ی عایقی قرار گرفته است. اگر یك میله‌ی باردار مثبت به این كره نزدیك كنیم، وضعیت بارهای مثبت و بارهای منفی در كره‌ی فلزی به چه صورت در خواهد آمد؟ روی شكل نشان دهید. آیا این دو بار با هم تفاوت دارد؟

9- برق نما یا الكتروسكوپ وسیله ای است كه توسط آن آزمایشهای ساده ای در مورد الكتریسیته می توان انجام داد. معمولاً تیغه های پایین در برق نماها به شكل لولا ساخته می شوند تا به راحتی بتوانند حركت كنند. علت این حالت لولایی را بنویسید.

10- با توجه شكل های زیر كه دو مرحله از یك آزمایش را نشان می دهد، درمورد باردار بودن یا نبودن میله و نیز نوع بار الكتریكی آن نظر خود را بنویسید:

مرحله دوم مرحله اول

11- بادكنكی را باد كرده و آن را به موهای سر خود مالش می دهیم وقتی بادكنك را از موهای خود دور می كنیم، موهای سر ما را به سمت خود می كشد. به نظر شما علت این اتفاق چیست؟

12- وقتی یك میله با بار منفی بسیار زیاد را به كلاهك یك برق نما (الكتروسكوپ) با بار مثبت باردار شده است، تماس بدهیم چه اتفاقی می افتد؟ (ممكن است بیش از یك مورد درست باشد.)

الف) ورقه های الكتروسكوپ بدون بار می شوند.

ب) به احتمال زیاد ورقه های الكتروسكوپ بار منفی پیدا می كند.

ج) بار مثبت ورقه های الكتروسكوپ بیش تر می شود.

د) تغییری در وضعیت بارهای ورقه های الكتروسكوپ ایجاد نمی شود.

13- فاطمه به همراه گروه خود مشغول انجام آزمایش هایی با برق نما بود ولی جواب‌های مناسبی بدست نمی آمد. فاطمه از بچه های گروه ایراد گرفت و به آنها تذكر داد كه اصلاً خوب كار نمی كنند در این هنگام معلم علوم به سر میز آنها آمد و علت نتیجه‌ی خوب نگرفتن بچه ها را رطوبت زیاد هوا اعلام كرد. شما برای ما بنویسید چرا رطوبت باعث می شود آزمایش ها مربوط به بار الكتریكی خوب انجام نشود؟

14- در مورد هر یك از شكل های زیر با ذكر دلیل بنویسید، بین بادكنك ها نیروی رانش وجود دارد یا كشش؟

15- یك صاعقه یا آذرخش در چه هنگامی به وجود می آید؟ برای جلوگیری از ایجاد خسارت صاعقه در ساختمان های بلند چه وسیله ای به كار برده می شود؟ این وسیله چه كاری انجام می دهد؟

16- وقتی یك میله‌ی پلاستیكی را با پارچه‌ی پشمی مالش می دهیم در پارچه بار الكتریكی مثبت و در میله‌ی پلاستیكی بار الكتریكی منفی انجام می شود. برای ما بنویسید الكترون ها در بین این دو جسم چگونه جابجا می شوند؟

17- در هر یك از حالت های زیر بنویسید كه اتم بار مثبت پیدا می كند یا بار منفی؟

الف) از اتم دو الكترون كم شود ( )

ب) به اتم سه الكترون اضافه شود ( )

پ)‌ به اتم دو الكترون اضافه شود ( )

18- اجسام مختلفی مانند یك تكه مقوا، سیم، شانه‌ی پلاستیكی، یك قطعه چوب، یك میله‌ی شیشه‌ای، زغال باتری و… را به كلاهك برقنمای باردار شده ای تماس می‌دهیم. از كجا متوجه می شویم كه كدام رسانای خوب و كدام رسانای ضعیف یا نارسانا هستند؟ چرا؟

19- اگر میله ای را با بار الكتریكی منفی به كلاهك الكتروسكوپی نزدیك نماییم سپس درهمان حال انگشت دست خود را در تماس با الكتروسكوپ قرار دهیم و جدا كنیم، سپس میله را از كلاهك دور كنیم در نتیجه الكتروسكوپ:

الف) دارای بار الكتریكی مثبت خواهد شد.

ب) دارای بار الكتریكی منفی خواهد شد.

ج) بدون بار خواهد شد.

برای انتخاب خود دلیل بیاورید.

20- زهرا یك قطعه‌ی مسی و یك قطعه‌ی پلاستیكی در اختیار دارد و او از دوستان خود در گروه ابوریحان می خواهد تا به او بگویند كدام یك از این دو جسم را می‌توان با روش القای بار الكتریكی باردار كرد؟ شما پاسخ زهرا را گفته و روش این نوع باردار كردن را توضیح دهید.

21- یك جسم باردار به كلاهك یك برق نما كه بار معینی دارد نزدیك می شود. اگر بار جسم و الكتروسكوپ یكسان باشد چه تغییری در وضع ورقه ها ایجاد می شود، در صورتی كه بارها غیر همنام باشند چه طور؟

22- در پمپ بنزین ها و در محل تخلیه‌ی بنزین، تابلوای نصب شده است كه روی آن مطلب زیر را نوشته شده است. دلیل این نوشته را توضیح دهید:

لطفاً قبل از تخلیه‌ی بنزین، از اتصال زنجیر عقب كامیون به زمین اطمینان حاصل كنید.

23- دو بادكنك پر باد مانند تصویر زیر به یك میله‌ی افقی متصل شده اند. با توجه به تصویر، از بین گزینه های داده شده كدام ها می توانند صحیح باشند؟ علت انتخاب‌های خود را توضیح دهید.

الف) بادكنك 1 بار الكتریكی مثبت و بادكنك 2 بار الكتریكی منفی دارد.

ب) بادكنك 1 بار الكتریكی مثبت و بادكنك 2بار الكتریكی منفی دارد.

پ) بادكنك 1 بار الكتریكی مثبت و بادكنك 2 بار الكتریكی منفی ندارد.

ت) هیچكدام از دو بادكنك بار الكتریكی ندارد.

ث) بادكنك 1و2 هر دوبار الكتریكی مثبت دارند.

ج) بادكنك 1و2 هر دو بار الكتریكی منفی دارند.

انسان و حركت»

1- یك فوتبالیست دچار آسیب دیدگی شد و سه ماه از میادین دور ماند، پس از بهبودی پزشك تیم به او توصیه كرد كه برای تقویت ماهیچه هایش یك رژیم غذایی مناسب را رعایت كند و كمی هم با وزنه كار كند. علت این توصیه پزشك چه بوده است؟

2- مفصل‌های نشان‌داده شده در تصویرهای(1) و (2) در كدام گزینه درست نام‌گذاری شده اند.

الف) 1- ثابت، 2- متحرك

ب) 1- ثابت، 2- ثابت

ج) 1- ثابت، 2- نیمه متحرك

ب) 1- نیمه متحرك، 2- متحرك

3- حتماً شنیده اید برای كمك به فردی كه دچار شكستگی استخوان شده قبل از حركت دادن او باید ابتدا محل شكستگی را با دو تكه چوب (آتل) ثابت كرد. علت این كار چیست؟

4- در جدول زیر نوع ماهیچه های موجود در اندام مورد نظر را با علامت * مشخص كنید.

نام اندازه

معده

بازو

زبان

ساق پا

صورت

رگ

ماهیچه صاف

ماهیچه مخطط

5- از بین كارهای زیر كدام ها جزو وظایف و اعمال استخوان های انسان است؟

الف) حفاظت از بعضی اندام های بدن

ب) تبادل گازاهی تنفسی

پ) كمك به حركت

ت) تولید گلبول های خون

ث) شكل دادن به بدن

ج) دفع مواد زاید از بدن

چ) مركز كنترل قند خون

6- در شكل زیر مراحل استخوانی شدن استخوان های پهن در جمجمه را مشاهده می‌كنید؟

رابطه‌ی استخوان و غضروف را با توجه به این شكل بنویسید.

7- شیرگاو ماده ای است كه حاوی مواد فراوانی از قبیل قند، پروتئین، آب، چربی، املاح كلسیم و فسفر می باشد. به نظر شما خوردن شیر گاو برای رشد استخوان مفید است یا ماهیچه؟ پاسخ خود را با ذكر دلیل بیان كنید.

8- جدول زیر را با توجه به انواع ماهیچه(صاف- اسكلتی- قلبی) و ارادی یا غیرارادی بودن آن تكمیل كنید:

مشخصات ماهیچه

دوكی شكل بوده و یك هسته ای است.

مخطط، رشته ای، منشعب و دارای یك یا دو هسته هستند.

رشته ای، چند هسته ای و دارای خطوط تیره و روشن (مخطط) هستند.

نوع ماهیچه

ارادی یا غیرارادی

9- علی در یك تیم فوتبال بازی می كند. او در تمرین روز گذشته‌ی تیم خود از ناحیه‌ی تاندون پا آسیب دیده است. پزشك تیم به او گفته: «بزرگ ترین تاندون بدن تو آسیب دیده است.»

الف) نام دیگر تاندون چیست؟

ب) نام تاندون آسیب دیده‌ی برادر علی چیست؟

پ) تاندون از چه نوع بافتی تشكیل شده است؟

10- در شكل مقابل یك سلول استخوانی را مشاهده می كنید.

الف) ماده‌ی زمینه ای كه سلول استخوانی در آن قرار دارد را روی شكل مشخص كنید.

ب) ماده‌ی زمینه ای از چه موادی درست شده است؟

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی بار الكتریكی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی بار الكتریكی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی بار الكتریكی;پژوهش بررسی بار الكتریكی;مقاله بررسی بار الكتریكی;دانلود تحقیق بررسی بار الكتریكی;بررسی بار الكتریكی;بار الكتریكی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *