مقاله بررسی تكنیكهای تحلیلی 24 صفحه + doc

مقاله بررسی تكنیكهای تحلیلی در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 22 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

مقاله بررسی تكنیكهای تحلیلی در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

«تكنیكهای تحلیلی»

كلمة ً تجزیه و تحلیل ً یكی از آن كلمات متداول است كه زیبا به نظر می‌آید، اما معانی گوناگونی دارد. شیوه‌های مختلف زیادی برای تجزیه و تحلیل ایمنی هوایی وجود دارد و تكنیكهای استاندارد بسیار كم برای این كار وجود دارند.

برای اهدافمان، ما قصد داریم كه ً تجزیه و تحلیل ً را به دو طریق متفاوت تعریف كنیم. اول، می‌خواهیم آن را به عنوان وسیله‌ای برای سازماندهی اطلاعات ارقای به منظفر اندازه گیری چیزی یا تعیین روشها بكار بریم. در مرحلة دوم، نگاهی به تكنیكهای تحلیلی خواهیم داشت كه برای حل مشكلات یا تحلیل علتها كاربرد دارند. بیایید با ارقام شروع كنیم.

نرخها : شما باید محاسبات نرخی ابتدایی و محدودیتهای آنها را بشناسید. شما جمله‌هایی را شنیده‌اید یا خوانده‌اید كه به این معنا هستند و ً نرخ سوانح سازمان xxx درسال قبل این چنین و آنچنان بود ً. پس چه چیزی ؟ این نرخ از كجا آمده است؟ چه معنی می‌دهد؟ چه سودی دارد؟ سؤالات بالا، سؤالات مفیدی هستند.

نرخ، شمار وقایعی است كه با در معرض آن وقایع قرار گرفتن، تقسیم شده است. تنها دلیل محاسبه یك نرخ آن است كه اختلافات آشكار را بدانیم. اگر این عرضه داشته ثابت بودند هیچ نیازی به محاسبة نرخ نبود. ما فقط می‌توانستیم از شمار وقایعی كه رخ می‌دادند استفاده كنیم و همان هم كاملاً صحیح می‌بود. به بیانی ساده‌تر، تعداد سوانعی كه ما با آنها رو به رو هستیم، به وضوح با مقدار استفادة ما از هواپیما مرتبط است.

ص 162 – اگر ما به همان تعداد در ماه از هواپیما استفاده كنیم (یا سال) می‌توانیم فقط از تعداد سوانحمان در تجزیه و تحلیل استفاده كنیم. علیرغم این، ما اینكار را انجام نمی‌دهیم. ساعات پروازی ما تغییر می‌كنند و می‌دانیم كه افزایش سوانح به معنای آن نیست كه اگر پروازهای ما افزایش یابند، تعداد سوانح هم زیاد شوند. برای حل این موضوع. در هر ساعت پروازی سوانح را محاسبه می‌كنیم.

فرض كنید كه سازمان ما در طول سال 4000 ساعت پرواز و یك سانحه داشته باشد. نرخ سانحه ما عبارت است از :

سانحه در هر ساعت پروازی

این رقم چیزی نیست كه بتوان به راحتی دربارة آن صحبت كرد، بنابراین آن را در یك ثابت ضرب می‌كنیم تا از شر ممیز راحت شویم. اگر آن را در 000/10 ضرب كنیم نرخی به میزان 2.5 سانحه در هر 10/000 ساعت پروازی به دست می‌آوریم. اگر از ثابت 000/001 كه استاندارد شركت ما است استفاده كنیم، نرخی به میزان 25 سانحه در هر 000/100 ساعت پروازی داریم. ذكر هر نكته در اینجا ضروری است. نرخ واقعی همواره یك عدد بسیار كوچك است، و عدد 000/100 فقط یك ثابت ریاضی است. این ثابت هیچ اهمیت بخصوصی ندارد.

برای ارائه ایده‌هایی از اینگونه ارقام به شما، در اینجا نرخ تقریبی سوانح هوایی در هر 000/100 ساعت، برای گونه‌های مختلف پروازی در ایالات متحده در سال 1990 وجود دارد.

مجموع سوانح پروازهای از پیش تعیین شدة خطوط هوایی 0.22

سوانح مرگبار پروازهای از پیش تعیین شدة خطوط هوایی 0.06

مجموع سوانح پروازهای دو طرفه خطوط هوایی 0.63

سوانح مرگبار پروازهای دوطرفة خطوط هوایی 0.09

مجموع سوانح تاكسی هوایی 3.28

سوانح مرگبار تاكسی هوایی 0.82

مجموع سوانح هوانوردی عمومی 7.01

سوانح مرگبار هوانوردی عمومی 1.39

در همة این موارد، روش بكار رفته در دة سال قبل كارآمد نیست. بدیهی است كه پروازهای زمانبندی شده و رفت و برگشتی (دوطرفه) باید به ازای هر 000/000/1 ساعت پروازی، نرخهای خود را محاسبه كنند. بقیة ما نیز می توانیم تا ملتی از همان 000/100 استفاده كنیم.

نمودارهای حلقه ای :

این نمودارها بیشتر حائز اهمیت هستند. زیرا بسیار در امر ایمنی كاربرد آنها رواج داد در واقع ، آنها بسیار فریبندة‌هستند و می بایستی با شك و تردید آنها را بررسی كرد .مشكل اینجاست كه نمودارهای حلقوی برمبنای درصدهای آماری پایه ریزی شده اند و این درصدها همواره باید بالغ 100 % بشوند. یعنی اگر یك فاكتور روی نمودار تغییر كند ، تمامی فاكتورهای دیگر نیز برای حفظ میزان 100 باید به طور خودكار تغییر كنند. در واقع ، ممكن است كه فاكتورهای دیگر اصلا تغییر نكردة‌باشند – یا ممكن است كه در جهت مخالفت تغییر كردة باشند. با اینحال درصد كل آنها تحت تاثیر خوده مجموع قرار می گیرد و ص 172(همچنین تحت تاثیر تغییر فاكتورهای دیگر : هیچ كدام از این تغییرات ، در نمودار حلقوی بدرستی نشان دادة نشده اند .

تجزیة و تحلیل سود – هزینه

این روش وسیله ای است برای كمك به مدیریت در تشخیص اینكه آیا یك تغییر یا پیشنهاد بخصوص با ارزشتر از هزینه است ، یا خیر . در ساده ترین نوع آن ، تمام هزینه های یك تغییر خاص با سودی كه در اثر تغییر در طول برحه ای از زمان انتظار آن می رود. مقایسه می شوند . این كار تا زمانی معنی می دهد كه سود را می توان با درستی قابل استدلال ، محاسبه یا پیش بینی كرد. این شیوه برای استفادة در ایمنی هوایی بسیار مشكل است . بخاطر مشكلی كه در طرح ریزی كاهش سوانح و محاسبة‌ ارزشها بوجود می آورد . اینكار را می توان برمبنای چیزی كه ما آن را صنعت می نامیم انجام شود ، یعنی جایی كه اطلاعات كافی برای انجام كار با كمی دقت را داریم . برای مثال ، ما این مدل تجزیه و تحلیل را برای گونه های مختلف تجهیزات ایمنی هواپیمایی مسافربری به كار برده ایم . ما با استفاده از الوارهای نجاتمان جان چند نفر را می توان نجات دهیم ؟ ماسكهای ؟؟ ماسكهای اكسیژن ، مادامیكه نتایج این محاسبات ضرورتا برای هركس دوست داشتنی نیستند ، به ما اجازة می دهند كه پولهایمان را در جایی كه واقعا كارآمد هستند خرج كنیم .

در سازمان شما ، اگر می توانید منافع حاصل از تغییری را با چیزی كه می توانید بگیرید پیوند دهید شاید حق بیمه های كاهش یافته – آنگاة تحلیل سود و هزینه می تواند یك ابزار سودمند باشد .

تحلیل اثر خطر پذیری :

این تحلیل روشی برای تعیین كمیت خطرپذیری است . از آن در مهندسی ایمنی سیستم و در طراحی هواپیما برای تشخیص نقوص بحرانی و توازنهای موجود در شیوه های گوناگون تصحیح استفاده می شود . سه مؤلفه مربوط به خطرپذیری وجود دارد : احتمال یك واقعه منفرد ، آسیب پذیری و شدت سانحه ، ص 173(روشهایی برای محاسبه ( یا بعضی اوقات برآورد ) احتمال یك واقعه منفرد وجود دارد .برای مثال اگر ما سكه ای را بالا می اندازیم ، احتمال آمدن هر كدام از طرفین سكه یا است . احتمال شیر آمدن برای هر دوی ما معصل احتمالات فردی خودنمان یا 25/0 است . بنابراین هرچهار باریكبار هردوتامان باید شیر بیاوریم . اگر یك بازیكن سوم هم داریم احتمال آمدن شیر برای هر سه ما 125/0 یا هر هشت باریك شیر، است .

آسیب پذیری ، شمار فرصتهایی است كه برای واقعه تا رخ دهد در بیشتر موارد ، آسیب پذیری در برابر دفعات احتمال یك واقعة‌منفرد با خطر برابری می كند. در صورتی كه سه نفر سكه پرتاب می كنند احتمال آمدن سه شیر (125/0 ) كم به نظر می آید ، اما این احتمال فقط برای یك بار پرتاب است . اما ما خود را هشت بار یا بیشتر در معرض آن قرار دهیم ، خطر پذیری بسیار بالا خواهد رفت . مثلث ( خطر پذیری ) یك ارزیابی شخصی از این است كه اگر یك واقعه رخ بدهد ، چقدر بد خواهد شد . اگر نتایج قابل صرف نظر خواهند شد ، ما فقط از محاسبه پایه ای خطر پذیری استفاده خواهیم كرد . اگر نتایج تقریبا همیشه مرگبار خواهند بود ، ما باید خطر پذیری محاسبة شدة را در یك ثابت كه شدت را نشان می دهد ضرب كنیم .

با دانستن چگونگی كار محاسبه ، بعضی اوقات می توان بدون انجام واقعی محاسبات ، از خود منطق كار بهرة‌جست . برای مثال با در نظر گرفتن سیستمهای مازاد ، ما واقعا نیاز نداریم كه احتمال نقص یك سیستم منفرد را برای دانستن اثر افزودنی یك سیستم دوم را بدانیم . احتمال سیستم منفرد مربع خواهد شد . همچنین اگر ما در یك موقعیت خاص ، بسیار آسیب پذیر هستیم . می توانیم تاثیر احتمال آن آسیب پذیری را پیش بینی كنیم . برای مثال فرض كنید كه متوجه شدیم در روی لبه باند پرواز یك شكاف شش اینچی بوجود آمده است . حال احتمال اینكه هر هواپیما قسمت كمی از باند را لمس كند پایین است ، اما میزان آسیب پذیری عبارت است از ترافیك Lamding ،كه ممكن است روی این باند نسبتا بالا باشد .

ص 174 (بدون دانستن احتمال یك لندینگ كوتاة‌می توانیم بگوییم كه به خاطر مقدار ترافیك احتمال وارد آمدن آسیب اساسی ( خطر پذیری ) به هواپیما نسبتا بالا است ( آسیب پذیر ) اگر می توانیم با استدلال بگوییم كه آسیب جدی خواهد بود می توانیم برای برخی اقدامات مباحثه تقریبا خوبی ترتیب بدهیم . با قبول برخی اصطلاحات شناخته شدة‌از احتمالات و شدت خطرات می توانیم شخصا به این مهم نایل آییم در اینصورت تعاریف احتمال شامل احتمال وقایع منفرد و آسیب پذیری می باشد .
ردة بندی احتمال خطر

1- مكرر : احتمال می رود كه مكررا رخ دهد .

2- محتمل یا استدلال : احتمال می رود كه چندین بار رخ دهد اما نه مكررا.

3- تصادفی : احتمال دارد حداقل یكبار رخ بدهد.

4- بعد از انتظار : احتمال وقوع اصلا نمی رود.

5- بی اندازه غیر محتمل : احتمال آنقدر كم است كه به نظر می رسد هرگز اتفاق نخواهد افتاد .

6- غیرممكن : تحت هیچ شرایطی رخ نمی دهد.

تعاریف پذیرفته شده رایج در مورد مقوله «شدت » در زیر نشان دادة شده است .

ردة‌بندی شدت خطر :

1- فاجعه انگیز : مرگبار یا انهدام هواپیما.

2- بحرانی : آسیب جدی یا خسارت عمده به هواپیما.

3- حاشیه ای : آسیب دیدگی جزئی یا خسارت جزئی .

4- قابل اغماض (اندك ): بدون آسیب دیدگی و خسارت قابل توجه .

اگر ما ردة بندی احتمالات را در ردة بندی شدت خطر ضرب كنیم ، عددی بین 1 و 24 بدست می آید كه در برخی از ارزشهای قابل انتظار در فرمولهای خطر پذیری به خوبی كار می كند . می توانستیم یك ماتریس 6 در 4 درست كردة و این را به صورت جدولی مانند چیزی كه در شكل 1-11 فصل 211 دیدید، نشان دهیم . روش ارزیابی خطرات كه در فصل 11 راجع به آن بحث شد روشی سادة‌برای ردة بندی خطرات به منظور تعیین اولویتها است روشی كه در این جامعه مورد بحث قرار دادیم تا حدی پیچیده تر است و نتیجة‌ آن یكسری اطلاعات ارقامی است كه می توان در دیگر محاسبات از آنها استفاده كرد.
تحلیل خطرات
مدل علل سوانح

این مدل یك ابزار تحلیلی است كه توسط ارتش آمریكا گسترش و توسعه یافت . آنها با مدل ابتدایی William hernrich آغاز كردند .

ص 179 (آن را گسترش دادند تا بتوانند دیدگاهی از سیستم عیوب داشته باشند . دیاگرام نشان داده شده در شكل 5-18 تنوعی است از مدل ارتش ایالات متحدة .

این مدل به عنوان یك ابزار تحلیلی به آن علت سودمند است كه بازیدی از ضعفهای سیستماتیك به عمل می آورد كه در نهایت در نتیجه كار شركت دادة‌می شوند . لازم به تذكر است كه نتیجه كار ( شكل 5-18) به كلی غیر قابل پیش بینی است ممكن است یك سانحه جدی باشد یا بیشتر اتفاق می افتد كه یك سانحه بدون آسیب دیدگی و خسارت باشد . گویا نتیجه كار به هیچ وجه بی توجه نخواهد ماند . این مطلب با نظریه های گفته شده در فصل 2 مرتبط است .

تشریح هركدام از قسمتهای مدل عللی ،بایستی سودمند باشد .

ماموریت و اهداف همكاری :

اگر ایمنی هوایی به منظور ابقاء مشاركت با مقاصد بنیادین و ابتدایی تركیب نشده باشد ، ممكن است كه همین سرمنشا مشكل باشد . همانگونه كه در صف 2 گفته شد ایمنی ممكن است یكی از اهداف ابتدایی نباشد اما بالطبع یكی از ملاحظات هر عملیات پروازی است .

اشتباه مدیریت :

این قسمت به نقصها رجوع می كند تا بتواند برنامه ایمنی هوایی سازمان را حمایت كند : شكست در تركیب منابع كافی برای پیشگیری سوانع ؛ شكست در اجرای كامل ماموریت و اهداف مشترك و …..

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی تكنیكهای تحلیلی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی تكنیكهای تحلیلی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی تكنیكهای تحلیلی;پژوهش بررسی تكنیكهای تحلیلی;مقاله بررسی تكنیكهای تحلیلی;دانلود تحقیق بررسی تكنیكهای تحلیلی;بررسی تكنیكهای تحلیلی;تكنیك; تحلیلی

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *